Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#26 closed defect (fixed)

Сериозни грешки в менюто "Помощ"

Reported by: yavorescu Owned by: Ясен Праматаров
Priority: normal Component: abiword
Severity: major Keywords:
Cc:

Description

Има грешки в менюто "Помощ", почти всичко е за корекция. Прилагам снимка за кратка справка.

Attachments (1)

abi_help.png (19.5 KB) - added by yavorescu 17 years ago.
Снимка на мен'то "Помощ" на AbiWord?

Download all attachments as: .zip

Change History (10)

Changed 17 years ago by yavorescu

Attachment: abi_help.png added

Снимка на мен'то "Помощ" на AbiWord?

comment:1 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Owner: changed from Ясен Праматаров to anonymous
Status: newassigned

Къде е идеята да се предава преводът на Аби? В SVN ако е - къде по-точно? НИкаква информация не намирам. На мен ми е по-лесно през дневниците (разбираемо, нали съм си блогерче;) , но нали ме нямаше, та не знам ползваме ли ги интензивно още...

comment:2 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Owner: changed from anonymous to Ясен Праматаров
Status: assignednew

comment:3 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

ети простотията... ни така, ни инак... грешката я приемам и аз съм turin!... (Баси...)

comment:4 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Какво значи "грешки"? Има несъответствие с преводите в GNOME, да. Но не мога да го преценя, защото не намирам къде сме описали как да се превежда това меню.

Иначе, собствено за снимката, която даваш, аз грешки не виждам ;)

comment:5 Changed 17 years ago by kaladan

Спокойно де. Засега системата е следната - позлваме SVN и това хранилище, и след това обявяваме в дневниците. Сашо все още има проблеми да следи timeline в трак.

Относно "грешките". Виж как е в останалите програми и прецени дали искаш да е така и в твоята.

comment:6 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Идеята ми беше къде по-точно? къде в SVN?... Все едно, ще гледам да измисля нещо. Засега съм изпратил в дневниците.

Има ли начин през този тук сайт да добавям неща в хранилището? Ако не може, това е още един стопер...

comment:7 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Sharp, там е... Остава само да може през Галеон да дам файла... ;)

comment:8 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Status: newassigned

comment:9 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.