{4} Assigned, Active Tickets by Owner (14 matches)

List assigned tickets, group by ticket owner, sorted by priority.

anonymous (1 match)

Ticket Summary Component Milestone Type Severity Created
#495 Табулатори в изхода -- Общи -- defect normal Apr 1, 2008

Александър Шопов (3 matches)

Ticket Summary Component Milestone Type Severity Created
#487 два различни клавиша са преведени еднакво на български -- Общи -- defect critical Mar 5, 2008
#199 Шантави преводи на клавиши gcalctool defect normal Aug 31, 2005
#512 синхронизиране -> сверяване -- Общи -- defect normal Jun 28, 2008

kaladan (4 matches)

Ticket Summary Component Milestone Type Severity Created
#51 Излишни празни редове в GAIM gaim defect normal Jun 23, 2005
#58 "Опции" rhythmbox defect normal Jun 23, 2005
#59 Премахва маркирането rhythmbox defect normal Jun 23, 2005
#78 Дублирани ускорители blam defect trivial Jun 25, 2005

yavorescu (6 matches)

Ticket Summary Component Milestone Type Severity Created
#476 Синаптик - предложение за подобрения на превода synaptic defect minor Jul 10, 2007
#407 Synaptic - терминален изход synaptic defect normal May 17, 2006
#436 Преводът на Gnumeric е абсолютно неизползваем gnumeric defect normal Oct 9, 2006
#472 Менюто "Data" в 1.6.x gnumeric defect normal Apr 27, 2007
#298 E-mail, email -> е-поща -- Общи -- defect normal Nov 8, 2005
#459 Да се коригират заслугите в преведените ръководства -- Общи -- defect trivial Jan 20, 2007
Note: See TracReports for help on using and creating reports.