Opened 17 years ago

Last modified 11 years ago

#7 new defect

menu edit

Reported by: Dimitur Kirov <dkirov@…> Owned by: Ясен Праматаров
Priority: normal Component: abiword
Severity: normal Keywords: undo, edit, copy
Cc:

Description

Менюто редактиране, вместо "Запомняне" -> "Копиране"

"Напред" -> "Повтаряне"

"Назад" - > "Връщане" (или както е правилното за undo)

Относно undo аз имам няколко различни превода. В gedit е "отмяна", в epiphany е "възстановяване", има програми с превод "Назад", а gtk+ по подразбиране е "Връщане". Това създава объркване при работа.

Change History (4)

comment:1 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Има останали несъответствия от по-стар (отдавнашния ми, първия) превод на AbiWord?. Повечето трябва да са изчистени, но има още. Понеже по някои от горните доклади може да имам забележки, не приемам още билета и го оставям отворен. Ще работя по въпроса ;)

comment:2 Changed 11 years ago by lolmzdnr

http://viagra-pas-cher-fr.com viagra 50 mg pas cher. http://acheter-cialis-fr.com cialis acheter. http://cialis-kaufen-de.com cialis kaufen online apotheke. http://acheter-viagra-s.com acheter viagra. http://comprar-viagra-s.com comprar viagra en madrid. http://cialis-generico-it.com cialis generico roma. http://cialis-generique-fr.com cialis generique en pharmacie. http://cialis-prix-fr.com cialis prix,. http://cialis-rezeptfrei-de.com Cialis rezeptfrei.

comment:3 Changed 11 years ago by ohkEqkna

http://viagra-pas-cher-fr.com commander viagra pas cher. http://acheter-cialis-fr.com cialis. http://cialis-kaufen-de.com cialis kaufen ohne rezept. http://acheter-viagra-s.com commander viagra. http://comprar-viagra-s.com viagra generico comprar. http://cialis-generico-it.com cialis prezzo. http://cialis-generique-fr.com vente cialis generique. http://cialis-prix-fr.com cialis prix,. http://cialis-rezeptfrei-de.com Cialis rezeptfrei.

Note: See TracTickets for help on using tickets.