Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#197 closed defect (fixed)

Малка грешка в EoG

Reported by: Лъчезар Петков <luchezar.petkov@…> Owned by: kaladan
Priority: normal Component: eog
Severity: normal Keywords: eog 2.12
Cc:

Description

Има малка грешка в превода на EOG 2.11.92. Под лупичката за овеличаване вместо "В" пише "Ув".Това е само в EOG, проблемът не съществува в gThumb. Възможно е, проблемът да е отсранен от ваша страна, просто все още да не оправено от разработчиците на програмата(тоест, да не са я прекомпилирали с подобрения превод).Ако е така се извинявам.

Attachments (4)

No Reservations - Без резервации (2007).jpg (136.0 KB) - added by anonymous 15 years ago.
237[1].jpg (107.5 KB) - added by anonymous 13 years ago.
DSC02083.JPG (213.1 KB) - added by anonymous 13 years ago.
DSC02083.2.JPG (213.1 KB) - added by anonymous 13 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (11)

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Привет,

няма нужда да се извиняваш, дори да е оправено. Ще погледна програмата и ще я поправя, ако е налична.

Поздрави.

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Summary: Малка грешкаМалка грешка в EoG

comment:3 Changed 17 years ago by kaladan

#: ../shell/eog-window.c:3151 msgid "In" msgstr "Ув"

Ув идва от INCREASE >> I. 1. увеличавам (се).

Следващия низ е #: ../shell/eog-window.c:3152 msgid "Out" msgstr "Навън"

Тоест Ув трябва да стане "Увеличаване". Все пак, би ли прикрепил снимка към грешката, за да видя контекста.

comment:4 Changed 17 years ago by yavorescu

version: 2.0

След разговор с Лъчезар изяснихме за какво става въпрос. Има несъответствие в преводите на двете програми. Виж снимките и реши кое/как да се коригира, за да стане еднакво. (Подозирам, че Trac автоматично ще покаже хиперсвързаните изображения, което няма да е много красиво). Снимките са от последните версии на двете програми.

http://manowarrior.hit.bg/Screenshot.png

http://manowarrior.hit.bg/Screenshot-gthumb.png

comment:5 Changed 17 years ago by yavorescu

Reporter: changed from anonymous to Лъчезар Петков <luchezar.petkov@…>

comment:6 Changed 17 years ago by Лъчезар Петков

Така... Поиграх си, да редактирам превода така, както аз мисля че е добре. Според мен, буквалният превод на In и Out (В и Навън) са неправилни в случая.Не ми звучи добре. За това, преправих и двете програми, като In стана "Увеличаване", а Out - "Намаляване".Думичките са по-дълги, но пък не изглежда зле.Ето резултата: gThumb: http://manowarrior.hit.bg/gthumb-edited.png

EoG: http://manowarrior.hit.bg/eog-edited.png

Това е. Respect.

comment:7 Changed 17 years ago by Александър Шопов <ash@…>

Resolution: fixed
Status: newclosed

Коригирано със [187].

Changed 13 years ago by anonymous

Attachment: 237[1].jpg added

Changed 13 years ago by anonymous

Attachment: DSC02083.JPG added

Changed 13 years ago by anonymous

Attachment: DSC02083.2.JPG added
Note: See TracTickets for help on using tickets.