Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

Last modified 9 years ago

#47 closed defect (fixed)

"Интернет" е с малка буква

Reported by: yavorescu Owned by: kaladan
Priority: normal Component: evolution
Severity: normal Keywords: ipOKsvHWkScegknPL
Cc:

Description

В компонента "Календар" "Интернет" е изписано с малка буква. В българския език все още се пише с голяма, независимо какво мислят публикуващите статии в Wired.com.

Attachments (1)

evo-inet.png (12.8 KB) - added by yavorescu 17 years ago.
Снимка на част от компонента "Календар"

Download all attachments as: .zip

Change History (17)

Changed 17 years ago by yavorescu

Attachment: evo-inet.png added

Снимка на част от компонента "Календар"

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Owner: changed from nobody to kaladan

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Въпреки това аз съм напълно съгласен с авторите на Wired. Интернет е просто дума, която толкова е навлязла в ежедневието ни, че няма нужда да наблягаме излишно на нея. Според мен е въпрос на време някой, някъде да реши, че и в България може да се пише с малка. Нямам проблем всеки да си я пише както реши за добре, за мен и двата начина са правилни.

Колкото до моите програми - не приемам това за грешка и смятам, че писането на интернет с малка буква прави преводът по жив.

comment:3 Changed 17 years ago by yavorescu

Разбира се, и аз съм съгласен. Но все пак трябва да се придържаме към правилата в езика, нали?

comment:4 Changed 17 years ago by kaladan

Правилата на езика не казват, че типът медия трябва да се пише с главна буква. Аз не пиша Телевизия.

comment:5 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Ами има конвенция да се пише с голяма май.... Даже научният ми ръководител искаше навсякъде да е с главна буква в дипломната... Понеже е името на мрежата, на "точно тази мрежа".

Има две мнения - да се пише с малка, защото е тип медия и да се пише с главна, защото е име на точно тази мрежа. И двете не са съвсем добри и не работят изцяло защото всъщност "точно тази мрежа" е на практика "нов тип медия", тоест ако подходим принципно, трябва да се пише едновременно с малка и с главна буква. Но това е прекалено диалектично за област като преводите...

Предлагам следната идея - когато се има предвид медията, да се пише с малка буква, а когато се има предвид мрежата (например свързване към точно тази мрежа, Интернет) - с главна.

comment:6 Changed 17 years ago by kaladan

Знам за конвенцията. Дълго време настоявах в *bpm всички автори да пишат интернет с главна буква, поради гореспоменатите причини. Освен това искахме да акцентираме върху самата дума, да й придадем важност, да покажем колко ценна е за нас. В този случай не искам да й придавам никаква важност, не искам да я наричам и като име.

comment:7 Changed 17 years ago by yavorescu

Всички спорове са излишни, когато има правило (каквото и да е). Когато се промени, ще променим и преводите. Личното мнение няма никакво значение, IMHO.

comment:8 Changed 17 years ago by kaladan

Добре, покажи ми къде е написано това правило.

Не мисля, че споровете са излишни, тази система не е пусната, за да казвам "Да" и да поправям наред. Ако утре някой измисли някое тъпо правило аз няма да го следвам, само защото е правило. Някой може да създаде правилото, че веднъж в месеца трябва да скачам от мост и да падам по чело. Няма да го правя.

Ето една сказка: Великобритания е известна с изключително остарелите си закони. Например съществува правило, че такси за преминаването по мостове могат да бъдат взимани, само ако мостовете са каменни. За метални не може. Каква е логиката? Логиката е че този закон е написан и не е променян преди да бъдат измислени метални мостове. Законът е написан с цел да поощри хората да създават каменни и така да се заместят дървените. От тогава не е актуализиран. Сещате се за какво говоря.

comment:9 Changed 17 years ago by yavorescu

Навярно няма публикувано такова правило в Интернет, може да погледнеш страницата в Wikipedia (това не е достоверен източник, разбира се).

Правилата в езика би трябвало да се спазват според мен, поне от нас :-) Ако си спомняш, навремето съществуваше грозното правило, известно като "вуване", т.е. казвахме "използва", а пишехме "използува". Много хора не бяха съгласни, но пишеха двойки на контролните. След време го промениха и сега пишем това, което произнасяме.

Друг пример: винаги съм спорил за думата "масло", тъй като огромен процент от хората слагат ударението на последната сричка. Един софиянец даже беше изтъкнал, че 99% от хората произнасят думата така (това сигурно е вярно) и затова ще бъде променено правилото. Но не, правилото си стои и всеки, който удря последната сричка, прави грешка и загрозява езика.

Мой извод: нямаме причина да смятаме, че правилото за Интернет/интернет ще бъде променено, въпреки, че е глупаво според много хора. Примерът с "Телевизия" съвсем не е точен.

comment:10 Changed 17 years ago by Калоян Доганов <kaloian@…>

Аргументът с "Телевизия" е съвсем валиден, но с обратен знак. Не пишем "Телевизия" с главна буква защото това не е съществително собствено име -- нали имаме много телевизии. Обратно, "Канал 1", "Нова Телевизия", "БТВ" и т.н. са собствени имена и ги пишем с главна буква. Да припомня удачния пример на Антон Зиновиев:

В израза "ще ходя на Балкана" думата "Балкан" е съществително собствено за Стара Планина, а в израза "ще ходя на балкана" думата "балкан" е съществително нарицателно и може да обозначава коя да е планина.

Как това се прилага в нашия случай? Особеното на Интернет е, че е само един. Нямаме много интернети, нямаме "къв да е интернет" (макар че такива пионерни опити са правени от български доставчици). Това различава Интернет от телевизиите, радиата и балканите (да не се бърка с Балканите). Нашият общ, единствен, глобален и постоянно променящ се Интернет прилича повече на Океана от "Соларис" на Станислав Лем.

Интернет е съществително собствено, а не нарицателно име. Ако е нарицателно, значи имаме много интернети. А пък някой ви обяснява, че сте свързан към някакъв друг интернет, вероятно нямате достъп до Интернет. ;-)

И накрая забележете, че аргументите на Wired не винаги могат да са приложими за нас. Правилата за започване на име с главна буква са различни в английския и българския език (напр. имената на дните от седмицата, имената на езиците и т.н.). Така че трябва да се вземат предвид правилата на българския език, а не просто да се гледа какво правят от Wired (да не се бърка с weird ;-)).

comment:11 Changed 17 years ago by kaladan

Ние нямаме много телевизии - имаме много телевизионни канали. Както имаме един интернет и много интернет страници в него. Имаме печат и много вестници в него. Това е моята логика. Интернет страниците си имат имена и тези имена се пишат с главна буква - Нетинфо, Дир.бг и т.н.

Относно аргументите на Wired. И в двата езика имената се пишат с главна буква, тоест правилото е едно и също. Тук не става дума за другите разлики и споменаването им не е довод.

Относно "Така че трябва да се вземат предвид правилата на българския език, а не просто да се гледа какво правят от Wired" - това по-скоро ме обижда. Не отстоявам тази позиция само защото някакво списание е писало за нея. Това е позиция, до която съм достигнал сам, а аргументите на списанието използвам в моя полза.

comment:12 Changed 17 years ago by yavorescu

Но Интернет не е само уеб страници, а съвкупност от много протоколи и много хостове. И наистина е един и трябва да се използва съществително собствено.

Да потърсим и мнението на другите (например в dict@)? Какво ще кажете?

comment:13 Changed 17 years ago by kaladan

Status: newassigned

Няма нужда. След като мнозинството от екипа счита, че трябва да е с главна буква ще го поправя. С нежелание.

comment:14 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Поправено.

comment:15 Changed 11 years ago by Jenaya

Keywords: ipOKsvHWkScegknPL added
milestone: milestone1

<a href="http://www.allmedications.net/">prednisone</a> jzcei <a href="http://www.affordablemedsprices.com/">online accutane</a> 44033

comment:16 Changed 9 years ago by Александър Шопов

Milestone milestone1 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.