Custom Query (34 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Type Priority Component Severity
#199 Шантави преводи на клавиши assigned defect normal gcalctool normal
#340 Дублирани ускорители new defect normal gtk+ trivial
#404 Компонент за преглед -> компонент за изглед new defect normal gnome2-user-guide normal
#421 Някои преложения за подобрение на превода reopened enhancement normal -- Общи -- normal
#456 Лоша подредба на текстовите съобщения new defect normal -- Общи -- normal
#463 systray, system tray -> как е преведено new defect normal -- Общи -- normal
#464 Как да се преведе passphrase new defect normal -- Общи -- normal
#466 Print preview new defect normal -- Общи -- normal
#467 Уеднаквяване на малки/големи+case sensitive new defect normal -- Общи -- normal
#469 Имена на приложения според at-poke за достъпност new defect normal orca normal
#483 Управител на ключодържатели new defect normal gnome-keyring-manager normal
#486 Грешни наименования в libgnomecanvas new defect normal libgnomecanvas normal
#487 два различни клавиша са преведени еднакво на български assigned defect normal -- Общи -- critical
#491 Довършване->Дописване new defect normal -- Общи -- normal
#492 Дълго име на аплет new defect normal gnome-netstatus normal
#512 синхронизиране -> сверяване assigned defect normal -- Общи -- normal
#513 Слято писане — южноевропейски new defect normal -- Общи -- normal
#693 Унифициране на shortcut new defect normal -- Общи -- normal
#695 Превод на assistive и accessibility new defect normal -- Общи -- normal
#696 правописна грешка в GIMP new defect normal gimp normal
#699 Грешки в генерирането на елементи new defect normal gnome-doc-utils normal
#707 Грешка и подобриние в Nautilus new defect normal shared-mime-info normal
#708 Грешно описание на ресурс в Nautilus new defect normal gvfs normal
#710 Непреведен низ в Sound Juicer reopened defect normal sound juicer normal
#712 Несъответствия в програмата за звука new defect normal -- Общи -- normal
#716 Корекция на данните на Владимир Петков new defect normal -- Общи -- normal
#717 Повтарящи се клавишни комбинации в gphoto new defect normal gthumb normal
#718 Неправилен превод на стрелки new defect normal hamster-applet normal
#719 Аплетът е преведен неразбираемо new defect normal networkmanager normal
#724 Thumbnail да се превежда миниатюра new defect normal -- Общи -- normal
#735 gnome-system-monitor термини new defect normal gnome-system-monitor normal
#738 Съмнителен превод на „Accelerator key“ в gtk+-properties new defect normal gtk+-properties normal
#739 Неясен превод за нивата на мастилото в gtk+ new defect normal gtk+ normal
#319 Търси се панграма на български reopened enhancement low libgnomeprint normal
Note: See TracQuery for help on using queries.