Opened 17 years ago

Closed 16 years ago

#49 closed defect (fixed)

списъкът с доклади е неизползваем

Reported by: Ясен Праматаров Owned by: nobody
Priority: highest Component: -- Общи --
Severity: major Keywords:
Cc: yasen@…, yavor@…, vpetkov@…

Description

Удобно за бърза проверка на докладите ще е да има колони "последни промени" (или "последна редакция", "последен коментар" - нещо в този смисъл) и "брой коментари". Съответно - да може да се сортират докладите по тези критерии.

В сегашния вид списъкът е труден за проследяване, а ако станат повече докладите, ще бъде невъзможно, поне за мен.

Change History (21)

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Можеш да сортираш докладите по дата, като натиснеш съответната колонка, също и по компонент, критичност, и т.н. А може и да си направиш собствена заявка, стига да разбираш SQL :-)

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Мога ли да пусна доклад за грешка в името на този билет :) Има ли начин да се променят билетите след публикуването им?

comment:3 Changed 17 years ago by yavorescu

Мисля, че не може да се променят. Все пак трябва да прочета какво точно може и не може ;-)

comment:4 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Summary: спиъскът с доклади е неудобенсписъкът с доклади е неудобен

трябва ми сортиране по:

  1. последна промяна и
  2. брой коментари

такова няма.

comment:5 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

"Timeline" не върши работа в този смисъл, не дава такива данни.

comment:6 Changed 17 years ago by yavorescu

Да, сега разбирам. Трябва да прочета точно как може да стане с query. Иначе аз сега разбрах, че си коментирал този билет, като използвах този RSS абонамент:

ttp://fsa-bg.org/project/gtp/report/1?format=rss&USER=yavorescu

За брой коментари май няма абсолютно никаква възможност, тъй като се водят "modifications", т.е. дори и смяна на приоритет или каквото и да е се отразява.

comment:7 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Това за промените е ок... но е добре да има и възможност да се види колко коментара има и от кого е последният. Иначе... RSS за всеки отделен билет?? Нямам предвид това - исакм да мога да виждам как е движат *всички* билети, не отделният. ;)

comment:8 Changed 17 years ago by yavorescu

Това не е RSS за всеки билет, а само уведомяване кой билет е променен. Разбирам за какво става въпрос и на мен ще ми бъде полезна такава функционалност, но май няма такава възможност :-(

Все пак ще прегледам билетите на Trac, може би там има нещо по въпроса.

comment:9 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Разбирам. За мен е неизползваемо в такъв случай. Аз не се възползвам от друга функцоиналност на бъгтрака, освен въпросната...

comment:10 Changed 17 years ago by yavorescu

Priority: highhighest
Severity: normalblocker

comment:11 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Е, чак пък толкова... Аз мога да превеждам и без това. ;) Всъщност спорно е доколко изобщо такава система ще ми помага в ежедневната работа по преводите. Защото най-доброто нещо в този екип е спокойствието, а то може да се наруши от прекалено много "червени лампички" ;)

comment:12 Changed 17 years ago by yavorescu

Summary: списъкът с доклади е неудобенсписъкът с доклади е неизползваем

Честно казано, и на мен не ми е удобно. Мразя уеба :-) Аз си исках debbugs за тая работа :-)))

Ще експериментирам с {9}, всякакви идеи (и помощ) са добре дошли...

comment:13 Changed 17 years ago by kaladan

На мен системата ще ми върши работа. Превеждам доста модули и просто с нея ще мога да си създам база данни от грешки, които да поправя. На мен ми беше нужда, за да получавам доклади от потребителите и ще я използвам именно за това. Възможно е на Ясен да не му върши работа и не е длъжен да я ползва.

Лично аз не се притеснявам от многото светещи лампички и те няма да нарушат спокойствието ми. Просто си запазвам правото да решавам кога да спря дадена лампичка.

comment:14 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Severity: blockermajor

http://fsa-bg.org/project/gtp/report/9 изглежда добре, ок ;) Браво за идеята. Между другото, предлагам да намалим сериозността до "major" и ще го направя. Нека не нарушаваме работата на другите тук, които нямат нашите проблеми ;)

П.П.: Яворе, кажи каква помощ ти трябва за SQL? Къде мога да видя какво прави горният опит "9" отвътре?

comment:15 Changed 17 years ago by yavorescu

Просто натисни "Edit" горе под главното меню и ще видиш заявката. Опасявам се, че за тази цел трябва да имаш акаунт. Може би може да се направи нещо подобно на това, което искаш (същото май не е възможно), но нищо не разбирам от SQL :-(

comment:16 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

http://fsa-bg.org/project/gtp/query?action=view

нещо такова, но да има още две колони - брой коментари и последна промяна. За да мога да сиртирам по тях. А, и също така да ограничим резултатите, примерно с LIMIT(0,20) - едва ли има нужда да се изписват всички бъгове чак...

Тъпото е, че май трябва да се пипа вътре, а аз съм алегричен към Питон вече... Иначе, за SQL мога да помагам ;)

П.П.: Направих си сметка за тук, дадох си права, но не виждам никъде "Едит"... :(

comment:17 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Даже всъщност - без "status" - няма значение какво е сътсоянието на билета; и ще се показват само незатворените. За бърза справка. Номер - Заглавие - Компонент - Човек - Брой коментари - Последна промяна. Толкоз ;)

comment:18 Changed 17 years ago by yavorescu

Влизаш като turin и не можеш да редактираш? Странно...

Ето заявката:

SELECT p.value AS __color__,
t.id AS ticket, summary AS _summary, field,
c.time AS _changetime, c.author as _reporter, 
oldvalue AS old,
newvalue AS new,
newvalue AS _description
FROM ticket t, enum p, ticket_change c
WHERE 
t.time > strftime('%s', datetime('now', '-2 month'))
AND t.status IN ('new', 'assigned', 'reopened')
AND c.ticket = t.id
AND p.name = t.priority AND p.type = 'priority'
ORDER BY c.time DESC

comment:19 Changed 16 years ago by Александър Шопов

Cc: yasen@… yavor@… vpetkov@… added
Resolution: fixed
Status: newclosed

Много стар проблем...

Решил съм го с {10}.

Ако някому е интересно...

comment:20 Changed 16 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: closedreopened

{10} дава необходимата информация, но се проваля при задаване на сортирането по новите колони. Не знам как да го оправя, но все пак - вече информацията за броя на коментарите и от кога е последния го има.

comment:21 Changed 16 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

Пробемът с подреждането е решен със създаването на нов доклад 11. Давам го без връзка, защото може да се ползва само с подаване на параметри. От доклад {10} са направени съответните връзки. Веднъж попаднали по правилния начин в 11 можете да продължавате работата с подреждането - връзките са дадени и в него.

Note: See TracTickets for help on using tickets.