Custom Query (60 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Owner Type Priority Component Severity
#5 Използвано повелително наклонение fandonov defect normal rubrica critical
#7 menu edit Ясен Праматаров defect normal abiword normal
#80 Няколко грешки в превода на gthumb konfeta defect normal gthumb normal
#185 Мазни форми в GIMP tech_noir defect normal gimp normal
#203 Word Processor? nobody defect normal abiword normal
#212 Две грешки в Gaim kaladan defect normal gaim major
#214 Малка-голяма грешка в Gaim kaladan defect normal gaim normal
#325 "Намаляне" zbrox defect normal f-spot normal
#328 Използвано мн.ч. kaladan defect normal procman normal
#340 Дублирани ускорители Александър Шопов defect normal gtk+ trivial
#342 дублирани ускорители kaladan defect normal liferea trivial
#349 пр. грешка zbrox defect normal gnome-netstatus normal
#380 Липсващ ускорител xboing defect normal rhythmbox normal
#404 Компонент за преглед -> компонент за изглед Александър Шопов defect normal gnome2-user-guide normal
#422 Визуална схема tech_noir enhancement normal gimp normal
#429 Правописна грешка в Update Manager zbrox defect normal update-manager normal
#437 Много дублирани ускорители в менюто "Писмо" yavorescu defect normal evolution trivial
#438 Дублирани ускорители в главното меню kaladan defect normal liferea trivial
#450 Грешка в "Заслуги" zbrox defect normal x-chat normal
#453 2x ускорители xboing defect normal rhythmbox normal
#454 Сгрешени числа и думи в MonkeyBubble nobody defect normal -- Общи -- normal
#456 Лоша подредба на текстовите съобщения Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#463 systray, system tray -> как е преведено Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#464 Как да се преведе passphrase Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#465 3 трудни термина в gnome-system-tools kaladan defect normal gnome-system-tools normal
#466 Print preview Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#467 Уеднаквяване на малки/големи+case sensitive Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#469 Имена на приложения според at-poke за достъпност Александър Шопов defect normal orca normal
#479 Множество проблеми с Evo yavorescu defect normal evolution normal
#483 Управител на ключодържатели Александър Шопов defect normal gnome-keyring-manager normal
#484 Изоставен като legacy/deprecated nobody defect normal -- Общи -- normal
#486 Грешни наименования в libgnomecanvas Александър Шопов defect normal libgnomecanvas normal
#491 Довършване->Дописване Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#492 Дълго име на аплет Александър Шопов defect normal gnome-netstatus normal
#493 Повтарящи се ускорители в управлението на захранването nobody defect normal -- Общи -- normal
#513 Слято писане — южноевропейски Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#514 Замяна на абонамент с регистрация nobody defect normal -- Общи -- normal
#693 Унифициране на shortcut Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#695 Превод на assistive и accessibility Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#696 правописна грешка в GIMP Александър Шопов defect normal gimp normal
#698 Правописна грешка в GIMP tech_noir defect normal gimp normal
#699 Грешки в генерирането на елементи Александър Шопов defect normal gnome-doc-utils normal
#700 Непреведен низ в GOK zbrox defect normal gok normal
#707 Грешка и подобриние в Nautilus Александър Шопов defect normal shared-mime-info normal
#708 Грешно описание на ресурс в Nautilus Александър Шопов defect normal gvfs normal
#712 Несъответствия в програмата за звука Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#713 Граматична грешка в низ от gnome-utils/baobab kaladan defect normal gnome-utils normal
#716 Корекция на данните на Владимир Петков Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#717 Повтарящи се клавишни комбинации в gphoto Александър Шопов defect normal gthumb normal
#718 Неправилен превод на стрелки Александър Шопов defect normal hamster-applet normal
#719 Аплетът е преведен неразбираемо Александър Шопов defect normal networkmanager normal
#721 Volume — том или файлова система nobody defect normal -- Общи -- normal
#722 spawn, fork -> пораждане nobody defect normal -- Общи -- normal
#724 Thumbnail да се превежда миниатюра Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#731 Неправилно преведен низ в Gajim yavorescu defect normal gajim normal
#734 Мерни единици в synaptic yavorescu defect normal synaptic normal
#735 gnome-system-monitor термини Александър Шопов defect normal gnome-system-monitor normal
#738 Съмнителен превод на „Accelerator key“ в gtk+-properties Александър Шопов defect normal gtk+-properties normal
#739 Неясен превод за нивата на мастилото в gtk+ Александър Шопов defect normal gtk+ normal
#740 Нов превод на "feedback" nobody enhancement normal -- Общи -- normal
Note: See TracQuery for help on using queries.