Opened 17 years ago

Last modified 17 years ago

#78 assigned defect

Дублирани ускорители

Reported by: yavorescu Owned by: kaladan
Priority: normal Component: blam
Severity: trivial Keywords:
Cc:

Description

Новата версия (с пълния и обновен превод) влезе в unstable и бързам да докладвам ;-) В главното меню има дублирани ускорители -- "Запис" и "Помощ"; също и в менюто "Абонамент". Това са досадни грешки, които всеки допуска, но наистина е много по-досадно, когато нямаш мишка и тези ускорители не работят.

FIXME: Да си оправя всички дублирани/сгрешени ускорители в моите преводи.

Change History (4)

comment:1 Changed 17 years ago by Калоян Доганов <kaloian@…>

Яворе, изречението след "FIXME:" няма място в този билет и не касае пряко работата на Kaladan. Билетите трябва да бъдат атомарни, за да могат недвусмислено да се резолират и затварят. Замисли се -- при какви условия този билет следва да бъде затворен? След като си оправиш всички дублирани/сгрешени ускорители в твоите преводи ли?

Ако искаш да си оставиш билет, който да ти напомня да свършиш нещо по преводите, просто си направи друг билет, или ако касае още по-мащабна работа -- можем да дефинираме milestone с много билети към него.

comment:2 Changed 17 years ago by yavorescu

Мда, усетих се, ама вече бях натиснал бутона :-(

comment:3 Changed 17 years ago by kaladan

Status: newassigned

Приемам този билет от летището.

comment:4 Changed 17 years ago by yavorescu

Severity: normaltrivial
Note: See TracTickets for help on using tickets.