Opened 17 years ago

Last modified 16 years ago

#80 new defect

Няколко грешки в превода на gthumb

Reported by: philip.dimitrov@… Owned by: konfeta
Priority: normal Component: gthumb
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Приветствам идеята за подобряването на българския превод на GNOME, и това ми е първият "report":

  1. В менюто "Изглед-->Мащабиране" "Zoom in" (или "Увеличаване")е преведено като "В", което нищо не значи
  1. В менюто "Изглед-->Мащабиране" "Zoom out" е преведена като "Навън" вместо "Намаляване"
  1. В менюто "Изображение". В "Промяна на размера" Вместо "Оригинални размери</b>" трябва да е "Оригинални размери"; "Нюанс-насищане" е различно от заглавието на последващото меню "Оттенък - насищане"; "Яркост и контраст" е различно от заглавието на последващото меню "Яркост - контраст"
  1. В менюто "Инструменти" "Промяна на дата" би трябвало да е "Промяна на датата", тъй като става въпрос за датата на текущото изображение.
  1. В менюто "Инструменти" "Конвертиране на формата" би следвало да е "Преобразуване на формата",

тъй като от една страна "конвертиране" не е българска дума, а от друга - "преобразуване" вече е използвано в заглавието на последващото меню за избор на желания формат

  1. В менюто "Редактиране". При натискането на опцията "Преименуване" диалоговият прозорец няма заглавие "Преименуване"; При натискането на опцията "Категории" заглавието на диалоговия прозорец е "Категории:"

Поздрави, Филип Димитров

Change History (5)

comment:1 Changed 17 years ago by anonymous

Owner: changed from ash@… to Филип

comment:2 Changed 17 years ago by yavorescu

Owner: changed from Филип to konfeta

comment:3 Changed 17 years ago by kaladan

Привет,

Благодаря за времето, което си отделил, за да напишеш всички тези грешки. За по-голямата част от тях съм сигурен, че са поправени и ще видиш промяната в следващата версия на програмата. Ако трябва да съм точен, грешките са поправени преди повече от месец, но преводът все още не се разпространява с кода, което е задача на разработчика.

Имам една молба, подавай отделните грешки като отделни билети. По този начин работата ни ще е по-добре организирана и ще можем да затваряме билети по-лесно.

Благодаря

comment:4 Changed 17 years ago by yavorescu

version: 2.0

comment:5 Changed 16 years ago by Александър Шопов

Освен това - използват се и двете думи - "вмъкване" и "внасяне", а трябва да са само "внасяне". Да се провери дали няма по-добър заместител на думата 'Наместване'.

Note: See TracTickets for help on using tickets.