Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#77 closed defect (fixed)

Несъответствие в .destkop записа

Reported by: yavorescu Owned by: kaladan
Priority: normal Component: blam
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Според мен не би трябвало да е "Четец на новини", тъй като се дублира с четците за новини (като Pan) и предизвиква объркване. Не си спомням как съм превел Straw, но мисля че беше нещо от сорта на "Четец на RSS абонаменти". Всъщност няма значение (хубаво ще е да има обща спецификация, тъй като са няколко такива програми), само да не се дублира с Usenet клиентите.

Change History (4)

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Искам да кажа, че много ще си улесним живота (а и живота на потребителите), ако измислим начин програмите с една и съща (или подобна) функционалност да се превеждат по един и същи начин. Така, когато изникнат други програми, а и KDE започнат още по-осезаемо да спазват спецификацията, ще имаме супер съвместимост. След време си представям менюто така:

Интернет браузър (Camino)
Интернет браузър (Epiphany)
Интернет браузър (Firefox)
Интернет браузър (Galeon)
Интернет браузър (Konqueror)
Програма за поща (Balsa)
Програма за поща (GNUMail)
Програма за поща (KMail)
Програма за поща (Thunderbird)
Четец на RSS абонаменти (Blam)
Четец на RSS абонаменти (Kagreggator)
Четец на RSS абонаменти (Liferea)
Четец на RSS абонаменти (RSS Reader)
Четец на RSS абонаменти (Straw)
Четец на новини (LuserNET)
Четец на новини (Pan)

Добра ли е идеята или не струва?

П.П. Разбира се, иска ми се "уеб-четец" вместо "браузър", но това е друга тема :-))

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Status: newassigned

Именно към това се стремим. Към момента нямаме спецификация за това, но от доста време мисля да напиша такава. Напълно съм съгласен с тази идея и ще я доразвия в писме вид. Накратко - за по-специфичните програми ще приложим тази спецификация, а за по-аксесорарните програми ще използваме по-функционален подход. Например записа на програмата за форматиране на дискети в основното меню в момента е Форматиране на дискети. Според мен не е нужно да слагаме името й в скоби. Но за по-големите и специфични програми, които имат братя близнаци ще използваме спецификацията.

За блам - аз много се замислям за "RSS агрегатор" или пък "Агрегатор на RSS абонаменти". Някак си искам да я има тази дума "агрегатор". Какво мислиш?

comment:3 Changed 17 years ago by yavorescu

Разбира се, става въпрос само за специфичните програми, които имат дублираща се функционалност.

Не знам какво е "агрегатор" и специално за Straw го бях превел така по инерция, но след кратък размисъл го промених. По принцип не е хубаво да налагаме чуждици, а и всеки, който питам за тази дума (става въпрос за обикновени потребители), мига на парцали.

comment:4 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Коригирано с [372].

Note: See TracTickets for help on using tickets.