Opened 17 years ago

Closed 16 years ago

Last modified 11 years ago

#320 closed defect (invalid)

quodlibet

Reported by: Димитър Киров <dkirov@…> Owned by: zbrox
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: normal Keywords: quodlibet
Cc:

Description (last modified by zbrox)

Вече няма такъв низ.

Change History (8)

comment:1 Changed 17 years ago by Димитър Киров <dkirov@…>

*контекстно*

comment:2 Changed 17 years ago by zbrox

може ли малко по-подробно пояснение къде се появява това и каква точно е грешката, защото сега малко трудно се ориентирам. съжалявам :(

comment:3 Changed 17 years ago by Димитър Киров <dkirov@…>

Resolution: fixed
Status: newclosed

Избирам Преглед -> Търсене в библиотека

Върху произволна песен от списъка с песни натискам десния бутон на мишката. Излиза контекстно меню, на което третия ред е: „Само този заглавие“

В po файла открих, че това се дължи на грешно зададен шаблон за превод:

#: ../qltk/songlist.py:421
#, python-format
msgid "_Filter on %s"
msgstr "_Само този %s"

Може би трябва да пиша на авторите, или просто да остане "_Само %s"

comment:4 Changed 17 years ago by anonymous

Resolution: fixed
Status: closedreopened

comment:5 Changed 16 years ago by zbrox

Description: modified (diff)
Resolution: invalid
Status: reopenedclosed

comment:6 Changed 16 years ago by zbrox

уф..направих гаф! промених без да искам текста на докладването за грешка, вместо да напиша коментар! :(

comment:7 Changed 11 years ago by pncczkwu

http://viagra-pas-cher-fr.com viagra 50 mg pas cher. http://acheter-cialis-fr.com cialis 20 acheter. http://cialis-kaufen-de.com cialis kaufen preise. http://acheter-viagra-s.com achat viagra. http://comprar-viagra-s.com viagra. http://cialis-generico-it.com cialis generico da 20 mg. http://cialis-generique-fr.com achat cialis generique en france. http://cialis-prix-fr.com cialis prix,. http://cialis-rezeptfrei-de.com Cialis rezeptfrei.

Note: See TracTickets for help on using tickets.