{8} Active Tickets, Mine first (78 matches)

  • List all active tickets by priority.
  • Show all tickets owned by the logged in user in a group first.

Active Tickets (77 matches)

Ticket Summary Component Version Milestone Type Severity Owner Status Created
#5 Използвано повелително наклонение rubrica defect critical fandonov new Jun 13, 2005
#59 Премахва маркирането rhythmbox defect normal kaladan assigned Jun 23, 2005
#479 Множество проблеми с Evo evolution defect normal yavorescu new Oct 15, 2007
#487 два различни клавиша са преведени еднакво на български -- Общи -- defect critical Александър Шопов assigned Mar 5, 2008
#212 Две грешки в Gaim gaim defect major kaladan new Sep 10, 2005
#476 Синаптик - предложение за подобрения на превода synaptic defect minor yavorescu assigned Jul 10, 2007
#7 menu edit abiword defect normal Ясен Праматаров new Jun 13, 2005
#51 Излишни празни редове в GAIM gaim defect normal kaladan assigned Jun 23, 2005
#58 "Опции" rhythmbox defect normal kaladan assigned Jun 23, 2005
#80 Няколко грешки в превода на gthumb gthumb defect normal konfeta new Jun 27, 2005
#185 Мазни форми в GIMP gimp defect normal tech_noir new Aug 8, 2005
#199 Шантави преводи на клавиши gcalctool defect normal Александър Шопов assigned Aug 31, 2005
#203 Word Processor? abiword defect normal nobody new Sep 5, 2005
#214 Малка-голяма грешка в Gaim gaim 2.0 defect normal kaladan new Sep 11, 2005
#325 "Намаляне" f-spot defect normal zbrox new Feb 22, 2006
#328 Използвано мн.ч. procman defect normal kaladan new Feb 23, 2006
#349 пр. грешка gnome-netstatus defect normal zbrox new May 4, 2006
#380 Липсващ ускорител rhythmbox defect normal xboing new May 12, 2006
#404 Компонент за преглед -> компонент за изглед gnome2-user-guide defect normal Александър Шопов new May 16, 2006
#407 Synaptic - терминален изход synaptic defect normal yavorescu assigned May 17, 2006
#421 Някои преложения за подобрение на превода -- Общи -- enhancement normal Александър Шопов reopened Jun 4, 2006
#422 Визуална схема gimp enhancement normal tech_noir new Jul 6, 2006
#429 Правописна грешка в Update Manager update-manager 2.0 defect normal zbrox new Aug 23, 2006
#436 Преводът на Gnumeric е абсолютно неизползваем gnumeric defect normal yavorescu assigned Oct 9, 2006
#450 Грешка в "Заслуги" x-chat defect normal zbrox new Nov 14, 2006
#453 2x ускорители rhythmbox defect normal xboing new Nov 15, 2006
#454 Сгрешени числа и думи в MonkeyBubble -- Общи -- defect normal nobody new Nov 16, 2006
#456 Лоша подредба на текстовите съобщения -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Nov 16, 2006
#463 systray, system tray -> как е преведено -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Feb 1, 2007
#464 Как да се преведе passphrase -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Feb 2, 2007
#465 3 трудни термина в gnome-system-tools gnome-system-tools defect normal kaladan new Feb 4, 2007
#466 Print preview -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Feb 11, 2007
#467 Уеднаквяване на малки/големи+case sensitive -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Feb 11, 2007
#469 Имена на приложения според at-poke за достъпност orca defect normal Александър Шопов new Mar 7, 2007
#472 Менюто "Data" в 1.6.x gnumeric defect normal yavorescu assigned Apr 27, 2007
#483 Управител на ключодържатели gnome-keyring-manager defect normal Александър Шопов new Dec 21, 2007
#484 Изоставен като legacy/deprecated -- Общи -- defect normal nobody new Jan 13, 2008
#486 Грешни наименования в libgnomecanvas libgnomecanvas defect normal Александър Шопов new Jan 20, 2008
#491 Довършване->Дописване -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Mar 21, 2008
#492 Дълго име на аплет gnome-netstatus defect normal Александър Шопов new Mar 24, 2008
#493 Повтарящи се ускорители в управлението на захранването -- Общи -- defect normal nobody new Mar 24, 2008
#512 синхронизиране -> сверяване -- Общи -- defect normal Александър Шопов assigned Jun 28, 2008
#513 Слято писане — южноевропейски -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Jul 17, 2008
#514 Замяна на абонамент с регистрация -- Общи -- defect normal nobody new Jul 17, 2008
#693 Унифициране на shortcut -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Sep 1, 2008
#695 Превод на assistive и accessibility -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Sep 2, 2008
#696 правописна грешка в GIMP gimp defect normal Александър Шопов new Sep 14, 2008
#698 Правописна грешка в GIMP gimp defect normal tech_noir new Sep 29, 2008
#699 Грешки в генерирането на елементи gnome-doc-utils defect normal Александър Шопов new Nov 26, 2008
#700 Непреведен низ в GOK gok defect normal zbrox new Nov 26, 2008
#707 Грешка и подобриние в Nautilus shared-mime-info defect normal Александър Шопов new Nov 26, 2008
#708 Грешно описание на ресурс в Nautilus gvfs defect normal Александър Шопов new Nov 26, 2008
#710 Непреведен низ в Sound Juicer sound juicer defect normal Александър Шопов reopened Dec 2, 2008
#712 Несъответствия в програмата за звука -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Dec 4, 2008
#713 Граматична грешка в низ от gnome-utils/baobab gnome-utils defect normal kaladan new Jan 26, 2009
#716 Корекция на данните на Владимир Петков -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Feb 27, 2009
#717 Повтарящи се клавишни комбинации в gphoto gthumb defect normal Александър Шопов new Mar 16, 2009
#718 Неправилен превод на стрелки hamster-applet defect normal Александър Шопов new Mar 16, 2009
#719 Аплетът е преведен неразбираемо networkmanager defect normal Александър Шопов new Mar 16, 2009
#721 Volume — том или файлова система -- Общи -- defect normal nobody new Aug 22, 2009
#722 spawn, fork -> пораждане -- Общи -- defect normal nobody new Sep 21, 2009
#724 Thumbnail да се превежда миниатюра -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Nov 21, 2009
#731 Неправилно преведен низ в Gajim gajim defect normal yavorescu new Aug 14, 2010
#734 Мерни единици в synaptic synaptic defect normal yavorescu new Oct 26, 2010
#735 gnome-system-monitor термини gnome-system-monitor defect normal Александър Шопов new Oct 26, 2010
#738 Съмнителен превод на „Accelerator key“ в gtk+-properties gtk+-properties defect normal Александър Шопов new Mar 26, 2011
#739 Неясен превод за нивата на мастилото в gtk+ gtk+ defect normal Александър Шопов new Mar 28, 2011
#740 Нов превод на "feedback" -- Общи -- enhancement normal nobody new May 16, 2011
#78 Дублирани ускорители blam defect trivial kaladan assigned Jun 25, 2005
#340 Дублирани ускорители gtk+ defect trivial Александър Шопов new Apr 14, 2006
#342 дублирани ускорители liferea defect trivial kaladan new Apr 19, 2006
#437 Много дублирани ускорители в менюто "Писмо" evolution defect trivial yavorescu new Oct 9, 2006
#438 Дублирани ускорители в главното меню liferea defect trivial kaladan new Oct 9, 2006
#459 Да се коригират заслугите в преведените ръководства -- Общи -- defect trivial yavorescu assigned Jan 20, 2007
#298 E-mail, email -> е-поща -- Общи -- defect normal yavorescu assigned Nov 8, 2005
#319 Търси се панграма на български libgnomeprint enhancement normal Александър Шопов reopened Jan 30, 2006
#170 Предложение за промяна на всички .desktop записи -- Общи -- enhancement normal nobody reopened Aug 2, 2005

My Tickets (1 match)

Ticket Summary Component Version Milestone Type Severity Owner Status Created
#495 Табулатори в изхода -- Общи -- defect normal anonymous assigned Apr 1, 2008
Note: See TracReports for help on using and creating reports.