Custom Query (9 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Owner Reporter Type Status Priority
#559 ZfeeHMaHgjlviaQKvO hQgTPvwzxYoge anonymous defect closed normal
#713 Граматична грешка в низ от gnome-utils/baobab kaladan anonymous defect new normal
#425 Изпусната буква в една от хипервръзките в "Относно GNOME" kaladan anonymous defect closed normal
#472 Менюто "Data" в 1.6.x yavorescu anonymous defect assigned normal
#443 Неточности в някои неща на Мрежови инструменти (network tools 1,4,0). Гноме 2,12 (най- вероятно) zbrox anonymous defect closed normal
#434 Нов тестов билет nobody anonymous defect closed normal
#431 Нов фалшив доклад за грешка nobody anonymous defect closed normal
#485 Повторен бърз клавиш в основното меню на Epiphany kaladan anonymous defect closed normal
#495 Табулатори в изхода anonymous Александър Шопов defect assigned normal
Note: See TracQuery for help on using queries.