Custom Query (78 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Component
#5 Използвано повелително наклонение new fandonov defect normal rubrica
#7 menu edit new Ясен Праматаров defect normal abiword
#51 Излишни празни редове в GAIM assigned kaladan defect normal gaim
#58 "Опции" assigned kaladan defect normal rhythmbox
#59 Премахва маркирането assigned kaladan defect normal rhythmbox
#78 Дублирани ускорители assigned kaladan defect normal blam
#80 Няколко грешки в превода на gthumb new konfeta defect normal gthumb
#185 Мазни форми в GIMP new tech_noir defect normal gimp
#199 Шантави преводи на клавиши assigned Александър Шопов defect normal gcalctool
#203 Word Processor? new nobody defect normal abiword
#212 Две грешки в Gaim new kaladan defect normal gaim
#214 Малка-голяма грешка в Gaim new kaladan defect normal gaim
#325 "Намаляне" new zbrox defect normal f-spot
#328 Използвано мн.ч. new kaladan defect normal procman
#340 Дублирани ускорители new Александър Шопов defect normal gtk+
#342 дублирани ускорители new kaladan defect normal liferea
#349 пр. грешка new zbrox defect normal gnome-netstatus
#380 Липсващ ускорител new xboing defect normal rhythmbox
#404 Компонент за преглед -> компонент за изглед new Александър Шопов defect normal gnome2-user-guide
#407 Synaptic - терминален изход assigned yavorescu defect normal synaptic
#421 Някои преложения за подобрение на превода reopened Александър Шопов enhancement normal -- Общи --
#422 Визуална схема new tech_noir enhancement normal gimp
#429 Правописна грешка в Update Manager new zbrox defect normal update-manager
#436 Преводът на Gnumeric е абсолютно неизползваем assigned yavorescu defect normal gnumeric
#437 Много дублирани ускорители в менюто "Писмо" new yavorescu defect normal evolution
#438 Дублирани ускорители в главното меню new kaladan defect normal liferea
#450 Грешка в "Заслуги" new zbrox defect normal x-chat
#453 2x ускорители new xboing defect normal rhythmbox
#454 Сгрешени числа и думи в MonkeyBubble new nobody defect normal -- Общи --
#456 Лоша подредба на текстовите съобщения new Александър Шопов defect normal -- Общи --
#459 Да се коригират заслугите в преведените ръководства assigned yavorescu defect normal -- Общи --
#463 systray, system tray -> как е преведено new Александър Шопов defect normal -- Общи --
#464 Как да се преведе passphrase new Александър Шопов defect normal -- Общи --
#465 3 трудни термина в gnome-system-tools new kaladan defect normal gnome-system-tools
#466 Print preview new Александър Шопов defect normal -- Общи --
#467 Уеднаквяване на малки/големи+case sensitive new Александър Шопов defect normal -- Общи --
#469 Имена на приложения според at-poke за достъпност new Александър Шопов defect normal orca
#472 Менюто "Data" в 1.6.x assigned yavorescu defect normal gnumeric
#476 Синаптик - предложение за подобрения на превода assigned yavorescu defect normal synaptic
#479 Множество проблеми с Evo new yavorescu defect normal evolution
#483 Управител на ключодържатели new Александър Шопов defect normal gnome-keyring-manager
#484 Изоставен като legacy/deprecated new nobody defect normal -- Общи --
#486 Грешни наименования в libgnomecanvas new Александър Шопов defect normal libgnomecanvas
#487 два различни клавиша са преведени еднакво на български assigned Александър Шопов defect normal -- Общи --
#491 Довършване->Дописване new Александър Шопов defect normal -- Общи --
#492 Дълго име на аплет new Александър Шопов defect normal gnome-netstatus
#493 Повтарящи се ускорители в управлението на захранването new nobody defect normal -- Общи --
#495 Табулатори в изхода assigned anonymous defect normal -- Общи --
#512 синхронизиране -> сверяване assigned Александър Шопов defect normal -- Общи --
#513 Слято писане — южноевропейски new Александър Шопов defect normal -- Общи --
#514 Замяна на абонамент с регистрация new nobody defect normal -- Общи --
#693 Унифициране на shortcut new Александър Шопов defect normal -- Общи --
#695 Превод на assistive и accessibility new Александър Шопов defect normal -- Общи --
#696 правописна грешка в GIMP new Александър Шопов defect normal gimp
#698 Правописна грешка в GIMP new tech_noir defect normal gimp
#699 Грешки в генерирането на елементи new Александър Шопов defect normal gnome-doc-utils
#700 Непреведен низ в GOK new zbrox defect normal gok
#707 Грешка и подобриние в Nautilus new Александър Шопов defect normal shared-mime-info
#708 Грешно описание на ресурс в Nautilus new Александър Шопов defect normal gvfs
#710 Непреведен низ в Sound Juicer reopened Александър Шопов defect normal sound juicer
#712 Несъответствия в програмата за звука new Александър Шопов defect normal -- Общи --
#713 Граматична грешка в низ от gnome-utils/baobab new kaladan defect normal gnome-utils
#716 Корекция на данните на Владимир Петков new Александър Шопов defect normal -- Общи --
#717 Повтарящи се клавишни комбинации в gphoto new Александър Шопов defect normal gthumb
#718 Неправилен превод на стрелки new Александър Шопов defect normal hamster-applet
#719 Аплетът е преведен неразбираемо new Александър Шопов defect normal networkmanager
#721 Volume — том или файлова система new nobody defect normal -- Общи --
#722 spawn, fork -> пораждане new nobody defect normal -- Общи --
#724 Thumbnail да се превежда миниатюра new Александър Шопов defect normal -- Общи --
#731 Неправилно преведен низ в Gajim new yavorescu defect normal gajim
#734 Мерни единици в synaptic new yavorescu defect normal synaptic
#735 gnome-system-monitor термини new Александър Шопов defect normal gnome-system-monitor
#738 Съмнителен превод на „Accelerator key“ в gtk+-properties new Александър Шопов defect normal gtk+-properties
#739 Неясен превод за нивата на мастилото в gtk+ new Александър Шопов defect normal gtk+
#740 Нов превод на "feedback" new nobody enhancement normal -- Общи --
#298 E-mail, email -> е-поща assigned yavorescu defect low -- Общи --
#319 Търси се панграма на български reopened Александър Шопов enhancement low libgnomeprint
#170 Предложение за промяна на всички .desktop записи reopened nobody enhancement lowest -- Общи --
Note: See TracQuery for help on using queries.