{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (739 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

Results (1 - 100 of 739)

1 2 3 4 5 6 7 8

(empty) (100 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Severity Priority Owner Modified
#7 menu edit abiword new defect normal normal Ясен Праматаров Mar 28, 2012
#51 Излишни празни редове в GAIM gaim assigned defect normal normal kaladan Jun 23, 2005
#58 "Опции" rhythmbox assigned defect normal normal kaladan Sep 14, 2007
#78 Дублирани ускорители blam assigned defect trivial normal kaladan Jun 26, 2005
#80 Няколко грешки в превода на gthumb gthumb new defect normal normal konfeta Feb 18, 2006
#185 Мазни форми в GIMP gimp new defect normal normal tech_noir May 3, 2006
#199 Шантави преводи на клавиши gcalctool assigned defect normal normal Александър Шопов Dec 23, 2015
#203 Word Processor? abiword new defect normal normal nobody Mar 31, 2012
#212 Две грешки в Gaim gaim new defect major normal kaladan Sep 10, 2005
#214 Малка-голяма грешка в Gaim gaim new 2.0 defect normal normal kaladan Dec 23, 2015
#325 "Намаляне" f-spot new defect normal normal zbrox Feb 22, 2006
#328 Използвано мн.ч. procman new defect normal normal kaladan Sep 14, 2007
#340 Дублирани ускорители gtk+ new defect trivial normal Александър Шопов Feb 16, 2007
#342 дублирани ускорители liferea new defect trivial normal kaladan Apr 19, 2006
#349 пр. грешка gnome-netstatus new defect normal normal zbrox Apr 9, 2008
#380 Липсващ ускорител rhythmbox new defect normal normal xboing May 12, 2006
#404 Компонент за преглед -> компонент за изглед gnome2-user-guide new defect normal normal Александър Шопов May 16, 2006
#407 Synaptic - терминален изход synaptic assigned defect normal normal yavorescu May 17, 2006
#421 Някои преложения за подобрение на превода -- Общи -- reopened enhancement normal normal Александър Шопов Aug 6, 2006
#422 Визуална схема gimp new enhancement normal normal tech_noir Jul 6, 2006
#429 Правописна грешка в Update Manager update-manager new 2.0 defect normal normal zbrox Sep 2, 2006
#436 Преводът на Gnumeric е абсолютно неизползваем gnumeric assigned defect normal normal yavorescu Dec 23, 2015
#437 Много дублирани ускорители в менюто "Писмо" evolution new defect trivial normal yavorescu Sep 3, 2007
#438 Дублирани ускорители в главното меню liferea new defect trivial normal kaladan Oct 9, 2006
#450 Грешка в "Заслуги" x-chat new defect normal normal zbrox Nov 15, 2006
#453 2x ускорители rhythmbox new defect normal normal xboing Nov 15, 2006
#454 Сгрешени числа и думи в MonkeyBubble -- Общи -- new defect normal normal nobody Nov 16, 2006
#456 Лоша подредба на текстовите съобщения -- Общи -- new defect normal normal Александър Шопов Nov 16, 2006
#459 Да се коригират заслугите в преведените ръководства -- Общи -- assigned defect trivial normal yavorescu Jan 20, 2007
#463 systray, system tray -> как е преведено -- Общи -- new defect normal normal Александър Шопов Feb 1, 2007
#464 Как да се преведе passphrase -- Общи -- new defect normal normal Александър Шопов Feb 2, 2007
#465 3 трудни термина в gnome-system-tools gnome-system-tools new defect normal normal kaladan Feb 4, 2007
#466 Print preview -- Общи -- new defect normal normal Александър Шопов Mar 28, 2012
#467 Уеднаквяване на малки/големи+case sensitive -- Общи -- new defect normal normal Александър Шопов Feb 11, 2007
#469 Имена на приложения според at-poke за достъпност orca new defect normal normal Александър Шопов Mar 7, 2007
#472 Менюто "Data" в 1.6.x gnumeric assigned defect normal normal yavorescu Apr 8, 2008
#476 Синаптик - предложение за подобрения на превода synaptic assigned defect minor normal yavorescu Jul 16, 2007
#483 Управител на ключодържатели gnome-keyring-manager new defect normal normal Александър Шопов Dec 21, 2007
#484 Изоставен като legacy/deprecated -- Общи -- new defect normal normal nobody Jan 13, 2008
#486 Грешни наименования в libgnomecanvas libgnomecanvas new defect normal normal Александър Шопов Jan 20, 2008
#487 два различни клавиша са преведени еднакво на български -- Общи -- assigned defect critical normal Александър Шопов Aug 7, 2008
#491 Довършване->Дописване -- Общи -- new defect normal normal Александър Шопов Mar 21, 2008
#492 Дълго име на аплет gnome-netstatus new defect normal normal Александър Шопов Apr 14, 2008
#493 Повтарящи се ускорители в управлението на захранването -- Общи -- new defect normal normal nobody Mar 24, 2008
#495 Табулатори в изхода -- Общи -- assigned defect normal normal anonymous Apr 4, 2008
#512 синхронизиране -> сверяване -- Общи -- assigned defect normal normal Александър Шопов Jun 28, 2008
#513 Слято писане — южноевропейски -- Общи -- new defect normal normal Александър Шопов Jul 17, 2008
#514 Замяна на абонамент с регистрация -- Общи -- new defect normal normal nobody Jul 17, 2008
#693 Унифициране на shortcut -- Общи -- new defect normal normal Александър Шопов Sep 1, 2008
#695 Превод на assistive и accessibility -- Общи -- new defect normal normal Александър Шопов Sep 2, 2008
#696 правописна грешка в GIMP gimp new defect normal normal Александър Шопов Sep 14, 2008
#698 Правописна грешка в GIMP gimp new defect normal normal tech_noir Sep 29, 2008
#699 Грешки в генерирането на елементи gnome-doc-utils new defect normal normal Александър Шопов Nov 26, 2008
#700 Непреведен низ в GOK gok new defect normal normal zbrox Nov 26, 2008
#707 Грешка и подобриние в Nautilus shared-mime-info new defect normal normal Александър Шопов Mar 3, 2009
#708 Грешно описание на ресурс в Nautilus gvfs new defect normal normal Александър Шопов Mar 3, 2009
#710 Непреведен низ в Sound Juicer sound juicer reopened defect normal normal Александър Шопов Feb 9, 2009
#712 Несъответствия в програмата за звука -- Общи -- new defect normal normal Александър Шопов Dec 4, 2008
#713 Граматична грешка в низ от gnome-utils/baobab gnome-utils new defect normal normal kaladan Jan 26, 2009
#716 Корекция на данните на Владимир Петков -- Общи -- new defect normal normal Александър Шопов Feb 27, 2009
#717 Повтарящи се клавишни комбинации в gphoto gthumb new defect normal normal Александър Шопов Mar 16, 2009
#718 Неправилен превод на стрелки hamster-applet new defect normal normal Александър Шопов Mar 16, 2009
#719 Аплетът е преведен неразбираемо networkmanager new defect normal normal Александър Шопов Mar 16, 2009
#721 Volume — том или файлова система -- Общи -- new defect normal normal nobody Aug 22, 2009
#722 spawn, fork -> пораждане -- Общи -- new defect normal normal nobody Sep 21, 2009
#724 Thumbnail да се превежда миниатюра -- Общи -- new defect normal normal Александър Шопов Nov 21, 2009
#731 Неправилно преведен низ в Gajim gajim new defect normal normal yavorescu Aug 14, 2010
#734 Мерни единици в synaptic synaptic new defect normal normal yavorescu Oct 26, 2010
#735 gnome-system-monitor термини gnome-system-monitor new defect normal normal Александър Шопов Oct 26, 2010
#738 Съмнителен превод на „Accelerator key“ в gtk+-properties gtk+-properties new defect normal normal Александър Шопов Mar 26, 2011
#739 Неясен превод за нивата на мастилото в gtk+ gtk+ new defect normal normal Александър Шопов Mar 28, 2011
#740 Нов превод на "feedback" -- Общи -- new enhancement normal normal nobody May 16, 2011
#298 E-mail, email -> е-поща -- Общи -- assigned defect normal low yavorescu Jan 13, 2007
#319 Търси се панграма на български libgnomeprint reopened enhancement normal low Александър Шопов May 27, 2011
#170 Предложение за промяна на всички .desktop записи -- Общи -- reopened enhancement normal lowest nobody Mar 24, 2008
#452 "Бекенд" трябва да се махне muine closed wontfix defect normal normal zbrox Jan 13, 2016
#451 "Плейлист" е неподходяща дума muine closed wontfix defect normal normal zbrox Jan 13, 2016
#227 странен превод!!! muine closed wontfix defect normal normal zbrox Jan 13, 2016
#206 "Потребителско ръководство" в GnomeBaker gnomebaker closed wontfix defect normal normal kaladan Jan 13, 2016
#229 Грешен превод на "съдържание" в GnomeBaker gnomebaker closed wontfix defect major normal kaladan Jan 13, 2016
#424 Странен .desktop запис gnome blog closed wontfix defect normal normal kaladan Jan 13, 2016
#702 Грешки в настройките на мишката gnome control center closed fixed defect normal normal kaladan Dec 28, 2015
#711 Дълъг низ в аплета за звук -- Общи -- closed fixed defect normal normal Александър Шопов Dec 28, 2015
#303 Нов компонент "gcstar" с отговорник "fandonov" -- Общи -- closed worksforme defect trivial normal Александър Шопов Dec 28, 2015
#413 Неправилен трибуквен код на България -- Общи -- closed wontfix defect normal normal Александър Шопов Dec 23, 2015
#662 Правописна грешка в превода на Firebug -- Общи -- closed fixed defect minor low nobody Dec 23, 2015
#175 Мазано в gnome-game gnome-games closed invalid defect normal normal zbrox Dec 23, 2015
#511 плотама да се замени с джаджа gdesklets closed wontfix defect normal normal Александър Шопов Dec 23, 2015
#694 deprecated -> изоставен -- Общи -- closed duplicate defect normal normal Александър Шопов Dec 23, 2015
#440 ITT: Link Monitor Applet link monitor applet closed fixed enhancement normal normal yavorescu Mar 30, 2012
#420 spam spam closed invalid defect trivial lowest Александър Шопов Mar 30, 2012
#475 Close tags not set gnome control center closed fixed defect normal normal yavorescu Mar 29, 2012
#9 ITT: GNU Paint gnu paint closed fixed enhancement normal low yavorescu Mar 29, 2012
#460 ITT: Glade 3 -- Общи -- closed fixed enhancement normal highest yavorescu Mar 29, 2012
#661 viagra side effects metacity closed invalid enhancement major highest None Mar 29, 2012
#482 deluge torrent html tags -- Общи -- closed fixed defect normal normal Ясен Праматаров Mar 29, 2012
#88 GIMP gimp closed duplicate 2.0 defect normal normal tech_noir Mar 29, 2012
#320 quodlibet -- Общи -- closed invalid defect normal normal zbrox Mar 29, 2012
#89 GIMP gimp closed duplicate 2.0 defect normal normal tech_noir Mar 28, 2012
#90 GIMP gimp closed duplicate 2.0 defect normal normal tech_noir Mar 28, 2012
1 2 3 4 5 6 7 8
Note: See TracReports for help on using and creating reports.