{2} Активни билети по версия (78 matches)

Този доклад показва осветяване на резултатите по приоритет, като ги групира по версии.

Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.

(empty) (76 matches)

Ticket Summary Component Version Type Severity Owner Status Created
#512 синхронизиране -> сверяване -- Общи -- defect normal Александър Шопов assigned Jun 28, 2008
#513 Слято писане — южноевропейски -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Jul 17, 2008
#514 Замяна на абонамент с регистрация -- Общи -- defect normal nobody new Jul 17, 2008
#693 Унифициране на shortcut -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Sep 1, 2008
#695 Превод на assistive и accessibility -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Sep 2, 2008
#696 правописна грешка в GIMP gimp defect normal Александър Шопов new Sep 14, 2008
#698 Правописна грешка в GIMP gimp defect normal tech_noir new Sep 29, 2008
#699 Грешки в генерирането на елементи gnome-doc-utils defect normal Александър Шопов new Nov 26, 2008
#700 Непреведен низ в GOK gok defect normal zbrox new Nov 26, 2008
#707 Грешка и подобриние в Nautilus shared-mime-info defect normal Александър Шопов new Nov 26, 2008
#708 Грешно описание на ресурс в Nautilus gvfs defect normal Александър Шопов new Nov 26, 2008
#710 Непреведен низ в Sound Juicer sound juicer defect normal Александър Шопов reopened Dec 2, 2008
#712 Несъответствия в програмата за звука -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Dec 4, 2008
#713 Граматична грешка в низ от gnome-utils/baobab gnome-utils defect normal kaladan new Jan 26, 2009
#716 Корекция на данните на Владимир Петков -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Feb 27, 2009
#717 Повтарящи се клавишни комбинации в gphoto gthumb defect normal Александър Шопов new Mar 16, 2009
#718 Неправилен превод на стрелки hamster-applet defect normal Александър Шопов new Mar 16, 2009
#719 Аплетът е преведен неразбираемо networkmanager defect normal Александър Шопов new Mar 16, 2009
#721 Volume — том или файлова система -- Общи -- defect normal nobody new Aug 22, 2009
#722 spawn, fork -> пораждане -- Общи -- defect normal nobody new Sep 21, 2009
#724 Thumbnail да се превежда миниатюра -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Nov 21, 2009
#731 Неправилно преведен низ в Gajim gajim defect normal yavorescu new Aug 14, 2010
#734 Мерни единици в synaptic synaptic defect normal yavorescu new Oct 26, 2010
#735 gnome-system-monitor термини gnome-system-monitor defect normal Александър Шопов new Oct 26, 2010
#738 Съмнителен превод на „Accelerator key“ в gtk+-properties gtk+-properties defect normal Александър Шопов new Mar 26, 2011
#739 Неясен превод за нивата на мастилото в gtk+ gtk+ defect normal Александър Шопов new Mar 28, 2011
#740 Нов превод на "feedback" -- Общи -- enhancement normal nobody new May 16, 2011
#5 Използвано повелително наклонение rubrica defect critical fandonov new Jun 13, 2005
#487 два различни клавиша са преведени еднакво на български -- Общи -- defect critical Александър Шопов assigned Mar 5, 2008
#212 Две грешки в Gaim gaim defect major kaladan new Sep 10, 2005
#476 Синаптик - предложение за подобрения на превода synaptic defect minor yavorescu assigned Jul 10, 2007
#7 menu edit abiword defect normal Ясен Праматаров new Jun 13, 2005
#51 Излишни празни редове в GAIM gaim defect normal kaladan assigned Jun 23, 2005
#58 "Опции" rhythmbox defect normal kaladan assigned Jun 23, 2005
#59 Премахва маркирането rhythmbox defect normal kaladan assigned Jun 23, 2005
#80 Няколко грешки в превода на gthumb gthumb defect normal konfeta new Jun 27, 2005
#185 Мазни форми в GIMP gimp defect normal tech_noir new Aug 8, 2005
#199 Шантави преводи на клавиши gcalctool defect normal Александър Шопов assigned Aug 31, 2005
#203 Word Processor? abiword defect normal nobody new Sep 5, 2005
#325 "Намаляне" f-spot defect normal zbrox new Feb 22, 2006
#328 Използвано мн.ч. procman defect normal kaladan new Feb 23, 2006
#349 пр. грешка gnome-netstatus defect normal zbrox new May 4, 2006
#380 Липсващ ускорител rhythmbox defect normal xboing new May 12, 2006
#404 Компонент за преглед -> компонент за изглед gnome2-user-guide defect normal Александър Шопов new May 16, 2006
#407 Synaptic - терминален изход synaptic defect normal yavorescu assigned May 17, 2006
#421 Някои преложения за подобрение на превода -- Общи -- enhancement normal Александър Шопов reopened Jun 4, 2006
#422 Визуална схема gimp enhancement normal tech_noir new Jul 6, 2006
#436 Преводът на Gnumeric е абсолютно неизползваем gnumeric defect normal yavorescu assigned Oct 9, 2006
#450 Грешка в "Заслуги" x-chat defect normal zbrox new Nov 14, 2006
#453 2x ускорители rhythmbox defect normal xboing new Nov 15, 2006
#454 Сгрешени числа и думи в MonkeyBubble -- Общи -- defect normal nobody new Nov 16, 2006
#456 Лоша подредба на текстовите съобщения -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Nov 16, 2006
#463 systray, system tray -> как е преведено -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Feb 1, 2007
#464 Как да се преведе passphrase -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Feb 2, 2007
#465 3 трудни термина в gnome-system-tools gnome-system-tools defect normal kaladan new Feb 4, 2007
#466 Print preview -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Feb 11, 2007
#467 Уеднаквяване на малки/големи+case sensitive -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Feb 11, 2007
#469 Имена на приложения според at-poke за достъпност orca defect normal Александър Шопов new Mar 7, 2007
#472 Менюто "Data" в 1.6.x gnumeric defect normal yavorescu assigned Apr 27, 2007
#479 Множество проблеми с Evo evolution defect normal yavorescu new Oct 15, 2007
#483 Управител на ключодържатели gnome-keyring-manager defect normal Александър Шопов new Dec 21, 2007
#484 Изоставен като legacy/deprecated -- Общи -- defect normal nobody new Jan 13, 2008
#486 Грешни наименования в libgnomecanvas libgnomecanvas defect normal Александър Шопов new Jan 20, 2008
#491 Довършване->Дописване -- Общи -- defect normal Александър Шопов new Mar 21, 2008
#492 Дълго име на аплет gnome-netstatus defect normal Александър Шопов new Mar 24, 2008
#493 Повтарящи се ускорители в управлението на захранването -- Общи -- defect normal nobody new Mar 24, 2008
#495 Табулатори в изхода -- Общи -- defect normal anonymous assigned Apr 1, 2008
#298 E-mail, email -> е-поща -- Общи -- defect normal yavorescu assigned Nov 8, 2005
#319 Търси се панграма на български libgnomeprint enhancement normal Александър Шопов reopened Jan 30, 2006
#170 Предложение за промяна на всички .desktop записи -- Общи -- enhancement normal nobody reopened Aug 2, 2005
#78 Дублирани ускорители blam defect trivial kaladan assigned Jun 25, 2005
#340 Дублирани ускорители gtk+ defect trivial Александър Шопов new Apr 14, 2006
#342 дублирани ускорители liferea defect trivial kaladan new Apr 19, 2006
#437 Много дублирани ускорители в менюто "Писмо" evolution defect trivial yavorescu new Oct 9, 2006
#438 Дублирани ускорители в главното меню liferea defect trivial kaladan new Oct 9, 2006
#459 Да се коригират заслугите в преведените ръководства -- Общи -- defect trivial yavorescu assigned Jan 20, 2007

2.0 (2 matches)

Ticket Summary Component Version Type Severity Owner Status Created
#214 Малка-голяма грешка в Gaim gaim 2.0 defect normal kaladan new Sep 11, 2005
#429 Правописна грешка в Update Manager update-manager 2.0 defect normal zbrox new Aug 23, 2006
Note: See TracReports for help on using and creating reports.