Custom Query (351 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 100 of 351)

1 2 3 4
Ticket Summary Owner Type Priority Component Severity
#27 В играта "Генерал" имената са английски zbrox enhancement lowest gnome-games normal
#127 Малка грешка. zbrox defect lowest bug buddy minor
#208 Предложение за промяна на преводача на gnome-applets-locations kaladan defect lowest gnome-applets-locations trivial
#322 дублирани ускорители yavorescu defect lowest gajim minor
#9 ITT: GNU Paint yavorescu enhancement low gnu paint normal
#22 Старо изписване на "Потребителско ръководство" yavorescu defect low synaptic minor
#46 Предложение за подобрение на .xdesktop записа yavorescu defect low drivel minor
#53 използване на глагол, а не на съществително kaladan defect low nautilus minor
#55 използване на глагол, вместо на съществително kaladan defect low eog minor
#164 Твърде много главни букви в имената на игрите zbrox defect low gnome-games normal
#165 Подобряване на низа за пауза на Mahjong zbrox task low atomix normal
#167 Проблем с имената на шаблоните в Махджонг zbrox defect low -- Общи -- normal
#228 Повтарящи се бързи клавиши kaladan defect low -- Общи -- minor
#297 долна черта zbrox defect low epiphany-extensions trivial
#336 2x ускорители yavorescu defect low leafpad normal
#406 Два различни низа с един и същ превод yavorescu defect low gajim normal
#444 Парчета -> пулове/дискове yavorescu defect low gcompris normal
#473 Възможни 3 проблема с gajim yavorescu defect low gajim normal
#478 zpS66S <a href="http://fvzhgijxguet.com/">fvzhgijxguet</a>, [url=http://qpvyqtedwkcl.com/]qpvyqtedwkcl[/url], [link=http://uqjyzpkxznyu.com/]uqjyzpkxznyu[/link], http://lfxjvzbxuhtm.com/ kaladan defect low apt-watch minor
#662 Правописна грешка в превода на Firebug nobody defect low -- Общи -- minor
#1 Името на програмата е преведено Ясен Праматаров defect normal galeon normal
#2 "private key" е преведено погрешно yavorescu defect normal gajim major
#3 Правописна грешка в първоначалния екран (Начална бележка) zbrox defect normal tomboy critical
#4 "Начална бележка" е с главна буква zbrox defect normal tomboy minor
#6 Името на преводача е на латиница yavorescu defect normal gtetrinet normal
#8 Непреведени имена на градове yavorescu defect normal gnome-applets-locations minor
#10 превода затормозява прозореца за настройки kaladan defect normal evolution normal
#11 Непълен превод на Balsa Ясен Праматаров enhancement normal balsa normal
#12 Фалшив билет за тест на уведомяването nobody defect normal -- Общи -- normal
#13 "Релативна влажност" в Метеорологичния бюлетин kaladan defect normal gnome-applets normal
#14 "Настройки на текстовия редактор" zbrox defect normal evolution normal
#15 Адресът за докладване на грешки е грешен yavorescu defect normal drivel normal
#16 "административна парола" nobody defect normal libgnomesu normal
#18 Грешен интервал в заглавието на GIMP tech_noir defect normal gimp major
#20 Обърнат словоред при прилагането на промените yavorescu defect normal synaptic normal
#23 Подобрение на превода на Настройки > Лента с инструменти > Скриване yavorescu defect normal synaptic trivial
#26 Сериозни грешки в менюто "Помощ" Ясен Праматаров defect normal abiword major
#28 Какво е състоянието nobody defect normal bygfoot normal
#29 "Нямата поща" - пощата, която не може да говори? zbrox defect normal mail-notification major
#30 Липса на интервал yavorescu defect normal synaptic normal
#31 Направилно поставени бързи клавиши kaladan defect normal epiphany trivial
#32 Неправилно поставени бързи клавиши yavorescu defect normal drivel trivial
#33 Грешно име в .desktop записа kaladan defect normal eog trivial
#34 OiNxg8 &lt;a href=&#34;http://kxeucjkwlwuq.com/&#34;&gt;kxeucjkwlwuq&lt;/a&gt;, [url=http://prkstphvqzje.com/]prkstphvqzje[/url], [link=http://nuxwzwycgadh.com/]nuxwzwycgadh[/link], http://jlgmehfnztgl.com/ yavorescu defect normal drivel normal
#35 Лошо име на goobox в основното меню zbrox defect normal goobox normal
#36 Проблем със сриване/показване на песните zbrox defect normal goobox normal
#37 Проблеми с менюто CD zbrox defect normal goobox minor
#38 изпусната буква kaladan defect normal epiphany normal
#40 Излишни символи в GNOME Keyring zbrox defect normal gnome keyring normal
#44 Изпуснати интервали kaladan defect normal evolution normal
#45 Обърнат словоред zbrox defect normal gok normal
#47 "Интернет" е с малка буква kaladan defect normal evolution normal
#48 Излишна подчертавка kaladan defect normal evolution normal
#50 Open recent zbrox defect normal file roller normal
#56 несъответствие в един от инструментите на Gthumb konfeta defect normal gthumb critical
#57 Хващане kaladan defect normal gnome-media normal
#60 Препращане на писмо до някой kaladan defect normal evolution normal
#61 Изпращане на изпращача zbrox defect normal evolution normal
#62 Неважно kaladan defect normal evolution normal
#64 Бутони за прозорци kaladan defect normal evolution normal
#65 СтандартнА kaladan defect normal evolution normal
#66 Търсене в съобщението kaladan defect normal evolution normal
#67 kaladan defect normal evolution normal
#68 Зачеркване zbrox defect normal evolution normal
#69 Включване на отдалечените проби kaladan defect normal evolution normal
#70 Часова зона kaladan defect normal evolution normal
#71 Сбиване - ступване kaladan defect normal evolution normal
#72 Органи kaladan defect normal evolution normal
#73 Непреведени текстове в Seahorse Александър Шопов defect normal seahorse normal
#74 Неправилно копиран интервал kaladan defect normal liferea normal
#75 Нужна е още малко любов zbrox defect normal gftp normal
#77 Несъответствие в .destkop записа kaladan defect normal blam normal
#81 Насоки за попълване на доклади за грешка Калоян Доганов <kaloian@…> enhancement normal -- Общи -- normal
#82 някои забележки за eog kaladan defect normal eog normal
#83 Неправилно използван ср.р. kaladan defect normal evolution normal
#85 Излишно членуване kaladan defect normal evolution minor
#87 Неконсистентност на "Етикети" kaladan defect normal evolution normal
#91 GIMP tech_noir defect normal gimp normal
#93 Неправилен род "ляво и дясно канал" в диалога "Сила на звука" kaladan defect normal gnome-media normal
#94 Обърнат словоред yavorescu defect normal synaptic normal
#96 "Дешифриране" вместо "декриптиране" kaladan defect normal evolution trivial
#97 Неправилно копиран интервал kaladan defect normal evolution trivial
#98 Винаги използва тези шрифтове kaladan defect normal epiphany normal
#99 файлове kaladan defect normal epiphany normal
#100 Винаги приема kaladan defect normal epiphany normal
#101 Автоматична проверка zbrox defect normal gedit normal
#102 Изходен прозорец zbrox defect normal gedit normal
#103 Капитализация zbrox defect normal gedit normal
#104 Колон титули zbrox defect normal gedit normal
#105 Конфигурация zbrox defect normal gedit normal
#106 Разрешено zbrox defect normal gedit normal
#107 Проблеми в диалоговия прозорец за запазване на промените zbrox defect normal gedit normal
#108 Синтакс zbrox defect normal gedit normal
#109 Скоростта на процесора kaladan defect normal gnome-applets normal
#110 "писмото с име" kaladan defect normal evolution trivial
#111 Смислен браузър? kaladan defect normal gnome control center normal
#112 4pZnLd &lt;a href=&#34;http://eaxeijewojoq.com/&#34;&gt;eaxeijewojoq&lt;/a&gt;, [url=http://kdcyedmjxxuq.com/]kdcyedmjxxuq[/url], [link=http://lwfsgittwers.com/]lwfsgittwers[/link], http://cuvzhzjqcrrl.com/ kaladan defect normal gnome-system-tools normal
#113 Синхронизация на часовника с интернет сървъри kaladan defect normal gnome-system-tools normal
#114 Часова зона в GST kaladan defect normal gnome-system-tools normal
#115 Няма (използване на стандартната тема) kaladan defect normal gnome-panel normal
1 2 3 4
Note: See TracQuery for help on using queries.