Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

Last modified 11 years ago

#88 closed defect (duplicate)

GIMP

Reported by: philip.dimitrov@… Owned by: tech_noir
Priority: normal Component: gimp
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Доста голяма част от GIMP е непреведена. Във "Файл" има неща, които вече са преведени на други места:

  1. Save as Template | Запазване като шаблон (за това не съм сигурен дали е превеждано вече)
  2. Revert | Бъзстановяване (gedit)
  3. Mail Image | Изпращане на изображението (firefox - аналогия от "Изпращане на препратка")
  4. Print | Печат

Change History (4)

comment:1 Changed 17 years ago by Калоян Доганов <kaloian@…>

Resolution: duplicate
Status: newclosed

Поради техническа грешка това е дубликат на #91.

comment:2 Changed 11 years ago by dvvinona

http://viagra-pas-cher-fr.com achat viagra pas chere. http://acheter-cialis-fr.com cialis 10mg. http://cialis-kaufen-de.com cialis generika online kaufen. http://acheter-viagra-s.com acheter viagra bas prix. http://comprar-viagra-s.com viagra venta. http://cialis-generico-it.com cialis senza ricetta. http://cialis-generique-fr.com cialis generique en france. http://cialis-prix-fr.com cialis prix,. http://cialis-rezeptfrei-de.com Cialis rezeptfrei.

comment:3 Changed 11 years ago by zpnvEgul

http://viagra-pas-cher-fr.com viagra trop cher. http://acheter-cialis-fr.com acheter cialis en france. http://cialis-kaufen-de.com cialis 10mg kaufen. http://acheter-viagra-s.com acheter viagra pharmacie. http://comprar-viagra-s.com comprar viagra generico. http://cialis-generico-it.com cialis generico controindicazioni. http://cialis-generique-fr.com cialis generique effet. http://cialis-prix-fr.com cialis prix,. http://cialis-rezeptfrei-de.com Cialis rezeptfrei.

Note: See TracTickets for help on using tickets.