Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (501 - 600 of 661)

1 2 3 4 5 6 7
Ticket Summary Owner Type Priority Component Severity
#715 scrolling: от прелистване да стане придвижване Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#720 Неправилен превод в диалога за аларма при създаване на нова среща (вклч. и за цял ден) в календара на Evolution. kaladan defect normal evolution major
#723 Nautilus показва неправилни данни за времето при копиране Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#725 разменени места на променливи за замяна nobody defect normal -- Общи -- normal
#726 Неточен превод на "ice pellets" в libgweather Александър Шопов enhancement normal libgweather normal
#727 При свършване на дисковото пространство — неправилно съобщение Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#728 В epiphany кодиранията са дадени от мъжки род Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#729 Род и ударение в часовника Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#732 Повтарящ се ускорител в Brasero 2.30.2 ivalkov defect normal brasero normal
#733 Проблем с rhythmbox Александър Шопов defect normal rhythmbox normal
#736 Грешна дума във Firebug Александър Шопов defect normal -- Общи -- normal
#737 Страницата на gnome.cult.bg липсва. Трябва да се обновят низовете в преводите. nobody defect normal -- Общи -- normal
#9 ITT: GNU Paint yavorescu enhancement low gnu paint normal
#22 Старо изписване на "Потребителско ръководство" yavorescu defect low synaptic minor
#46 Предложение за подобрение на .xdesktop записа yavorescu defect low drivel minor
#53 използване на глагол, а не на съществително kaladan defect low nautilus minor
#55 използване на глагол, вместо на съществително kaladan defect low eog minor
#164 Твърде много главни букви в имената на игрите zbrox defect low gnome-games normal
#165 Подобряване на низа за пауза на Mahjong zbrox task low atomix normal
#166 Неработещ ускорител в Махджонг zbrox defect low gnome-games normal
#167 Проблем с имената на шаблоните в Махджонг zbrox defect low -- Общи -- normal
#228 Повтарящи се бързи клавиши kaladan defect low -- Общи -- minor
#297 долна черта zbrox defect low epiphany-extensions trivial
#336 2x ускорители yavorescu defect low leafpad normal
#406 Два различни низа с един и същ превод yavorescu defect low gajim normal
#444 Парчета -> пулове/дискове yavorescu defect low gcompris normal
#473 Възможни 3 проблема с gajim yavorescu defect low gajim normal
#478 zpS66S <a href="http://fvzhgijxguet.com/">fvzhgijxguet</a>, [url=http://qpvyqtedwkcl.com/]qpvyqtedwkcl[/url], [link=http://uqjyzpkxznyu.com/]uqjyzpkxznyu[/link], http://lfxjvzbxuhtm.com/ kaladan defect low apt-watch minor
#498 cfaurdsa cfaurdsa defect low g3data trivial
#505 Ultram Ultram defect low gperiodic trivial
#508 online valium online valium enhancement low camorama major
#515 allegra allegra enhancement low ettercap-gtk minor
#532 requip requip defect low glib major
#533 evista evista enhancement low libmimedir major
#534 evista evista enhancement low libmimedir major
#537 Calcium-Carbonate Calcium-Carbonate defect low totem critical
#540 Cardizem Cardizem task low g3data normal
#541 Cardizem Cardizem task low g3data normal
#542 tricor tricor task low gnome-glossary minor
#544 remeron remeron defect low msm critical
#555 Phen375 Unwanted Outcomes Omnicef enhancement low nautilus-media normal
#556 naprosyn naprosyn enhancement low gthumb critical
#557 Organic Body Excess fat Burner Phen375 Assessment Aricept enhancement low qalculate minor
#565 Avandia Avandia enhancement low cantus 3 major
#569 Is Phen375 Just Yet another More than Hyped Diet regime Pill claritin defect low dlume normal
#578 calcium carbonate calcium carbonate defect low oregano minor
#597 Lose As much as 25lbs In only 6 Weeks With Phen375 Lipitor enhancement low cannonsmash blocker
#610 Viagra Viagra enhancement low sawfish minor
#613 Zoloft Zoloft enhancement low mlview critical
#614 Any Phen375 Undesirable Effects Zoloft enhancement low mlview critical
#616 Phen375 - A Thorough Critique lipitor defect low gdesklets-extras minor
#617 How Can Phen375 Benefit You Cialis defect low zinf critical
#621 xenical-hgh-phentermine-quit-smoking-detox None enhancement low apwal blocker
#626 Aciphex None defect low yelp trivial
#627 Aciphex None defect low yelp trivial
#633 Prevacid None defect low goobox critical
#643 zyrtec side effects None enhancement low mcatalog normal
#644 Generic Cialis None task low beep media player major
#651 Can Phen375 Function None task low gnome-utils trivial
#652 male enhancement pills None task low deskbar-applet normal
#654 Prevacid None defect low gnome mag trivial
#662 Правописна грешка в превода на Firebug nobody defect low -- Общи -- minor
#665 Fact about Phen375 None task low nautilus-cd-burner trivial
#667 Does Phen375 Perform None task low bookmark-applet blocker
#670 Zyprexa None enhancement low gtranslator blocker
#676 Phen375 - The most effective Diet pills paxil enhancement low gedit-plugins minor
#677 paxil paxil defect low monster masher major
#690 tramadol tramadol task low gnome-vfs normal
#17 Към екипа: Молба за нов раздел nobody defect lowest -- Общи -- trivial
#27 В играта "Генерал" имената са английски zbrox enhancement lowest gnome-games normal
#127 Малка грешка. zbrox defect lowest bug buddy minor
#201 мъничка грешцица в gftp zbrox defect lowest gftp trivial
#208 Предложение за промяна на преводача на gnome-applets-locations kaladan defect lowest gnome-applets-locations trivial
#322 дублирани ускорители yavorescu defect lowest gajim minor
#337 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#343 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#344 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#345 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#346 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#350 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#351 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#353 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#354 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#355 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#358 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#359 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#360 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#361 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#362 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#363 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#364 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#365 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#366 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#367 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#368 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#369 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#370 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#371 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#372 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
#373 spam Александър Шопов defect lowest spam trivial
1 2 3 4 5 6 7
Note: See TracQuery for help on using queries.