Custom Query (12 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Owner Type Priority Component Severity
#86 Създаване на папка nobody defect normal evolution normal
#88 GIMP tech_noir defect normal gimp normal
#89 GIMP tech_noir defect normal gimp normal
#90 GIMP tech_noir defect normal gimp normal
#222 Използване е различно от Прилагане в Evolution kaladan defect normal evolution normal
#305 gweather - грешни термини nobody defect normal -- Общи -- normal
#311 "Сетрификати" в разширенията на Епифани kaladan defect normal epiphany normal
#443 Неточности в някои неща на Мрежови инструменти (network tools 1,4,0). Гноме 2,12 (най- вероятно) zbrox defect normal gnome-nettool normal
#494 всичко селектирано в Nautilus е папка! nobody defect normal -- Общи -- minor
#694 deprecated -> изоставен Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#697 evolution показва грешно съобщение когато не е пощенския клиент по подразбиране kaladan defect normal evolution major
#725 разменени места на променливи за замяна nobody defect normal -- Общи -- normal
Note: See TracQuery for help on using queries.