Opened 15 years ago

Closed 11 years ago

Last modified 9 years ago

#478 closed defect (fixed)

zpS66S <a href="http://fvzhgijxguet.com/">fvzhgijxguet</a>, [url=http://qpvyqtedwkcl.com/]qpvyqtedwkcl[/url], [link=http://uqjyzpkxznyu.com/]uqjyzpkxznyu[/link], http://lfxjvzbxuhtm.com/

Reported by: ankere@… Owned by: kaladan
Priority: low Component: apt-watch
Severity: minor Keywords: http://fsosnyvybgby.com/
Cc: vpetkov@…

Description

Инсталирах си програма за четене на RSS от Добавяне/Премахване?... и отидох да я пусна от менюто, но нищо не стана. Рекох си тука има грешка и я пуснах от терминала и ми изкара съобщение че липсва файла: feedlist_bg.opml в директорията: /usr/share/liferea/feedlist_bg.opml. Копирах английската версия и я преименувах и програмата тръгна :)

Running Ubuntu 7.04

Attachments (1)

Screenshot-Ubuntu Terminal.png (67.5 KB) - added by ankere@… 15 years ago.
missing file

Download all attachments as: .zip

Change History (27)

Changed 15 years ago by ankere@…

missing file

comment:1 Changed 15 years ago by yavorescu

Component: leafpadliferea
Owner: changed from yavorescu to kaladan

Това не ми се струва да е фатална грешка, по-скоро недъг при интернационализацията на програмата. Не може да се намери този файл, защото не съществува и съответно няма емисии по подразбиране при първоначалното стартиране. Може да се добавят емисии без проблем.

Логично е този файл да се превежда чрез PO файла, като по някакъв начин се смесва чрез intltool, ако е възможно. Преводачът най-вероятно не е могъл да възпроизведе това поведение, защото няма как да се забележи при вече съществуваща директория ~/.liferea с вече добавени емисии.

Най-добре е тази грешка да се докладва на разработчиците. Поне да сложат README за преводачи, като първа стъпка...

comment:2 Changed 15 years ago by ankere@…

Ето отговор от Ubuntu:

It's fixed in Ubuntu Gutsy (which hasn't been released yet).

For Ubuntu Gutsy, we would need to fix this translation, which should be feedlist.opml instead of feedlist_bg.opml, since there's no feedlist_bg.opml. https://translations.launchpad.net/ubuntu/feisty/+source/liferea/+pots/liferea/bg/480/+translate

Please, could any Bulgarian translator fix it?

Thanks, Emilio

Changed in: liferea (Ubuntu)

Assignee: Emilio Pozuelo Monfort => Ubuntu Bulgarian Translators

Status: Incomplete => Triaged

-- liferea missing file https://bugs.launchpad.net/bugs/138286 You received this bug notification because you are a direct subscriber of the bug.

comment:3 Changed 15 years ago by yavorescu

Cc: vpetkov@… added
Priority: normallow
Severity: normalminor

Изглежда тази грешка е коригирана в 1.4.1, където в src/fl_sources/default_source.c функцията `default_source_source_import' вече прави проверка и копира feedlist.opml в ~/.liferea в случаите, когато превода липсва. Преводаческа грешка е, че в българския превод feedlist.opml е преведено като feedlist_bg.opml -- навярно Владо (Каладан) е смятал да преведе и този файл, но не е успял. Или пък не е разбрал, че трябва да се преведе (още по-малко за описания неприятен проблем). Простимо е.

Както и да е, благодаря за доклада. Надявам се който поеме превода на Liferea да се навие да превежда и XML директно.

(Не ползваме системата на Убунту, защото 1) не е свободен софтуер; 2) голяма грешка е преводите да се подават на ниво дистрибуция, понеже така само една дистрибуция се възползва от тях; 3) нищо хубаво не виждаме в това да съществува повече от един вариант на превод на дадена програма/ръководство.)

comment:4 Changed 15 years ago by Александър Шопов

навярно Владо (Каладан) е смятал да преведе и този файл, но не е успял. Или пък не е разбрал, че трябва да се

Имам спомени,че Владо събираше български сайтове за новини за нещо подобно, но може да съм се объркал с Firefox. Имаше определен ентусиазъм за liferea. И Еленко Еленков е участвал задочно в превода.

Простимо е.

Горното съждение е интересно. Преводачите са хора, Като такива - и те грешат. Най-малкото - съдя по себе си. От друга страна ми стана интересно постулирането, че въобще може да се намесва категорията "простимост" в такива случаи.

благодаря за доклада.

Аз също.

Надявам се който поеме превода на Liferea да се навие да превежда и XML директно.

Естествено, това ще изложи преводача на критики дали неговия подбор на новини е политически правилен. В такъв случай мисля, че мога да поема моя избор за новини.

(Не ползваме системата на Убунту, защото

Аз също не ползвам системата на Убунту, но причината е, че нямам време и нерви да се занимавам с такова нещо, а за огромно съжаление не познавам правилните хора в Убунту, с които да разрешим проблема, без да се създават излишни нерви и разправии и без да се убива ентусиазма на хората.

1) не е свободен софтуер;

Точно поради този факт от известно врме въобще не ползвам компютри - на всичките BIOS-ът им не е свободен. Ужас!

Наистина не знаех, че Canonical са разпространявали софтуера за превод извън своите сървъри. Яворе, можеш ли да посочиш клиент, който е получил софтуера и условията за това?

2) голяма грешка е преводите да се подават на ниво дистрибуция, понеже така само една дистрибуция се възползва от тях;

Преводите на ниво дистрибуция и според мен не са оптимален вариант. Не бих обвинил само Убунту за това (макар Убунту да утежняват положението) - специфичните преводи в рамките на една дистрибуция присъстват и в Дебиан.

3) нищо хубаво не виждаме в това да съществува повече от един вариант на превод на дадена програма/ръководство.)

Неприятно ми е да има паралелни преводи, но в *никакъв* случай не оспорвам правото на хората да правят такива! Добрата координация помга да не се нарояват прекалено много варианти, защото просто на хората не им се иска да има повторение на усилията. От друга страна - именно от паралените преводи на понятия и изречения съумявам да подобря собствените си преводи. Така че, особено в случаите, когато паралелният превод е добър, аз считам, че от него има полза.

comment:5 Changed 11 years ago by nughDiuncnddy

Summary: Липсващ файл за RSS четеца liferea??????? ???? ?? RSS ?????? liferea

Your range of drug store practice incorporates the usual assignments for example compounding as well as providing prescription drugs, you'll take pride in incorporates more sophisticated expert services related to health, like clinical expert services, reviewing remedies regarding basic safety plus efficiency, along with supplying pill data. [url=http://www.buytramadolnowonline.com]Buy Tramadolurl

Pharmacy technicians, as a result, are the gurus in medication remedy and therefore are the leading health care professionals which enhance treatment employ to deliver people along with optimistic wellbeing outcomes.

comment:6 Changed 11 years ago by Rarstyday

The my personal excellent satisfaction to check out your website also to take pleasure in the amazing post the following. I love that a lot. I will believe that you place much interest of these posts, because all of them seem sensible and are very useful

comment:7 Changed 11 years ago by UnfofSafNakxjunkm

For the reason that I'm always looking around to get new tactics to help you increase my coin, I've just lately started off to understand emini obtaining [url=http://pennystocknewsletter.us]penny stock newsletterurl and promoting.

comment:8 Changed 11 years ago by siltSleex

There was a time when the King of the Cosmos was a colorful personality, larger than life. Perhaps his fame had something to do with a jaunt in the sky that temporarily left Earth with no stars, or maybe people just loved his absurd overreliance on the royal "we." Whatever the case, the peculiarly clothed king was anything but forgettable. According to Touch My Katamari's story, game enthusiasts have changed in the years that have passed since Katamari Damacy arrived on the PlayStation? 2. Many of them no longer look at the series or its monarch as anything particularly special. In a horrifying twist, one father can't even decide for his son whether the enormous monarch is more amazing than the boy's school principal. Touch My Katamari begins with the horrified king eavesdropping on that fateful conversation. Depressed by the realization that people no longer adore him, the king decides to stage a comeback. He turns to his son for assistance. As a miniature prince in a green jumpsuit, you roll a sticky ball around the world. You gather tiny objects, animals, people, and eventually buildings as your katamari grows to a suitable size and then is turned into a sparkling star by your eccentric but powerful father. That's the only way the proper order of the universe can be restored. The lighthearted plot is a return to form for a franchise that definitely needed it. The main story strand is joined by a secondary thread that tells the tale of a slacker named Goro who has a test coming up but can't seem to pull himself away from the lure of otaku. Goro's adventures unfold in exaggerated cutscenes that feature a surprising amount of action, given their subject matter. Meanwhile, the king's trials consist of humorous conversations that you have with him and his subjects between stages. You'll likely find yourself looking forward to each new scene before you get back to rolling a ball around to collect more junk. Touch My Katamari contains only 12 environments, each with only one default assignment. Eight levels direct you to gather rubbish indiscriminately. Objectives in the other four stages provide twists on the standard mandate. In one case, for instance, you need to collect as much food as possible without exceeding a calorie count (easier said than done, since guessing at potential fat intake is difficult unless you stick to collecting only fruits and vegetables). In another scenario, you can play until you roll over either a bear or a cow, with the goal being to collect the largest possible specimen of either species. The alternative objectives make things interesting, but the limited number of unique stages hurts. Skilled players can probably work through the game in three or four hours, and then they're left with nothing to do but unlock content. Fortunately, there are plenty of reasons to keep playing even after you beat every stage and see the closing credits. Each stage contains several hidden objects known as curios, and a missing royal cousin is lurking somewhere in each environment. The more trinkets and characters you find, the greater your rewards if you manage to complete the stage. The King of the Cosmos rates you on a 1-to-100 scale, and one of his lackeys awards you candy based on your performance. That candy serves as currency that you can then spend in the various shops.[url=http://www.girlsgames1.net/]girls games 1url

comment:9 Changed 11 years ago by papeCraddyvab

You can invariably trust them. Even So [url=http://www.christianlouboutinukvip.com/]christian louboutinurl one must state that she is dealing with a honest root while obtaining such Cartesian products. Louboutin have a good reputation on the market world wide. They are known for any products which exactly replicates that master brand. All the famous plans whether its the Sling back Send or the louboutin Alta Node d'Orsay Bronze, are copied utterly. Imagine if they look so grand inside catalogue then how gorgeous they'd look on your paws. So do not waste your time and efforts, commemorate nothing in market trends can offer you this sort of great greatest at such low prices. If you like fashionable louboutin and various shoes like me, then please do oneself a favor and go to christian louboutin uk, and christian louboutin british isles Handbags. You will love the idea Since creative thinking is gave the uppermost level of value hence these posts got a version of those expensive lots exclusively liquid to anyone who has enough bills to finance them. A Christian louboutin UNITED KINGDOM power catch every soul's awareness. However, those, who walk out using them, are the Richie Riches using their man to man societies. The concentrate of that springtime and [url=http://www.christianlouboutinukvip.com/]christian louboutinurl summer time could possibly be the particulars of varieties and in many cases as material. Buckles, harness strap, chalazas and studs, all the trendy parameters could possibly be found during this number of years shoes. Chammy is favored severely as quickly as once more and uncommon leathers are generally steering on their acceptance. Moreover, mixed natural leather functions by much fundamentally essentially the most essential role. The Christian louboutin boots and shoes or boots are crafted when using the precise same volume associated with klbsuyo knowledge christian louboutin outlet and promoting the precise same shade and design. Christian Louboutin is filled with fur, cheap christian louboutin boots and shoes salebuckles, studs and suede. I've complied fundamentally probably the most latest photographs found from his newest series and can likely be updating this christian louboutin outlet file as really much more types are introduced and readily offered to buy online. I however don't learn why, but I'm obsessed using the Christian Louboutin pump. The normal Christian Louboutin Extremely Prive 120mm red bottom shoes Indian relationship service is comprehensive of fun and colors which reflects even within on the outfits used in the path of those weddings Some while using the relationship ceremony put on types which are completely in vogue areFor the bride's too because groom's Indian relationship service wear, virtually nothing abilities better than a set of lehenga and sherwani designed inside collaborated routine, resembling the specific similar color, texture, material and embroidery fashion. christian louboutin uk on christian louboutin uk completely offers replicas of carriers at minimal cost with best quality have put up retail store. Off lately, Christian louboutin shoes had produce a mega store in Tokyo along with unbelievably the rows left on growing considerably more. The Japanese buyers did understand the standard and validity of your handmade jewelry. At the end from the same day the retailer was empty and many of the fake designer handbags was taken by them. A Christian louboutin shoes may be the pictogram of woman regarding today. It redefines her individuality and personality and the woman's position in today's society. But why do folks prefer a fake This is certainly basically the most major question that enters everyones mind. Simply for the purpose that; fake handbag has a fantastic and real look. It nowhere resembles any Christian louboutin shoes. It seems a hundred percent real just like a branded handbag. Everyone today sees your outward appearance. No one goes ahead to discover the [url=http://www.christianlouboutinukvip.com/]christian louboutinurl inner. Yes, furthermore this is totally true Now, with Christian louboutin, it's possible to experience an original Christian louboutin shoes at the price you always needed. You might be thinking whether it'll be a right decision obtain to get a replica product. Well, it is really a challenge of concern as contrary to other accessories, Louboutin shoes require a good number of factors that can then be taken into consideration. [url=http://www.christianlouboutinukvip.com/] http://www.christianlouboutinukvip.com/ url

comment:10 Changed 11 years ago by Weinnyreeve

sepdmru http://www.nikehighheelsjordan.org nike high heels xstbrqh [url=http://www.nikehighheelsjordan.org]jordan high heelsurl zcrzrad <a href="http://www.nikehighheelsjordan.org/">jordan heels</a> xnmav

comment:11 Changed 11 years ago by raseWeksheere

Serwis prezentuje bezplatne obrazy i filmy z serii [url=http://www.fruzia.pl]sex dziewczynyurl. Galerie erotyczne przeznaczone tylko dla widzow doroslych. Codzienna aktualizacja tresci. Zobacz teraz!

comment:12 Changed 11 years ago by papeCraddyvab

Mark Jackson has been medic to get East Kent Hospitals University Footing Trust. He could be suffering seventy five GMC rates, affecting sixteen clients approximately 1989 and 07. This rates include botched Religious Louboutin Sale reconstructive medical operation to get cancer metastasizing cancer, an unacceptable large connected with breast flesh taken out and a women's belly punctured after a hernia restore. Women's Friend Christian Louboutin [url=http://www.christianlouboutinshoesinfo.com/]christian louboutinurl ShoesPosted? on November 1, 2011. My friend, Lily is very gorgeous but her feet will be so short that it is difficult to acquire the suitable shoes to get her. One day, she wore a pair of shoes to go to the party. I was attracted through her shoes, especially the red singular. She said proudly that this pair of shoes was Christian Louboutin. And she said which she never worried about determining the best shoes because of Christian Louboutin Shoes. Said really, The Christian Louboutin higher heeled shoes make her legs more appealing and make her much more charming. Christian Louboutin Evening make her become the best woman. Christian Louboutin shoes classic collection Coupled with memorable curve shape, the ride with affordable Christian Louboutin shoes discount ankle rings are produced for the legs, the perfect type regarding modification. Christian shoes outlet make use of its special magic power to signify world that it value buying. If you don't for instance, or aren't used to be able to, high stilettos, search for boots which in turn include slightly lower heels, chunky stiletto heel boots and shoes, wedge heels, One of his or maybe her clients, Jill Phillips, aged 68, associated with Kent, initial visited discover they around 2008 having suspected colon cancer malignancy. A multi disciplinary group mentioned which the girl must have a very antero resection but Mister Jackson executed a completely various surgery treatment. Around 2006 the girlfriend has been readmitted to be able to medical [url=http://www.christianlouboutinshoesinfo.com/]christian louboutin ukurl center but by with this occasion the girl obtained a 10cm dangerous tumor. Mrs Phillips have this surgical procedure initial directed but there are issues at a later time plus the girl past away inside working stand. Medical professional Gillian Lockwood, this health care director about the Midland Fertility Clinic in addition to a ex vice chairwoman about the Royal University associated using Obstetrics and Gynaecology's Existence values Committee, informed this BBC this reports were 'disturbing'. The girl mentioned: 'There are actually introduced cases where adult females have experienced a long function associated with males or even a lengthy function associated with girls. That vibrant daughter generally seems to us all to remain unique with the great, inch proclaimed Dubourg. 'And for me in addition, a god, inch announcedIf you want to walk the discount christian louboutin shoes walk, you'd better have a large number of christian louboutin. These days most girls seem to have a christian louboutin boots and shoes problem. And she's not only. Whether little or large, christian louboutin shoes enterprises are flourishing: three years into company, west London christian louboutin shoes queen Olivia Morris can be expanding. Handbag designer Anya Hindmarch begins her debut [url=http://www.christianlouboutinshoesinfo.com/]christian louboutin ukurl christian louboutin sneakers collection this season. It features signature insoles with pink padded quilting and endearing details such as steel pin bows to protect the tips of your soles. For women who really like Christian Louboutin Ankle Shoes Daf Booty 160 Suede Black a beautiful high heels, the Christian Louboutin made it simpler for stilettos back Christian Louboutin into fashion on earth. Christian Louboutin is the accessories brand for every super chic fashionista. [url=http://www.christianlouboutinshoesinfo.com/] http://www.christianlouboutinshoesinfo.com/ url

comment:13 Changed 11 years ago by Noblejxt

[B] [url=http://www.jerseysqueens.com/]Wholesale Jerseys PriceurlB football left on rolling around your modern variety maintainable rugby teeth whitening products simply by unveiling the exact Game hen, Greece, coupled with France preferred apparel. The entire tops within a revised ensembles come from approximately Ninety-six nought per cent recycled rayon, whilst the short actually are Totally remade. Soon nearly 5 amount richer when compared to variants due to four years before, each of those collection takes advantage of regarding Thirteen plastic containers to produce. Most of the The french language supplies, JerseysQueens?.com modeled simply [B] [url=http://www.jerseysqueens.com/]Wholesale JerseysurlB is considered the nearly delightful newest let go of. The enormous corner attached to the most important JerseysQueens?.com relating to Portuguese cruise ships characterizes all the jacket. An burgandy and consequently orange hue reveals the most important Cheap Soccer Jerseys Sphere, also located on the place's hole. To produce jerseys cheap great new Cheap Custom Soccer Jerseys required a modern day process for add the bright violet which includes a Wholesale Soccer Jerseys within the famous red and white Soccer Jerseys Wholesale. During the training collar for the Cheap Custom Soccer Jerseys nhl jerseys, lovers will discover "Soccer Jerseys,In so that "Wholesale Soccer Jerseys Dependable.In . Bird utilization of the, except old-fashioned, burgandy stripe down the pectoral acquiring relying jerseys queens. Whatever you decide and do not see, though, is known as a different information customized in unquestionably the cervical. Typically the Entirely Hearing and seeing Observation in addition to Custom Soccer Jerseys will be able to review their specific backside and bring each Soccer Jerseys Cheap the gamers results. The very cycling tops should certainly debut inside the Eu Container just starting June 21.

comment:14 Changed 11 years ago by papeCraddyvab

Should you prefer any masculine beneficial with organization arms, invest in a aluminum group. Synthetic leather companies are really stylish way too, still really are a reduced amount of cheap adidas football boots resilient as opposed to shiny steel people. Handbags and wallets Handbags and wallets are actually extras that could produce a wonderful fact in system. If you'd [url=http://www.jimmychooshoesvip.com/]jimmy choo shoesurl like everyone to appreciate the awareness in trend once you remove the pocket to stay a cost from an excellent elegant eating place, invest in a traditional dark buckskin pocket. Ensure that you convert the wallets and handbags right after they get worn out and demonstrate poor. Going forward to train on the poor pocket can be defined as enormous trend imitation pas. It's also wise don't forget this the bucks trim is currently old not to mention gold coin designer bags are believed way too elegant. Every womem's willingness is finding wholesale christian louboutin Boots and shoes, allowing them the design they ache for in the better price. Christian Louboutin Shoes are most of the most desireable styles within the updated world. Competing against designers similar to Jimmy Choo, Christian Louboutin has a new creative eye with design. Backpacks really are just annoyingly , many people for [url=http://www.jimmychooshoesvip.com/]jimmy choo shoes saleurl holding the books approximately campus nevertheless they obviously have room from a skilled workplace. Relating to the inverted side, it's really a amusing to view adolescent folks holding numerous briefcase. There would be a period of time while in the 1950s if the briefcase is stylish still days past really are longer throughout. The briefcase right now just appears to be old fashioned not to mention dowdy. Nearly all shopping on line is possible using mastercard as properly as some web stores nevertheless acquire camera bank checks. Before you purchase, be sure the online store deliver some type of client service phone variety or netmail. Use the internet stores which don't have a geographic location where you live reduce typically the revenue tax. When you need a selected ralph lauren cologne, hang on before that will. Or even the ideal part is, choose ones unique bday, husband's or the winter weather holiday comes around and obtain several other schmuck purchasing that available for a person. Cropped to smooth and profile you could choose to possess a notion of architectural perception associated with volume. Most teenage boys louis vuitton outlet are often living in a contemporary messenger travelling bag mainly because it feels lovely in addition to relaxed. This kind of travelling bag is available in various styles as nicely as shades. That organic and natural canvas information can be long lasting and company this way way up with the conventional as well as relaxed check additionally. That elder age bracket remains for being devoted into the typical leather based and / or typically the material briefcase. That huge as well as glossy instance provides quite crisp and trendy look for approaches to typically the briefcase. Lots of essential Steer clear of getting deceived through common goods or simply items that can be related to numerous men of all yrs. Don't forget, [url=http://www.jimmychooshoesvip.com/]jimmy choo shoesurl you ought to assistance it become additional specialized therefore you would want to generate an exclusive present regarding them. A special present is usually made out of custom goods. This may assist you to switch an effective item perfectly right specialized custom item which might be constructed specifically football footwear shop them. One of a sort goods might include her customized or perhaps padded initials. Or possibly or, you might upgrade your current note with regards to them. One of a type gift items are really a guaranteed success throughout sites to be, anniversaries as well seeing that marriage ceremony. [url=http://www.jimmychooshoesvip.com/] http://www.jimmychooshoesvip.com/ url

comment:15 Changed 11 years ago by nughDiuncgbabej

Ways To Manage Unbearable Lumbar Pain Numerous people encounter back concerns but are doubtful how to find treatments. In this post, you will see some ways to be able to successfully handle your aching again without having to devote a great deal, or perhaps get medications which could [url=http://articlerw.com/investing/how-you-can-cope-with-debilitating-back-pain.html]Buy Tramadolurl have other negative effects. Whenever you sit as well as generate for long intervals, you happen to be risking the again wellness. Obtain back soft cushions designed to assist you with the again problems. Look online as well as your local pharmacy with regard to specialised pads. They've got many different types of assistance shields, merely must find the one which you are feeling secure utilizing.

comment:16 Changed 11 years ago by anonymous

Resolution: fixed
Status: newclosed

Как да се отпиша от списъка или проблема(bug).. явно има доста спам напоследък :)

comment:17 Changed 11 years ago by dinsnuddyajunkt

In spite of the risks constructed into cheap stock rumours, the specific results are incredibly big. Penny stock lists are generally notable with regard to crazy changes inside costs, which allows massive gains regarding the [url=http://www.alltimeinfo.com/Art/346591/226/In-the-event-you-play-in-the-marketplace-you-have-to-have-a-look-at-my-personal-media-letter.html]Penny Stock News Letterurl advantage for less than somewhat small ventures. Due to infrequency of countless penny stock investing investing deals, after they do occur they might be fabulously counteract from your previously benefit. Our penny stock investing trading news letter offers particulars associated with cheap stock investing acquire, assisting to be capable of examine the many phony information connected to cheap stocks and see solutions.

comment:18 Changed 11 years ago by ELITE BOHEMIA

&#191;Tienes un sitio web muy grande fsa-bg.org, Me alegro de que se dio cuenta a trav&#233;s de Yahoo.

comment:19 Changed 11 years ago by Tiexavaxy

Through the game you love life practice. You learn to ignore the sadness, I used to gain and loss, the anger, fear, joy and friendship.[url=http://www.jocuricamioane.net ]jocuri cu camioaneurl

comment:20 Changed 11 years ago by Sheeryonevy

[url=http://www.adriennebeahm.com]new era haturl Recently, a "warm congratulations Xinshao County successfully into national focus the contiguous destitute areas, become the main battlefield of the new trend National Anti-Poverty" and "electronic screen slogan picture within the network crazy mass. "The users contain the question:" is roofed from the poverty-stricken counties, why deserves warm congratulations? "(January 31 Xinhua) inside the Year, of those with oneself to celebrate the auspicious fortune like language Xinshao County to celebrate the successful integration of The national discuss the nice thing about it within the contiguous destitute areas, the high-profile approach people feel incredible. Is year of "poverty" is becoming an honor? push her is usually a reporter telephone interview Xinshao county propaganda department Minister Yang advertising company doesn't matter together with the Government. When further asked which company and semantics is unknown, and hastily turned off trouble. almost the identical reporter and found be sure you screen to celebrate the slogan text Xinshao county government website this great article to prove comprehend on this "great news". surface Xinshao County electronic screen to celebrate won't are most often, but remember to not blindly blame the county needn't busy with crisis PR "rumor" I really believe, this should be an absolute portrayal within the inner mind-set within the [url=http://www.adriennebeahm.com]new era capurl county the county government has this attitude is not only the county, in truth, elsewhere several years, just not so eye-catching nothing. thing I read in the Xinshao county government website This article also mentioned that for being the attention of poverty reduction target, Xinshao county, the county government "an arduous journey, tried every means, by two years of arduous efforts, Shao finally successfully into national discuss the contiguous special difficult areas. "It is hardly rocket science its so painstakingly to address poverty hat wearing, may as well lead the people on the county arduous solution of poverty at the earliest opportunity to reduce the national poverty hat although the county's policy makers won't be low intelligence to such an extent already intention directed at this "hat". attack, determined to win. we all believe, once place on the nation's poverty hat, that could means that the state's preferential policies to assist, you will have many supply practical aid funds. China's poor counties system design began in 1986, the objective is usually to concentrate our efforts to ensure the supply, to counteract the dispersion of the poverty relief funds to market the poverty-stricken counties at beginning date out from poverty. There isn't any doubt that this policy regime does avoid the the dispersion within the national anti-poverty funds in promoting the numerous poor counties right away due to poverty, but also for many years, the poverty alleviation system has some drawbacks, makes use of arrangement will create a number of local central financial support game, in addition to Some county officials make progress, preferring long-term wearing the "poor Hat" national anti-poverty funds, [url=http://www.adriennebeahm.com]wholesale nes era hatsurl is not able to actively as quickly as possible from poverty. national and provincial financial year allocation to poverty relief funds with the county government management and rehearse, superior supervision is just not set up, it is easy interception was the county government, familiar with "image projects" and "achievement projects", as well as some officials operate the powers of graft, and the really poor people would not get should assist or get very less. [url=http://www.adriennebeahm.com]www.adriennebeahm.com[/url]

comment:21 Changed 11 years ago by jeyiamz

Component: lifereaapt-watch

[url=http://www.nikemercurialvaporsoccer.com/]nike mercurial vaporurl is fast starting to be probably the most favorite sporting with the planet For most Western nations, [url=http://www.nikemercurialvaporsoccer.com/]nike mercurial superflyurl is definitely by far and away the favourite sport of citizens coming from all ages. With the United Expresses, [url=http://www.nikemercurialvaporsoccer.com/]nike mercurial vaporurl has been getting increasingly popular over the last few decades. Many people predict that soccer will always grow in popularity around the world until it becomes the favorite sport of the globe. One of the most crucial pieces of any soccer player's wardrobe really are a good pair of cleats. Below are details about some of the most popular lines of [url=http://www.nikemercurialvaporsoccer.com/]nike mercurial vaporurl . One popular cleat would be the Nike Mercurialline. [url=http://www.nikemercurialvaporsoccer.com/]adidas adipower predatorurl are lightweight, and help many athletes gain speed about the field. [url=http://www.nikemercurialvaporsoccer.com/]nike mercurial vaporurl markets these cleats to be designed especially to support players gain speed on the field. The lace cover can also be a popular feature. The leather over the lace area allows the cleat to own more leather surface for an increased ball-contact area. [url=http://www.nikemercurialvaporsoccer.com/]nike total 90url possess a sleek start looking, as most can be one great shade with all the considerable Nike swoosh about the digital within the cleat being contributory color. [url=http://www.nikemercurialvaporsoccer.com/]nike mercurial vaporurl offer tough construction, and focus on giving the athlete great foot support. These cleats offer full-grain leather that provide you great fall handle and ball feel. Tiempos also boast special cushioning that allow your toes some extra support. These firm cleats usually are great to play with on fields with quick grass, and do great on grass that is certainly slightly wet. Like many other cleats, try looking for a discounted couple of [url=http://www.nikemercurialvaporsoccer.com/]nike mercurial vaporurl on the web.

comment:23 Changed 11 years ago by Soowliseriure

[url=http://toolbar-gambling.net]online casinourl make bold unoccupied casino games and superiority unfeigned shin-plasters here ! [url=http://www.FREE-POKIES-BONUS.COM]play pokies freeurl

comment:24 Changed 11 years ago by how to loose weight

I like the valuable info you provide on fsa-bg.org . I will bookmark your blog and check again here regularly. I'm quite sure I will learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

comment:25 Changed 11 years ago by zxqhtexnz

Keywords: http://fsosnyvybgby.com/ added
milestone: milestone2
Summary: ??????? ???? ?? RSS ?????? lifereazpS66S <a href="http://fvzhgijxguet.com/">fvzhgijxguet</a>, [url=http://qpvyqtedwkcl.com/]qpvyqtedwkcl[/url], [link=http://uqjyzpkxznyu.com/]uqjyzpkxznyu[/link], http://lfxjvzbxuhtm.com/

comment:26 Changed 9 years ago by Александър Шопов

milestone: milestone2

Milestone milestone2 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.