Change History for Ticket #334

Version Date Author Comment
1 15 years Александър Шопов #644: Намалил съм използването на думата "съобщение/я" до 23 пъти в …
0 16 years Явор Доганов <yavor@…> Initial version