{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (739 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

Results (101 - 200 of 739)

1 2 3 4 5 6 7 8

(empty) (100 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Severity Priority Owner Modified
#678 zoloft email-reminder closed invalid defect critical highest zoloft Mar 28, 2012
#381 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов Mar 28, 2012
#548 Zyrtec sagasu closed invalid task minor lowest Zyrtec Mar 28, 2012
#386 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов Mar 27, 2012
#530 Buy Tramadol divifund closed invalid defect trivial high Buy Tramadol Mar 27, 2012
#415 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов Mar 27, 2012
#641 hgh epiphany closed invalid task minor high None Mar 19, 2012
#737 Страницата на gnome.cult.bg липсва. Трябва да се обновят низовете в преводите. -- Общи -- closed worksforme defect normal normal nobody Apr 27, 2011
#221 Модули в Evolution evolution closed fixed defect normal normal kaladan Nov 23, 2010
#703 Неправилно описание на прикачен файл evolution closed fixed defect normal normal Александър Шопов Nov 16, 2010
#297 долна черта epiphany-extensions closed fixed defect trivial low zbrox Nov 8, 2010
#736 Грешна дума във Firebug -- Общи -- closed fixed defect normal normal Александър Шопов Nov 6, 2010
#733 Проблем с rhythmbox rhythmbox closed fixed defect normal normal Александър Шопов Oct 26, 2010
#732 Повтарящ се ускорител в Brasero 2.30.2 brasero closed fixed defect normal normal ivalkov Sep 26, 2010
#725 разменени места на променливи за замяна -- Общи -- closed duplicate defect normal normal nobody Mar 26, 2010
#729 Род и ударение в часовника -- Общи -- closed fixed defect normal normal Александър Шопов Mar 21, 2010
#728 В epiphany кодиранията са дадени от мъжки род -- Общи -- closed fixed defect normal normal Александър Шопов Mar 21, 2010
#727 При свършване на дисковото пространство — неправилно съобщение -- Общи -- closed fixed defect normal normal Александър Шопов Mar 11, 2010
#723 Nautilus показва неправилни данни за времето при копиране -- Общи -- closed fixed defect normal normal Александър Шопов Nov 13, 2009
#720 Неправилен превод в диалога за аларма при създаване на нова среща (вклч. и за цял ден) в календара на Evolution. evolution closed fixed defect major normal kaladan Sep 10, 2009
#715 scrolling: от прелистване да стане придвижване -- Общи -- closed fixed defect normal normal Александър Шопов Aug 22, 2009
#714 Непреведен низ от Nautilus, когато се постави празен диск. nautilus closed fixed defect normal normal Александър Шопов Mar 3, 2009
#709 Объркващ текст в Nautils при триене nautilus closed fixed defect normal normal Александър Шопов Mar 3, 2009
#701 Грешка в диалог на Nautilus nautilus closed fixed defect normal normal Александър Шопов Mar 3, 2009
#706 Грешки при затваряне на терминал gnome terminal closed invalid defect normal normal Александър Шопов Feb 22, 2009
#705 Прилагателни в различен род от съществителното gtk+ closed fixed defect normal normal Александър Шопов Feb 10, 2009
#471 Предложения за подобрение в sound-juicer sound juicer closed fixed defect normal normal zbrox Feb 9, 2009
#151 По-сериозни заглавия и описания на билетите -- Общи -- closed fixed enhancement normal normal nobody Nov 23, 2008
#81 Насоки за попълване на доклади за грешка -- Общи -- closed fixed enhancement normal normal Калоян Доганов <kaloian@…> Nov 23, 2008
#496 _Помощ -> Помо_щ -- Общи -- closed fixed defect normal normal nobody Oct 1, 2008
#461 Замяна на многоточие (...) със специалено ( -- Общи -- closed fixed defect normal normal Александър Шопов Oct 1, 2008
#445 Ударено и -- Общи -- closed fixed defect normal normal Александър Шопов Oct 1, 2008
#697 evolution показва грешно съобщение когато не е пощенския клиент по подразбиране evolution closed duplicate defect major normal kaladan Sep 26, 2008
#300 P?Q gnome-netstatus closed fixed 1.0 defect trivial normal Александър Шопов Sep 14, 2008
#209 Промяна на адреса, към който сочи връзката Дневници -- Общи -- closed worksforme defect normal normal Калоян Доганов <kaloian@…> Sep 14, 2008
#248 "скок до" в редактирането на отметки на nautilus gtk+ closed fixed defect normal high Александър Шопов Sep 14, 2008
#488 message означава в някои случаи съобщение, а не писмо evolution closed fixed defect normal normal yavorescu Sep 10, 2008
#470 Нужда от преглед на цял превод evolution-data-server closed fixed defect normal high yavorescu Sep 9, 2008
#446 УРЛ, УРИ, адрес-УРЛ, адрес-УРИ -> адрес -- Общи -- closed fixed defect normal normal Александър Шопов Sep 4, 2008
#490 правописна грешка gdm closed wontfix defect minor normal Александър Шопов Sep 4, 2008
#278 имената на емблемите в nautilus gnome-icon-theme closed fixed defect normal normal Александър Шопов Sep 1, 2008
#489 При избиране на файл, той е наречен папка (а не трябва) nautilus closed fixed defect normal normal kaladan Sep 1, 2008
#497 Липсващо "и" в Nautilus nautilus-cd-burner closed fixed defect normal normal Александър Шопов Sep 1, 2008
#477 Много дълго заглавие на диск на кирилица nautilus-cd-burner closed fixed defect normal normal Александър Шопов Sep 1, 2008
#594 Viagra nautilus-rc closed invalid enhancement normal normal Viagra Aug 25, 2008
#595 Zoloft gimp-tips closed invalid defect trivial highest Zoloft Aug 25, 2008
#615 Effexor gnome-pilot closed invalid defect normal normal Effexor Aug 25, 2008
#618 cephalexin camorama closed invalid enhancement major high cephalexin Aug 25, 2008
#624 Buy-Levitra sound juicer closed invalid defect blocker high None Aug 25, 2008
#633 Prevacid goobox closed invalid defect critical low None Aug 25, 2008
#634 tramadol-hcl divifund closed invalid defect trivial normal None Aug 25, 2008
#643 zyrtec side effects mcatalog closed invalid enhancement normal low None Aug 25, 2008
#645 Nolvadex battfink closed invalid task blocker highest None Aug 25, 2008
#652 male enhancement pills deskbar-applet closed invalid task normal low None Aug 25, 2008
#653 Levaquin-Side-Effects gnome keyring closed invalid enhancement blocker normal None Aug 25, 2008
#663 calcium-carbonate gimp-tips closed invalid defect blocker normal None Aug 25, 2008
#683 Viagra qalculate closed invalid defect minor highest Viagra Aug 25, 2008
#517 buy levitra online galan closed invalid enhancement critical highest Neurontin Aug 18, 2008
#8 Непреведени имена на градове gnome-applets-locations closed fixed defect minor normal yavorescu Aug 14, 2008
#165 Подобряване на низа за пауза на Mahjong atomix closed fixed task normal low zbrox Aug 12, 2008
#567 Allegra aegis virus scanner closed invalid enhancement major normal Allegra Aug 7, 2008
#566 Zyban gnome-pkgview closed invalid enhancement major highest Zyban Aug 7, 2008
#556 naprosyn gthumb closed invalid enhancement critical low naprosyn Aug 7, 2008
#552 Zocor drgeo closed invalid defect blocker normal Zocor Aug 7, 2008
#547 Zyrtec sagasu closed invalid task minor lowest Zyrtec Aug 7, 2008
#543 Cheap-Viagra kf closed invalid enhancement critical lowest Cheap-Viagra Aug 7, 2008
#589 Chitosan fireflier-client-gtk closed invalid defect blocker high Chitosan Aug 7, 2008
#576 Cozaar gnusound closed invalid enhancement normal highest Cozaar Aug 7, 2008
#573 Dilantin glade closed invalid task blocker normal Dilantin Aug 7, 2008
#532 requip glib closed invalid defect major low requip Aug 7, 2008
#515 allegra ettercap-gtk closed invalid enhancement minor low allegra Aug 7, 2008
#27 В играта "Генерал" имената са английски gnome-games closed fixed enhancement normal lowest zbrox May 14, 2008
#226 gnome-system-tools: NTP услугата (proftpd) в services-admin gnome-system-tools closed fixed 1.0 defect normal normal kaladan May 5, 2008
#442 Неточности в някои неща на Мрежови инструменти (network tools 1,4,0). Гноме 2,12 (най- вероятно) gnome-nettool closed worksforme defect normal normal zbrox Apr 16, 2008
#443 Неточности в някои неща на Мрежови инструменти (network tools 1,4,0). Гноме 2,12 (най- вероятно) gnome-nettool closed duplicate defect normal normal zbrox Apr 16, 2008
#448 Стандартизиране на ekiga.desktop ekiga closed fixed defect normal normal zbrox Mar 31, 2008
#267 подобряване на низовете за начина на сортиране във file roller file roller closed fixed defect normal normal zbrox Mar 28, 2008
#251 излишна запетая във FileRoller file roller closed fixed defect normal normal zbrox Mar 28, 2008
#494 всичко селектирано в Nautilus е папка! -- Общи -- closed duplicate defect minor normal nobody Mar 28, 2008
#309 gcalctool грешка gcalctool closed fixed defect normal normal WebCrusader Mar 27, 2008
#321 ITT: GRAMPS gramps closed fixed enhancement normal normal Камен Найденов <pau4o@…> Mar 24, 2008
#480 Неразбираем текст в Виртуалния терминал -- Общи -- closed invalid defect critical normal nobody Mar 24, 2008
#485 Повторен бърз клавиш в основното меню на Epiphany epiphany closed fixed defect normal normal kaladan Mar 24, 2008
#455 тапет или фон за wallpaper ? eog closed fixed defect normal normal yavorescu Mar 21, 2008
#434 Нов тестов билет -- Общи -- closed fixed defect normal normal nobody Dec 17, 2007
#408 Елиминиране на „каретка“ -- Общи -- closed fixed defect normal normal Александър Шопов Dec 11, 2007
#481 Квадратчета, вместо букви в лепкавите бележки gnome-applets closed invalid defect major normal Александър Шопов Nov 6, 2007
#379 Липсва превод :-) beep media player closed wontfix defect normal normal zbrox Sep 14, 2007
#462 Проблем с поппълването на потребителите в GDM gdm closed fixed defect normal normal Александър Шопов Sep 14, 2007
#473 Възможни 3 проблема с gajim gajim closed fixed defect normal low yavorescu Sep 10, 2007
#198 Много лош превод gnopernicus closed wontfix defect major normal Александър Шопов Sep 1, 2007
#412 TV out -> ТВ изход totem closed fixed defect normal normal Александър Шопов Jun 17, 2007
#474 Small Translation error in Control center -- Общи -- closed worksforme defect normal normal nobody Jun 12, 2007
#444 Парчета -> пулове/дискове gcompris closed fixed defect normal low yavorescu Apr 25, 2007
#468 Много дублирани ускорители gedit closed fixed defect trivial normal yavorescu Feb 17, 2007
#449 Неправилно заместване gedit closed fixed defect normal normal kaladan Feb 16, 2007
#433 Менюто "помощ" започва с малка буква seahorse closed fixed defect normal normal Ясен Праматаров Feb 16, 2007
#457 Проблеми при слушане на CD-та gnome-media closed fixed defect normal normal Александър Шопов Jan 23, 2007
#237 малък gnome-about-me - много грешки #5 gnome control center closed fixed defect normal normal kaladan Jan 23, 2007
#458 slight mistake in tooltip translation regexxer closed fixed defect normal normal Ясен Праматаров Jan 12, 2007
1 2 3 4 5 6 7 8
Note: See TracReports for help on using and creating reports.