Opened 15 years ago

Closed 15 years ago

#480 closed defect (invalid)

Неразбираем текст в Виртуалния терминал

Reported by: ankere@… Owned by: nobody
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: critical Keywords:
Cc:

Description

Когато изпилзвам Виртуалния терминал и стартирам програма като nano не мога да разбера дори как да излезна от нея. А висички останали програми преведени на български също са нечетими. Мисля, че трябва да се избере подходящ шрифт за програмите, които ще се превеждат за терминала.

Attachments (1)

DSC00468.JPG (230.6 KB) - added by ankere@… 15 years ago.
Preview

Download all attachments as: .zip

Change History (4)

Changed 15 years ago by ankere@…

Attachment: DSC00468.JPG added

Preview

comment:1 Changed 15 years ago by Александър Шопов

Не мога да разбера същността на проблема.

Искаш да кажеш, че когато nano или друга _конолна_ програма се пусне в някакъв виртуален терминал в някаква дистрибуция (коя е тя?) и под нянкакъв локал (кой е той?), не излизат знаците на български?

Това ли е проблема или не съм разбрал?

Възможността GTP да ти помогне по принцип в такъв случай е малка, но ми е интересно какъв точно е проблема, за да потърсим решение.

Можеш ли да прикачиш снимка на екрана?

comment:2 Changed 15 years ago by Александър Шопов

О, снимката е вече прикачена, много си бърз. ;-)

Това, което виждам, е текст на кирилица в кодиране UTF-8, който се визуализира все едно е ISO-8859-1

Имаш проблем с кодирането и локала.

comment:3 Changed 15 years ago by yavorescu

Resolution: invalid
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.