Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#28 closed defect (fixed)

Какво е състоянието

Reported by: Димитър Киров <dkirov@…> Owned by: nobody
Priority: normal Component: bygfoot
Severity: normal Keywords: bygfoot
Cc:

Description

Току що излезе нова версия и се сетих за тази прекрасна игра. За съжаление при мен излиза непреведена не съм сигурен дали въобще има превод на български. Някой знае ли какво е състоянието на превода, ако няма възможност да се превежда мога аз да се захвана и без това я играя доста често.

Change History (11)

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

В момента никой не се занимава с тази игра, така че ако решиш да я превеждаш, обади се, за да те обележим в Картата на преводите за раздел sharp. По принцип аз имах идея да се захвана, но имам по-важни задачи като Gnumeric, така че си добре дошъл :-D

comment:2 Changed 17 years ago by zbrox

наистина е приятна игра. аз я бях превеждал преди време..обаче не помня какво стана с превода?!

comment:3 Changed 17 years ago by Димитър Киров <dkirov@…>

Ами аз не съм видял такъв, нещо май са го загубили.

comment:4 Changed 17 years ago by zbrox

някой превежда ли го сега?

comment:5 Changed 17 years ago by yavorescu

Изтеглих превода от CVS и щях да се захващам миналата седмица, но имам по-важни задачи. Ако имаш желание -- давай.

comment:6 Changed 17 years ago by yavorescu

version: 1.0

comment:7 Changed 17 years ago by zbrox

ами аз малко късно прочетох това...все още ли никой не я превежда? ако не, аз ще я грабна!

comment:8 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: worksforme
Status: newclosed

явно никой не го превежда и затова го почнах. вече е доста напред превода.

comment:9 Changed 17 years ago by yavorescu

Resolution: worksforme
Status: closedreopened

Чудесно, тогава затвори билета, когато подадеш превода :-)

comment:10 Changed 17 years ago by zbrox

говорих с разработчика. той е турчин между другото. съсед и дори знаеше няколко бг отбора :) каза да че новата версия излиза ей сега в събота. ще се постарая до тогава да има работещ и тестван превод, както и дефиниции за бг първенството :) за да се радваме на отбори като Лев (София) или Червена Армия (София)...помоли ме изрично без официални имена :)

comment:11 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

превода е пратен :)

П.С. разработчика не бил турчин, но много му приличаше на турско името. като го попитах се оказа унгарец.

Note: See TracTickets for help on using tickets.