Changeset 965

Timestamp:
Feb 11, 2007, 12:28:56 PM (15 years ago)
Author:
kaladan
Message:

scite - пълен превод на програмата. Преведена е от Камен Станев, който има
желание да помага за преводите на GNOME. Преводът е изпратен на
разработчиците на софтуер, качавам го тук за да го имаме за всеки случай.

File:
1 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.