{2} Активни билети по версия (78 matches)

Този доклад показва осветяване на резултатите по приоритет, като ги групира по версии.

Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.

(empty) (76 matches)

Ticket Summary Component Version Type Severity Owner Status Created
#724 Thumbnail да се превежда миниатюра -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Nov 21, 2009
#721 Volume — том или файлова система -- Общи -- defect normal nobody new Aug 22, 2009
#735 gnome-system-monitor термини gnome-system-monitor defect normal Александър Шопов new Oct 26, 2010
#722 spawn, fork -> пораждане -- Общи -- defect normal nobody new Sep 21, 2009
#719 Аплетът е преведен неразбираемо networkmanager defect normal Александър Шопов new Mar 16, 2009
#713 Граматична грешка в низ от gnome-utils/baobab gnome-utils defect normal kaladan new Jan 26, 2009
#707 Грешка и подобриние в Nautilus shared-mime-info defect normal Александър Шопов new Nov 26, 2008
#699 Грешки в генерирането на елементи gnome-doc-utils defect normal Александър Шопов new Nov 26, 2008
#708 Грешно описание на ресурс в Nautilus gvfs defect normal Александър Шопов new Nov 26, 2008
#514 Замяна на абонамент с регистрация -- Общи -- defect normal nobody new Jul 17, 2008
#716 Корекция на данните на Владимир Петков -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Feb 27, 2009
#734 Мерни единици в synaptic synaptic defect normal yavorescu new Oct 26, 2010
#718 Неправилен превод на стрелки hamster-applet defect normal Александър Шопов new Mar 16, 2009
#731 Неправилно преведен низ в Gajim gajim defect normal yavorescu new Aug 14, 2010
#700 Непреведен низ в GOK gok defect normal zbrox new Nov 26, 2008
#710 Непреведен низ в Sound Juicer sound juicer defect normal Александър Шопов reopened Dec 2, 2008
#712 Несъответствия в програмата за звука -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Dec 4, 2008
#739 Неясен превод за нивата на мастилото в gtk+ gtk+ defect normal Александър Шопов new Mar 28, 2011
#740 Нов превод на "feedback" -- Общи -- enhancement normal nobody new May 16, 2011
#717 Повтарящи се клавишни комбинации в gphoto gthumb defect normal Александър Шопов new Mar 16, 2009
#698 Правописна грешка в GIMP gimp defect normal tech_noir new Sep 29, 2008
#695 Превод на assistive и accessibility -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Sep 2, 2008
#513 Слято писане — южноевропейски -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Jul 17, 2008
#738 Съмнителен превод на „Accelerator key“ в gtk+-properties gtk+-properties defect normal Александър Шопов new Mar 26, 2011
#693 Унифициране на shortcut -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Sep 1, 2008
#696 правописна грешка в GIMP gimp defect normal Александър Шопов new Sep 14, 2008
#512 синхронизиране -> сверяване -- Общи -- defect normal Александър Шопов assigned Jun 28, 2008
#325 "Намаляне" f-spot defect normal zbrox new Feb 22, 2006
#58 "Опции" rhythmbox defect normal kaladan assigned Jun 23, 2005
#453 2x ускорители rhythmbox defect normal xboing new Nov 15, 2006
#465 3 трудни термина в gnome-system-tools gnome-system-tools defect normal kaladan new Feb 4, 2007
#298 E-mail, email -> е-поща -- Общи -- defect normal yavorescu assigned Nov 8, 2005
#466 Print preview -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Feb 11, 2007
#407 Synaptic - терминален изход synaptic defect normal yavorescu assigned May 17, 2006
#203 Word Processor? abiword defect normal nobody new Sep 5, 2005
#7 menu edit abiword defect normal Ясен Праматаров new Jun 13, 2005
#463 systray, system tray -> как е преведено -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Feb 1, 2007
#422 Визуална схема gimp enhancement normal tech_noir new Jul 6, 2006
#450 Грешка в "Заслуги" x-chat defect normal zbrox new Nov 14, 2006
#486 Грешни наименования в libgnomecanvas libgnomecanvas defect normal Александър Шопов new Jan 20, 2008
#459 Да се коригират заслугите в преведените ръководства -- Общи -- defect trivial yavorescu assigned Jan 20, 2007
#212 Две грешки в Gaim gaim defect major kaladan new Sep 10, 2005
#491 Довършване->Дописване -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Mar 21, 2008
#78 Дублирани ускорители blam defect trivial kaladan assigned Jun 25, 2005
#340 Дублирани ускорители gtk+ defect trivial Александър Шопов new Apr 14, 2006
#438 Дублирани ускорители в главното меню liferea defect trivial kaladan new Oct 9, 2006
#492 Дълго име на аплет gnome-netstatus defect normal Александър Шопов new Mar 24, 2008
#51 Излишни празни редове в GAIM gaim defect normal kaladan assigned Jun 23, 2005
#484 Изоставен като legacy/deprecated -- Общи -- defect normal nobody new Jan 13, 2008
#328 Използвано мн.ч. procman defect normal kaladan new Feb 23, 2006
#5 Използвано повелително наклонение rubrica defect critical fandonov new Jun 13, 2005
#469 Имена на приложения според at-poke за достъпност orca defect normal Александър Шопов new Mar 7, 2007
#464 Как да се преведе passphrase -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Feb 2, 2007
#404 Компонент за преглед -> компонент за изглед gnome2-user-guide defect normal Александър Шопов new May 16, 2006
#380 Липсващ ускорител rhythmbox defect normal xboing new May 12, 2006
#456 Лоша подредба на текстовите съобщения -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Nov 16, 2006
#185 Мазни форми в GIMP gimp defect normal tech_noir new Aug 8, 2005
#472 Менюто "Data" в 1.6.x gnumeric defect normal yavorescu assigned Apr 27, 2007
#437 Много дублирани ускорители в менюто "Писмо" evolution defect trivial yavorescu new Oct 9, 2006
#479 Множество проблеми с Evo evolution defect normal yavorescu new Oct 15, 2007
#421 Някои преложения за подобрение на превода -- Общи -- enhancement normal Александър Шопов reopened Jun 4, 2006
#80 Няколко грешки в превода на gthumb gthumb defect normal konfeta new Jun 27, 2005
#493 Повтарящи се ускорители в управлението на захранването -- Общи -- defect normal nobody new Mar 24, 2008
#436 Преводът на Gnumeric е абсолютно неизползваем gnumeric defect normal yavorescu assigned Oct 9, 2006
#170 Предложение за промяна на всички .desktop записи -- Общи -- enhancement normal nobody reopened Aug 2, 2005
#59 Премахва маркирането rhythmbox defect normal kaladan assigned Jun 23, 2005
#454 Сгрешени числа и думи в MonkeyBubble -- Общи -- defect normal nobody new Nov 16, 2006
#476 Синаптик - предложение за подобрения на превода synaptic defect minor yavorescu assigned Jul 10, 2007
#495 Табулатори в изхода -- Общи -- defect normal anonymous assigned Apr 1, 2008
#319 Търси се панграма на български libgnomeprint enhancement normal Александър Шопов reopened Jan 30, 2006
#467 Уеднаквяване на малки/големи+case sensitive -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Feb 11, 2007
#483 Управител на ключодържатели gnome-keyring-manager defect normal Александър Шопов new Dec 21, 2007
#199 Шантави преводи на клавиши gcalctool defect normal Александър Шопов assigned Aug 31, 2005
#487 два различни клавиша са преведени еднакво на български -- Общи -- defect critical Александър Шопов assigned Mar 5, 2008
#342 дублирани ускорители liferea defect trivial kaladan new Apr 19, 2006
#349 пр. грешка gnome-netstatus defect normal zbrox new May 4, 2006

2.0 (2 matches)

Ticket Summary Component Version Type Severity Owner Status Created
#214 Малка-голяма грешка в Gaim gaim 2.0 defect normal kaladan new Sep 11, 2005
#429 Правописна грешка в Update Manager update-manager 2.0 defect normal zbrox new Aug 23, 2006
Note: See TracReports for help on using and creating reports.