Custom Query (12 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Owner Type Status Priority Component
#86 Създаване на папка nobody defect closed normal evolution
#88 GIMP tech_noir defect closed normal gimp
#89 GIMP tech_noir defect closed normal gimp
#90 GIMP tech_noir defect closed normal gimp
#222 Използване е различно от Прилагане в Evolution kaladan defect closed normal evolution
#305 gweather - грешни термини nobody defect closed normal -- Общи --
#311 "Сетрификати" в разширенията на Епифани kaladan defect closed normal epiphany
#443 Неточности в някои неща на Мрежови инструменти (network tools 1,4,0). Гноме 2,12 (най- вероятно) zbrox defect closed normal gnome-nettool
#494 всичко селектирано в Nautilus е папка! nobody defect closed normal -- Общи --
#694 deprecated -> изоставен Александър Шопов defect closed normal -- Общи --
#697 evolution показва грешно съобщение когато не е пощенския клиент по подразбиране kaladan defect closed normal evolution
#725 разменени места на променливи за замяна nobody defect closed normal -- Общи --
Note: See TracQuery for help on using queries.