{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (739 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

Results (401 - 500 of 739)

1 2 3 4 5 6 7 8

(empty) (100 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Severity Priority Owner Modified
#11 Непълен превод на Balsa balsa closed fixed enhancement normal normal Ясен Праматаров Sep 30, 2005
#215 Правописна грешка в g-i-t gnome-icon-theme closed fixed defect major highest kaladan Sep 30, 2005
#208 Предложение за промяна на преводача на gnome-applets-locations gnome-applets-locations closed fixed defect trivial lowest kaladan Sep 29, 2005
#74 Неправилно копиран интервал liferea closed fixed defect normal normal kaladan Sep 29, 2005
#216 Грешка в Терминалът на GNOME gnome terminal closed fixed 2.0 defect critical high kaladan Sep 29, 2005
#217 Нещо странно в настройките на папките nautilus closed fixed 2.0 defect normal normal kaladan Sep 29, 2005
#211 Превод на Paste в Наутилус nautilus closed fixed defect normal normal kaladan Sep 29, 2005
#26 Сериозни грешки в менюто "Помощ" abiword closed fixed defect major normal Ясен Праматаров Sep 29, 2005
#1 Името на програмата е преведено galeon closed fixed defect normal normal Ясен Праматаров Sep 29, 2005
#218 Проблеми в превода на dia -- Общи -- closed fixed defect normal normal kaladan Sep 19, 2005
#210 Промяна на адреса, към който сочи връзката Дневници (TWiki) -- Общи -- closed fixed defect normal normal Ясен Праматаров Sep 19, 2005
#28 Какво е състоянието bygfoot closed fixed defect normal normal nobody Sep 9, 2005
#207 Информацията за преводачите не е спрямо спецификацията gnomebaker closed fixed defect normal normal kaladan Sep 8, 2005
#205 Неправилен превод на Image gnomebaker closed fixed defect normal normal kaladan Sep 8, 2005
#111 Смислен браузър? gnome control center closed fixed defect normal normal kaladan Sep 7, 2005
#195 Още грешки в Програмата за начално стартиране gnome-system-tools closed invalid defect normal normal kaladan Sep 7, 2005
#55 използване на глагол, вместо на съществително eog closed fixed defect minor low kaladan Sep 6, 2005
#197 Малка грешка в EoG eog closed fixed defect normal normal kaladan Sep 6, 2005
#128 Повтарящи се ускорители eog closed fixed defect normal normal kaladan Sep 6, 2005
#82 някои забележки за eog eog closed fixed defect normal normal kaladan Sep 6, 2005
#200 gnome-utils: Аз, роботът gnome-utils closed fixed defect major high kaladan Sep 5, 2005
#196 „Мъжка“ форма mail-notification closed fixed defect normal normal zbrox Sep 5, 2005
#184 Объркващ превод - MAIL environment mail-notification closed fixed defect normal normal zbrox Sep 5, 2005
#180 „Потребителско ръководство“ mail-notification closed fixed defect normal normal zbrox Sep 5, 2005
#202 Sound Juicer ? sound juicer closed fixed defect normal normal zbrox Sep 5, 2005
#178 Грешни имена на диалоговите прозорци gnome-applets closed fixed defect normal highest yavorescu Sep 2, 2005
#201 мъничка грешцица в gftp gftp closed invalid defect trivial lowest zbrox Sep 2, 2005
#173 Противоположен превод на бутон evince closed fixed defect critical normal zbrox Aug 31, 2005
#146 Грозни интервали в gtk+ gtk+ closed fixed defect normal normal Александър Шопов Aug 31, 2005
#145 Омазан низ gtk+ closed fixed defect normal normal Александър Шопов Aug 31, 2005
#131 Отвратителен превод на gtk+ gtk+ closed fixed defect normal high Александър Шопов Aug 31, 2005
#172 "Двуичен" + объркан словоред nautilus closed fixed defect normal normal kaladan Aug 18, 2005
#191 Час и дата gnome-system-tools closed fixed defect normal normal nobody Aug 18, 2005
#193 Начално стартиране gnome-system-tools closed fixed defect normal normal nobody Aug 18, 2005
#171 правописна грешка в users-admin gnome-system-tools closed fixed defect normal normal nobody Aug 18, 2005
#181 „Потребителско ръководство“ gnome-hello closed fixed defect normal normal nobody Aug 18, 2005
#2 "private key" е преведено погрешно gajim closed fixed defect major normal yavorescu Aug 14, 2005
#179 „Потребителско ръководство“ libbonoboui closed fixed defect normal normal nobody Aug 13, 2005
#135 Преведени ключове на GConf gnome control center closed fixed defect normal normal Александър Шопов Aug 13, 2005
#192 Много грешки в настройките на Gnome Display Manager gdm closed fixed defect normal normal nobody Aug 13, 2005
#133 Отвратителен превод на gnome-vfs gnome-vfs closed fixed defect normal high Александър Шопов Aug 13, 2005
#130 Отвратителен превод на gconf gconf closed fixed defect normal high Александър Шопов Aug 13, 2005
#189 Грешка при смяна на прякора в xchat x-chat closed fixed defect major normal zbrox Aug 9, 2005
#186 "Влезна" в xchat x-chat closed fixed defect normal normal zbrox Aug 9, 2005
#187 "Излезна" е xchat x-chat closed fixed defect normal normal zbrox Aug 9, 2005
#190 Потребителска информация в xchat x-chat closed fixed defect normal normal zbrox Aug 9, 2005
#142 Грозни интервали в e-d-s evolution-data-server closed fixed defect normal normal zbrox Aug 9, 2005
#168 Леко typo в Evo evolution closed fixed defect normal normal zbrox Aug 9, 2005
#63 Не-спам evolution closed invalid 2.0 defect normal normal zbrox Aug 9, 2005
#61 Изпращане на изпращача evolution closed fixed 2.0 defect normal normal zbrox Aug 9, 2005
#84 "Текстови файл" evolution closed invalid defect minor normal zbrox Aug 9, 2005
#150 Превод на vFolder evolution closed fixed enhancement normal normal zbrox Aug 9, 2005
#188 "изпращач" в evolution evolution closed fixed defect normal normal zbrox Aug 9, 2005
#54 "Зачеркване" на цялата поща от твърдия диск и още 4 грешки evolution closed fixed 2.0 defect major high zbrox Aug 9, 2005
#52 Дублиране на почти всички низове в менюто за търсене evolution closed invalid 2.0 defect major high zbrox Aug 9, 2005
#183 3 мазни форми в gftp gftp closed fixed defect normal normal zbrox Aug 9, 2005
#182 Мазна форма и неправилна транслитерация gnome-games closed fixed defect normal normal zbrox Aug 9, 2005
#176 Повтарящи се ускорители gnome-applets closed fixed defect trivial highest nobody Aug 8, 2005
#177 Грешно име на аплет gnome-applets closed fixed defect major highest nobody Aug 8, 2005
#76 Мрежови Сървъри nautilus closed worksforme defect normal normal kaladan Aug 2, 2005
#161 Gnome Conrol Center - в настройките на клавиатурата gnome-applets closed wontfix defect normal normal nobody Aug 2, 2005
#164 Твърде много главни букви в имената на игрите gnome-games closed fixed defect normal low zbrox Aug 2, 2005
#166 Неработещ ускорител в Махджонг gnome-games closed invalid defect normal low zbrox Aug 2, 2005
#167 Проблем с имената на шаблоните в Махджонг -- Общи -- closed fixed defect normal low zbrox Aug 2, 2005
#53 използване на глагол, а не на съществително nautilus closed fixed defect minor low kaladan Aug 2, 2005
#141 Грозен интервал в n-cd-b nautilus-cd-burner closed fixed defect normal normal kaladan Aug 2, 2005
#109 Скоростта на процесора gnome-applets closed fixed defect normal normal kaladan Aug 2, 2005
#138 Грозен интервал в gnome-applets gnome-applets closed fixed defect normal normal nobody Aug 2, 2005
#154 Транслитерация на Jabber gnome control center closed fixed defect normal normal kaladan Aug 2, 2005
#157 Грешен превод на „Groupwise“ gnome control center closed fixed defect normal normal kaladan Aug 2, 2005
#159 Gnome Conrol Center - в настройките на мишката gnome control center closed fixed 2.0 defect normal normal kaladan Aug 2, 2005
#160 Gnome Conrol Center - в настройките на клавиатурата gnome control center closed fixed 2.0 defect normal normal kaladan Aug 2, 2005
#158 „За мен“ - повтарящи се ускорители gnome control center closed fixed defect trivial normal kaladan Aug 2, 2005
#144 „Плъгин“ в s-j sound juicer closed fixed defect normal normal zbrox Aug 2, 2005
#143 Грозни интервали в s-j sound juicer closed fixed defect normal normal zbrox Aug 2, 2005
#149 Грозни интервали в mail-notification mail-notification closed fixed defect normal normal zbrox Aug 1, 2005
#139 gnome-games: Водопад от грозни интервали и други грешки gnome-games closed fixed defect normal normal zbrox Aug 1, 2005
#140 Грозни интервали в gok gok closed fixed defect normal normal zbrox Aug 1, 2005
#148 „Плейлист“ е мизерия не само в Muine goobox closed fixed defect normal normal zbrox Aug 1, 2005
#129 "Плейлист" е мизерия muine closed fixed defect normal normal zbrox Aug 1, 2005
#156 Gedit gedit closed fixed 2.0 defect normal normal zbrox Aug 1, 2005
#155 gedit - правописна грешка gedit closed fixed 2.0 defect normal normal nobody Aug 1, 2005
#108 Синтакс gedit closed fixed defect normal normal zbrox Aug 1, 2005
#107 Проблеми в диалоговия прозорец за запазване на промените gedit closed fixed defect normal normal zbrox Aug 1, 2005
#106 Разрешено gedit closed fixed defect normal normal zbrox Aug 1, 2005
#105 Конфигурация gedit closed fixed defect normal normal zbrox Aug 1, 2005
#104 Колон титули gedit closed fixed defect normal normal zbrox Aug 1, 2005
#103 Капитализация gedit closed fixed defect normal normal zbrox Aug 1, 2005
#102 Изходен прозорец gedit closed fixed defect normal normal zbrox Aug 1, 2005
#101 Автоматична проверка gedit closed fixed defect normal normal zbrox Aug 1, 2005
#153 Грешки при Totem totem closed fixed 2.0 defect normal normal kaladan Jul 31, 2005
#137 Ревизия [79] е омазана -- Общи -- closed invalid defect critical normal kaladan Jul 29, 2005
#25 Неправилен превод на Extentions в GIMP gimp closed fixed defect major high tech_noir Jul 29, 2005
#24 Неправилен превод на "Exit" в GIMP gimp closed fixed 2.0 defect normal high tech_noir Jul 29, 2005
#91 GIMP gimp closed fixed 2.0 defect normal normal tech_noir Jul 29, 2005
#18 Грешен интервал в заглавието на GIMP gimp closed fixed 2.0 defect major normal tech_noir Jul 29, 2005
#115 Няма (използване на стандартната тема) gnome-panel closed fixed defect normal normal kaladan Jul 29, 2005
#136 Сериозна грешка в libgtop libgtop closed fixed defect blocker highest Александър Шопов Jul 28, 2005
#134 Да се оправи кошмара gnome-doc-utils gnome-doc-utils closed fixed defect normal high Александър Шопов Jul 28, 2005
#100 Винаги приема epiphany closed fixed defect normal normal kaladan Jul 27, 2005
1 2 3 4 5 6 7 8
Note: See TracReports for help on using and creating reports.