{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (739 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

Results (301 - 400 of 739)

1 2 3 4 5 6 7 8

(empty) (100 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Severity Priority Owner Modified
#163 Много непреведени термини в Gedit gedit closed fixed defect normal normal zbrox Mar 11, 2006
#330 Грешка в транслитерацията на норвежките езици -- Общи -- closed fixed defect normal normal Александър Шопов Mar 11, 2006
#280 запетайка? eel closed fixed defect normal normal kaladan Mar 11, 2006
#250 в прозореца за избор на място за запазване -- Общи -- closed fixed defect normal normal nobody Mar 11, 2006
#317 Малка правописна грешка в „Потребители и групи“ -- Общи -- closed fixed defect minor normal nobody Mar 11, 2006
#329 Дублирани ускорители, цели трички evolution closed fixed defect minor normal kaladan Mar 10, 2006
#323 "Намаляне" gtkhtml closed fixed defect normal normal Ясен Праматаров Mar 5, 2006
#324 "Намаляне" libgnomeprintui closed fixed defect normal normal kaladan Mar 5, 2006
#295 мешана скара с цветове nautilus closed fixed defect normal normal kaladan Feb 5, 2006
#93 Неправилен род "ляво и дясно канал" в диалога "Сила на звука" gnome-media closed fixed defect normal normal kaladan Feb 1, 2006
#57 Хващане gnome-media closed fixed defect normal normal kaladan Feb 1, 2006
#287 слушане на аудио дискове gnome-media closed fixed defect normal normal kaladan Feb 1, 2006
#315 Грешка в миксера към GNOME gnome-media closed fixed defect normal normal kaladan Feb 1, 2006
#285 навигация из резултатите beagle closed invalid defect normal normal zbrox Jan 31, 2006
#284 файлов мени beagle closed invalid defect normal normal zbrox Jan 31, 2006
#174 Недей бърка мерните единици и представките nautilus-cd-burner closed fixed defect normal normal zbrox Jan 31, 2006
#268 Коригиране на "ширина" и "граници" полета в настройки на печата в epiphany libgnomeprintui closed fixed defect normal normal Александър Шопов Jan 30, 2006
#256 несъгласуане по род в настройките за печат на gedit libgnomeprintui closed fixed defect normal normal Александър Шопов Jan 30, 2006
#162 Малка обърквация в Gedit gedit closed invalid defect normal normal zbrox Jan 22, 2006
#307 Проблеми при редакцията на лентата с инструменти в Epiphany epiphany closed fixed defect normal normal kaladan Jan 18, 2006
#274 настройки на бисквитките в epiphany epiphany closed fixed defect normal normal kaladan Jan 18, 2006
#273 голяма обърквация на местата на думите epiphany closed fixed defect normal normal kaladan Jan 18, 2006
#230 избиране на шарка nautilus closed fixed defect normal normal Jan 18, 2006
#308 В nautilus ту се ползва ту "незабавно", ту "моментално". nautilus closed fixed defect normal normal Александър Шопов Jan 18, 2006
#312 2 грешки: двойно „се“ и „всичко прозорци“ nautilus closed fixed defect normal normal kaladan Jan 18, 2006
#313 недовършено изречение nautilus closed fixed defect normal normal kaladan Jan 18, 2006
#314 преведени стойности за въвеждане nautilus closed fixed defect normal normal kaladan Jan 18, 2006
#232 неконсистентност при опциите за търсене gnome-utils closed fixed defect normal normal kaladan Jan 6, 2006
#258 подобрение в прозореца за търсене на gedit gedit closed fixed defect normal normal kaladan Jan 6, 2006
#257 несъгласуане по род в gedit gedit closed fixed defect normal normal kaladan Jan 6, 2006
#213 Малко предложение evince closed wontfix 2.0 enhancement normal normal zbrox Jan 6, 2006
#255 няколко грешни термина в настройките на gedit gedit closed fixed defect normal normal kaladan Jan 6, 2006
#68 Зачеркване evolution closed fixed defect normal normal zbrox Jan 5, 2006
#10 превода затормозява прозореца за настройки evolution closed fixed 2.0 defect normal normal kaladan Jan 5, 2006
#301 "тръбопровод" в GStreamer? -- Общи -- closed fixed defect normal high Александър Шопов Jan 3, 2006
#311 "Сетрификати" в разширенията на Епифани epiphany closed duplicate defect normal normal kaladan Jan 3, 2006
#306 gweather - грешни термини gnome-applets closed fixed defect normal normal kaladan Dec 13, 2005
#286 оставя gnome-applets closed fixed defect normal normal kaladan Dec 13, 2005
#292 някакви неща има в кошчето gnome-applets closed fixed defect normal normal kaladan Dec 13, 2005
#304 Забележки по превода на gstreamer. -- Общи -- closed fixed defect normal normal Александър Шопов Dec 3, 2005
#302 Изпусната буква -- Общи -- closed fixed defect normal normal nobody Dec 2, 2005
#305 gweather - грешни термини -- Общи -- closed duplicate defect normal normal nobody Dec 1, 2005
#77 Несъответствие в .destkop записа blam closed fixed defect normal normal kaladan Dec 1, 2005
#73 Непреведени текстове в Seahorse seahorse closed fixed defect normal normal Александър Шопов Nov 30, 2005
#252 повтарящи се ускорители в едно меню на gconf-editor gconf editor closed fixed defect normal normal zbrox Nov 17, 2005
#299 Неуместно се използва думата „насилствен“ вместо „принудителен“ -- Общи -- closed fixed defect critical highest Александър Шопов Nov 17, 2005
#253 прекалено дълъг низ в gdm setup gdm closed fixed defect normal normal Александър Шопов Nov 16, 2005
#296 търсене в папки (evolution) evolution closed invalid defect normal normal kaladan Nov 14, 2005
#225 Асистент в Evolution evolution closed fixed defect normal normal kaladan Nov 14, 2005
#224 Дефиниране на изгледите в Evolution evolution closed fixed defect normal normal kaladan Nov 14, 2005
#222 Използване е различно от Прилагане в Evolution evolution closed duplicate defect normal normal kaladan Nov 14, 2005
#220 Копиране на адрес на е-поща в Еволюшън evolution closed fixed defect normal normal kaladan Nov 14, 2005
#169 Тавталогия в Evo evolution closed fixed defect normal normal zbrox Nov 14, 2005
#152 Разминаване в превода на бутоните evolution closed fixed defect normal normal zbrox Nov 14, 2005
#223 Подобряване на ползваемостта на информацията за състоянието на писмата evolution closed fixed defect major high kaladan Nov 14, 2005
#43 Смислово омазан превод в новите модули gcompris closed fixed defect critical high yavorescu Nov 13, 2005
#240 Несъгласуван род в "Настройки на мишката" gnome control center closed fixed defect normal normal kaladan Nov 13, 2005
#239 Несъгласуван род в прозореца "Предпочитани програми" gnome control center closed fixed defect normal normal kaladan Nov 13, 2005
#238 малък gnome-about-me - много грешки #6 gnome control center closed fixed defect normal normal kaladan Nov 13, 2005
#236 малък gnome-about-me - много грешки #4 gnome control center closed fixed defect normal normal kaladan Nov 13, 2005
#235 малък gnome-about-me - много грешки #3 gnome control center closed fixed defect normal normal kaladan Nov 13, 2005
#234 малък gnome-about-me - много грешки #2 gnome control center closed fixed defect normal normal kaladan Nov 13, 2005
#233 малък gnome-about-me - много грешки #1 gnome control center closed fixed defect normal normal kaladan Nov 13, 2005
#231 бързи клавиши gnome control center closed fixed defect normal normal kaladan Nov 13, 2005
#291 кошчето не се изпразва :) nautilus closed fixed defect normal normal kaladan Nov 12, 2005
#290 неконсистентност във видовете преглед nautilus closed fixed defect normal normal kaladan Nov 12, 2005
#289 миме тип nautilus closed fixed defect normal normal kaladan Nov 12, 2005
#282 несъгласуване по род и напълно обърнат неестествен словоред nautilus closed fixed defect normal normal kaladan Nov 12, 2005
#281 текстови преглед, цифров преглед, дата на промяна nautilus closed fixed defect normal normal kaladan Nov 12, 2005
#279 "бележито" nautilus closed fixed defect normal normal kaladan Nov 12, 2005
#277 показване списък на колоните nautilus closed fixed defect normal normal kaladan Nov 12, 2005
#276 липсващо/и "на" :) nautilus closed fixed defect normal normal kaladan Nov 12, 2005
#275 настройки на прегледа на nautilus nautilus closed fixed defect normal normal kaladan Nov 12, 2005
#249 увеличение и намаляване в nautilus nautilus closed fixed defect normal normal kaladan Nov 12, 2005
#247 менюто "отиване" на nautilus nautilus closed fixed defect normal normal kaladan Nov 12, 2005
#246 несъгласуван род в настройките на обект в nautilus nautilus closed fixed defect normal normal kaladan Nov 12, 2005
#245 Прекалено дълъг низ в меню на Nautilus nautilus closed fixed defect normal normal kaladan Nov 12, 2005
#244 неконсистентност между заглавие на прозорец и отварящия го бутон nautilus closed fixed defect normal normal kaladan Nov 12, 2005
#243 неконсистентност при избора на изгледа в страничната лента на nautilus nautilus closed fixed defect normal normal kaladan Nov 12, 2005
#242 "Изчистване" в "Фонове и емблеми" на Nautilus nautilus closed fixed defect normal normal kaladan Nov 12, 2005
#241 Неестествено звучи това... nautilus closed fixed defect normal normal kaladan Nov 12, 2005
#266 запетайка под въпрос и липсващи кирилски символи gnome terminal closed fixed defect normal normal kaladan Nov 12, 2005
#265 настройките на бързите клавиши в gnome terminal gnome terminal closed fixed defect normal normal kaladan Nov 12, 2005
#264 напълно противоположен превод в gnome terminal gnome terminal closed fixed defect normal normal kaladan Nov 12, 2005
#263 запетайка под въпрос в профилите на gnome terminal gnome terminal closed fixed defect normal normal kaladan Nov 12, 2005
#262 неконсистентност и атрибутивност :) gnome terminal closed fixed defect normal normal kaladan Nov 12, 2005
#261 новата спортна дисциплина плъзгане gnome terminal closed fixed defect normal normal kaladan Nov 12, 2005
#260 gnome terminal -> атрибутивни нещица :) gnome terminal closed fixed defect normal normal kaladan Nov 12, 2005
#288 несъгласувано число vino closed fixed defect normal normal zbrox Nov 12, 2005
#272 внасяне на отметки epiphany closed fixed defect normal normal kaladan Nov 11, 2005
#271 липсваща запетая и ненужна долна черта epiphany closed fixed defect normal normal kaladan Nov 11, 2005
#270 несъгласуване по род epiphany closed fixed defect normal normal kaladan Nov 11, 2005
#269 горна част и долна част - epiphany epiphany closed fixed defect normal normal kaladan Nov 11, 2005
#147 Грозни интервали в Synaptic synaptic closed fixed defect normal normal yavorescu Oct 22, 2005
#121 Позволено в Synaptic synaptic closed fixed defect normal normal yavorescu Oct 22, 2005
#46 Предложение за подобрение на .xdesktop записа drivel closed fixed defect minor low yavorescu Oct 22, 2005
#32 Неправилно поставени бързи клавиши drivel closed fixed defect trivial normal yavorescu Oct 22, 2005
#15 Адресът за докладване на грешки е грешен drivel closed fixed defect normal normal yavorescu Oct 22, 2005
#6 Името на преводача е на латиница gtetrinet closed fixed defect normal normal yavorescu Oct 22, 2005
#219 правописна грешка gnome-system-tools closed fixed defect normal normal kaladan Oct 4, 2005
1 2 3 4 5 6 7 8
Note: See TracReports for help on using and creating reports.