Custom Query (37 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Component
#495 Табулатори в изхода assigned anonymous defect normal -- Общи --
#319 Търси се панграма на български reopened Александър Шопов enhancement low libgnomeprint
#404 Компонент за преглед -> компонент за изглед new Александър Шопов defect normal gnome2-user-guide
#456 Лоша подредба на текстовите съобщения new Александър Шопов defect normal -- Общи --
#463 systray, system tray -> как е преведено new Александър Шопов defect normal -- Общи --
#464 Как да се преведе passphrase new Александър Шопов defect normal -- Общи --
#466 Print preview new Александър Шопов defect normal -- Общи --
#467 Уеднаквяване на малки/големи+case sensitive new Александър Шопов defect normal -- Общи --
#469 Имена на приложения според at-poke за достъпност new Александър Шопов defect normal orca
#483 Управител на ключодържатели new Александър Шопов defect normal gnome-keyring-manager
#491 Довършване->Дописване new Александър Шопов defect normal -- Общи --
#492 Дълго име на аплет new Александър Шопов defect normal gnome-netstatus
#512 синхронизиране -> сверяване assigned Александър Шопов defect normal -- Общи --
#513 Слято писане — южноевропейски new Александър Шопов defect normal -- Общи --
#693 Унифициране на shortcut new Александър Шопов defect normal -- Общи --
#695 Превод на assistive и accessibility new Александър Шопов defect normal -- Общи --
#696 правописна грешка в GIMP new Александър Шопов defect normal gimp
#699 Грешки в генерирането на елементи new Александър Шопов defect normal gnome-doc-utils
#707 Грешка и подобриние в Nautilus new Александър Шопов defect normal shared-mime-info
#708 Грешно описание на ресурс в Nautilus new Александър Шопов defect normal gvfs
#710 Непреведен низ в Sound Juicer reopened Александър Шопов defect normal sound juicer
#712 Несъответствия в програмата за звука new Александър Шопов defect normal -- Общи --
#716 Корекция на данните на Владимир Петков new Александър Шопов defect normal -- Общи --
#717 Повтарящи се клавишни комбинации в gphoto new Александър Шопов defect normal gthumb
#718 Неправилен превод на стрелки new Александър Шопов defect normal hamster-applet
#719 Аплетът е преведен неразбираемо new Александър Шопов defect normal networkmanager
#724 Thumbnail да се превежда миниатюра new Александър Шопов defect normal -- Общи --
#735 gnome-system-monitor термини new Александър Шопов defect normal gnome-system-monitor
#465 3 трудни термина в gnome-system-tools new kaladan defect normal gnome-system-tools
#454 Сгрешени числа и думи в MonkeyBubble new nobody defect normal -- Общи --
#484 Изоставен като legacy/deprecated new nobody defect normal -- Общи --
#493 Повтарящи се ускорители в управлението на захранването new nobody defect normal -- Общи --
#514 Замяна на абонамент с регистрация new nobody defect normal -- Общи --
#721 Volume — том или файлова система new nobody defect normal -- Общи --
#722 spawn, fork -> пораждане new nobody defect normal -- Общи --
#734 Мерни единици в synaptic new yavorescu defect normal synaptic
#700 Непреведен низ в GOK new zbrox defect normal gok
Note: See TracQuery for help on using queries.