Opened 17 years ago

Last modified 10 years ago

#203 new defect

Word Processor?

Reported by: Лъчезар Петков <luchezar.petkov@…> Owned by: nobody
Priority: normal Component: abiword
Severity: normal Keywords: .desktop
Cc:

Description

Менюто.Същия проблем като със Sound Juicer Този път с AbiWord?.Стои си "Word Processor". Снимка: http://manowarrior.hit.bg/abi-menu-shot.png

Change History (5)

comment:1 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Owner: changed from Ясен Праматаров to nobody

Това не е за мен. Как изглежда този запис в менюто не се определя в програмата.

comment:2 Changed 16 years ago by yavorescu

Keywords: .desktop added; abiword menu 2.12 removed
version: 2.0

Разбира се, че се определя в програмата, но за съжаление преводача не може да влияе на този низ, понеже не се генерира стандартно чрез intltool-merge, както при повечето програми на GNOME. Liferea има същия проблем и са го оправили в HEAD, след като го докладвах. Тук ударих на камък; прекарах няколко часа, докато се опитвах да разбера как работи всичко и засега се предавам -- затова го докладвах като грешка (http://bugzilla.abisource.com/show_bug.cgi?id=10742).

comment:3 Changed 11 years ago by hncEwlEi

http://viagra-pas-cher-fr.com viagra generique pas cher. http://acheter-cialis-fr.com acheter cialis generique. http://cialis-kaufen-de.com kaufen cialis nachnahme. http://acheter-viagra-s.com viagra 100mg acheter. http://comprar-viagra-s.com viagra donde comprar. http://cialis-generico-it.com cialis online. http://cialis-generique-fr.com cialis. http://cialis-prix-fr.com cialis prix,. http://cialis-rezeptfrei-de.com Cialis rezeptfrei.

comment:4 Changed 11 years ago by ofpcjErw

Note: See TracTickets for help on using tickets.