Opened 16 years ago

Closed 16 years ago

#332 closed defect (fixed)

Описанията на действията са неразбераеми.

Reported by: Ясен Праматаров Owned by: nobody
Priority: high Component: -- Общи --
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Използвам тази връзка за новини от системата Trac: http://fsa-bg.org/project/gtp/timeline?daysback=90&max=50&wiki=on&ticket=on&changeset=on&milestone=on&format=rss

За съжаление новините са почти неизползваеми и крайно досадни, най-често от типа:

Остават 50 абзаца. Появиха се доста фъзенца, но ще ги опаткам.

Обновявам. Остават 80 абзаца.

Сливам със старата версия. Довечера ще обновявам вкъщи.

Подадено

Леко обновяване и 3 грешчици.

Нищо, ама нищо не се разбира от такива обновявания. Моля всеки, който пише някакво съобщение в системата, независимо дали е билет или коментар към SVN-команда, да пише пълно описание.

Описанието трябва да бъде говорящо само по себе си, да е ясно какво се описва. А не да е нужно да се види цялото действие, целият билет или подаването, за да се разбере описанието.

Change History (8)

comment:1 Changed 16 years ago by Явор Доганов <yavor@…>

И на мен ми е досадно, точно затова винаги пиша името на програмата в началото, напр. (synaptic/sharp), за да стане ясно поне за какво иде реч. Относно билетите е малко по-сложно, ползвам две емисии - едното за заглавията, другото за тялото. Ще е кофти, ако трябва да се пише програмата в заглавието на всеки билет, тъй като си има компонент за нея.

comment:2 Changed 16 years ago by Александър Шопов

Може би опцията -v на командата svn log би помогнала, да?

comment:3 Changed 16 years ago by Явор Доганов <yavor@…>

Става въпрос за следене на събитията по RSS. Ако трябва да се изпълнява второ действие, просто си губи смисъла. По-добре svn log да се сложи в crontab и да се прехвърли към sendxmpp. RSS в такъв случай си е излишно.

comment:4 Changed 16 years ago by Ясен Праматаров

Уведомявания по XMPP ще бъде прекрасно нещо, с две ръце съм "за" е веднага ще изтрия RSS-записа в четеца си, ако стане това с XMPP/Jabber. Все пак, надявам се знаете, че аз вече нямам достъп до сървъра на ССС, където се помещава системата ни, тъй че не мога да направя нищо по въпроса. Иначе мисля, че може да се направи много повече от прехвърляне на лога към sendxmpp, но за това трябва планиране на новата услуга и след това инсталация и админване. Сашо, май само ти остана в ССС.

Иначе, ако оставим настрана евентуална нова услуга (джабер и т.н.), този проблем с новините е напарво ужасен и трябва да се реши най-скоро. За мен поне това е една от причините да участвам все по-малко. Просто интерфейсът към превеждането става все по-труден. Удобен е на няколко човека, другите сухаме дупата...

comment:5 Changed 16 years ago by Александър Шопов

Ясене, Как си приедставяш по-добрия интерфейс? Можеш ли да дадеш едно или повече конкретни предложения? Вероятно може да се измисли нещо.

comment:6 Changed 16 years ago by Ясен Праматаров

Ами аз давам. Казвам да се пише самообяснително описание.

comment:7 Changed 16 years ago by Ясен Праматаров

Другото е да се направи връзка между Trac, SVN и jabber сървър. Ще помисля за това, но нямам никаква представа какво става с услугите на ССС. Затова намекнах дали ти знаеш и дали ако искаме нещо, ще може да се сложи.

Всъщност, прав е Явор, не е нужен сървър, само със sendxmpp ще стане цвете. ;) Ще поработя по въпроса. Но моля всички пишете подробни описания! Все едно само те ще се четат.

comment:8 Changed 16 years ago by yavorescu

Resolution: fixed
Status: newclosed

Мисля, че Сашо коригира този проблем чрез изпращането на уведомленията до dict-notifications@….

Note: See TracTickets for help on using tickets.