{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (739 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

Results (201 - 300 of 739)

1 2 3 4 5 6 7 8

(empty) (100 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Severity Priority Owner Modified
#228 Повтарящи се бързи клавиши -- Общи -- closed fixed defect minor low kaladan Dec 12, 2006
#318 Речникът е кодиран в windows-1251, а е по-добре да бъде в UTF-8 -- Общи -- closed wontfix defect trivial normal nobody Dec 12, 2006
#347 Сбъркан клавиш в Клавиатурни настройки gnome-applets closed fixed defect normal normal nobody Dec 12, 2006
#259 лош превод на gnome dictionary gnome-utils closed fixed defect normal normal nobody Dec 12, 2006
#332 Описанията на действията са неразбераеми. -- Общи -- closed fixed defect normal high nobody Dec 12, 2006
#414 Synaptic правописна грешка synaptic closed invalid defect normal normal yavorescu Dec 12, 2006
#406 Два различни низа с един и същ превод gajim closed fixed defect normal low yavorescu Dec 12, 2006
#352 2х ускорители gajim closed fixed defect normal normal yavorescu Dec 12, 2006
#447 Нов компонент "ekiga" -- Общи -- closed fixed defect trivial normal Александър Шопов Nov 9, 2006
#432 Нов компонент XChat-GNOME -- Общи -- closed wontfix defect trivial normal nobody Oct 20, 2006
#441 Преименуване на всички компоненти с малки букви -- Общи -- closed fixed defect normal normal Александър Шопов Oct 9, 2006
#439 Нов компонент "Link Monitor Applet" -- Общи -- closed fixed defect normal normal nobody Oct 9, 2006
#431 Нов фалшив доклад за грешка -- Общи -- closed fixed defect normal normal nobody Oct 9, 2006
#430 Това е фалшив билет за тествнето на известяването -- Общи -- closed fixed defect normal normal Александър Шопов Oct 9, 2006
#435 Излишна запетая metacity closed fixed defect minor normal kaladan Sep 29, 2006
#49 списъкът с доклади е неизползваем -- Общи -- closed fixed defect major highest nobody Sep 3, 2006
#194 Премахване на версиите -- Общи -- closed fixed defect normal normal Калоян Доганов <kaloian@…> Sep 3, 2006
#428 "някоИ услуга не е стартирана" epiphany closed fixed defect normal normal kaladan Aug 5, 2006
#427 Правописна грешка в nautilus nautilus closed fixed defect normal normal kaladan Jul 26, 2006
#426 Правописни грешки в gnome-games gnome-games closed fixed defect normal normal zbrox Jul 18, 2006
#425 Изпусната буква в една от хипервръзките в "Относно GNOME" gnome-desktop closed fixed defect normal normal kaladan Jul 12, 2006
#423 Лош превод при отварянето на файл с неправилно кодиране в gedit gedit closed fixed defect normal normal Александър Шопов Jul 9, 2006
#326 "Намаляне" в Quod Libet -- Общи -- closed fixed defect normal normal zbrox Jul 5, 2006
#419 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов Jun 4, 2006
#417 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов Jun 4, 2006
#418 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов Jun 4, 2006
#416 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов Jun 4, 2006
#411 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 21, 2006
#410 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 21, 2006
#336 2x ускорители leafpad closed fixed defect normal low yavorescu May 20, 2006
#405 Нов компонент "Deskbar" deskbar-applet closed fixed defect trivial normal Александър Шопов May 18, 2006
#283 използване на кирилица за файлови имена nautilus closed wontfix defect normal normal kaladan May 18, 2006
#403 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 15, 2006
#402 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 13, 2006
#401 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 13, 2006
#400 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 13, 2006
#399 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 13, 2006
#398 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 13, 2006
#397 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 13, 2006
#396 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 13, 2006
#395 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 13, 2006
#394 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 13, 2006
#393 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 13, 2006
#392 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 13, 2006
#391 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 13, 2006
#390 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 13, 2006
#389 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 13, 2006
#388 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 13, 2006
#387 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 13, 2006
#385 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 13, 2006
#384 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 13, 2006
#383 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 13, 2006
#382 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 13, 2006
#356 неточен превод в GDM gdm closed fixed defect normal normal Александър Шопов May 12, 2006
#348 Грешки в GDM2 - бързи клавиши и родове -- Общи -- closed fixed defect normal normal Александър Шопов May 12, 2006
#378 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 11, 2006
#377 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 7, 2006
#376 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 7, 2006
#375 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 7, 2006
#374 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 7, 2006
#373 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 7, 2006
#372 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 7, 2006
#371 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 7, 2006
#370 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 7, 2006
#369 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 7, 2006
#368 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 7, 2006
#367 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 7, 2006
#366 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 7, 2006
#365 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 7, 2006
#364 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 7, 2006
#363 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 7, 2006
#362 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 7, 2006
#361 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 7, 2006
#360 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 7, 2006
#359 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 7, 2006
#358 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 7, 2006
#357 spam -- Общи -- closed invalid defect normal normal спамер May 7, 2006
#355 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 5, 2006
#354 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 5, 2006
#353 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 5, 2006
#351 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 4, 2006
#350 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов May 4, 2006
#338 Правописна грешка в описанието на лиценза на Epiphany 2.14 epiphany closed fixed defect trivial normal kaladan May 3, 2006
#346 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов Apr 29, 2006
#345 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов Apr 29, 2006
#344 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов Apr 29, 2006
#327 Компонент "Quod Libet" -- Общи -- closed fixed defect trivial normal Калоян Доганов <kaloian@…> Apr 27, 2006
#343 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов Apr 26, 2006
#341 Форма от 1-во л. в gconf gconf closed fixed defect normal normal Александър Шопов Apr 21, 2006
#334 Употреба на "съобщение" evolution closed fixed defect normal normal kaladan Apr 21, 2006
#333 "Прикачяне на файл" evolution closed fixed defect normal normal kaladan Apr 21, 2006
#335 Дублирани ускорители evolution closed fixed defect trivial normal kaladan Apr 21, 2006
#339 "Работно" е-поща evolution closed fixed defect normal normal kaladan Apr 21, 2006
#14 "Настройки на текстовия редактор" evolution closed fixed defect normal normal zbrox Apr 21, 2006
#293 излишна запетая в nautilus gnome-vfs closed fixed defect normal normal Александър Шопов Apr 21, 2006
#322 дублирани ускорители gajim closed fixed defect minor lowest yavorescu Apr 14, 2006
#337 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов Apr 5, 2006
#316 Проблеми с числата в Liferea liferea closed fixed defect normal normal Kaladan Mar 16, 2006
#310 "ръководство" вместо "ръчно задаване" liferea closed fixed defect normal normal kaladan Mar 16, 2006
#331 caret -> курсор epiphany closed fixed defect normal normal Александър Шопов Mar 11, 2006
1 2 3 4 5 6 7 8
Note: See TracReports for help on using and creating reports.