Custom Query (8 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Owner Type Priority Component Severity
#76 Мрежови Сървъри kaladan defect normal nautilus normal
#122 Нужда от членуване в Synaptic yavorescu defect normal synaptic normal
#209 Промяна на адреса, към който сочи връзката Дневници Калоян Доганов <kaloian@…> defect normal -- Общи -- normal
#303 Нов компонент "gcstar" с отговорник "fandonov" Александър Шопов defect normal -- Общи -- trivial
#442 Неточности в някои неща на Мрежови инструменти (network tools 1,4,0). Гноме 2,12 (най- вероятно) zbrox defect normal gnome-nettool normal
#474 Small Translation error in Control center nobody defect normal -- Общи -- normal
#737 Страницата на gnome.cult.bg липсва. Трябва да се обновят низовете в преводите. nobody defect normal -- Общи -- normal
#17 Към екипа: Молба за нов раздел nobody defect lowest -- Общи -- trivial
Note: See TracQuery for help on using queries.