Changeset 983


Ignore:
Timestamp:
Feb 15, 2007, 11:02:40 PM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r78991@kochinka: ash | 2007-02-13 10:18:23 +0200
gedit: временно подаване към trunk, файлът трябва да се мине още веднъж, но време требе.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gedit.HEAD.bg.po

  r981 r983  
  1313"Project-Id-Version: gedit HEAD\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2007-02-11 23:25+0200\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2007-02-12 00:18+0200\n"
   15"POT-Creation-Date: 2007-02-13 00:57+0200\n"
   16"PO-Revision-Date: 2007-02-13 10:14+0200\n"
  1717"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  581581msgstr ""
  582582"Дали да се използва системния шрифт по подразбиране за текста или шрифт "
  583 "специфичен за gedit. Ако тази опция е изключена, то ще бъде използван шрифтът "
  584 "указан в опцията „Шрифт на редактора“."
   583"специфичен за gedit. Ако тази опция е изключена, то ще бъде използван "
   584"шрифтът указан в опцията „Шрифт на редактора“."
  585585
  586586#: ../data/gedit.schemas.in.h:111
   
  619619#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:151
  620620msgid "Close _without Saving"
  621 msgstr "Без запазване"
   621msgstr "_Без запазване"
  622622
  623623#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:211
   
  824824#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:16
  825825msgid "Do not _split words over two lines"
  826 msgstr "Без разделяне на думите на два реда"
   826msgstr "Без разделяне на думите на _два реда"
  827827
  828828#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:5
   
  841841#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:8
  842842msgid "He_aders and footers:"
  843 msgstr "Горен и долен колонтитул:"
   843msgstr "Горен и долен _колонтитул:"
  844844
  845845#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:10
   
  977977#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:21
  978978msgid "Hi_ghlight current line"
  979 msgstr "Отбелязване на текущия ред"
   979msgstr "Отбелязване на _текущия ред"
  980980
  981981#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:22
  982982msgid "Highlight _mode:"
  983 msgstr "Режим на отбелязване:"
   983msgstr "_Режим на отбелязване:"
  984984
  985985#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:23
   
  997997#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:26
  998998msgid "Normal _text color:"
  999 msgstr "Нормален цвят на текста:"
   999msgstr "_Нормален цвят на текста:"
  10001000
  10011001#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:27
   
  10651065#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:43
  10661066msgid "_Background color:"
  1067 msgstr "Фонов цвят:"
   1067msgstr "Фонов _цвят:"
  10681068
  10691069#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:44
  10701070msgid "_Background:"
  1071 msgstr "Фон:"
   1071msgstr "_Фон:"
  10721072
  10731073#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:45
  10741074msgid "_Display line numbers"
  1075 msgstr "Показване на номера на редовете"
   1075msgstr "_Показване на номера на редовете"
  10761076
  10771077#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:46
  10781078msgid "_Enable automatic indentation"
  1079 msgstr "Включване на автоматичния отстъп"
   1079msgstr "Включване на _автоматичния отстъп"
  10801080
  10811081#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:47
  10821082msgid "_Enable syntax highlighting"
  1083 msgstr "Включване на отбелязването на синтаксиса"
   1083msgstr "Включване на _отбелязването на синтаксиса"
  10841084
  10851085#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:48
  10861086msgid "_Foreground:"
  1087 msgstr "Текст:"
   1087msgstr "_Текст:"
  10881088
  10891089#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:49
  10901090msgid "_Reset to Default "
  1091 msgstr "Връщане на стандартни настройки "
   1091msgstr "Връщане на _стандартните настройки "
  10921092
  10931093#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:50
  10941094msgid "_Right margin at column:"
  1095 msgstr "Дясна граница за колонка:"
   1095msgstr "_Дясна граница за колонка:"
  10961096
  10971097#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:51
  10981098msgid "_Tab width:"
  1099 msgstr "Широчина на табулацията:"
   1099msgstr "_Широчина на табулацията:"
  11001100
  11011101#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:52
   
  11311131#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:4
  11321132msgid "Replace _with: "
  1133 msgstr "Замяна с:"
   1133msgstr "_Замяна с:"
  11341134
  11351135#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:5
   
  11391139#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:6
  11401140msgid "_Match case"
  1141 msgstr "Зачитане на малки/големи"
   1141msgstr "Зачитане на _малки/големи"
  11421142
  11431143#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:7
  11441144msgid "_Search for: "
  1145 msgstr "Търсене за:"
   1145msgstr "_Търсене за:"
  11461146
  11471147#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:8
   
  22702270#: ../gedit/gedit-ui.h:90
  22712271msgid "Print Previe_w"
  2272 msgstr "Преглед на документ"
   2272msgstr "_Преглед на документ"
  22732273
  22742274#: ../gedit/gedit-ui.h:91
   
  25502550#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:223
  25512551msgid "All _Upper Case"
  2552 msgstr "Само големи букви"
   2552msgstr "Само _големи букви"
  25532553
  25542554#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:224
   
  25582558#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:226
  25592559msgid "All _Lower Case"
  2560 msgstr "Само малки букви"
   2560msgstr "Само _малки букви"
  25612561
  25622562#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:227
   
  25662566#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:229
  25672567msgid "_Invert Case"
  2568 msgstr "Обръщане на регистъра"
   2568msgstr "Обръщане на _регистъра"
  25692569
  25702570#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:230
   
  28152815#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:14
  28162816msgid "gtk-revert-to-saved"
  2817 msgstr ""
   2817msgstr "gtk-връщане-към-запазеното"
  28182818
  28192819#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:1
   
  28352835#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:1
  28362836msgid "Remove trailing spaces"
  2837 msgstr ""
   2837msgstr "Изтриване на шпациите в краищата на редовете"
  28382838
  28392839#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:2
  28402840msgid "Remove useless trailing spaces in your file"
  2841 msgstr ""
   2841msgstr "Изтриване на безполезните шпации в краищата на редовете във файла ви"
  28422842
  28432843#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:1
  28442844msgid "Execute a custom command and put its output in a new document"
  2845 msgstr ""
   2845msgstr "Изпълнение на команда и пренасочване на изхода й в нов документ"
  28462846
  28472847#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:2
   
  30123012msgstr ""
  30133013"Файлът не може да бъде преместен в кошчето,\n"
  3014 "искате ли да го изтриете завинаги?"
   3014"искате ли окончателно да го изтриете?"
  30153015
  30163016#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1116
   
  30303030msgstr ""
  30313031"Сигурни ли сте, че искате\n"
  3032 "незабавно да изтриете „%s“?"
   3032"окончателно да изтриете „%s“?"
  30333033
  30343034#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1155
   
  30383038msgstr ""
  30393039"Сигурни ли сте, че искате\n"
  3040 "завинаги да изтриете избраните файлове?"
   3040"окончателно да изтриете избраните файлове?"
  30413041
  30423042#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1158
  30433043msgid "If you delete an item it is permanently lost."
  3044 msgstr "Изтритите неща биват безвъзвратно унищожавани."
   3044msgstr "Изтритите неща биват окончателно унищожени."
  30453045
  30463046#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:2621
   
  32073207#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:63
  32083208msgid "U_nindent"
  3209 msgstr "Отстъп наляво"
   3209msgstr "Отстъп _наляво"
  32103210
  32113211#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:65
   
  32143214
  32153215#: ../plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:1
  3216 #, fuzzy
  32173216msgid "Indent Lines"
  3218 msgstr "Отстъп надясно на редове"
   3217msgstr "Отстъп надясно"
  32193218
  32203219#: ../plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:2
   
  32933292"Execution of the python command (%s) exceeds the maximum time, execution "
  32943293"aborted."
  3295 msgstr ""
   3294msgstr "Изпълнението на командата на Питон (%s) надвиши максималното разрешено време. Изпълнението й се преустановява."
  32963295
  32973296#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetPlaceholders.py:526
  32983297#, python-format
  32993298msgid "Execution of the python command (%s) failed: %s"
  3300 msgstr ""
   3299msgstr "Изпълнението на командата на Питон (%s) е неуспешно: %s"
  33013300
  33023301#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetPlaceholders.py:532
  33033302msgid "The following python code, run in a snippet, does not return a value"
  3304 msgstr ""
   3303msgstr "Следващият код-отрязък на Питон не връща стойност"
  33053304
  33063305#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetPluginInstance.py:73
   
  36293628#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
  36303629#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:13
  3631 #, fuzzy
  36323630msgid "Applet class file code (deprecated)"
  3633 msgstr "Файлов код на класовете на аплета"
   3631msgstr "Файлов код на класовете на аплета (да не се ползва)"
  36343632
  36353633#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:14
   
  36553653#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
  36563654#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:20
  3657 #, fuzzy
  36583655msgid "Background color (deprecated)"
  3659 msgstr "Фонов цвят:"
   3656msgstr "Фонов цвят (да не се ползва)"
  36603657
  36613658#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:21
   
  36653662#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
  36663663#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:23
  3667 #, fuzzy
  36683664msgid "Background texture tile (deprecated)"
  3669 msgstr "Текстурна плочка за фон"
   3665msgstr "Текстурна плочка за фон (да не се ползва)"
  36703666
  36713667#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:24
   
  36753671#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:25
  36763672msgid "Base font"
  3677 msgstr "Базов шрифт"
   3673msgstr "Базов шрифт (да не се ползва)"
  36783674
  36793675#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
  36803676#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:27
  36813677msgid "Base font (deprecated)"
  3682 msgstr ""
   3678msgstr "Основен шрифт (да не се ползва)"
  36833679
  36843680#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:29
   
  36893685#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:31
  36903686msgid "Border (deprecated)"
  3691 msgstr ""
   3687msgstr "Граница (да не се ползва)"
  36923688
  36933689#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:32
   
  37013697#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:34
  37023698msgid "Center"
  3703 msgstr "Център"
   3699msgstr "Центриран раздел"
  37043700
  37053701#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
  37063702#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:36
  37073703msgid "Center (deprecated)"
  3708 msgstr ""
   3704msgstr "Центриран раздел (да не се ползва)"
  37093705
  37103706#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:37
   
  37503746#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
  37513747#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:48
  3752 #, fuzzy
  37533748msgid "Color of selected links (deprecated)"
  3754 msgstr "Цвят на избраните препратки"
   3749msgstr "Цвят на избраните препратки (да не се ползва)"
  37553750
  37563751#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:49
   
  37813776#. since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
  37823777#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:57
  3783 #, fuzzy
  37843778msgid "Content type (deprecated)"
  3785 msgstr "Вид на съдържанието"
   3779msgstr "Вид на съдържанието (да не се ползва)"
  37863780
  37873781#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:58
   
  38393833#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
  38403834#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:75
  3841 #, fuzzy
  38423835msgid "Directionality (deprecated)"
  3843 msgstr "Посока"
   3836msgstr "Посока (да не се ползва)"
  38443837
  38453838#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:76
   
  38993892#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:90
  39003893msgid "Font face (deprecated)"
  3901 msgstr ""
   3894msgstr "Име на шрифт (да не се ползва)"
  39023895
  39033896#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:91
   
  40594052#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
  40604053#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:131
  4061 #, fuzzy
  40624054msgid "Horizontal space (deprecated)"
  4063 msgstr "Хоризонтално пространство"
   4055msgstr "Хоризонтално пространство (да не се ползва)"
  40644056
  40654057#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:132
  4066 #, fuzzy
  40674058msgid "HttP header name"
  4068 msgstr "Име на заглавна част в HTTP"
   4059msgstr "Име на заглавна част в HTTP (да не се ползва)"
  40694060
  40704061#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:133
   
  41184109#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
  41194110#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:146
  4120 #, fuzzy
  41214111msgid "Java applet (deprecated)"
  4122 msgstr "Аплет на Java"
   4112msgstr "Аплет на Java (да не се ползва)"
  41234113
  41244114#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:147
   
  41444134#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
  41454135#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:153
  4146 #, fuzzy
  41474136msgid "Link color (deprecated)"
  4148 msgstr "Цвят на препратката"
   4137msgstr "Цвят на препратката (да не се ползва)"
  41494138
  41504139#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:154
   
  42064195#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:171
  42074196msgid "Menu list"
  4208 msgstr "Списък на меню"
   4197msgstr "Меню-списък"
  42094198
  42104199#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
  42114200#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:173
  42124201msgid "Menu list (deprecated)"
  4213 msgstr ""
   4202msgstr "Меню-списък (да не се ползва)"
  42144203
  42154204#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:174
   
  42434232#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:181
  42444233msgid "No embedded objects"
  4245 msgstr "Няма вградени обекти"
   4234msgstr "Без вградени обекти"
  42464235
  42474236#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:182
   
  42514240#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:183
  42524241msgid "No layers"
  4253 msgstr "Няма слоеве"
   4242msgstr "Без слоеве"
  42544243
  42554244#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:184
  42564245msgid "No line break"
  4257 msgstr "Няма нов ред"
   4246msgstr "Без минаване на нов ред"
  42584247
  42594248#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:185
   
  42634252#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:186
  42644253msgid "No script"
  4265 msgstr "Няма скрипт"
   4254msgstr "Без скрипт"
  42664255
  42674256#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:187
  42684257msgid "No shade"
  4269 msgstr "Няма сянка"
   4258msgstr "Без сянка"
  42704259
  42714260#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
  42724261#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:189
  42734262msgid "No shade (deprecated)"
  4274 msgstr ""
   4263msgstr "Без сянка (да не се ползва)"
  42754264
  42764265#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:190
  42774266msgid "No word wrap"
  4278 msgstr "Без обвиване на текста"
   4267msgstr "Без пренасяне на текста"
  42794268
  42804269#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
  42814270#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:192
  4282 #, fuzzy
  42834271msgid "No word wrap (deprecated)"
  4284 msgstr "Без обвиване на текста"
   4272msgstr "Без пренасяне на текста (да не се ползва)"
  42854273
  42864274#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:193
  42874275msgid "Non-breaking space"
  4288 msgstr ""
   4276msgstr "Шпация, която не се пренася"
  42894277
  42904278#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:194
   
  42944282#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:195
  42954283msgid "Object applet file"
  4296 msgstr "Файл за оебектите на аплет"
   4284msgstr "Файл за обектите на аплет"
  42974285
  42984286#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
  42994287#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:197
  4300 #, fuzzy
  43014288msgid "Object applet file (deprecated)"
  4302 msgstr "Файл за оебектите на аплет"
   4289msgstr "Файл за обектите на аплет (да не се ползва)"
  43034290
  43044291#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:198
   
  44484435#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
  44494436#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:235
  4450 #, fuzzy
  44514437msgid "Reduced spacing (deprecated)"
  4452 msgstr "Намалена разредка"
   4438msgstr "Намалена разредка (да не се ползва)"
  44534439
  44544440#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:236
   
  45204506#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:254
  45214507msgid "Size (deprecated)"
  4522 msgstr ""
   4508msgstr "Размер (да не се ползва)"
  45234509
  45244510#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:255
   
  45724558#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
  45734559#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:268
  4574 #, fuzzy
  45754560msgid "Starting sequence number (deprecated)"
  4576 msgstr "Начално число на поредицата"
   4561msgstr "Начално число на поредицата (да не се ползва)"
  45774562
  45784563#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:269
  45794564msgid "Strike-through text"
  4580 msgstr "Зачеркнат текстов стил"
   4565msgstr "Зачеркнат текст"
  45814566
  45824567#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
  45834568#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:271
  4584 #, fuzzy
  45854569msgid "Strike-through text (deprecated)"
  4586 msgstr "Зачертан текстов стил"
   4570msgstr "Зачеркнат текст (да не се ползва)"
  45874571
  45884572#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:272
  45894573msgid "Strike-through text style"
  4590 msgstr "Зачертан текстов стил"
   4574msgstr "Зачеркнат текст (да не се ползва)"
  45914575
  45924576#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
  45934577#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:274
  4594 #, fuzzy
  45954578msgid "Strike-through text style (deprecated)"
  4596 msgstr "Зачертан текстов стил"
   4579msgstr "Зачеркнат текст (да не се ползва)"
  45974580
  45984581#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:275
   
  46904673#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
  46914674#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:299
  4692 #, fuzzy
  46934675msgid "Text color (deprecated)"
  4694 msgstr "Цвят на текста"
   4676msgstr "Цвят на текста (да не се ползва)"
  46954677
  46964678#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:300
   
  47444726#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
  47454727#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:313
  4746 #, fuzzy
  47474728msgid "Vertical space (deprecated)"
  4748 msgstr "Вертикално пространство"
   4729msgstr "Вертикално пространство (да не се ползва)"
  47494730
  47504731#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:314
   
  47544735#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
  47554736#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:316
  4756 #, fuzzy
  47574737msgid "Visited link color (deprecated)"
  4758 msgstr "Цвят на посетените препратки"
   4738msgstr "Цвят на посетените препратки (да не се ползва)"
  47594739
  47604740#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:317
   
  47634743
  47644744#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:318
  4765 #, fuzzy
  47664745msgid "XHTML 1.0 - Tags"
  4767 msgstr "HTML - Етикети"
   4746msgstr "XHTML 1.0 - Етикети"
  47684747
  47694748#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:1
   
  51365115
  51375116#: ../plugins/taglist/XUL.tags.xml.in.h:1
  5138 #, fuzzy
  51395117msgid "XUL - Tags"
  5140 msgstr "HTML - Етикети"
   5118msgstr "XUL - Етикети"
  51415119
  51425120#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:183
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.