Custom Query (18 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Owner Type Priority Component Severity
#198 Много лош превод Александър Шопов defect normal gnopernicus major
#229 Грешен превод на "съдържание" в GnomeBaker kaladan defect normal gnomebaker major
#95 Излишно пренасяне yavorescu defect normal synaptic normal
#161 Gnome Conrol Center - в настройките на клавиатурата nobody defect normal gnome-applets normal
#204 Gnome Baker Contents kaladan defect normal gnomebaker normal
#206 "Потребителско ръководство" в GnomeBaker kaladan defect normal gnomebaker normal
#213 Малко предложение zbrox enhancement normal evince normal
#227 странен превод!!! zbrox defect normal muine normal
#283 използване на кирилица за файлови имена kaladan defect normal nautilus normal
#379 Липсва превод :-) zbrox defect normal beep media player normal
#413 Неправилен трибуквен код на България Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#424 Странен .desktop запис kaladan defect normal gnome blog normal
#451 "Плейлист" е неподходяща дума zbrox defect normal muine normal
#452 "Бекенд" трябва да се махне zbrox defect normal muine normal
#511 плотама да се замени с джаджа Александър Шопов defect normal gdesklets normal
#490 правописна грешка Александър Шопов defect normal gdm minor
#318 Речникът е кодиран в windows-1251, а е по-добре да бъде в UTF-8 nobody defect normal -- Общи -- trivial
#432 Нов компонент XChat-GNOME nobody defect normal -- Общи -- trivial
Note: See TracQuery for help on using queries.