Changeset 959


Ignore:
Timestamp:
Feb 9, 2007, 12:23:04 PM (15 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

[dia]: Подаване в extras, за да се запази историята и
да се виждат промените.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extras/dia.HEAD.bg.po

  r198 r959  
  1 # Copyright (C) 2004 the dia copyright holder
   1# Bulgarian translation of Dia.
   2# Copyright (C) 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.
  23# This file is distributed under the same license as the dia package.
  34# Vladimira Girginova <missing@here.is>, 2004.
  45# Sava Chankov <sava.chankov@gmail.com>, 2005.
   6# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2007.
  57#
  68msgid ""
   
  810"Project-Id-Version: dia HEAD\n"
  911"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2005-09-19 18:28+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2005-09-19 18:09+0300\n"
  12 "Last-Translator: Sava Chankov <sava.chankov@gmail.com>\n"
   12"POT-Creation-Date: 2007-02-09 11:40+0200\n"
   13"PO-Revision-Date: 2007-02-09 12:08+0200\n"
   14"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
  1315"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1416"MIME-Version: 1.0\n"
  15 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
   17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1618"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  1719"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
   
  2123#, c-format
  2224msgid "Warning: invalid layer range %lu - %lu\n"
  23 msgstr ""
   25msgstr "Предупреждение: Невалиден диапазон на слоя %lu - %lu\n"
  2426
  2527#: ../app/app_procs.c:272
  2628#, c-format
  2729msgid "Warning: Layer %lu (%s) selected more than once.\n"
  28 msgstr ""
   30msgstr "Предупреждение: Слой %lu (%s) е избран повече от веднъж.\n"
  2931
  3032#: ../app/app_procs.c:298
  3133#, c-format
  3234msgid "Warning: Layer %d (%s) selected more than once.\n"
  33 msgstr ""
   35msgstr "Предупреждение: Слой %d (%s) е избран повече от веднъж.\n"
  3436
  3537#: ../app/app_procs.c:307
  3638#, c-format
  3739msgid "Warning: There is no layer named %s\n"
  38 msgstr ""
   40msgstr "Предупреждение: Няма слой, именуван %s\n"
  3941
  4042#: ../app/app_procs.c:389
  4143#, c-format
  4244msgid "%s error: don't know how to export into %s\n"
  43 msgstr "%s грешка: няма възможност за експортиране в %s\n"
   45msgstr "%s грешка: няма възможност за изнасяне във формат %s\n"
  4446
  4547#: ../app/app_procs.c:398
  4648#, c-format
  4749msgid "%s error: input and output file name is identical: %s"
  48 msgstr "%s грешка: имената на  входният и изходният файлове са идентични: %s"
   50msgstr "%s грешка: имената на входния и изходния файл са идентични: %s"
  4951
  5052#: ../app/app_procs.c:406
   
  6365#, c-format
  6466msgid "Can't find output format/filter %s\n"
  65 msgstr "Изходният формат/филтър не може да бъде намерен %s\n"
   67msgstr "Неуспех при намирането на изходния формат/филтър %s\n"
  6668
  6769#  Translators:  The argument is a list of options, not to be translated
  6870#. Translators:  The argument is a list of options, not to be translated
  69 #: ../app/app_procs.c:667
   71#: ../app/app_procs.c:669
  7072#, c-format
  7173msgid "Select the filter/format out of: %s"
   
  7476#  &export_file_name
  7577#. &export_file_name
  76 #: ../app/app_procs.c:686 ../app/app_procs.c:711
   78#: ../app/app_procs.c:688 ../app/app_procs.c:715
  7779msgid "Export loaded file and exit"
  78 msgstr "Експортиране на заредените файлове и изход"
  79 
  80 #: ../app/app_procs.c:686 ../app/app_procs.c:711
   80msgstr "Изнасяне на заредените файлове и изход"
   81
   82#: ../app/app_procs.c:688 ../app/app_procs.c:715 ../app/diaconv.c:94
  8183msgid "OUTPUT"
  8284msgstr "ДАННИ"
   
  8688#. &export_format_string
  8789#. &export_file_format
  88 #: ../app/app_procs.c:688 ../app/app_procs.c:713
   90#: ../app/app_procs.c:690 ../app/app_procs.c:717
  8991msgid "TYPE"
  9092msgstr "ФОРМАТ"
  9193
  92 #: ../app/app_procs.c:690 ../app/app_procs.c:716
   94#: ../app/app_procs.c:692 ../app/app_procs.c:720
  9395msgid "Export graphics size"
  94 msgstr "Експортиране размера на графиките"
  95 
  96 #: ../app/app_procs.c:690 ../app/app_procs.c:716
   96msgstr "Изнасяне размера на графиките"
   97
   98#: ../app/app_procs.c:692 ../app/app_procs.c:720
  9799msgid "WxH"
  98100msgstr "ШxВ"
  99101
  100102#. 13.3.2004 sampo@iki.fi
  101 #: ../app/app_procs.c:692 ../app/app_procs.c:718
   103#: ../app/app_procs.c:694 ../app/app_procs.c:722
  102104msgid ""
  103105"Show only specified layers (e.g. when exporting). Can be either the layer "
  104106"name or a range of layer numbers (X-Y)"
  105107msgstr ""
  106 
  107 #: ../app/app_procs.c:693 ../app/app_procs.c:719
   108"Показване само на указаните слоеве (при изнасяне). Може да бъде името на "
   109"слоя или диапазон от слоеве (X-Y)"
   110
   111#: ../app/app_procs.c:695 ../app/app_procs.c:723
  108112msgid "LAYER,LAYER,..."
  109 msgstr ""
  110 
  111 #: ../app/app_procs.c:695 ../app/app_procs.c:721
   113msgstr "СЛОЙ,СЛОЙ,..."
   114
   115#: ../app/app_procs.c:697 ../app/app_procs.c:725
  112116msgid "Don't show the splash screen"
  113117msgstr "Изключване на стартовия прозорец"
  114118
  115 #: ../app/app_procs.c:697 ../app/app_procs.c:723
   119#: ../app/app_procs.c:699 ../app/app_procs.c:727
   120msgid "Don't create empty diagram"
   121msgstr "Без създаване на празна диаграма"
   122
   123#: ../app/app_procs.c:701 ../app/app_procs.c:729
  116124msgid "Send error messages to stderr instead of showing dialogs."
  117125msgstr ""
  118 "Показване на грешките в стандартния изход за грешки, вместо в прозорец."
  119 
  120 #: ../app/app_procs.c:699 ../app/app_procs.c:725
   126"Показване на съобщения за грешки в стандартния изход, вместо в прозорец."
   127
   128#: ../app/app_procs.c:703 ../app/app_procs.c:731
  121129msgid "Display credits list and exit"
  122130msgstr "Списък на хората със заслуги и изход"
  123131
  124 #: ../app/app_procs.c:701 ../app/app_procs.c:727
   132#: ../app/app_procs.c:705 ../app/app_procs.c:733
  125133msgid "Generate verbose output"
  126 msgstr ""
  127 
  128 #: ../app/app_procs.c:703 ../app/app_procs.c:729
   134msgstr "Генериране на подробни данни"
   135
   136#: ../app/app_procs.c:707 ../app/app_procs.c:735
  129137msgid "Display version and exit"
  130138msgstr "Показване версията на програмата и изход"
  131139
  132 #: ../app/app_procs.c:730
   140#: ../app/app_procs.c:736 ../app/diaconv.c:95
  133141msgid "Show this help message"
  134 msgstr "Извеждане на съобщението за помощ"
  135 
  136 #: ../app/app_procs.c:780
   142msgstr "Извеждане на това помощно съобщение"
   143
   144#: ../app/app_procs.c:796
  137145msgid "Can't connect to session manager!\n"
  138 msgstr "Невъзможност за връзка с администратора на сесията!\n"
   146msgstr "Неуспех при свързването с мениджъра на сесиите!\n"
  139147
  140148#  TRANSLATOR: 2nd and 3rd %s are time and date respectively.
  141149#. TRANSLATOR: 2nd and 3rd %s are time and date respectively.
  142 #: ../app/app_procs.c:812
   150#: ../app/app_procs.c:836
  143151#, c-format
  144152msgid "Dia version %s, compiled %s %s\n"
  145153msgstr "Версия на Dia %s, компилирана %s %s\n"
  146154
  147 #: ../app/app_procs.c:814
   155#: ../app/app_procs.c:838
  148156#, c-format
  149157msgid "Dia version %s\n"
  150158msgstr "Версия на Dia %s\n"
  151159
  152 #: ../app/app_procs.c:876 ../app/app_procs.c:878
   160#: ../app/app_procs.c:895 ../app/diaconv.c:201 ../app/diaconv.c:203
   161#, c-format
  153162msgid ""
  154 "Couldn't find standard objects when looking for object-libs, exiting...\n"
   163"Couldn't find standard objects when looking for object-libs; exiting...\n"
  155164msgstr ""
  156 "Стандартните обекти не могат да бъдат намерени при търсене в object-libs, "
  157 "изход...\n"
  158 
  159 #: ../app/app_procs.c:919
   165"Неуспех при намирането на стандартни обекти при търсене за object-libs, "
   166"спиране на програмата...\n"
   167
   168#: ../app/app_procs.c:897
   169#, c-format
   170msgid ""
   171"Couldn't find standard objects when looking for object-libs in '%s'; "
   172"exiting...\n"
   173msgstr ""
   174"Неуспех при намирането на стандартни обекти при търсене за object-libs в „%"
   175"s“; спиране на програмата...\n"
   176
   177#: ../app/app_procs.c:938
  160178msgid "Diagram1.dia"
  161179msgstr "Диаграма1.dia"
  162180
  163 #: ../app/app_procs.c:961
   181#: ../app/app_procs.c:978
  164182msgid ""
  165183"This shouldn't happen.  Please file a bug report at bugzilla.gnome.org\n"
  166184"describing how you can cause this message to appear.\n"
  167185msgstr ""
  168 "Това не би трябвало да се случва. Моля, попълнете рапорт за грешка на\n"
  169 "bugzilla.gnome.org с обяснение какво сте направили, за да получите това "
  170 "съобщение.\n"
   186"Това не би трябвало да се случва. Моля, докладвайте грешката в bugzilla."
   187"gnome.org\n"
   188"с обяснение какво сте направили, за да получите това съобщение.\n"
   189
   190#. no standard buttons
   191#: ../app/app_procs.c:991
   192msgid "Quitting without saving modified diagrams"
   193msgstr "Спиране на програмата без запазване на променените диаграми"
  171194
  172195#  no standard buttons
  173 #. no standard buttons
  174 #: ../app/app_procs.c:974
   196#: ../app/app_procs.c:993
  175197msgid ""
  176 "Modified diagrams exist.\n"
  177 "Are you sure you want to quit Dia\n"
  178 "without saving them?"
   198"Modified diagrams exist. Are you sure you want to quit Dia without saving "
   199"them?"
  179200msgstr ""
  180 "Има направени промени по някои диаграми.\n"
  181 "Сигурни ли сте че искате да излезете от програмата\n"
  182 "без да запишете промените?"
  183 
  184 #: ../app/app_procs.c:977
   201"Има направени промени по някои диаграми. Сигурни ли сте че искате да спрете "
   202"програмата, без да запишете промените?"
   203
   204#: ../app/app_procs.c:997
  185205msgid "Quit Dia"
  186206msgstr "Изход от Dia"
   
  190210#. This printf seems to prevent a race condition with unrefs.
  191211#. Yuck.  -Lars
  192 #: ../app/app_procs.c:1030
   212#: ../app/app_procs.c:1050
  193213msgid "Thank you for using Dia.\n"
  194 msgstr "Благодарим Ви, че използвате Dia. \n"
  195 
  196 #: ../app/app_procs.c:1047 ../app/app_procs.c:1054
   214msgstr "Благодарим ви, че използвате Dia.\n"
   215
   216#: ../app/app_procs.c:1067 ../app/app_procs.c:1074
  197217msgid "Could not create per-user Dia config directory"
  198 msgstr "Не може да бъде създадена папката за личните настройки за потребителя"
  199 
  200 #: ../app/app_procs.c:1056
   218msgstr ""
   219"Неуспех при създаването на папката за личните настройки на потребителя"
   220
   221#: ../app/app_procs.c:1077
  201222msgid ""
  202223"Could not create per-user Dia config directory. Please make sure that the "
   
  204225msgstr ""
  205226"Папката с личните настройките за потребителя не може да бъде създадена. "
  206 "Уверете се, че в променливата на средата HOME е посочено името на "
   227"Уверете се, че в променливата на обкръжението HOME е посочено името на "
  207228"съществуваща папка."
  208229
  209 #: ../app/app_procs.c:1078
   230#: ../app/app_procs.c:1100 ../app/diaconv.c:251
  210231msgid "Objects and filters internal to dia"
  211232msgstr "Вътрешни обекти и филтри на Dia"
  212233
  213 #: ../app/app_procs.c:1120
   234#: ../app/app_procs.c:1142 ../app/diaconv.c:121
  214235msgid "[OPTION...] [FILE...]"
  215 msgstr "[OPTION...] [FILE...]"
  216 
  217 #: ../app/app_procs.c:1123
   236msgstr "[ОПЦИЯ...] [ФАЙЛ...]"
   237
   238#: ../app/app_procs.c:1145 ../app/diaconv.c:128
  218239#, c-format
  219240msgid ""
   
  221242"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
  222243msgstr ""
  223 "Грешка при %s: %s.\n"
   244"Грешка при опцията %s: %s.\n"
  224245"Стартирайте „%s --help“, за да видите пълен списък на възможните команди.\n"
  225246
  226 #: ../app/app_procs.c:1147
   247#: ../app/app_procs.c:1169
  227248msgid "[FILE...]"
  228 msgstr "[FILE...]"
  229 
  230 #: ../app/app_procs.c:1165
   249msgstr "[ФАЙЛ...]"
   250
   251#: ../app/app_procs.c:1192
  231252#, c-format
  232253msgid "'%s' not found!\n"
  233254msgstr "„%s“ не е намерен(а)!\n"
  234255
  235 #: ../app/app_procs.c:1246
   256#: ../app/app_procs.c:1273
  236257msgid ""
  237258"The original author of Dia was:\n"
   
  241262"\n"
  242263
  243 #: ../app/app_procs.c:1251
   264#: ../app/app_procs.c:1278
  244265msgid ""
  245266"\n"
   
  251272"\n"
  252273
  253 #: ../app/app_procs.c:1256
   274#: ../app/app_procs.c:1283
  254275msgid ""
  255276"\n"
   
  261282"\n"
  262283
  263 #: ../app/app_procs.c:1261
   284#: ../app/app_procs.c:1288
  264285msgid ""
  265286"\n"
   
  268289msgstr ""
  269290"\n"
  270 "Dia се документира от:\n"
   291"Ръководството на Dia се поддържа от:\n"
  271292"\n"
  272293
  273294#: ../app/autosave.c:91
  274295msgid "Recovering autosaved diagrams"
  275 msgstr "Възстановяване на автоматично записаните диаграми"
   296msgstr "Възстановяване на автоматично запазените диаграми"
  276297
  277298#: ../app/autosave.c:99
   
  280301"Please select those you wish to recover."
  281302msgstr ""
  282 "Има автоматично записани файлове.\n"
  283 "Моля, изберете тези, които искате да възстановите."
   303"Има автоматично запазени файлове.\n"
   304"Изберете тези, които искате да възстановите."
  284305
  285306#: ../app/color_area.c:317 ../app/color_area.c:364
   
  289310#: ../app/color_area.c:318 ../app/color_area.c:365
  290311msgid "Select background color"
  291 msgstr "Избиране на цвят на фона"
  292 
  293 #: ../app/commands.c:136
   312msgstr "Избор на цвят на фона"
   313
   314#: ../app/commands.c:134
  294315#, c-format
  295316msgid "Diagram%d.dia"
   
  298319#: ../app/commands.c:207
  299320msgid "No existing object to paste.\n"
  300 msgstr "Няма съществуващ обект, който да бъде преместен.\n"
  301 
  302 #: ../app/commands.c:533 ../app/commands.c:571
   321msgstr "Няма съществуващ обект, който да бъде поставен.\n"
   322
   323#: ../app/commands.c:538 ../app/commands.c:576
  303324msgid "Could not find help directory"
  304 msgstr "Папката за помощ не може да бъде намерена."
  305 
  306 #: ../app/commands.c:540
   325msgstr "Неуспех при намирането на папката за помощ."
   326
   327#: ../app/commands.c:545
  307328#, c-format
  308329msgid ""
   
  310331"%s"
  311332msgstr ""
  312 "Папката за помощ не може да бъде отворена:\n"
   333"Неуспех при отварянето на папката за помощ:\n"
  313334"%s"
  314335
   
  316337#  * which will give them credit in the About box.
  317338#  * E.g. "Fulano de Tal <fulano@detal.com>"
  318 #.
  319 #. * Translators should localize the following string
  320 #. * which will give them credit in the About box.
  321 #. * E.g. "Fulano de Tal <fulano@detal.com>"
  322 #.
  323 #: ../app/commands.c:611
   339#: ../app/commands.c:612
  324340msgid "translator_credits-PLEASE_ADD_YOURSELF_HERE"
  325341msgstr ""
  326 "Владимира Гиргинова <missing@here.is>Сава Чанков <sava.chankov@gmail.com>"
  327 
  328 #: ../app/commands.c:625
  329 msgid "Dia"
  330 msgstr "Dia"
  331 
  332 #: ../app/commands.c:627
  333 #, fuzzy
  334 msgid "Copyright (C) 1998-2005 The Free Software Foundation and the authors"
  335 msgstr "Copyright (C) 1998-2002 The Free Software Foundation and the authors"
  336 
  337 #: ../app/commands.c:628
   342"Владимира Гиргинова <missing@here.is>\n"
   343"Сава Чанков <sava.chankov@gmail.com>\n"
   344"Явор Доганов <yavor@doganov.org>\n"
   345"\n"
   346"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
   347"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
   348"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
   349
   350#: ../app/commands.c:614
  338351msgid ""
  339 "Dia is a program for drawing structured diagrams.\n"
  340 "Please visit http://www.gnome.org/projects/dia for more information."
   352"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
   353"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
   354"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
   355"(at your option) any later version.\n"
   356"\n"
   357"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
   358"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
   359"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
   360"GNU General Public License for more details.\n"
   361"\n"
   362"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
   363"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
   364"Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
  341365msgstr ""
  342 "Dia е програма за чертане на структурни диаграми.\n"
  343 "За повече информация посетете http://www.gnome.org/projects/dia."
  344 
  345 #: ../app/commands.c:667
  346 msgid "About Dia"
  347 msgstr "Относно Dia"
  348 
  349 #: ../app/commands.c:710
  350 #, c-format
  351 msgid "Dia v %s by Alexander Larsson"
  352 msgstr "Dia v%s на Alexander Larsson"
  353 
  354 #  Exact spelling is Ch&eacute;p&eacute;lov (using *ML entities)
  355 #. Exact spelling is Ch&eacute;p&eacute;lov (using *ML entities)
  356 #: ../app/commands.c:716
  357 msgid "Maintainers: Lars Clausen and Cyrille Chepelov"
  358 msgstr "Maintainers: Lars Clausen and Cyrille Chepelov"
  359 
  360 #: ../app/commands.c:720
  361 msgid "Please visit http://www.gnome.org/projects/dia for more information"
  362 msgstr "За повече информация посетете http://www.gnome.org/projects/dia ."
  363 
  364 #: ../app/commands.c:725
  365 msgid "Contributors:"
  366 msgstr "Сътрудници:"
   366"Тази програма е свободен софтуер; може да я разпространявате и/или "
   367"променяте\n"
   368"под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU General Public License),\n"
   369"както е публикуван от Фондацията за свободен софтуер; версия 2 на лиценза\n"
   370"или (по избор) всяка по-нова версия.\n"
   371"\n"
   372"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна,\n"
   373"но БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ; дори без косвени гаранции за ГОДНОСТ ЗА\n"
   374"ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С ОПРЕДЕЛЕНА УПОТРЕБА. Вижте Общия\n"
   375"публичен лиценз на GNU за повече подробности.\n"
   376"\n"
   377"Би трябвало да сте получили копие на Общия публичен лиценз на GNU\n"
   378"заедно с програмата; ако не сте, пишете до Free Software\n"
   379"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, "
   380"USA.\n"
   381
   382#: ../app/commands.c:637
   383msgid "A program for drawing structured diagrams."
   384msgstr "Програма за създаване на функционални структурни диаграми."
  367385
  368386#: ../app/defaults.c:43 ../app/defaults.c:146
   
  372390#: ../app/defaults.c:61
  373391msgid "This object has no defaults."
  374 msgstr "За този обект няма зададени стойности по подразбиране"
   392msgstr "За този обект няма зададени стойности по подразбиране."
  375393
  376394#: ../app/defaults.c:111
  377395msgid "Defaults: "
  378 msgstr "По подразбиране:"
   396msgstr "Стандартни: "
  379397
  380398#: ../app/dia-props.c:85
   
  416434msgstr "Помощна мрежа"
  417435
  418 #: ../app/dia-props.c:209 ../lib/diagramdata.c:83
   436#: ../app/dia-props.c:209 ../lib/diagramdata.c:113
  419437msgid "Background"
  420438msgstr "Фон"
   
  441459#: ../app/dia_embedd.c:352
  442460msgid "Could not initialize Bonobo!"
  443 msgstr "Bonobo не може да бъде инициализиран!"
   461msgstr "Неуспех при инициализирането на Bonobo!"
  444462
  445463#: ../app/diacanvas.c:121
  446464msgid "X position"
  447 msgstr "X-позиция"
   465msgstr "Позиция по X"
  448466
  449467#: ../app/diacanvas.c:122
  450468msgid "X position of child widget"
  451 msgstr "X-позиция на поделемент"
   469msgstr "Позиция по X на поделемент"
  452470
  453471#: ../app/diacanvas.c:131
  454472msgid "Y position"
  455 msgstr "Y-позиция"
   473msgstr "Позиция по Y"
  456474
  457475#: ../app/diacanvas.c:132
  458476msgid "Y position of child widget"
  459 msgstr "Y-позиция на поделемент"
  460 
  461 #: ../app/diagram_tree_menu.c:45
   477msgstr "Позиция по Y на поделемент"
   478
   479#. &export_file_format
   480#: ../app/diaconv.c:92
   481msgid "Export format to use"
   482msgstr "Формат за изнасяне"
   483
   484#: ../app/diaconv.c:92
   485msgid "eps,png,wmf,cgm,dxf,fig"
   486msgstr "eps, png, wmf, cgm, dxf, fig"
   487
   488#  &export_file_name
   489#. &export_file_name
   490#: ../app/diaconv.c:94
   491msgid "Export file name to use"
   492msgstr "Име на изнесения файл"
   493
   494#: ../app/diaconv.c:96
   495msgid "Quiet operation"
   496msgstr "Без съобщения за грешки и други данни"
   497
   498#: ../app/diaconv.c:149
   499#, c-format
   500msgid ""
   501"Error: No arguments found.\n"
   502"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
   503msgstr ""
   504"Грешка: Липсват аргументи.\n"
   505"Стартирайте „%s --help“, за да видите пълен списък на възможните команди.\n"
   506
   507#: ../app/diaconv.c:159
   508#, c-format
   509msgid "%s error: can specify only one of -t or -o."
   510msgstr "%s грешка: може да се укаже само една от опциите -t и -o."
   511
   512#: ../app/diaconv.c:165
   513#, c-format
   514msgid ""
   515"%s error: must specify only one of -t or -o.\n"
   516"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
   517msgstr ""
   518"%s грешка: трябва да укажете само една от опциите -t и -o.\n"
   519"Стартирайте „%s --help“, за да видите пълен списък на възможните команди.\n"
   520
   521#: ../app/diaconv.c:174
   522#, c-format
   523msgid "%s error: no input file."
   524msgstr "%s грешка: липсва входен файл."
   525
   526#: ../app/diaconv.c:227
   527#, c-format
   528msgid "%s error: only one input file expected."
   529msgstr "%s грешка: необходим е само един входен файл."
   530
   531#: ../app/diaconv.c:240
   532#, c-format
   533msgid "%s error: popt library not available on this system"
   534msgstr "%s грешка: библиотеката „popt“ не е инсталирана на тази система"
   535
   536#: ../app/diagram_tree_menu.c:46
  462537msgid "/_Sort objects"
  463538msgstr "/_Сортиране на обектите"
  464539
  465 #: ../app/diagram_tree_menu.c:46
   540#: ../app/diagram_tree_menu.c:47
  466541msgid "/Sort objects/by _name"
  467542msgstr "/Сортиране на обектите/по _име"
  468543
  469 #: ../app/diagram_tree_menu.c:48
   544#: ../app/diagram_tree_menu.c:49
  470545msgid "/Sort objects/by _type"
  471546msgstr "/Сортиране на обектите/по _формат"
  472547
  473 #: ../app/diagram_tree_menu.c:50
   548#: ../app/diagram_tree_menu.c:51
  474549msgid "/Sort objects/as _inserted"
  475550msgstr "/Сортиране на обектите/по _дата"
  476551
  477 #: ../app/diagram_tree_menu.c:53
   552#: ../app/diagram_tree_menu.c:54
  478553msgid "/Sort objects/All by name"
  479554msgstr "/Сортиране на обектите/Всички по име"
  480555
  481 #: ../app/diagram_tree_menu.c:55
   556#: ../app/diagram_tree_menu.c:56
  482557msgid "/Sort objects/All by type"
  483558msgstr "/Сортиране на обектите/Всички по формат"
  484559
  485 #: ../app/diagram_tree_menu.c:57
   560#: ../app/diagram_tree_menu.c:58
  486561msgid "/Sort objects/All as inserted"
  487562msgstr "/Сортиране на обектите/Всички по ред на въвеждане"
  488563
  489 #: ../app/diagram_tree_menu.c:59
   564#: ../app/diagram_tree_menu.c:60
  490565msgid "/Sort objects/_Default"
  491566msgstr "/Сортиране на обектите/По _подразбиране"
  492567
  493 #: ../app/diagram_tree_menu.c:60
   568#: ../app/diagram_tree_menu.c:61
  494569msgid "/Sort objects/Default/by _name"
  495570msgstr "/Сортиране на обектите/По подразбиране/По _име"
  496571
  497 #: ../app/diagram_tree_menu.c:62
   572#: ../app/diagram_tree_menu.c:63
  498573msgid "/Sort objects/Default/by _type"
  499574msgstr "/Сортиране на обектите/По подразбиране/По _формат"
  500575
  501 #: ../app/diagram_tree_menu.c:64
   576#: ../app/diagram_tree_menu.c:65
  502577msgid "/Sort objects/Default/as _inserted"
  503578msgstr "/Сортиране на обектите/По подразбиране/По _дата"
  504579
  505 #: ../app/diagram_tree_menu.c:66
   580#: ../app/diagram_tree_menu.c:67
  506581msgid "/Sort _diagrams"
  507 msgstr "/Сортиране на диаграмите"
  508 
  509 #: ../app/diagram_tree_menu.c:67
   582msgstr "/Сортиране на _диаграмите"
   583
   584#: ../app/diagram_tree_menu.c:68
  510585msgid "/Sort _diagrams/by _name"
  511 msgstr "/Сортиране на диаграмите/по _име"
  512 
  513 #: ../app/diagram_tree_menu.c:69
   586msgstr "/Сортиране на _диаграмите/по _име"
   587
   588#: ../app/diagram_tree_menu.c:70
  514589msgid "/Sort _diagrams/as _inserted"
  515 msgstr "/Сортиране на диаграмите/по _дата"
  516 
  517 #: ../app/diagram_tree_menu.c:71
   590msgstr "/Сортиране на _диаграмите/по _дата"
   591
   592#: ../app/diagram_tree_menu.c:72
  518593msgid "/Sort diagrams/_Default"
  519 msgstr "/Сортиране на диаграмите/По подразбиране"
  520 
  521 #: ../app/diagram_tree_menu.c:72
   594msgstr "/Сортиране на диаграмите/_По подразбиране"
   595
   596#: ../app/diagram_tree_menu.c:73
  522597msgid "/Sort diagrams/Default/by _name"
  523598msgstr "/Сортиране на диаграмите/По подразбиране/По _име"
  524599
  525 #: ../app/diagram_tree_menu.c:74
   600#: ../app/diagram_tree_menu.c:75
  526601msgid "/Sort diagrams/Default/as _inserted"
  527602msgstr "/Сортиране на диаграмите/По подразбиране/По _дата"
  528603
  529 #: ../app/diagram_tree_menu.c:82 ../app/diagram_tree_menu.c:93
   604#: ../app/diagram_tree_menu.c:83 ../app/diagram_tree_menu.c:94
  530605msgid "/_Locate"
  531606msgstr "/_Търсене"
  532607
  533 #: ../app/diagram_tree_menu.c:83
   608#: ../app/diagram_tree_menu.c:84
  534609msgid "/_Properties"
  535610msgstr "/_Настройки"
  536611
  537 #: ../app/diagram_tree_menu.c:84
   612#: ../app/diagram_tree_menu.c:85
  538613msgid "/_Hide this type"
  539614msgstr "/_Скриване на този формат"
  540615
  541 #: ../app/diagram_tree_window.c:73
  542 msgid "Diagram tree"
   616#: ../app/diagram_tree_window.c:80 ../app/preferences.c:110
   617msgid "Diagram Tree"
  543618msgstr "Дърво на диаграмата"
   619
   620#: ../app/diagram.c:221
   621#, c-format
   622msgid "Couldn't convert filename '%s' to UTF-8: %s\n"
   623msgstr "Неуспех при преобразуването на името на файла „%s“ в UTF-8: %s\n"
   624
   625#: ../app/diagram.c:224 ../lib/message.c:78 ../lib/message.c:238
   626msgid "Error"
   627msgstr "Грешка"
  544628
  545629#: ../app/dialogs.c:51
  546630msgid "Ok"
  547 msgstr "ОК"
  548 
  549 #: ../app/dialogs.c:52 ../app/paginate_psprint.c:307
   631msgstr "Да"
   632
   633#: ../app/dialogs.c:52 ../app/paginate_psprint.c:320
  550634msgid "Cancel"
  551635msgstr "Отказ"
   
  575659#: ../app/diapagelayout.c:212
  576660msgid "Bottom:"
  577 msgstr "Надолу:"
   661msgstr "Долу:"
  578662
  579663#: ../app/diapagelayout.c:225
   
  597681#: ../app/diapagelayout.c:275
  598682msgid "Fit to:"
  599 msgstr ""
   683msgstr "Вместване:"
  600684
  601685#: ../app/diapagelayout.c:287
  602686msgid "by"
  603 msgstr "на"
  604 
  605 #: ../app/diapagelayout.c:682
   687msgstr "към"
   688
   689#: ../app/diapagelayout.c:698
  606690#, c-format
  607691msgid "%0.3gcm x %0.3gcm"
  608 msgstr "%0.3gcm x %0.3gcm"
  609 
  610 #: ../app/diapagelayout.c:786 ../app/pagesetup.c:76
   692msgstr "%0.3g см x %0.3g см"
   693
   694#: ../app/diapagelayout.c:802 ../app/pagesetup.c:76
  611695msgid "Page Setup"
  612696msgstr "Настройки на страницата"
  613697
  614 #: ../app/disp_callbacks.c:83 ../app/properties.c:152
   698#: ../app/disp_callbacks.c:84 ../app/properties.c:152
  615699msgid ""
  616700"This object doesn't support Undo/Redo.\n"
  617701"Undo information erased."
  618702msgstr ""
  619 "Този обект не поддържа възможност за отмяна и повторение.\n"
   703"Този обект не поддържа възможност за отмяна и възстановяване.\n"
  620704"Информацията за отмяна на операцията е изтрита."
  621705
  622 #: ../app/disp_callbacks.c:118
   706#: ../app/disp_callbacks.c:119
  623707msgid "Properties..."
  624708msgstr "Настройки..."
  625709
  626 #: ../app/disp_callbacks.c:925
   710#: ../app/disp_callbacks.c:921
  627711msgid ""
  628712"The object you dropped cannot fit into its parent. \n"
   
  632716"Увеличете подложката или сложете обекта на друго място."
  633717
  634 #: ../app/display.c:92
   718#: ../app/display.c:94
  635719msgid "Diagram modified!"
  636720msgstr "Диаграмата е променена!"
  637721
  638 #: ../app/display.c:116
  639 #, c-format
  640 msgid "Selection of %d objects"
  641 msgstr "Избор на %d обекти"
  642 
  643 #: ../app/display.c:126
   722#. http://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_chapter/gettext_10.html#SEC150
   723#. * Althoug the single objects wont get triggered here some languages have variations on the other numbers
   724#.
   725#: ../app/display.c:121
   726#, c-format
   727msgid "Selection of %d object"
   728msgid_plural "Selection of %d objects"
   729msgstr[0] "Избор на %d обект"
   730msgstr[1] "Избор на %d обекти"
   731
   732#: ../app/display.c:131
  644733#, c-format
  645734msgid "Selected '%s'"
  646735msgstr "Избран „%s“"
  647736
  648 #: ../app/display.c:1052
   737#: ../app/display.c:1130
  649738msgid "<unnamed>"
  650739msgstr "<без име>"
  651740
  652 #: ../app/display.c:1054
   741#. no standard buttons
   742#: ../app/display.c:1136
   743msgid "Closing diagram without saving"
   744msgstr "Затваряне на диаграмата без запазване"
   745
   746#: ../app/display.c:1139
  653747#, c-format
  654748msgid ""
   
  657751msgstr ""
  658752"Диаграмата „%s“\n"
  659 "не е записана. Искате ли промените да бъдат записани?"
  660 
  661 #: ../app/display.c:1065
   753"не е запазена. Искате ли промените да бъдат запазени?"
   754
   755#: ../app/display.c:1141
  662756msgid "Close Diagram"
  663757msgstr "Затваряне на диаграмата"
  664758
  665 #: ../app/display.c:1070
  666 msgid "Discard Changes"
  667 msgstr "Отказване от промените"
  668 
  669 #: ../app/export_png.c:134 ../app/load_save.c:917 ../app/render_eps.c:103
  670 #: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:972 ../plug-ins/cgm/cgm.c:1151
  671 #: ../plug-ins/dxf/dxf-export.c:484 ../plug-ins/hpgl/hpgl.c:704
  672 #: ../plug-ins/metapost/render_metapost.c:1107
  673 #: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:910
  674 #: ../plug-ins/shape/shape-export.c:134 ../plug-ins/svg/render_svg.c:149
  675 #: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1070 ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:1136
  676 #: ../plug-ins/xslt/xslt.c:93
   759#: ../app/display.c:1146
   760msgid "_Discard Changes"
   761msgstr "_Отхвърляне от промените"
   762
   763#: ../app/export_png.c:136 ../app/load_save.c:951 ../app/render_eps.c:103
   764#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:976 ../plug-ins/cgm/cgm.c:1151
   765#: ../plug-ins/dxf/dxf-export.c:484 ../plug-ins/hpgl/hpgl.c:708
   766#: ../plug-ins/metapost/render_metapost.c:1173
   767#: ../plug-ins/pgf/render_pgf.c:1143
   768#: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:914
   769#: ../plug-ins/shape/shape-export.c:134 ../plug-ins/svg/render_svg.c:150
   770#: ../plug-ins/vdx/vdx-export.c:1849 ../plug-ins/wpg/wpg.c:1070
   771#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:1136 ../plug-ins/xslt/xslt.c:93
  677772#, c-format
  678773msgid "Can't open output file %s: %s\n"
  679 msgstr "Изходният файл %s не може да бъде отворен: %s\n"
  680 
  681 #: ../app/export_png.c:142
   774msgstr "Неуспех при отварянето на изходния файл %s: %s\n"
   775
   776#: ../app/export_png.c:144
  682777msgid "Could not create PNG write structure"
  683 msgstr "Не може да бъде създадена PNG структура за запис"
  684 
  685 #: ../app/export_png.c:151
   778msgstr "Неуспех при създаването на структура за запис на PNG"
   779
   780#: ../app/export_png.c:153
  686781msgid "Could not create PNG header info structure"
  687 msgstr "Не може да бъде създадена заглавна част на структурата на PNG"
  688 
  689 #: ../app/export_png.c:159
   782msgstr "Неуспех при създаването на заглавна част на структурата на PNG"
   783
   784#: ../app/export_png.c:161
  690785msgid "Error occurred while writing PNG"
  691786msgstr "Грешка при записа във формат PNG"
   
  693788#  Create a dialog
  694789#. Create a dialog
  695 #: ../app/export_png.c:299
   790#: ../app/export_png.c:301
  696791msgid "PNG Export Options"
  697 msgstr "Параметри за експортиране във формат PNG"
   792msgstr "Параметри за изнасяне във формат PNG"
  698793
  699794#  Translators: Menu item Verb/Channel/Export
   
  701796#. Translators: Menu item Verb/Channel/Export
  702797#. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Export
  703 #: ../app/export_png.c:300 ../objects/FS/function.c:696
   798#: ../app/export_png.c:302 ../objects/FS/function.c:696
  704799#: ../objects/FS/function.c:698
  705800msgid "Export"
  706 msgstr "Експорт"
  707 
  708 #: ../app/export_png.c:305
   801msgstr "Изнасяне"
   802
   803#: ../app/export_png.c:307
  709804msgid "Image width:"
  710805msgstr "Ширина на изображението:"
  711806
  712 #: ../app/export_png.c:308
   807#: ../app/export_png.c:310
  713808msgid "Image height:"
  714809msgstr "Височина на изображението:"
  715810
  716 #: ../app/export_png.c:354
   811#: ../app/export_png.c:356
  717812msgid "Portable Network Graphics"
  718813msgstr "Portable Network Graphics"
  719814
  720 #: ../app/filedlg.c:129 ../app/filedlg.c:495
   815#: ../app/filedlg.c:129 ../app/filedlg.c:512
  721816msgid "By extension"
  722817msgstr "По разширение"
  723818
  724 #: ../app/filedlg.c:202
   819#: ../app/filedlg.c:214
  725820msgid "Open Diagram"
  726821msgstr "Отваряне на диаграма"
  727822
  728 #: ../app/filedlg.c:230
   823#: ../app/filedlg.c:243
  729824msgid "Open Options"
  730825msgstr "Параметри за зареждане"
  731826
  732 #: ../app/filedlg.c:238 ../app/filedlg.c:616
   827#: ../app/filedlg.c:251 ../app/filedlg.c:632
  733828msgid "Determine file type:"
  734829msgstr "Определяне формата на файл:"
  735830
  736 #: ../app/filedlg.c:254 ../app/filedlg.c:629
   831#: ../app/filedlg.c:267 ../app/filedlg.c:645
  737832msgid "All Files"
  738833msgstr "Всички файлове"
  739834
  740 #: ../app/filedlg.c:259 ../app/filedlg.c:634
   835#: ../app/filedlg.c:272 ../app/filedlg.c:650
  741836msgid "Supported Formats"
  742 msgstr "Поддържани операции"
  743 
  744 #: ../app/filedlg.c:295
   837msgstr "Поддържани формати"
   838
   839#: ../app/filedlg.c:307 ../app/paginate_psprint.c:406
  745840msgid ""
  746841"Some characters in the filename are neither UTF-8\n"
   
  752847"Това ще създаде проблеми."
  753848
  754 #: ../app/filedlg.c:302 ../app/filedlg.c:540
   849#: ../app/filedlg.c:317 ../app/filedlg.c:559 ../app/paginate_psprint.c:421
   850msgid "File already exists"
   851msgstr "Такъв файл вече съществува."
   852
   853#: ../app/filedlg.c:319 ../app/filedlg.c:561 ../app/paginate_psprint.c:413
  755854#, c-format
  756855msgid ""
   
  759858msgstr ""
  760859"Файл с име „%s“ вече съществува.\n"
  761 "Искате ли да презапишете този върху стария?"
  762 
  763 #: ../app/filedlg.c:310 ../app/filedlg.c:547
  764 msgid "File already exists"
  765 msgstr "Такъв файл вече съществува."
  766 
  767 #: ../app/filedlg.c:353
   860"Искате ли да го презапишете?"
   861
   862#: ../app/filedlg.c:369
  768863msgid "Save Diagram"
  769 msgstr "Запис на диаграмата"
   864msgstr "Запазване на диаграмата"
  770865
  771866#  Need better way to make it a reasonable size.  Isn't there some
   
  773868#. Need better way to make it a reasonable size.  Isn't there some
  774869#. standard look for them (or is that just Gnome?)
  775 #: ../app/filedlg.c:364
   870#: ../app/filedlg.c:381
  776871msgid "Compress diagram files"
  777872msgstr "Компресиране на файловете с диаграми"
  778873
  779 #: ../app/filedlg.c:373
   874#: ../app/filedlg.c:390
  780875msgid ""
  781876"Compression reduces file size to less than 1/10th size and speeds up loading "
   
  786881"програми не могат да работят с компресирани файлове."
  787882
  788 #: ../app/filedlg.c:569
   883#: ../app/filedlg.c:584
  789884#, c-format
  790885msgid ""
   
  792887"to use to save '%s'"
  793888msgstr ""
  794 "Не е ясно кой филтър за експорт\n"
  795 "трябва да бъде използван за съхраняване на „%s“"
  796 
  797 #: ../app/filedlg.c:592
   889"Не е ясно кой филтър за изнасяне\n"
   890"трябва да бъде използван за запазване на „%s“"
   891
   892#: ../app/filedlg.c:607
  798893msgid "Export Diagram"
  799 msgstr "Експортиране на диаграма"
  800 
  801 #: ../app/filedlg.c:608
   894msgstr "Изнасяне на диаграма"
   895
   896#: ../app/filedlg.c:624
  802897msgid "Export Options"
  803 msgstr "Настройки за експортиране"
  804 
  805 #: ../app/interface.c:54
  806 msgid "Modify object(s)"
  807 msgstr "Промяна на обект(и)"
  808 
  809 #: ../app/interface.c:55
  810 msgid "Modify"
  811 msgstr "Промяна"
   898msgstr "Настройки за изнасяне"
   899
   900#: ../app/interface.c:57
   901msgid ""
   902"Modify object(s)\n"
   903"Use <Space> to toggle between this and other tools"
   904msgstr ""
   905"Промяна на обект(и)\n"
   906"Използвайте „Интервал“, за да превключвате между този и други инструменти"
  812907
  813908#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Magnify
  814909#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Magnify
  815 #: ../app/interface.c:59 ../app/interface.c:60 ../objects/FS/function.c:986
   910#: ../app/interface.c:63 ../app/menus.c:187 ../objects/FS/function.c:986
  816911msgid "Magnify"
  817912msgstr "Увеличение"
  818913
  819 #: ../app/interface.c:64
   914#: ../app/interface.c:69
  820915msgid "Scroll around the diagram"
  821916msgstr "Позициониране (за разглеждане)"
  822917
  823 #: ../app/interface.c:65
  824 msgid "Scroll"
  825 msgstr "Позициониране"
  826 
  827 #: ../app/interface.c:69 ../app/interface.c:70 ../lib/properties.c:79
  828 #: ../lib/properties.h:520 ../objects/Jackson/requirement.c:142
  829 #: ../objects/UML/activity.c:126 ../objects/UML/actor.c:122
  830 #: ../objects/UML/classicon.c:144 ../objects/UML/component.c:128
  831 #: ../objects/UML/component_feature.c:155 ../objects/UML/node.c:127
  832 #: ../objects/UML/note.c:121 ../objects/UML/object.c:147
  833 #: ../objects/UML/small_package.c:128 ../objects/UML/state.c:141
  834 #: ../objects/UML/usecase.c:138 ../objects/custom/custom_object.c:200
  835 #: ../objects/network/basestation.c:133 ../objects/network/radiocell.c:146
   918#: ../app/interface.c:75 ../app/menus.c:189 ../lib/properties.c:79
   919#: ../lib/properties.h:520 ../objects/AADL/aadlbox.c:144
   920#: ../objects/Jackson/requirement.c:142 ../objects/UML/activity.c:127
   921#: ../objects/UML/actor.c:122 ../objects/UML/classicon.c:144
   922#: ../objects/UML/component.c:128 ../objects/UML/component_feature.c:155
   923#: ../objects/UML/node.c:127 ../objects/UML/note.c:121
   924#: ../objects/UML/object.c:148 ../objects/UML/small_package.c:128
   925#: ../objects/UML/state.c:152 ../objects/UML/usecase.c:138
   926#: ../objects/custom/custom_object.c:200 ../objects/network/basestation.c:133
   927#: ../objects/network/radiocell.c:125
  836928msgid "Text"
  837929msgstr "Текст"
  838930
  839 #: ../app/interface.c:74 ../app/interface.c:75
   931#: ../app/interface.c:81 ../app/menus.c:190
  840932msgid "Box"
  841933msgstr "Кутия"
  842934
  843 #: ../app/interface.c:79 ../app/interface.c:80
   935#: ../app/interface.c:87 ../app/menus.c:191
  844936msgid "Ellipse"
  845937msgstr "Елипса"
  846938
  847 #: ../app/interface.c:84 ../app/interface.c:85
   939#: ../app/interface.c:93 ../app/menus.c:192
  848940msgid "Polygon"
  849941msgstr "Многоъгълник"
  850942
  851 #: ../app/interface.c:89 ../app/interface.c:90
   943#: ../app/interface.c:99 ../app/menus.c:193
  852944msgid "Beziergon"
  853945msgstr "Форми на Безие"
  854946
  855 #: ../app/interface.c:94 ../app/interface.c:95 ../objects/standard/line.c:226
   947#: ../app/interface.c:105 ../app/menus.c:195 ../objects/standard/line.c:225
  856948msgid "Line"
  857949msgstr "Линия"
  858950
  859 #: ../app/interface.c:99 ../app/interface.c:100
   951#: ../app/interface.c:111 ../app/menus.c:196
  860952msgid "Arc"
  861953msgstr "Дъга"
  862954
  863 #: ../app/interface.c:104 ../app/interface.c:105
   955#: ../app/interface.c:117 ../app/menus.c:197
  864956msgid "Zigzagline"
  865957msgstr "Зиг-заг линия"
  866958
  867 #: ../app/interface.c:109 ../app/interface.c:110
   959#: ../app/interface.c:123 ../app/menus.c:198
  868960msgid "Polyline"
  869961msgstr "Начупена линия"
  870962
  871 #: ../app/interface.c:114 ../app/interface.c:115
   963#: ../app/interface.c:129 ../app/menus.c:199
  872964msgid "Bezierline"
  873965msgstr "Линия на Безие"
  874966
  875 #: ../app/interface.c:119 ../app/interface.c:120
   967#: ../app/interface.c:135 ../app/menus.c:201
  876968msgid "Image"
  877969msgstr "Изображение"
  878970
  879 #: ../app/interface.c:400
   971#: ../app/interface.c:413
  880972msgid "Diagram menu."
  881973msgstr "Меню на диаграмата"
  882974
  883 #: ../app/interface.c:438
   975#: ../app/interface.c:451
  884976msgid "Pops up the Navigation window."
  885977msgstr "Показва навигационния прозорец"
  886978
  887 #: ../app/interface.c:504
   979#: ../app/interface.c:517
  888980msgid "Zoom"
  889981msgstr "Промяна на размера"
  890982
  891 #: ../app/interface.c:519
   983#: ../app/interface.c:532
  892984msgid "Toggles snap-to-grid for this window."
  893 msgstr "Активира подравняването по мрежата за този прозорец"
  894 
  895 #: ../app/interface.c:530
  896 #, fuzzy
   985msgstr "Активира подравняването по помощната мрежа."
   986
   987#: ../app/interface.c:543
  897988msgid "Toggles object snapping for this window."
  898 msgstr "Активира подравняването по мрежата за този прозорец"
  899 
  900 #: ../app/interface.c:595
  901 #, fuzzy
   989msgstr "Активира привличането към центъра на обектите."
   990
   991#: ../app/interface.c:608
  902992msgid "NULL tooldata in tool_select_update"
  903 msgstr "NULL информация за инструменти в tool_select_update"
  904 
  905 #: ../app/interface.c:888
   993msgstr "NULL tooldata в tool_select_update"
   994
   995#: ../app/interface.c:920
  906996#, c-format
  907997msgid "No sheet named %s"
  908 msgstr "Няма работен лист наречен %s"
  909 
  910 #: ../app/interface.c:920
   998msgstr "Няма работен лист „%s“"
   999
   1000#: ../app/interface.c:957
  9111001msgid "Other sheets"
  9121002msgstr "Други работни листове"
  9131003
  914 #: ../app/interface.c:978 ../sheets/Misc.sheet.in.h:3
   1004#: ../app/interface.c:1015 ../sheets/Misc.sheet.in.h:3
  9151005msgid "Misc"
  9161006msgstr "Разни"
  9171007
  918 #: ../app/interface.c:1039
   1008#: ../app/interface.c:1076
  9191009msgid ""
  9201010"Foreground & background colors for new objects.  The small black and white "
   
  9241014"Цветове за преден план и фон за нови обекти. Малките черни и бели "
  9251015"правоъгълници служат за отмяна на промените. Малките стрелки служат за "
  926 "промяна на цветовете. Щракнете два пъти с мишката, за да промените цветовете."
  927 
  928 #: ../app/interface.c:1054
   1016"промяна на цветовете. Натиснете два пъти с мишката, за да промените "
   1017"цветовете."
   1018
   1019#: ../app/interface.c:1091
  9291020msgid ""
  9301021"Line widths.  Click on a line to set the default line width for new "
  9311022"objects.  Double-click to set the line width more precisely."
  9321023msgstr ""
  933 "Дебелини за линии. Изберете линия с мишката, за да зададете дебелината й за "
  934 "нови обекти. Изберете два пъти с мишката, за да определите по-прецизни "
   1024"Дебелини за линии. Изберете линия с мишката, за да зададете дебелината ѝ за "
   1025"нови обекти. Натиснете два пъти с мишката, за да определите по-прецизни "
  9351026"параметри"
  9361027
  937 #: ../app/interface.c:1094
   1028#: ../app/interface.c:1131
  9381029msgid ""
  9391030"Arrow style at the beginning of new lines.  Click to pick an arrow, or set "
   
  9411032msgstr ""
  9421033"Вид на стрелките в началото на нови линии. Изберете стрелка с мишката или "
  943 "задайте параметри в Настройки..."
  944 
  945 #: ../app/interface.c:1099
   1034"задайте параметри в „Подробности...“"
   1035
   1036#: ../app/interface.c:1136
  9461037msgid ""
  9471038"Line style for new lines.  Click to pick a line style, or set line style "
   
  9491040msgstr ""
  9501041"Вид на новите линии. Изберете вид линия или променете параметрите от "
  951 "Детайли..."
  952 
  953 #: ../app/interface.c:1113
   1042"„Подробности...“"
   1043
   1044#: ../app/interface.c:1150
  9541045msgid ""
  9551046"Arrow style at the end of new lines.  Click to pick an arrow, or set arrow "
   
  9571048msgstr ""
  9581049"Вид на стрелките на края на новите линии. Изберете стрелка с мишката или "
  959 "задайте параметри от Настройки..."
  960 
  961 #: ../app/interface.c:1221
   1050"задайте параметри от „Подробности...“"
   1051
   1052#: ../app/interface.c:1260
  9621053msgid "Diagram Editor"
  9631054msgstr "Редактор на диаграми"
  9641055
  965 #: ../app/layer_dialog.c:69
   1056#: ../app/layer_dialog.c:101
  9661057msgid "New Layer"
  9671058msgstr "Нов слой"
  9681059
  969 #: ../app/layer_dialog.c:70
   1060#: ../app/layer_dialog.c:102
  9701061msgid "Raise Layer"
  9711062msgstr "Преместване на слоя напред"
  9721063
  973 #: ../app/layer_dialog.c:71
   1064#: ../app/layer_dialog.c:103
  9741065msgid "Lower Layer"
  9751066msgstr "Преместване на слоя назад"
  9761067
  977 #: ../app/layer_dialog.c:72
   1068#: ../app/layer_dialog.c:104
  9781069msgid "Delete Layer"
  9791070msgstr "Изтриване на слоя"
  9801071
  981 #: ../app/layer_dialog.c:193
   1072#: ../app/layer_dialog.c:225
  9821073msgid "Layers"
  9831074msgstr "Слоеве"
  9841075
  985 #: ../app/layer_dialog.c:207
  986 #, fuzzy
   1076#: ../app/layer_dialog.c:239
  9871077msgid "Diagram:"
  9881078msgstr "Диаграма:"
  9891079
  990 #: ../app/layer_dialog.c:313
  991 #, fuzzy, c-format
   1080#: ../app/layer_dialog.c:349
   1081#, c-format
  9921082msgid "New layer %d"
  993 msgstr "Нов слой"
  994 
  995 #: ../app/layer_dialog.c:525
   1083msgstr "Нов слой %d"
   1084
   1085#: ../app/layer_dialog.c:561
  9961086msgid "none"
  997 msgstr "няма/никой"
  998 
  999 #: ../app/layer_dialog.c:958
   1087msgstr "няма"
   1088
   1089#: ../app/layer_dialog.c:983
  10001090msgid "Edit Layer Attributes"
  10011091msgstr "Промяна свойствата на слой"
  10021092
  1003 #: ../app/layer_dialog.c:977
   1093#: ../app/layer_dialog.c:1002
  10041094msgid "Layer name:"
  10051095msgstr "Име на слой:"
   
  10151105msgstr "Дебелина на линия:"
  10161106
  1017 #: ../app/load_save.c:260
   1107#: ../app/load_save.c:268
  10181108msgid ""
  10191109"Error loading diagram.\n"
  10201110"Linked object not found in document."
  10211111msgstr ""
  1022 "Грешка при зареждане на диаграма.\n"
   1112"Грешка при зареждане на диаграмата.\n"
  10231113"Свързаните обекти не са открити в документа."
  10241114
  1025 #: ../app/load_save.c:263
   1115#: ../app/load_save.c:271
  10261116msgid ""
  10271117"Error loading diagram.\n"
   
  10291119msgstr ""
  10301120"Грешка при зареждане на диаграмата.\n"
  1031 "Свързващия манипулатор не съществува.."
  1032 
  1033 #: ../app/load_save.c:280
   1121"Свързващия манипулатор не съществува."
   1122
   1123#: ../app/load_save.c:288
  10341124#, c-format
  10351125msgid ""
   
  10401130"Точката на свързване %s не съществува."
  10411131
  1042 #: ../app/load_save.c:305
   1132#: ../app/load_save.c:313
  10431133#, c-format
  10441134msgid "Can't find parent %s of %s object\n"
  1045 msgstr "Подложка %s на %s обект не може да бъде намерена\n"
  1046 
  1047 #: ../app/load_save.c:351
   1135msgstr "Неуспех при намирането на подложка %s на обект %s\n"
   1136
   1137#: ../app/load_save.c:359
  10481138msgid "You must specify a file, not a directory.\n"
  10491139msgstr "Трябва да изберете файл, а не папка.\n"
  10501140
  1051 #: ../app/load_save.c:358 ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1306
  1052 #: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1175 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1560
   1141#: ../app/load_save.c:366 ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1306
   1142#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1175 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1258
  10531143#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:85
  10541144#, c-format
   
  10561146msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен.\n"
  10571147
  1058 #: ../app/load_save.c:376 ../app/load_save.c:382
   1148#: ../app/load_save.c:384 ../app/load_save.c:390
  10591149#, c-format
  10601150msgid ""
   
  10651155"Непознат файлов формат."
  10661156
  1067 #: ../app/load_save.c:390
   1157#: ../app/load_save.c:398
  10681158#, c-format
  10691159msgid ""
   
  10741164"Dia не поддържа този файлов формат."
  10751165
  1076 #: ../app/load_save.c:596
   1166#: ../app/load_save.c:604
  10771167#, c-format
  10781168msgid ""
   
  10851175"Валидните файлове на Dia трябва да имат поне един слой."
  10861176
  1087 #: ../app/load_save.c:951
  1088 #, c-format
  1089 msgid "Failed to save file '%s'.\n"
  1090 msgstr "Грешка при съхраняването на файл „%s“.\n"
  1091 
  1092 #: ../app/load_save.c:1024 ../app/load_save.c:1029
   1177#: ../app/load_save.c:912
   1178#, c-format
   1179msgid "No allowed to write to output file %s\n"
   1180msgstr "Не е позволено запазването в изходен файл „%s“\n"
   1181
   1182#: ../app/load_save.c:934
   1183#, c-format
   1184msgid "No allowed to write temporary files in %s\n"
   1185msgstr "Не е позволено запазването на временни файлове в „%s“\n"
   1186
   1187#. Save failed; we clean our stuff up, without touching the file named
   1188#. "filename" if it existed.
   1189#: ../app/load_save.c:962
   1190#, c-format
   1191msgid "Internal error %d writing file %s\n"
   1192msgstr "Вътрешна грешка %d при запазването на файл „%s“\n"
   1193
   1194#: ../app/load_save.c:976
   1195#, c-format
   1196msgid "Can't rename %s to final output file %s: %s\n"
   1197msgstr ""
   1198"Неуспех при преименуването на „%s“ като окончателен изходен файл „%s“: %s\n"
   1199
   1200#: ../app/load_save.c:1064 ../app/load_save.c:1069
  10931201msgid "Dia Diagram File"
  10941202msgstr "Файл с диаграма на Dia"
  10951203
  1096 #: ../app/menus.c:50 ../app/menus.c:88
  1097 msgid "/_File"
  1098 msgstr "/_Файл"
  1099 
  1100 #: ../app/menus.c:52 ../app/menus.c:90
  1101 msgid "/File/_New"
  1102 msgstr "/Файл/_Нов"
  1103 
  1104 #: ../app/menus.c:54 ../app/menus.c:92
  1105 msgid "/File/_Open..."
  1106 msgstr "/Файл/_Отваряне..."
  1107 
  1108 #  recent file list is dynamically inserted here
  1109 #. {N_("/Open _Recent"),           NULL,         NULL,           0, "<Branch>"},
  1110 #. {   "/Open Recent/tearoff",     NULL,         NULL,         0, "<Tearoff>" },
  1111 #. recent file list is dynamically inserted here
  1112 #. {N_("/Open _Recent"),           NULL,         NULL,           0, "<Branch>"},
  1113 #. {   "/Open Recent/tearoff",     NULL,         NULL,         0, "<Tearoff>" },
  1114 #: ../app/menus.c:58 ../app/menus.c:63 ../app/menus.c:68 ../app/menus.c:70
  1115 #: ../app/menus.c:96 ../app/menus.c:103 ../app/menus.c:107
  1116 msgid "/File/---"
  1117 msgstr "/Файл/---"
  1118 
  1119 #: ../app/menus.c:59
  1120 msgid "/File/_Diagram tree"
  1121 msgstr "/Файл/_Дърво на диаграмата"
  1122 
  1123 #: ../app/menus.c:61
  1124 msgid "/File/Sheets and Objects..."
  1125 msgstr "/Файл/Работни листове и обекти..."
  1126 
  1127 #: ../app/menus.c:64
  1128 msgid "/File/_Preferences..."
  1129 msgstr "/Файл/На_стройки..."
   1204#
   1205#: ../app/menus.c:54
   1206msgid "_File"
   1207msgstr "_Файл"
   1208
   1209#
   1210#: ../app/menus.c:58
   1211msgid "_Help"
   1212msgstr "_Помощ"
  11301213
  11311214#: ../app/menus.c:66
  1132 msgid "/File/P_lugins..."
  1133 msgstr "/Файл/_Плъгини..."
  1134 
  1135 #: ../app/menus.c:71 ../app/menus.c:111
  1136 msgid "/File/_Quit"
  1137 msgstr "/Файл/_Изход"
  1138 
  1139 #: ../app/menus.c:73 ../app/menus.c:261
  1140 msgid "/_Help"
  1141 msgstr "/_Помощ"
  1142 
  1143 #: ../app/menus.c:75 ../app/menus.c:263
  1144 #, fuzzy
  1145 msgid "/Help/_Contents"
  1146 msgstr "/Помощ/_За Dia..."
  1147 
  1148 #: ../app/menus.c:77 ../app/menus.c:265
  1149 msgid "/Help/---"
  1150 msgstr "/Помощ/--"
  1151 
  1152 #: ../app/menus.c:78 ../app/menus.c:266
  1153 msgid "/Help/_About..."
  1154 msgstr "/Помощ/_За Dia..."
  1155 
  1156 #: ../app/menus.c:97
  1157 msgid "/File/_Save"
  1158 msgstr "/Файл/_Запис"
  1159 
   1215msgid "Sheets and Objects..."
   1216msgstr "Работни листове и обекти..."
   1217
   1218#: ../app/menus.c:68
   1219msgid "Plugins..."
   1220msgstr "Приставки..."
   1221
   1222#: ../app/menus.c:74
   1223msgid "_Diagram tree..."
   1224msgstr "_Дърво на диаграмата..."
   1225
   1226#
   1227#: ../app/menus.c:82
   1228msgid "_Export ..."
   1229msgstr "_Изнасяне..."
   1230
   1231#: ../app/menus.c:83
   1232msgid "Page Set_up..."
   1233msgstr "Н_астройки на страницата..."
   1234
   1235#: ../app/menus.c:87 ../app/sheets_dialog.c:236
   1236msgid "_Edit"
   1237msgstr "_Редактиране"
   1238
   1239#
   1240#: ../app/menus.c:94
   1241msgid "_Duplicate"
   1242msgstr "Ко_пие"
   1243
   1244#
   1245#. the following used to bind to <control><shift>C which collides with Unicode input.
   1246#. * <control>>alt> doesn't work either
  11601247#: ../app/menus.c:99
  1161 msgid "/File/Save _As..."
  1162 msgstr "/Файл/Запис _като..."
  1163 
   1248msgid "Copy Text"
   1249msgstr "Копиране на текст"
   1250
   1251#
   1252#: ../app/menus.c:100
   1253msgid "Cut Text"
   1254msgstr "Отрязване на текст"
   1255
   1256#
  11641257#: ../app/menus.c:101
  1165 msgid "/File/_Export..."
  1166 msgstr "/Файл/_Експортиране..."
  1167 
  1168 #: ../app/menus.c:104
  1169 msgid "/File/Page Set_up..."
  1170 msgstr "/Файл/Настройки на страни_цата..."
   1258msgid "Paste _Text"
   1259msgstr "Поставяне на _текст"
   1260
   1261#
   1262#: ../app/menus.c:103
   1263msgid "_Diagram"
   1264msgstr "_Диаграма"
  11711265
  11721266#: ../app/menus.c:105
  1173 msgid "/File/_Print Diagram..."
  1174 msgstr "/Файл/Пе_чат на диаграмата..."
  1175 
  1176 #: ../app/menus.c:108
  1177 msgid "/File/_Close"
  1178 msgstr "/Файл/_Затваряне"
   1267msgid "_Layers..."
   1268msgstr "_Слоеве..."
   1269
   1270#
   1271#: ../app/menus.c:107
   1272msgid "_View"
   1273msgstr "_Изглед"
   1274
   1275#: ../app/menus.c:110
   1276msgid "_Zoom"
   1277msgstr "_Промяна на размера"
   1278
   1279#: ../app/menus.c:111
   1280msgid "1600%"
   1281msgstr "1600%"
   1282
   1283#: ../app/menus.c:112
   1284msgid "800%"
   1285msgstr "800%"
  11791286
  11801287#: ../app/menus.c:113
  1181 msgid "/_Edit"
  1182 msgstr "/_Редактиране"
   1288msgid "400%"
   1289msgstr "400%"
   1290
   1291#: ../app/menus.c:114
   1292msgid "283"
   1293msgstr "283"
  11831294
  11841295#: ../app/menus.c:115
  1185 msgid "/Edit/_Undo"
  1186 msgstr "/Редактиране/_Отмяна"
  1187 
  1188 #: ../app/menus.c:117
  1189 msgid "/Edit/_Redo"
  1190 msgstr "/Редактиране/_Повторение"
  1191 
  1192 #: ../app/menus.c:119 ../app/menus.c:129
  1193 msgid "/Edit/---"
  1194 msgstr "/Редактиране/--"
   1296msgid "200"
   1297msgstr "200"
   1298
   1299#: ../app/menus.c:116
   1300msgid "141"
   1301msgstr "141"
   1302
   1303#: ../app/menus.c:118
   1304msgid "85"
   1305msgstr "85"
   1306
   1307#: ../app/menus.c:119
   1308msgid "70.7"
   1309msgstr "70.7"
  11951310
  11961311#: ../app/menus.c:120
  1197 msgid "/Edit/_Copy"
  1198 msgstr "/Редактиране/_Копиране"
   1312msgid "50"
   1313msgstr "50"
   1314
   1315#: ../app/menus.c:121
   1316msgid "35.4"
   1317msgstr "35.4"
  11991318
  12001319#: ../app/menus.c:122
  1201 msgid "/Edit/C_ut"
  1202 msgstr "/Редактиране/_Отрязване"
  1203 
  1204 #: ../app/menus.c:124
  1205 msgid "/Edit/_Paste"
  1206 msgstr "/Редактиране/_Вмъкване"
  1207 
   1320msgid "25"
   1321msgstr "25"
   1322
   1323#
   1324#. "display_toggle_entries" items go here
  12081325#: ../app/menus.c:126
  1209 msgid "/Edit/_Duplicate"
  1210 msgstr "/Редактиране/Ко_пие"
   1326msgid "New _View"
   1327msgstr "Нов _изглед"
  12111328
  12121329#: ../app/menus.c:127
  1213 msgid "/Edit/_Delete"
  1214 msgstr "/Редактиране/_Изтриване"
  1215 
  1216 #: ../app/menus.c:130
  1217 msgid "/Edit/Copy Text"
  1218 msgstr "/Редактиране/Копиране на текст"
  1219 
   1330msgid "C_lone View"
   1331msgstr "_Клониране на изгледа"
   1332
   1333#
  12201334#: ../app/menus.c:132
  1221 msgid "/Edit/Cut Text"
  1222 msgstr "/Редактиране/Изрязване на текст"
  1223 
   1335msgid "_Objects"
   1336msgstr "_Обекти"
   1337
   1338#
   1339#: ../app/menus.c:133
   1340msgid "Send to _Back"
   1341msgstr "Изпращане най-_отзад"
   1342
   1343#
  12241344#: ../app/menus.c:134
  1225 msgid "/Edit/Paste _Text"
  1226 msgstr "/Редактиране/Вмъкване на _текст"
  1227 
   1345msgid "Bring to _Front"
   1346msgstr "Изнасяне най-о_тпред"
   1347
   1348#
   1349#: ../app/menus.c:135
   1350msgid "Send Backwards"
   1351msgstr "Изпращане _назад"
   1352
   1353#
  12281354#: ../app/menus.c:136
  1229 msgid "/_Diagram"
  1230 msgstr "/_Диаграма"
   1355msgid "Bring Forwards"
   1356msgstr "Изнасяне на_пред"
  12311357
  12321358#: ../app/menus.c:138
  1233 msgid "/Diagram/_Properties..."
  1234 msgstr "/Диаграма/_Настройки..."
  1235 
   1359msgid "_Group"
   1360msgstr "_Групиране"
   1361
   1362#  deliberately not using Ctrl+U for Ungroup
   1363#
   1364#. deliberately not using Ctrl+U for Ungroup
  12361365#: ../app/menus.c:140
  1237 msgid "/Diagram/_Layers..."
  1238 msgstr "/Диаграма/_Слоеве..."
  1239 
  1240 #: ../app/menus.c:141
  1241 msgid "/_View"
  1242 msgstr "/_Изглед"
  1243 
   1366msgid "_Ungroup"
   1367msgstr "_Премахване на групирането"
   1368
   1369#  Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Prevent
   1370#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Prevent
   1371#: ../app/menus.c:142
   1372msgid "_Parent"
   1373msgstr "_Подложка"
   1374
   1375#
  12441376#: ../app/menus.c:143
  1245 msgid "/View/Zoom _In"
  1246 msgstr "/Изглед/_Увеличаване"
  1247 
  1248 #: ../app/menus.c:145
  1249 msgid "/View/Zoom _Out"
  1250 msgstr "/Изглед/_Намаляване"
  1251 
  1252 #: ../app/menus.c:147
  1253 msgid "/View/_Zoom"
  1254 msgstr "/Изглед/_Промяна на размера"
  1255 
  1256 #: ../app/menus.c:149
  1257 #, fuzzy
  1258 msgid "/View/Zoom/1600%"
  1259 msgstr "/Изглед/Промяна на размера/100%"
  1260 
  1261 #: ../app/menus.c:150
  1262 #, fuzzy
  1263 msgid "/View/Zoom/800%"
  1264 msgstr "/Изглед/Промяна на размера/400%"
  1265 
  1266 #: ../app/menus.c:151
  1267 msgid "/View/Zoom/400%"
  1268 msgstr "/Изглед/Промяна на размера/400%"
   1377msgid "_Unparent"
   1378msgstr "П_ремахване на подложката"
   1379
   1380#
   1381#: ../app/menus.c:144
   1382msgid "_Unparent Children"
   1383msgstr "_Освобождаване на дъщерните обекти"
   1384
   1385#  Translators: Menu item Verb/Support/Position/Align
   1386#. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Align
   1387#: ../app/menus.c:146 ../objects/FS/function.c:806
   1388msgid "Align"
   1389msgstr "Подравняване"
   1390
   1391#: ../app/menus.c:151 ../objects/standard/textobj.c:132
   1392msgid "Top"
   1393msgstr "Горе"
  12691394
  12701395#: ../app/menus.c:152
  1271 msgid "/View/Zoom/283%"
  1272 msgstr "/Изглед/Промяна на размера/283%"
  1273 
  1274 #: ../app/menus.c:153
  1275 msgid "/View/Zoom/200%"
  1276 msgstr "/Изглед/Промяна на размера/200%"
  1277 
  1278 #: ../app/menus.c:154
  1279 msgid "/View/Zoom/141%"
  1280 msgstr "/Изглед/Промяна на размера/141%"
  1281 
   1396msgid "Middle"
   1397msgstr "В средата"
   1398
   1399#: ../app/menus.c:153 ../objects/standard/textobj.c:131
   1400msgid "Bottom"
   1401msgstr "Долу"
   1402
   1403#
  12821404#: ../app/menus.c:155
  1283 msgid "/View/Zoom/100%"
  1284 msgstr "/Изглед/Промяна на размера/100%"
   1405msgid "Spread Out Horizontally"
   1406msgstr "Хоризонтално разгръщане"
   1407
   1408#
   1409#: ../app/menus.c:156
   1410msgid "Spread Out Vertically"
   1411msgstr "Вертикално разгръщане"
  12851412
  12861413#: ../app/menus.c:157
  1287 msgid "/View/Zoom/85%"
  1288 msgstr "/Изглед/Промяна на размера/85%"
   1414msgid "Adjacent"
   1415msgstr "В съседство"
  12891416
  12901417#: ../app/menus.c:158
  1291 msgid "/View/Zoom/70.7%"
  1292 msgstr "/Изглед/Промяна на размера/70.7%"
  1293 
  1294 #: ../app/menus.c:159
  1295 msgid "/View/Zoom/50%"
  1296 msgstr "/Изглед/Промяна на размера/50%"
  1297 
  1298 #: ../app/menus.c:160
  1299 msgid "/View/Zoom/35.4%"
  1300 msgstr "/Изглед/Промяна на размера/35.4%"
  1301 
  1302 #: ../app/menus.c:161
  1303 msgid "/View/Zoom/25%"
  1304 msgstr "/Изглед/Промяна на размера/25%"
  1305 
  1306 #: ../app/menus.c:162 ../app/menus.c:172
  1307 msgid "/View/---"
  1308 msgstr "/Изглед/--"
  1309 
   1418msgid "Stacked"
   1419msgstr "Струпани"
   1420
   1421#
   1422#: ../app/menus.c:162
   1423msgid "_Select"
   1424msgstr "_Маркиране"
   1425
   1426#  Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Allow
   1427#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Allow
  13101428#: ../app/menus.c:163
  1311 msgid "/View/Fullscr_een"
  1312 msgstr "/Изглед/_Цял екран"
   1429msgid "All"
   1430msgstr "Всичко"
   1431
   1432#: ../app/menus.c:164 ../lib/arrows.c:43 ../objects/Jackson/domain.c:96
   1433#: ../objects/UML/association.c:1183
   1434msgid "None"
   1435msgstr "Нито един"
  13131436
  13141437#: ../app/menus.c:165
  1315 msgid "/View/_AntiAliased"
  1316 msgstr "/Изглед/Изглаждане"
   1438msgid "Invert"
   1439msgstr "Обръщане на избора"
  13171440
  13181441#: ../app/menus.c:167
  1319 msgid "/View/Show _Grid"
  1320 msgstr "/Изглед/Показване на помощната _мрежа"
  1321 
   1442msgid "Transitive"
   1443msgstr "Преходен"
   1444
   1445#  Translators: Menu item Verb/Connect
   1446#  Translators: Menu item Verb/Connect/Connect
  13221447#: ../app/menus.c:168
  1323 msgid "/View/_Snap To Grid"
  1324 msgstr "/Изглед/_Подравняване по помощната мрежата"
  1325 
   1448msgid "Connected"
   1449msgstr "Свързан"
   1450
   1451#
  13261452#: ../app/menus.c:169
  1327 #, fuzzy
  1328 msgid "/View/_Snap To Objects"
  1329 msgstr "/Изглед/_Подравняване по помощната мрежата"
  1330 
  1331 #: ../app/menus.c:170
  1332 msgid "/View/Show _Rulers"
  1333 msgstr "/Изглед/Показване на _ролетките"
  1334 
  1335 #: ../app/menus.c:171
  1336 msgid "/View/Show _Connection Points"
  1337 msgstr "/Изглед/Показване на _точките на свързване"
  1338 
   1453msgid "Same Type"
   1454msgstr "Обекти от същия тип"
   1455
   1456#
   1457#. display_select_radio_entries go here
  13391458#: ../app/menus.c:173
  1340 msgid "/View/New _View"
  1341 msgstr "/Изглед/Нов _изглед"
  1342 
  1343 #  Show All, Best Fit.  Same as the Gimp, Ctrl+E
  1344 #. Show All, Best Fit.  Same as the Gimp, Ctrl+E
   1459msgid "Select By"
   1460msgstr "Маркиране по"
   1461
   1462#
  13451463#: ../app/menus.c:175
  1346 msgid "/View/Show _All"
  1347 msgstr "/Изглед/Показване на _всичко"
   1464msgid "_Input Methods"
   1465msgstr "_Видове вход"
  13481466
  13491467#: ../app/menus.c:177
  1350 msgid "/View/Re_draw"
  1351 msgstr "/Изглед/Пре_чертаване"
   1468msgid "D_ialogs"
   1469msgstr "_Диалогови прозорци"
  13521470
  13531471#: ../app/menus.c:179
  1354 msgid "/_Objects"
  1355 msgstr "/_Обекти"
  1356 
  1357 #: ../app/menus.c:181
  1358 msgid "/Objects/Send to _Back"
  1359 msgstr "/Обекти/Изпращане най-отзад"
  1360 
  1361 #: ../app/menus.c:183
  1362 msgid "/Objects/Bring to _Front"
  1363 msgstr "/Обекти/Изнасяне най-отпред"
  1364 
   1472msgid "D_ebug"
   1473msgstr "Де_бъгване"
   1474
   1475#
  13651476#: ../app/menus.c:185
  1366 msgid "/Objects/Send Backwards"
  1367 msgstr "/Обекти/Изпращане _назад"
  1368 
  1369 #: ../app/menus.c:187
  1370 msgid "/Objects/Bring Forwards"
  1371 msgstr "/Обекти/Изнасяне _напред"
  1372 
  1373 #: ../app/menus.c:189 ../app/menus.c:195 ../app/menus.c:199 ../app/menus.c:217
  1374 msgid "/Objects/---"
  1375 msgstr "/Обекти/---"
  1376 
  1377 #: ../app/menus.c:190
  1378 msgid "/Objects/_Group"
  1379 msgstr "/Обекти/_Групиране"
  1380 
  1381 #  deliberately not using Ctrl+U for Ungroup
  1382 #. deliberately not using Ctrl+U for Ungroup
  1383 #: ../app/menus.c:193
  1384 msgid "/Objects/_Ungroup"
  1385 msgstr "/Обекти/_Разгрупиране"
  1386 
  1387 #: ../app/menus.c:196
  1388 msgid "/Objects/_Parent"
  1389 msgstr "/Обекти/_Подложка"
  1390 
  1391 #: ../app/menus.c:197
  1392 msgid "/Objects/_Unparent"
  1393 msgstr "/Обекти/Премахване на подложката"
  1394 
  1395 #: ../app/menus.c:198
  1396 msgid "/Objects/_Unparent Children"
  1397 msgstr "/Обекти/Освобождаване на под-обектите"
  1398 
  1399 #: ../app/menus.c:200
  1400 msgid "/Objects/Align"
  1401 msgstr "/Обекти/Подравняване"
  1402 
  1403 #: ../app/menus.c:202
  1404 msgid "/Objects/Align/Left"
  1405 msgstr "/Обекти/Подравняване/Ляво"
  1406 
  1407 #: ../app/menus.c:204
  1408 msgid "/Objects/Align/Center"
  1409 msgstr "/Обекти/Подравняване/Център"
  1410 
  1411 #: ../app/menus.c:206
  1412 msgid "/Objects/Align/Right"
  1413 msgstr "/Обекти/Подравняване/Дясно"
  1414 
  1415 #: ../app/menus.c:208 ../app/menus.c:212
  1416 msgid "/Objects/Align/---"
  1417 msgstr "/Обекти/Подравняване/--"
  1418 
  1419 #: ../app/menus.c:209
  1420 msgid "/Objects/Align/Top"
  1421 msgstr "/Обекти/Подравняване/Горе"
  1422 
   1477msgid "_Tools"
   1478msgstr "И_нструменти"
   1479
   1480#: ../app/menus.c:186
   1481msgid "Modify"
   1482msgstr "Промяна"
   1483
   1484#: ../app/menus.c:188
   1485msgid "Scroll"
   1486msgstr "Позициониране"
   1487
   1488#
  14231489#: ../app/menus.c:210
  1424 msgid "/Objects/Align/Middle"
  1425 msgstr "/Обекти/Подравняване/По средата"
  1426 
  1427 #: ../app/menus.c:211
  1428 msgid "/Objects/Align/Bottom"
  1429 msgstr "/Обекти/Подравняване/Надолу"
  1430 
  1431 #: ../app/menus.c:213
  1432 msgid "/Objects/Align/Spread Out Horizontally"
  1433 msgstr "/Обекти/Подравняване/Хоризонтално разгръщане"
  1434 
  1435 #: ../app/menus.c:214
  1436 msgid "/Objects/Align/Spread Out Vertically"
  1437 msgstr "/Обекти/Подравняване/Вертикално разгръщане"
  1438 
  1439 #: ../app/menus.c:215
  1440 msgid "/Objects/Align/Adjacent"
  1441 msgstr "/Обекти/Подравняване/Един до друг"
  1442 
  1443 #: ../app/menus.c:216
  1444 msgid "/Objects/Align/Stacked"
  1445 msgstr "/Обекти/Подравняване/Един над друг"
  1446 
  1447 #: ../app/menus.c:218
  1448 msgid "/Objects/_Properties..."
  1449 msgstr "/Обекти/Настройки..."
  1450 
   1490msgid "Fullscr_een"
   1491msgstr "_Цял екран"
   1492
   1493#
   1494#. we must have all actions registered to avoid configuration specific ui-files and crashing in GTK+,
   1495#. * see: http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=396161
   1496#.
   1497#: ../app/menus.c:213 ../app/menus.c:218
   1498msgid "_AntiAliased"
   1499msgstr "_Изглаждане"
   1500
   1501#
  14511502#: ../app/menus.c:220
  1452 msgid "/_Select"
  1453 msgstr "/_Маркиране"
  1454 
   1503msgid "Show _Grid"
   1504msgstr "Показване на помощната _мрежа"
   1505
   1506#
   1507#: ../app/menus.c:221
   1508msgid "_Snap To Grid"
   1509msgstr "_Подравняване по помощната мрежата"
   1510
   1511#
  14551512#: ../app/menus.c:222
  1456 msgid "/Select/All"
  1457 msgstr "/Маркиране/Всичко"
  1458 
   1513msgid "Snap To _Objects"
   1514msgstr "Подравняване спрямо _обектите"
   1515
   1516#
  14591517#: ../app/menus.c:223
  1460 msgid "/Select/None"
  1461 msgstr "/Маркиране/Нищо"
  1462 
   1518msgid "Show _Rulers"
   1519msgstr "Показване на _линийките"
   1520
   1521#
  14631522#: ../app/menus.c:224
  1464 msgid "/Select/Invert"
  1465 msgstr "/Маркиране/Обръщане наопаки"
  1466 
  1467 #: ../app/menus.c:225 ../app/menus.c:229
  1468 msgid "/Select/---"
  1469 msgstr "/Маркиране/--"
  1470 
  1471 #: ../app/menus.c:226
  1472 msgid "/Select/Transitive"
  1473 msgstr "/Маркиране/Преходни обекти"
  1474 
  1475 #: ../app/menus.c:227
  1476 msgid "/Select/Connected"
  1477 msgstr "/Маркиране/Свързани обекти"
  1478 
  1479 #: ../app/menus.c:228
  1480 msgid "/Select/Same Type"
  1481 msgstr "/Маркиране/Обекти от същия тип"
  1482 
   1523msgid "Show _Connection Points"
   1524msgstr "Показване на _точките на свързване"
   1525
   1526#  Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Release
  14831527#: ../app/menus.c:230
  1484 msgid "/Select/Replace"
  1485 msgstr "/Маркиране/Замяна"
  1486 
   1528msgid "Replace"
   1529msgstr "Замяна"
   1530
   1531#: ../app/menus.c:231
   1532msgid "Union"
   1533msgstr "Обединяване"
   1534
   1535#
  14871536#: ../app/menus.c:232
  1488 msgid "/Select/Union"
  1489 msgstr "/Маркиране/Обединение"
  1490 
  1491 #: ../app/menus.c:234
  1492 #, fuzzy
  1493 msgid "/Select/Intersection"
  1494 msgstr "/Маркиране/Сечение"
  1495 
  1496 #: ../app/menus.c:236
  1497 msgid "/Select/Remove"
  1498 msgstr "/Маркиране/Изваждане"
   1537msgid "Intersection"
   1538msgstr "Сечение"
   1539
   1540#  Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Remove
   1541#  Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove
   1542#  Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Remove
   1543#. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Remove
   1544#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove
   1545#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Remove
   1546#: ../app/menus.c:233 ../app/sheets_dialog.c:785 ../objects/FS/function.c:706
   1547#: ../objects/FS/function.c:858 ../objects/FS/function.c:860
   1548msgid "Remove"
   1549msgstr "Изтриване"
  14991550
  15001551#. Cannot also be called Invert, duplicate names caused keybinding problems
  1501 #: ../app/menus.c:239
  1502 #, fuzzy
  1503 msgid "/Select/Inverse"
  1504 msgstr "/Маркиране/Обръщане"
  1505 
  1506 #: ../app/menus.c:241
  1507 msgid "/_Tools"
  1508 msgstr "/_Инструменти"
  1509 
  1510 #: ../app/menus.c:243
  1511 msgid "/Tools/Modify"
  1512 msgstr "/Инструменти/Променяне"
  1513 
  1514 #: ../app/menus.c:244
  1515 msgid "/Tools/Magnify"
  1516 msgstr "/Инструменти/Увеличение"
  1517 
  1518 #: ../app/menus.c:245
  1519 msgid "/Tools/Scroll"
  1520 msgstr "/Инструменти/Превъртане"
  1521 
  1522 #: ../app/menus.c:246
  1523 msgid "/Tools/Text"
  1524 msgstr "/Инструменти/Текст"
  1525 
  1526 #: ../app/menus.c:247
  1527 msgid "/Tools/Box"
  1528 msgstr "/Инструменти/Кутия"
  1529 
  1530 #: ../app/menus.c:248
  1531 msgid "/Tools/Ellipse"
  1532 msgstr "/Инструменти/Елипса"
  1533 
  1534 #: ../app/menus.c:249
  1535 msgid "/Tools/Polygon"
  1536 msgstr "/Инструменти/Многоъгълник"
  1537 
  1538 #: ../app/menus.c:250
  1539 msgid "/Tools/Beziergon"
  1540 msgstr "/Инструменти/Форми на Безие"
  1541 
  1542 #: ../app/menus.c:251 ../app/menus.c:257
  1543 msgid "/Tools/---"
  1544 msgstr "/Инструменти/--"
  1545 
  1546 #: ../app/menus.c:252
  1547 msgid "/Tools/Line"
  1548 msgstr "/Инструменти/Линия"
  1549 
  1550 #: ../app/menus.c:253
  1551 msgid "/Tools/Arc"
  1552 msgstr "/Инструменти/Дъга"
  1553 
  1554 #: ../app/menus.c:254
  1555 msgid "/Tools/Zigzagline"
  1556 msgstr "/Инструменти/Зиг-заг линия"
  1557 
  1558 #: ../app/menus.c:255
  1559 msgid "/Tools/Polyline"
  1560 msgstr "/Инструменти/Начупена линия"
  1561 
  1562 #: ../app/menus.c:256
  1563 msgid "/Tools/Bezierline"
  1564 msgstr "/Инструменти/Линия на Безие"
  1565 
  1566 #: ../app/menus.c:258
  1567 msgid "/Tools/Image"
  1568 msgstr "/Инструменти/Изображение"
  1569 
  1570 #: ../app/menus.c:259
  1571 msgid "/_Input Methods"
  1572 msgstr "/Видове вход"
  1573 
  1574 #: ../app/menus.c:431
   1552#: ../app/menus.c:235
   1553msgid "Inverse"
   1554msgstr "Обръщане"
   1555
   1556#: ../app/menus.c:291
  15751557msgid "NULL tooldata in tool_menu_select"
  1576 msgstr "Нулева информация в инструменти_меню_избор"
  1577 
  1578 #: ../app/menus.c:528
  1579 msgid "Diagram Menu"
  1580 msgstr "Меню на диаграма"
  1581 
  1582 #: ../app/menus.c:663
  1583 #, c-format
  1584 msgid ""
  1585 "Can't find menu entry '%s'!\n"
  1586 "This is probably a i18n problem (try LANG=C)."
  1587 msgstr ""
  1588 "Елемент „%s“ от менюто не може да бъде открит!\n"
  1589 "Това вероятно е интернационализационен проблем (опитайте LANG=C)."
  1590 
  1591 #: ../app/modify_tool.c:342
   1558msgstr "NULL tooldata в tool_menu_select"
   1559
   1560#: ../app/modify_tool.c:344
  15921561msgid "Couldn't get GTK settings"
  1593 msgstr "Настройките на GTK не могат да бъдат разчетени"
  1594 
  1595 #: ../app/paginate_psprint.c:258
   1562msgstr "Неуспех при извличането на настройките на GTK"
   1563
   1564#: ../app/newgroup.c:117
   1565msgid "Open group"
   1566msgstr "Отваряне на група"
   1567
   1568#: ../app/paginate_psprint.c:271
  15961569msgid "Select Printer"
  15971570msgstr "Избор на принтер"
  15981571
  1599 #: ../app/paginate_psprint.c:270 ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:36
   1572#: ../app/paginate_psprint.c:283 ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:36
  16001573msgid "Printer"
  16011574msgstr "Принтер"
  16021575
  1603 #: ../app/paginate_psprint.c:284 ../sheets/Misc.sheet.in.h:1
   1576#: ../app/paginate_psprint.c:297 ../sheets/Misc.sheet.in.h:1
  16041577msgid "File"
  16051578msgstr "Файл"
  16061579
  1607 #: ../app/paginate_psprint.c:299
   1580#: ../app/paginate_psprint.c:312
  16081581msgid "OK"
  1609 msgstr "ОК"
  1610 
  1611 #: ../app/paginate_psprint.c:394
   1582msgstr "Да"
   1583
   1584#: ../app/paginate_psprint.c:458
  16121585#, c-format
  16131586msgid "Could not run command '%s': %s"
  1614 msgstr "Командата „%s“ не може да бъде изпълнена: %s"
  1615 
  1616 #: ../app/paginate_psprint.c:397
   1587msgstr "Неуспех при изпълнението на командата „%s“: %s"
   1588
   1589#: ../app/paginate_psprint.c:461
  16171590#, c-format
  16181591msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
  1619 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис: %s"
  1620 
  1621 #: ../app/paginate_psprint.c:414
   1592msgstr "Неуспех при отварянето на „%s“ за запис: %s"
   1593
   1594#: ../app/paginate_psprint.c:481
  16221595#, c-format
  16231596msgid "Printing error: command '%s' returned %d\n"
  16241597msgstr "Грешка при разпечатването: команда „%s“ върна %d\n"
  16251598
  1626 #: ../app/paginate_psprint.c:425
   1599#: ../app/paginate_psprint.c:492
  16271600#, c-format
  16281601msgid "Printing error: command '%s' caused sigpipe."
  1629 msgstr "Грешка при разпечатването: „%s“ води до грешката sigpipe."
   1602msgstr "Грешка при разпечатването: команда „%s“ доведе до грешката sigpipe."
  16301603
  16311604#: ../app/plugin-manager.c:200
  16321605msgid "Plug-ins"
  1633 msgstr "Плъгини"
   1606msgstr "Приставки"
  16341607
  16351608#: ../app/plugin-manager.c:255
   
  16371610msgstr "Заредено"
  16381611
  1639 #: ../app/plugin-manager.c:262 ../objects/UML/class.c:117
  1640 #: ../objects/UML/large_package.c:130 ../objects/UML/umlattribute.c:37
   1612#: ../app/plugin-manager.c:262 ../objects/UML/class.c:139
   1613#: ../objects/UML/large_package.c:131 ../objects/UML/umlattribute.c:37
  16411614#: ../objects/UML/umlformalparameter.c:35 ../objects/UML/umloperation.c:62
  16421615#: ../objects/UML/umlparameter.c:43
   
  16671640msgid "View Defaults"
  16681641msgstr "Изглед"
  1669 
  1670 #: ../app/preferences.c:110
  1671 msgid "Diagram Tree"
  1672 msgstr "Дърво на диаграмата"
  16731642
  16741643#: ../app/preferences.c:124
   
  16941663#: ../app/preferences.c:128
  16951664msgid "Recent documents list size:"
  1696 msgstr "Размер на списъка със скорошни файлове:"
   1665msgstr "Размер на списъка със скоро отваряни файлове:"
  16971666
  16981667#: ../app/preferences.c:129
   
  17021671#: ../app/preferences.c:131
  17031672msgid "Keep tool box on top of diagram windows"
  1704 msgstr "Държане на прозореца с инструменти над всички диаграмни прозорци"
   1673msgstr "Показване на прозореца с инструменти над всички диаграмни прозорци"
  17051674
  17061675#: ../app/preferences.c:134
   
  17181687#: ../app/preferences.c:140
  17191688msgid "Background Color:"
  1720 msgstr "Цвят на фона"
   1689msgstr "Цвят на фона:"
  17211690
  17221691#: ../app/preferences.c:143
   
  17441713#: ../app/preferences.c:150 ../app/preferences.c:154 ../app/preferences.c:160
  17451714msgid "Visible"
  1746 msgstr "Показване"
   1715msgstr "Видими"
  17471716
  17481717#: ../app/preferences.c:153
   
  17681737#: ../app/preferences.c:163
  17691738msgid "X Size:"
  1770 msgstr "X размер:"
   1739msgstr "Размер по X:"
  17711740
  17721741#: ../app/preferences.c:164
  17731742msgid "Y Size:"
  1774 msgstr "Y размер:"
   1743msgstr "Размер по Y:"
  17751744
  17761745#: ../app/preferences.c:166
   
  18111780msgstr "Този обект няма настройки."
  18121781
  1813 #: ../app/properties.c:202
   1782#: ../app/properties.c:217
  18141783msgid "Properties: "
  1815 msgstr "Настройки:"
  1816 
  1817 #: ../app/properties.c:206
   1784msgstr "Настройки: "
   1785
   1786#: ../app/properties.c:221
  18181787msgid "Object properties:"
  18191788msgstr "Настройки на обект:"
  18201789
  1821 #  Use the Plugins menu item to get a pointer to the File menu,
  1822 #  but any item on the File menu will do
  1823 #. Use the Plugins menu item to get a pointer to the File menu,
  1824 #. but any item on the File menu will do
  1825 #: ../app/recent_files.c:61
  1826 msgid "<Toolbox>/File/Plugins..."
  1827 msgstr "<Кутия с инструменти>/Файл/Плъгини..."
  1828 
  1829 #: ../app/recent_files.c:139
  1830 msgid "<Toolbox>/File/Quit"
  1831 msgstr "<Кутия с инструменти>/Файл/Изход"
  1832 
  18331790#: ../app/render_eps.c:148
  18341791msgid "Encapsulated Postscript (using Pango fonts)"
  1835 msgstr "Капсулован Postscript (използвани Pango шрифтове)"
   1792msgstr "Капсулован PostScript (използвани шрифтове на Pango)"
  18361793
  18371794#: ../app/render_eps.c:157
  18381795msgid "Encapsulated Postscript with preview (using Pango fonts)"
  1839 msgstr "Капсулован"
   1796msgstr "Капсулован PostScript с преглед (използвани шрифтове на Pango)"
  18401797
  18411798#: ../app/render_eps.c:167
  18421799msgid "Encapsulated Postscript (using PostScript Latin-1 fonts)"
  1843 msgstr "Капсулован PostScript (използвани PostScript Latin-1 шрифтове)"
  1844 
  1845 #: ../app/sheets.c:155
   1800msgstr "Капсулован PostScript (използвани шрифтове PostScript Latin-1)"
   1801
   1802#: ../app/sheets.c:156
  18461803#, c-format
  18471804msgid ""
   
  18521809"Системна страница"
  18531810
  1854 #: ../app/sheets.c:157
   1811#: ../app/sheets.c:158
  18551812#, c-format
  18561813msgid ""
   
  18611818"Потребителска страница"
  18621819
  1863 #: ../app/sheets.c:272
   1820#: ../app/sheets.c:273
  18641821msgid ""
  18651822"Can't get symbol 'custom_type' from any module.\n"
   
  18691826"Редактирането е невъзможно."
  18701827
  1871 #: ../app/sheets.c:380
   1828#: ../app/sheets.c:381
  18721829#, c-format
  18731830msgid "Widget not found: %s"
  1874 msgstr "Елемента не е открит: %s"
  1875 
  1876 #: ../app/sheets.c:455
   1831msgstr "Елементът не е открит: %s"
   1832
   1833#: ../app/sheets.c:456
  18771834msgid "SVG Shape"
  1878 msgstr "SVG Форма"
  1879 
  1880 #: ../app/sheets.c:457
   1835msgstr "Форма, SVG"
   1836
   1837#: ../app/sheets.c:458
  18811838msgid "Programmed DiaObject"
  18821839msgstr "Програмируем обект на Dia"
  18831840
  1884 #: ../app/sheets_dialog.c:83
   1841#: ../app/sheets_dialog.c:84
  18851842msgid "Sheets and Objects"
  18861843msgstr "Страници и обекти"
  18871844
  1888 #: ../app/sheets_dialog.c:109 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:177
   1845#: ../app/sheets_dialog.c:110 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:178
  18891846msgid "<- Copy"
  18901847msgstr "<- Копиране"
  18911848
  1892 #: ../app/sheets_dialog.c:119 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:179
   1849#: ../app/sheets_dialog.c:120 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:180
  18931850msgid "<- Copy All"
  18941851msgstr "<- Копиране на всички"
  18951852
  1896 #: ../app/sheets_dialog.c:126 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:181
   1853#: ../app/sheets_dialog.c:127 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:182
  18971854msgid "<- Move"
  18981855msgstr "<- Преместване"
  18991856
  1900 #: ../app/sheets_dialog.c:136 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:183
   1857#: ../app/sheets_dialog.c:137 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:184
  19011858msgid "<- Move All"
  19021859msgstr "<- Преместване на всички"
  19031860
  1904 #: ../app/sheets_dialog.c:233
   1861#: ../app/sheets_dialog.c:234
  19051862msgid "Edit"
  19061863msgstr "Редактиране"
  19071864
  1908 #: ../app/sheets_dialog.c:235
  1909 msgid "_Edit"
  1910 msgstr "_Редактиране"
  1911 
  1912 #: ../app/sheets_dialog.c:266
   1865#: ../app/sheets_dialog.c:267
  19131866msgid "Revert"
  19141867msgstr "Връщане"
  19151868
  1916 #: ../app/sheets_dialog.c:354
   1869#: ../app/sheets_dialog.c:355
  19171870msgid "New"
  19181871msgstr "Нов"
  19191872
  1920 #: ../app/sheets_dialog.c:362 ../app/sheets_dialog.c:794
   1873#: ../app/sheets_dialog.c:363 ../app/sheets_dialog.c:795
  19211874#: ../objects/Istar/actor.c:144 ../objects/Istar/actor.c:145
  19221875#: ../objects/Istar/other.c:148 ../objects/Istar/other.c:149
   
  19271880msgstr "Тип"
  19281881
  1929 #: ../app/sheets_dialog.c:377
   1882#: ../app/sheets_dialog.c:378
  19301883msgid "Browse..."
  19311884msgstr "Избор..."
  19321885
  1933 #: ../app/sheets_dialog.c:386
   1886#: ../app/sheets_dialog.c:387
  19341887msgid "SVG Shape:"
  1935 msgstr "SVG Форма:"
  1936 
  1937 #: ../app/sheets_dialog.c:413 ../app/sheets_dialog.c:476
   1888msgstr "Форма, SVG:"
   1889
   1890#: ../app/sheets_dialog.c:414 ../app/sheets_dialog.c:477
  19381891msgid "description:"
  19391892msgstr "описание:"
  19401893
  1941 #: ../app/sheets_dialog.c:425
   1894#: ../app/sheets_dialog.c:426
  19421895msgid "Sheet name:"
  19431896msgstr "Име на работен лист:"
  19441897
  1945 #: ../app/sheets_dialog.c:446 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:289
  1946 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1092
   1898#: ../app/sheets_dialog.c:447 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:290
   1899#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1093
  19471900msgid "Line Break"
  19481901msgstr "Нова линия"
  19491902
  1950 #: ../app/sheets_dialog.c:568
   1903#: ../app/sheets_dialog.c:569
  19511904msgid "Edit Attributes"
  1952 msgstr "Редакция на свойствата"
  1953 
  1954 #: ../app/sheets_dialog.c:583
   1905msgstr "Редактиране на свойствата"
   1906
   1907#: ../app/sheets_dialog.c:584
  19551908msgid "DiaObject"
  19561909msgstr "Обект на Dia"
  19571910
  1958 #: ../app/sheets_dialog.c:599 ../app/sheets_dialog.c:692
   1911#: ../app/sheets_dialog.c:600 ../app/sheets_dialog.c:693
  19591912msgid "Description:"
  19601913msgstr "Описание:"
  19611914
  1962 #: ../app/sheets_dialog.c:618 ../objects/FS/flow-ortho.c:169
   1915#: ../app/sheets_dialog.c:619 ../objects/FS/flow-ortho.c:169
  19631916#: ../objects/FS/flow.c:146 ../objects/Istar/link.c:164
  19641917#: ../objects/Jackson/phenomenon.c:144 ../objects/KAOS/metaandorrel.c:164
  1965 #: ../objects/KAOS/metabinrel.c:171 ../objects/UML/class_dialog.c:912
  1966 #: ../objects/UML/class_dialog.c:1840 ../objects/UML/class_dialog.c:2069
  1967 #: ../objects/UML/class_dialog.c:2585
   1918#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:171 ../objects/UML/class_dialog.c:975
   1919#: ../objects/UML/class_dialog.c:1928 ../objects/UML/class_dialog.c:2166
   1920#: ../objects/UML/class_dialog.c:2692
  19681921msgid "Type:"
  19691922msgstr "Вид:"
  19701923
  1971 #: ../app/sheets_dialog.c:656
   1924#: ../app/sheets_dialog.c:657
  19721925msgid "Sheet"
  19731926msgstr "Работен лист"
  19741927
  1975 #: ../app/sheets_dialog.c:672 ../objects/ER/attribute.c:153
   1928#: ../app/sheets_dialog.c:673 ../objects/ER/attribute.c:153
  19761929#: ../objects/ER/entity.c:135 ../objects/ER/relationship.c:140
  1977 #: ../objects/UML/association.c:238 ../objects/UML/association.c:1166
  1978 #: ../objects/UML/class_dialog.c:901 ../objects/UML/class_dialog.c:1829
  1979 #: ../objects/UML/class_dialog.c:2058 ../objects/UML/class_dialog.c:2574
  1980 #: ../objects/UML/dependency.c:134 ../objects/UML/generalization.c:130
  1981 #: ../objects/UML/realizes.c:131
   1930#: ../objects/UML/association.c:238 ../objects/UML/association.c:1160
   1931#: ../objects/UML/class_dialog.c:964 ../objects/UML/class_dialog.c:1917
   1932#: ../objects/UML/class_dialog.c:2155 ../objects/UML/class_dialog.c:2681
   1933#: ../objects/UML/dependency.c:135 ../objects/UML/generalization.c:131
   1934#: ../objects/UML/realizes.c:132
  19821935msgid "Name:"
  19831936msgstr "Име:"
  19841937
  1985 #  Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Remove
  1986 #  Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove
  1987 #  Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Remove
  1988 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Remove
  1989 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove
  1990 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Remove
  1991 #: ../app/sheets_dialog.c:784 ../objects/FS/function.c:706
  1992 #: ../objects/FS/function.c:858 ../objects/FS/function.c:860
  1993 msgid "Remove"
  1994 msgstr "Изтриване"
  1995 
  1996 #: ../app/sheets_dialog.c:809
   1938#: ../app/sheets_dialog.c:810
  19971939msgid "DiaObject:"
  19981940msgstr "Обект на Dia:"
  19991941
  2000 #: ../app/sheets_dialog.c:836
   1942#: ../app/sheets_dialog.c:837
  20011943msgid "Sheet:"
  20021944msgstr "Работна страница:"
  20031945
  2004 #: ../app/sheets_dialog.c:920
   1946#: ../app/sheets_dialog.c:921
  20051947msgid "Select SVG Shape File"
  20061948msgstr "Избор на файл с форми във формат SVG"
  20071949
  2008 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:164
   1950#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:165
  20091951msgid "Copy ->"
  20101952msgstr "Копиране ->"
  20111953
  2012 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:166
   1954#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:167
  20131955msgid "Copy All ->"
  20141956msgstr "Копиране на всички ->"
  20151957
  2016 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:168
   1958#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:169
  20171959msgid "Move ->"
  20181960msgstr "Преместване ->"
  20191961
  2020 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:170
   1962#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:171
  20211963msgid "Move All ->"
  20221964msgstr "Преместване на всички ->"
  20231965
  2024 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:303
   1966#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:304
  20251967#, c-format
  20261968msgid ""
   
  20311973"Форма"
  20321974
  2033 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:306
   1975#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:307
  20341976#, c-format
  20351977msgid ""
   
  20401982"Обект"
  20411983
  2042 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:309
   1984#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:310
  20431985#, c-format
  20441986msgid ""
   
  20491991"Неопределен вид"
  20501992
  2051 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:800
   1993#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:801
  20521994#, c-format
  20531995msgid "Filename must end with '%s': '%s'"
  20541996msgstr "Името на файла трябва да завършва с „%s“: „%s“"
  20551997
  2056 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:808
   1998#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:809
  20571999#, c-format
  20582000msgid "Error examining %s: %s"
  20592001msgstr "Грешка при преглед на %s: %s"
  20602002
  2061 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:829
   2003#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:830
  20622004#, c-format
  20632005msgid "Could not interpret shape file: '%s'"
  20642006msgstr "Файл „%s“ не може да бъде интерпретиран"
  20652007
  2066 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:899
   2008#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:900
  20672009msgid "Sheet must have a Name"
  20682010msgstr "Страницата трябва да има име"
  20692011
  2070 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1596 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1603
   2012#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1597 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1604
  20712013#, c-format
  20722014msgid "Couldn't open '%s': %s"
  2073 msgstr "„%s“: %s не може се отвори"
  2074 
  2075 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1655
   2015msgstr "Неуспех при отварянето на „%s“: %s"
   2016
   2017#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1656
  20762018#, c-format
  20772019msgid "Couldn't open: '%s' for writing"
  2078 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
  2079 
  2080 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1665
   2020msgstr "Неуспех при отварянето на „%s“ за запис"
   2021
   2022#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1666
  20812023msgid "a user"
  20822024msgstr "потребител"
  20832025
  2084 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1678
   2026#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1679
  20852027#, c-format
  20862028msgid "File: %s"
  20872029msgstr "Файл: %s"
  20882030
  2089 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1681
   2031#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1682
  20902032#, c-format
  20912033msgid "Date: %s"
  20922034msgstr "Дата: %s"
  20932035
  2094 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1685
   2036#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1686
  20952037#, c-format
  20962038msgid "For: %s"
  20972039msgstr "За: %s"
  20982040
  2099 #: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1702
   2041#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1703
  21002042msgid "add shapes here"
  21012043msgstr "тук се добавят формите"
  21022044
  2103 #: ../app/splash.c:58
   2045#: ../app/splash.c:56
  21042046msgid "Loading ..."
  21052047msgstr "Зареждане..."
  21062048
  2107 #: ../app/splash.c:76
   2049#: ../app/splash.c:74
  21082050#, c-format
  21092051msgid "Dia v %s"
  2110 msgstr "Dia v %s"
  2111 
  2112 #: ../dia.desktop.in.h:1
   2052msgstr "Dia, версия %s"
   2053
   2054#: ../dia.desktop.in.in.h:1
  21132055msgid "Dia Diagram Editor"
  2114 msgstr "Dia - Редактор на диаграми"
  2115 
  2116 #: ../dia.desktop.in.h:2
   2056msgstr "Редактор на диаграми (Dia)"
   2057
   2058#: ../dia.desktop.in.in.h:2
  21172059msgid "Edit your Diagrams"
  2118 msgstr "Редактиране на вашите диаграми"
  2119 
  2120 #: ../lib/arrows.c:40 ../objects/Jackson/domain.c:96
  2121 #: ../objects/UML/association.c:1189
  2122 msgid "None"
  2123 msgstr "Нито един"
  2124 
  2125 #: ../lib/arrows.c:41
   2060msgstr "Редактиране на диаграми"
   2061
   2062#: ../lib/arrows.c:44
  21262063msgid "Lines"
  21272064msgstr "Линии"
  21282065
  2129 #: ../lib/arrows.c:42
   2066#: ../lib/arrows.c:45
  21302067msgid "Hollow Triangle"
  21312068msgstr "Празен триъгълник"
  21322069
  2133 #: ../lib/arrows.c:43
   2070#: ../lib/arrows.c:46
  21342071msgid "Filled Triangle"
  21352072msgstr "Запълнен триъгълник"
  21362073
  2137 #: ../lib/arrows.c:44
   2074#: ../lib/arrows.c:47
  21382075msgid "Unfilled Triangle"
  21392076msgstr "Незапълнен триъгълник"
  21402077
  2141 #: ../lib/arrows.c:45
   2078#: ../lib/arrows.c:48
  21422079msgid "Hollow Diamond"
  2143 msgstr "Празен диамант"
  2144 
  2145 #: ../lib/arrows.c:46
   2080msgstr "Празен ромб"
   2081
   2082#: ../lib/arrows.c:49
  21462083msgid "Filled Diamond"
  2147 msgstr "Запълнен диамант"
  2148 
  2149 #: ../lib/arrows.c:47
   2084msgstr "Запълнен ромб"
   2085
   2086#: ../lib/arrows.c:50
  21502087msgid "Half Diamond"
  2151 msgstr "Половин диамант"
  2152 
  2153 #: ../lib/arrows.c:48
   2088msgstr "Половин ромб"
   2089
   2090#: ../lib/arrows.c:51
  21542091msgid "Half Head"
  21552092msgstr "Половин глава"
  21562093
  2157 #: ../lib/arrows.c:49
   2094#: ../lib/arrows.c:52
  21582095msgid "Slashed Cross"
  21592096msgstr "Пречупен кръст"
  21602097
  2161 #: ../lib/arrows.c:50
   2098#: ../lib/arrows.c:53
  21622099msgid "Filled Ellipse"
  21632100msgstr "Запълнена елипса"
  21642101
  2165 #: ../lib/arrows.c:51
   2102#: ../lib/arrows.c:54
  21662103msgid "Hollow Ellipse"
  21672104msgstr "Празна елипса"
  21682105
  2169 #: ../lib/arrows.c:52
   2106#: ../lib/arrows.c:55
  21702107msgid "Filled Dot"
  21712108msgstr "Запълнена точка"
  21722109
  2173 #: ../lib/arrows.c:53
   2110#: ../lib/arrows.c:56
  21742111msgid "Dimension Origin"
  2175 msgstr ""
  2176 
  2177 #: ../lib/arrows.c:54
   2112msgstr "Пространствен произход"
   2113
   2114#: ../lib/arrows.c:57
  21782115msgid "Blanked Dot"
  21792116msgstr "Празна точка"
  21802117
  2181 #: ../lib/arrows.c:55
   2118#: ../lib/arrows.c:58
  21822119msgid "Double Hollow Triangle"
  21832120msgstr "Двоен кух триъгълник"
  21842121
  2185 #: ../lib/arrows.c:56
   2122#: ../lib/arrows.c:59
  21862123msgid "Double Filled Triangle"
  21872124msgstr "Двоен запълнен триъгълник"
  21882125
  2189 #: ../lib/arrows.c:57
   2126#: ../lib/arrows.c:60
  21902127msgid "Filled Dot and Triangle"
  21912128msgstr "Запълнена точка и триъгълник"
  21922129
  2193 #: ../lib/arrows.c:58
   2130#: ../lib/arrows.c:61
  21942131msgid "Filled Box"
  21952132msgstr "Запълнена кутия"
  21962133
  2197 #: ../lib/arrows.c:59
   2134#: ../lib/arrows.c:62
  21982135msgid "Blanked Box"
  21992136msgstr "Празна кутия"
  22002137
  2201 #: ../lib/arrows.c:60
   2138#: ../lib/arrows.c:63
  22022139msgid "Slashed"
  22032140msgstr "Пресечен"
  22042141
  2205 #: ../lib/arrows.c:61
   2142#: ../lib/arrows.c:64
  22062143msgid "Integral Symbol"
  22072144msgstr "Символ за интеграл"
  22082145
  2209 #: ../lib/arrows.c:62
   2146#: ../lib/arrows.c:65
  22102147msgid "Crow Foot"
  22112148msgstr "Птича стъпка"
  22122149
  2213 #: ../lib/arrows.c:63
   2150#: ../lib/arrows.c:66
  22142151msgid "Cross"
  22152152msgstr "Кръст"
  22162153
  2217 #: ../lib/arrows.c:64
   2154#: ../lib/arrows.c:67
  22182155msgid "1-or-many"
  22192156msgstr "1-или-много"
  22202157
  2221 #: ../lib/arrows.c:65
   2158#: ../lib/arrows.c:68
  22222159msgid "0-or-many"
  22232160msgstr "0-или-много"
  22242161
  2225 #: ../lib/arrows.c:66
   2162#: ../lib/arrows.c:69
  22262163msgid "1-or-0"
  22272164msgstr "1-или-0"
  22282165
  2229 #: ../lib/arrows.c:67
   2166#: ../lib/arrows.c:70
  22302167msgid "1 exactly"
  22312168msgstr "точно 1"
  22322169
  2233 #: ../lib/arrows.c:68
   2170#: ../lib/arrows.c:71
  22342171msgid "Filled Concave"
  2235 msgstr "Запълнена вдлъбнатина"
  2236 
  2237 #: ../lib/arrows.c:69
   2172msgstr "Запълнена кухина"
   2173
   2174#: ../lib/arrows.c:72
  22382175msgid "Blanked Concave"
  22392176msgstr "Празна кухина"
  22402177
  2241 #: ../lib/arrows.c:70
   2178#: ../lib/arrows.c:73
  22422179msgid "Round"
  22432180msgstr "Окръжност"
  22442181
  2245 #: ../lib/arrows.c:71
   2182#: ../lib/arrows.c:74
  22462183msgid "Open Round"
  22472184msgstr "Отворена окръжност"
  22482185
  2249 #: ../lib/arrows.c:72
   2186#: ../lib/arrows.c:75
  22502187msgid "Backslash"
  22512188msgstr "Обратно наклонена черта"
  22522189
  2253 #: ../lib/arrows.c:73
   2190#: ../lib/arrows.c:76
  22542191msgid "Infinite Line"
   2192msgstr "Безкрайна линия"
   2193
   2194#: ../lib/arrows.c:1892
   2195msgid "Arrow head of unknown type"
   2196msgstr "Край на стрелка от неизвестен тип"
   2197
   2198#: ../lib/arrows.c:1900
   2199#, c-format
   2200msgid "Arrow head of type %s has too small dimensions, removing.\n"
  22552201msgstr ""
  2256 
  2257 #: ../lib/bezier_conn.c:533
  2258 #, fuzzy
   2202"Краят на стрелка от вид „%s“ има много малки размери, ще се премахне.\n"
   2203
   2204#: ../lib/arrows.c:2021
   2205msgid "unknown arrow"
   2206msgstr "неизвестна стрелка"
   2207
   2208#: ../lib/bezier_conn.c:636
  22592209msgid "Internal error: Setting corner type of endpoint of bezier"
  2260 msgstr "Грешка: Ъглова стойност за крайна точка на Безие"
  2261 
  2262 #: ../lib/dia_xml.c:153
   2210msgstr "Вътрешна грешка: Ъглова стойност за крайна точка на Безие"
   2211
   2212#: ../lib/create.c:50 ../lib/create.c:100 ../lib/create.c:127
   2213#: ../lib/create.c:161 ../lib/create.c:197 ../lib/create.c:224
   2214#: ../lib/create.c:260 ../lib/create.c:295 ../lib/create.c:335
   2215#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:204 ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:140
   2216msgid "Can't find standard object"
   2217msgstr "Неуспех при намирането на стандартен обект"
   2218
   2219#: ../lib/dia_dirs.c:238
   2220#, c-format
   2221msgid "%s<illegal characters>..."
   2222msgstr "%s<невалидни знаци>..."
   2223
   2224#: ../lib/dia_dirs.c:269
   2225#, c-format
   2226msgid "Too many ..'s in filename %s\n"
   2227msgstr "Твърде много точки в името на файла „%s“\n"
   2228
   2229#: ../lib/dia_xml.c:163
  22632230#, c-format
  22642231msgid ""
   
  22662233"assuming it is encoded in %s"
  22672234msgstr ""
  2268 "Липсват спецификации за кодирането на файл %s;\n"
   2235"Липсват спецификации за кодирането на файл „%s“;\n"
  22692236"за кодиране по подразбиране ще бъде прието %s."
  22702237
  2271 #: ../lib/dia_xml.c:471
   2238#: ../lib/dia_xml.c:565
  22722239msgid "Taking point value of non-point node."
  2273 msgstr "Използване на точкова стойност на не-точков елемент."
  2274 
  2275 #: ../lib/dia_xml.c:482
   2240msgstr "Използване на точкова стойност за елемент, който не е точков."
   2241
   2242#: ../lib/dia_xml.c:576
  22762243#, c-format
  22772244msgid "Incorrect x Point value \"%s\" %f; discarding it."
  22782245msgstr "Неправилна стойност за x-точка „%s“ %f; ще бъде пренебрегната."
  22792246
  2280 #: ../lib/dia_xml.c:489
  2281 #, fuzzy
   2247#: ../lib/dia_xml.c:583
  22822248msgid "Error parsing point."
  2283 msgstr "Грешка при разпознаване на точката."
   2249msgstr "Грешка при анализиране на точката."
  22842250
  22852251#  don't bother with useless warnings (see above)
  22862252#. don't bother with useless warnings (see above)
  2287 #: ../lib/dia_xml.c:497
   2253#: ../lib/dia_xml.c:591
  22882254#, c-format
  22892255msgid "Incorrect y Point value \"%s\" %f; discarding it."
  2290 msgstr "Неправилна y-стойност „%s“ %f; ще бъде пренебрегната."
  2291 
  2292 #: ../lib/dia_xml.c:872
   2256msgstr "Неправилна стойност за y-точка „%s“ %f; ще бъде пренебрегната."
   2257
   2258#: ../lib/dia_xml.c:1063
  22932259msgid ""
  22942260"Your local character set is UTF-8. Because of issues with libxml1 and the "
   
  22962262"problems. Please report to dia-list@gnome.org if you see this message."
  22972263msgstr ""
  2298 "Наборът от символи, който ползвате е с UTF-8 кодиране. Поради разногласия с "
  2299 "libxml1 и поддръжката на файлове от предишни версии на Dia, ще имате "
  2300 "проблеми. Моля, изпратете съобщение на dia-list@gnome.org, ако това "
  2301 "съобщение се появи."
  2302 
  2303 #: ../lib/diaarrowchooser.c:269
   2264"Наборът от символи, който ползвате, е UTF-8. Поради проблеми с libxml1 и "
   2265"поддръжката на файлове от предишни версии на Dia, ще имате затруднения. "
   2266"Моля, докладвайте до dia-list@gnome.org, ако това съобщение се появи."
   2267
   2268#: ../lib/diaarrowchooser.c:322
  23042269msgid "Arrow Properties"
  23052270msgstr "Настройки на стрелка"
  23062271
  2307 #: ../lib/diaarrowchooser.c:351 ../lib/dialinechooser.c:333
   2272#: ../lib/diaarrowchooser.c:421 ../lib/dialinechooser.c:333
  23082273msgid "Details..."
  23092274msgstr "Подробности..."
   
  23232288#: ../lib/diagtkfontsel.c:210
  23242289msgid "The X string that represents this font."
  2325 msgstr "X-ти низ, представящ този шрифт."
   2290msgstr "Низът X, представящ този шрифт."
  23262291
  23272292#: ../lib/diagtkfontsel.c:216
   
  23352300#: ../lib/diagtkfontsel.c:321
  23362301msgid "_Family:"
  2337 msgstr "Семейство:"
   2302msgstr "_Семейство:"
  23382303
  23392304#: ../lib/diagtkfontsel.c:327
  23402305msgid "_Style:"
  2341 msgstr "Стил"
   2306msgstr "С_тил:"
  23422307
  23432308#: ../lib/diagtkfontsel.c:333
   
  23552320msgstr "Избор на шрифт"
  23562321
  2357 #: ../lib/dialibartrenderer.c:288
   2322#: ../lib/dialibartrenderer.c:295
  23582323msgid "gdk_renderer: Unsupported fill mode specified!\n"
  23592324msgstr "gdk_renderer: Зададен е неподдържан начин на запълване!\n"
   
  23662331#, c-format
  23672332msgid "Multiple export filters with unique name %s"
  2368 msgstr "Множествени филтри за експорт с уникално име %s"
  2369 
  2370 #: ../lib/font.c:95
   2333msgstr "Множествени филтри за изнасяне с уникално име %s"
   2334
   2335#: ../lib/font.c:102
  23712336#, c-format
  23722337msgid "Can't load font %s.\n"
  2373 msgstr "Шрифт %s не може да бъде зареден.\n"
  2374 
  2375 #: ../lib/message.c:78 ../lib/message.c:238
  2376 msgid "Error"
  2377 msgstr "Грешка"
   2338msgstr "Неуспех при зареждането на шрифт „%s“\n"
  23782339
  23792340#: ../lib/message.c:80 ../lib/message.c:226
   
  24222383"%s"
  24232384msgstr ""
  2424 "Плъгин „%s“\n"
  2425 "%s не може да бъде зареден."
   2385"Неуспех при зареждането на приставка „%s“\n"
   2386"%s"
  24262387
  24272388#: ../lib/plug-ins.c:246
  24282389#, c-format
  24292390msgid "Could not find plugin init function in `%s'"
  2430 msgstr "Инициализиращата функция за плъгин не може да бъде открита в „%s“"
   2391msgstr "Инициализиращата функция за приставката не може да бъде открита в „%s“"
  24312392
  24322393#: ../lib/plug-ins.c:248
   
  24362397#: ../lib/plug-ins.c:256 ../lib/plug-ins.c:264
  24372398msgid "dia_plugin_init() call failed"
  2438 msgstr "dia_plugin_init() call failed"
   2399msgstr "Неуспех при извикването на dia_plugin_init()"
  24392400
  24402401#: ../lib/plug-ins.c:283
  24412402#, c-format
  24422403msgid "%s Plugin could not be unloaded"
  2443 msgstr "%s плъгин не може да бъде зареден"
   2404msgstr "Неуспех при изключването на приставка „%s“"
  24442405
  24452406#: ../lib/plug-ins.c:371
   
  24492410"`%s'"
  24502411msgstr ""
  2451 "„%s“\n"
  2452 "„%s“ не може да бъде отворен"
   2412"Неуспех при отварянето на „%s“\n"
   2413"„%s“"
  24532414
  24542415#: ../lib/prop_text.c:466
  24552416#, c-format
  24562417msgid "Group with %d objects"
  2457 msgstr ""
   2418msgstr "Група с %d обекти"
  24582419
  24592420#: ../lib/properties.c:64 ../lib/properties.h:469 ../lib/widgets.c:638
   
  24702431msgstr "Дясно"
  24712432
  2472 #: ../lib/properties.c:73 ../objects/chronogram/chronoline.c:179
   2433#: ../lib/properties.c:73 ../lib/properties.h:487 ../lib/properties.h:490
   2434#: ../objects/chronogram/chronoline.c:179
  24732435#: ../objects/chronogram/chronoref.c:158
  24742436msgid "Line color"
   
  24792441msgstr "Вид линия"
  24802442
  2481 #: ../lib/properties.c:75
   2443#: ../lib/properties.c:75 ../lib/properties.h:500 ../lib/properties.h:503
  24822444msgid "Fill color"
  24832445msgstr "Цвят на запълването"
   
  25032465#: ../lib/properties.c:81 ../lib/properties.h:531
  25042466#: ../objects/GRAFCET/condition.c:132 ../objects/GRAFCET/step.c:165
  2505 #: ../objects/GRAFCET/transition.c:142 ../objects/UML/class.c:143
  2506 #: ../objects/UML/class_dialog.c:351 ../objects/chronogram/chronoline.c:183
   2467#: ../objects/GRAFCET/transition.c:142 ../objects/UML/class.c:169
   2468#: ../objects/UML/class_dialog.c:394 ../objects/chronogram/chronoline.c:183
  25072469#: ../objects/chronogram/chronoref.c:164
  25082470msgid "Font"
   
  25162478msgstr "Размер на шрифта"
  25172479
  2518 #: ../lib/properties.c:83 ../objects/GRAFCET/step.c:169
  2519 #: ../objects/chronogram/chronoline.c:187
   2480#: ../lib/properties.c:83 ../lib/properties.h:543
   2481#: ../objects/GRAFCET/step.c:169 ../objects/chronogram/chronoline.c:187
  25202482#: ../objects/chronogram/chronoref.c:168
  25212483msgid "Text color"
  25222484msgstr "Цвят на текста"
  25232485
  2524 #: ../lib/properties.h:487 ../lib/properties.h:490
  2525 msgid "Line colour"
  2526 msgstr "Цвят на линия"
  2527 
  2528 #: ../lib/properties.h:500 ../lib/properties.h:503
  2529 msgid "Fill colour"
  2530 msgstr "Запълващ цвят"
  2531 
  2532 #: ../lib/properties.h:543
  2533 msgid "Text colour"
  2534 msgstr "Цвят на текста"
  2535 
  25362486#: ../lib/proplist.c:163
  25372487#, c-format
  25382488msgid "No attribute '%s' (%p) or no data(%p) in this attribute"
  2539 msgstr ""
   2489msgstr "Липсва атрибут „%s“ (%p) или няма данни (%p) в този атрибут"
  25402490
  25412491#: ../lib/widgets.c:375
   
  25462496#, c-format
  25472497msgid "Couldn't find font family for %s\n"
  2548 msgstr "Групата шрифтове за %s  не може да бъде открита\n"
   2498msgstr "Неуспех при намирането на семейство шрифтове за „%s“\n"
  25492499
  25502500#  Translators: Menu item Noun/Material/Solid
   
  25562506#: ../lib/widgets.c:792
  25572507msgid "Dashed"
  2558 msgstr "Прекъсната (-----)"
   2508msgstr "Прекъсната (тире)"
  25592509
  25602510#: ../lib/widgets.c:798
   
  25682518#: ../lib/widgets.c:810
  25692519msgid "Dotted"
  2570 msgstr "Пунктирана  (........)"
   2520msgstr "Пунктирана (точка)"
  25712521
  25722522#  fs->sizebox = GTK_HBOX(box);
   
  25742524#: ../lib/widgets.c:829
  25752525msgid "Dash length: "
  2576 msgstr "Дължина на тире:"
   2526msgstr "Дължина на тире: "
  25772527
  25782528#: ../lib/widgets.c:959
   
  25902540#: ../lib/widgets.c:1162
  25912541msgid "Size: "
  2592 msgstr "Размер:"
  2593 
  2594 #: ../lib/widgets.c:1307
   2542msgstr "Размер: "
   2543
   2544#: ../lib/widgets.c:1314
  25952545msgid "Select image file"
  25962546msgstr "Избор на файл с изображение"
  25972547
  2598 #: ../lib/widgets.c:1343
   2548#: ../lib/widgets.c:1348
  25992549msgid "Browse"
  26002550msgstr "Избор"
  26012551
  2602 #: ../lib/widgets.c:1957
  2603 #, fuzzy
   2552#: ../lib/widgets.c:1962
  26042553msgid "Reset menu"
  2605 msgstr "Рестартиране на менюто"
   2554msgstr "Изтриване на менюто"
   2555
   2556#: ../objects/AADL/aadl.c:52
   2557msgid "Architecture Analysis & Design Language diagram objects"
   2558msgstr ""
   2559"Диаграмни обекти тип „Архитектурен анализ и език за проектиране (AADL)“"
   2560
   2561#: ../objects/AADL/aadlbox.c:138
   2562msgid "Declaration"
   2563msgstr "Описание"
   2564
   2565#: ../objects/AADL/aadlbox.c:349
   2566msgid "Add Access Provider"
   2567msgstr "Добавяне на осигуряващ достъп"
   2568
   2569#: ../objects/AADL/aadlbox.c:351
   2570msgid "Add Access Requirer"
   2571msgstr "Добавяне на изискващ достъп"
   2572
   2573#: ../objects/AADL/aadlbox.c:353
   2574msgid "Add In Data Port"
   2575msgstr "Добавяне на порт за входни данни"
   2576
   2577#: ../objects/AADL/aadlbox.c:355
   2578msgid "Add In Event Port"
   2579msgstr "Добавяне на порт за входящи събития"
   2580
   2581#: ../objects/AADL/aadlbox.c:357
   2582msgid "Add In Event Data Port"
   2583msgstr "Добавяне на порт за данни за входящи събития"
   2584
   2585#: ../objects/AADL/aadlbox.c:359
   2586msgid "Add Out Data Port"
   2587msgstr "Добавяне на порт за изходни данни"
   2588
   2589#: ../objects/AADL/aadlbox.c:361
   2590msgid "Add Out Event Port"
   2591msgstr "Добавяне на порт за изходящи събития"
   2592
   2593#: ../objects/AADL/aadlbox.c:363
   2594msgid "Add Out Event Data Port"
   2595msgstr "Добавяне на порт за данни за изходящи събития"
   2596
   2597#: ../objects/AADL/aadlbox.c:365
   2598msgid "Add In Out Data Port"
   2599msgstr "Добавяне на порт за входно/изходни данни"
   2600
   2601#: ../objects/AADL/aadlbox.c:367
   2602msgid "Add In Out Event Port"
   2603msgstr "Добавяне на порт за входящи/изходящи събития"
   2604
   2605#: ../objects/AADL/aadlbox.c:369
   2606msgid "Add In Out Event Data Port"
   2607msgstr "Добавяне на порт за данни за входящи/изходящи събития"
   2608
   2609#: ../objects/AADL/aadlbox.c:371
   2610msgid "Add Port Group"
   2611msgstr "Добавяне на група на порта"
   2612
   2613#: ../objects/AADL/aadlbox.c:373
   2614msgid "Add Connection Point"
   2615msgstr "Добавяне на възлова точка"
   2616
   2617#: ../objects/AADL/aadlbox.c:377
   2618msgid "Delete Port"
   2619msgstr "Изтриване на порт"
   2620
   2621#: ../objects/AADL/aadlbox.c:378
   2622msgid "Edit Port Declaration"
   2623msgstr "Изтриване на описание на порт"
   2624
   2625#: ../objects/AADL/aadlbox.c:382
   2626msgid "Delete Connection Point"
   2627msgstr "Изтриване на възлова точка"
  26062628
  26072629#: ../objects/ER/attribute.c:155
   
  26182640
  26192641#: ../objects/ER/attribute.c:161
  2620 #, fuzzy
  26212642msgid "Multivalue:"
  26222643msgstr "Множествена стойност:"
   
  26282649#: ../objects/ER/entity.c:137
  26292650msgid "Weak:"
  2630 msgstr ""
   2651msgstr "Мек:"
  26312652
  26322653#: ../objects/ER/entity.c:139
   
  26472668msgstr "Общо:"
  26482669
  2649 #: ../objects/ER/participation.c:406 ../objects/FS/flow-ortho.c:645
   2670#: ../objects/ER/participation.c:406 ../objects/FS/flow-ortho.c:639
  26502671#: ../objects/GRAFCET/vector.c:312 ../objects/SADT/arrow.c:457
  2651 #: ../objects/UML/association.c:775 ../objects/UML/component_feature.c:184
  2652 #: ../objects/UML/dependency.c:373 ../objects/UML/generalization.c:369
  2653 #: ../objects/UML/realizes.c:360 ../objects/UML/transition.c:157
   2672#: ../objects/UML/association.c:769 ../objects/UML/component_feature.c:184
   2673#: ../objects/UML/dependency.c:374 ../objects/UML/generalization.c:370
   2674#: ../objects/UML/realizes.c:361 ../objects/UML/transition.c:161
  26542675#: ../objects/standard/zigzagline.c:348
  26552676msgid "Add segment"
  26562677msgstr "Добавяне на сегмент"
  26572678
  2658 #: ../objects/ER/participation.c:407 ../objects/FS/flow-ortho.c:646
   2679#: ../objects/ER/participation.c:407 ../objects/FS/flow-ortho.c:640
  26592680#: ../objects/GRAFCET/vector.c:313 ../objects/SADT/arrow.c:458
  2660 #: ../objects/UML/association.c:776 ../objects/UML/component_feature.c:185
  2661 #: ../objects/UML/dependency.c:374 ../objects/UML/generalization.c:370
  2662 #: ../objects/UML/realizes.c:361 ../objects/UML/transition.c:158
   2681#: ../objects/UML/association.c:770 ../objects/UML/component_feature.c:185
   2682#: ../objects/UML/dependency.c:375 ../objects/UML/generalization.c:371
   2683#: ../objects/UML/realizes.c:362 ../objects/UML/transition.c:162
  26632684#: ../objects/standard/zigzagline.c:349
  26642685msgid "Delete segment"
   
  26872708#  Translators: Menu item Noun/Energy
  26882709#. Translators: Menu item Noun/Energy
  2689 #: ../objects/FS/flow-ortho.c:160 ../objects/FS/flow-ortho.c:642
  2690 #: ../objects/FS/flow.c:137 ../objects/FS/flow.c:576
   2710#: ../objects/FS/flow-ortho.c:160 ../objects/FS/flow-ortho.c:636
   2711#: ../objects/FS/flow.c:137 ../objects/FS/flow.c:580
  26912712#: ../objects/FS/function.c:1096
  26922713msgid "Energy"
   
  26952716#  Translators: Menu item Noun/Material
  26962717#. Translators: Menu item Noun/Material
  2697 #: ../objects/FS/flow-ortho.c:161 ../objects/FS/flow-ortho.c:643
  2698 #: ../objects/FS/flow.c:138 ../objects/FS/flow.c:577
   2718#: ../objects/FS/flow-ortho.c:161 ../objects/FS/flow-ortho.c:637
   2719#: ../objects/FS/flow.c:138 ../objects/FS/flow.c:581
  26992720#: ../objects/FS/function.c:1072
  27002721msgid "Material"
   
  27092730#. Translators: Menu item Noun/Signal
  27102731#. Translators: Menu item Noun/Signal/Signal
  2711 #: ../objects/FS/flow-ortho.c:162 ../objects/FS/flow-ortho.c:644
  2712 #: ../objects/FS/flow.c:139 ../objects/FS/flow.c:578
   2732#: ../objects/FS/flow-ortho.c:162 ../objects/FS/flow-ortho.c:638
   2733#: ../objects/FS/flow.c:139 ../objects/FS/flow.c:582
  27132734#: ../objects/FS/function.c:1034 ../objects/FS/function.c:1036
  27142735#: ../objects/FS/function.c:1172 ../objects/FS/function.c:1174
   
  27212742
  27222743#: ../objects/FS/function.c:142
  2723 #, fuzzy
  27242744msgid "Wish function"
  27252745msgstr "Желана функция"
   
  27852805#. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Capture
  27862806#: ../objects/FS/function.c:694 ../objects/FS/function.c:928
  2787 #, fuzzy
  27882807msgid "Capture"
  2789 msgstr "Залавяне"
   2808msgstr "Прихващане"
  27902809
  27912810#  Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Discharge
   
  28302849#: ../objects/FS/function.c:716
  28312850msgid "Lift"
  2832 msgstr "Лифт"
   2851msgstr "Повдигане"
  28332852
  28342853#  Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Move
   
  28502869#: ../objects/FS/function.c:726
  28512870msgid "Conduct"
  2852 msgstr "Провеждам"
   2871msgstr "Провеждане"
  28532872
  28542873#  Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Convey
   
  30513070msgstr "Ориентация"
  30523071
  3053 #  Translators: Menu item Verb/Support/Position/Align
  3054 #. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Align
  3055 #: ../objects/FS/function.c:806
  3056 msgid "Align"
  3057 msgstr "Подравняване"
  3058 
  30593072#  Translators: Menu item Verb/Support/Position/Locate
  30603073#  Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Locate
   
  33893402#  Translators: Menu item Verb/Provision/Extract
  33903403#. Translators: Menu item Verb/Provision/Extract
  3391 #: ../objects/FS/function.c:942 ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:8
   3404#: ../objects/FS/function.c:942 ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:9
  33923405msgid "Extract"
  33933406msgstr "Извличане"
   
  36203633#  Translators: Menu item Verb/Convert/Process
  36213634#. Translators: Menu item Verb/Convert/Process
  3622 #: ../objects/FS/function.c:1032
   3635#: ../objects/FS/function.c:1032 ../sheets/AADL.sheet.in.h:8
   3636#: ../sheets/Gane_and_Sarson.sheet.in.h:7
  36233637msgid "Process"
  36243638msgstr "Обработване"
   
  36743688#: ../objects/FS/function.c:1058
  36753689msgid "Mark"
  3676 msgstr "Определям"
   3690msgstr "Определяне"
  36773691
  36783692#  Translators: Menu item Verb/Signal/Display
  36793693#. Translators: Menu item Verb/Signal/Display
  3680 #: ../objects/FS/function.c:1060 ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:6
   3694#: ../objects/FS/function.c:1060 ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:7
  36813695msgid "Display"
  3682 msgstr "Показвам"
   3696msgstr "Показване"
  36833697
  36843698#  Translators: Menu item Verb/Signal/Measure
   
  36883702#: ../objects/FS/function.c:1062 ../objects/FS/function.c:1064
  36893703msgid "Measure"
  3690 msgstr "Измервам"
   3704msgstr "Измерване"
  36913705
  36923706#  Translators: Menu item Verb/Signal/Measure/Calculate
   
  36943708#: ../objects/FS/function.c:1066
  36953709msgid "Calculate"
  3696 msgstr "Изчислявам"
   3710msgstr "Изчисляване"
  36973711
  36983712#  Translators: Menu item Verb/Signal/Represent
   
  37003714#: ../objects/FS/function.c:1068
  37013715msgid "Represent"
  3702 msgstr "Изобразявам"
   3716msgstr "Изобразяване"
  37033717
  37043718#  Translators: Menu item Noun
   
  38433857#: ../objects/FS/function.c:1122
  38443858msgid "Voltage"
  3845 msgstr "Волтаж"
   3859msgstr "Напрежение"
  38463860
  38473861#  Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity/Current
   
  39874001#: ../objects/FS/function.c:1180
  39884002msgid "User/Device Fn"
  3989 msgstr "Потребител/Устройство Fn"
   4003msgstr "Функция Потребител/устройство"
  39904004
  39914005#: ../objects/FS/function.c:1181
  39924006msgid "Wish Fn"
  3993 msgstr "Wish Fn"
   4007msgstr "Желана функция"
  39944008
  39954009#: ../objects/GRAFCET/action.c:135 ../sheets/SDL.sheet.in.h:9
   
  39984012
  39994013#: ../objects/GRAFCET/action.c:135
  4000 #, fuzzy
  40014014msgid "This action is a call to a macro-step"
  40024015msgstr "Това действие извиква макро-стъпка"
   
  40284041#: ../objects/GRAFCET/grafcet.c:45
  40294042msgid "GRAFCET diagram objects"
  4030 msgstr "GRAFCET обекти"
   4043msgstr "Обекти „GRAFCET“"
  40314044
  40324045#: ../objects/GRAFCET/step.c:146 ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:13
   
  40764089#: ../objects/GRAFCET/step.c:163
  40774090msgid "Shows a red dot to figure the step's activity"
  4078 msgstr "Показва червена точка до фигура за да покаже активност на стъпката"
   4091msgstr "Показва червена точка до фигура за, да покаже активност на стъпката"
  40794092
  40804093#: ../objects/GRAFCET/transition.c:140
   
  41204133#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:134
  41214134msgid "Vergent type:"
  4122 msgstr ""
   4135msgstr "Тип граница:"
  41234136
  41244137#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:405 ../objects/Istar/other.c:469
  41254138#: ../objects/Jackson/domain.c:531 ../objects/KAOS/goal.c:572
  4126 #: ../objects/KAOS/other.c:525 ../objects/SADT/box.c:445
  4127 #: ../objects/standard/line.c:220
   4139#: ../objects/KAOS/other.c:525 ../objects/SADT/box.c:447
   4140#: ../objects/standard/line.c:219
  41284141msgid "Add connection point"
  41294142msgstr "Добавяне на възлова точка"
   
  41344147
  41354148#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:410
  4136 #, fuzzy
  41374149msgid "GRAFCET OR/AND vergent"
  4138 msgstr "GRAFCET OR/AND vergent"
   4150msgstr "Граница тип И/ИЛИ на „GRAFCET“"
  41394151
  41404152#: ../objects/Istar/actor.c:68 ../objects/Istar/link.c:152
   
  41524164#: ../objects/Istar/goal.c:76 ../objects/KAOS/goal.c:79
  41534165msgid "Softgoal"
  4154 msgstr "Softgoal"
   4166msgstr "Приблизителна цел"
  41554167
  41564168#: ../objects/Istar/goal.c:77 ../objects/KAOS/goal.c:80
   
  41654177#: ../objects/Istar/istar.c:46
  41664178msgid "Istar diagram"
  4167 msgstr "I* план"
   4179msgstr "„I*“ план"
  41684180
  41694181#: ../objects/Istar/link.c:153
  41704182msgid "Positive Contrib"
  4171 msgstr "Positive Contrib"
   4183msgstr "Положителна жертва"
  41724184
  41734185#: ../objects/Istar/link.c:154
  41744186msgid "Negative contrib"
  4175 msgstr "Negative contrib"
   4187msgstr "Отрицателна жертва"
  41764188
  41774189#: ../objects/Istar/link.c:155 ../sheets/UML.sheet.in.h:10
   
  41854197#: ../objects/Istar/link.c:157
  41864198msgid "Means-Ends"
  4187 msgstr "Means-Ends"
   4199msgstr "Смисъл-край"
  41884200
  41894201#: ../objects/Istar/other.c:73
   
  41914203msgstr "Източник"
  41924204
  4193 #: ../objects/Istar/other.c:74
   4205#: ../objects/Istar/other.c:74 ../sheets/BPMN.sheet.in.h:43
  41944206msgid "Task"
  41954207msgstr "Задача"
   
  41974209#: ../objects/Istar/other.c:470 ../objects/Jackson/domain.c:532
  41984210#: ../objects/KAOS/goal.c:573 ../objects/KAOS/other.c:526
  4199 #: ../objects/SADT/box.c:446 ../objects/standard/line.c:221
   4211#: ../objects/SADT/box.c:448 ../objects/standard/line.c:220
  42004212msgid "Delete connection point"
  42014213msgstr "Изтриване на възлова точка"
   
  42034215#: ../objects/Istar/other.c:475
  42044216msgid "i* other"
  4205 msgstr "i* друг"
   4217msgstr "Други „i*“"
  42064218
  42074219#: ../objects/Jackson/domain.c:79
  4208 #, fuzzy
  42094220msgid "Given Domain"
  4210 msgstr "Определен домейн"
   4221msgstr "Даден домейн"
  42114222
  42124223#: ../objects/Jackson/domain.c:80
   
  42154226
  42164227#: ../objects/Jackson/domain.c:81
  4217 #, fuzzy
  42184228msgid "Machine Domain"
  42194229msgstr "Машинен домейн"
   
  42334243#: ../objects/Jackson/domain.c:176 ../objects/Jackson/domain.c:177
  42344244msgid "Domain Type"
  4235 msgstr ""
   4245msgstr "Тип домейн"
  42364246
  42374247#: ../objects/Jackson/domain.c:181
  42384248msgid "Domain Kind"
  4239 msgstr ""
   4249msgstr "Вид домейн"
  42404250
  42414251#: ../objects/Jackson/domain.c:182
   
  42454255#: ../objects/Jackson/domain.c:537
  42464256msgid "Jackson domain"
  4247 msgstr "Поле на Джаксън"
   4257msgstr "Домейн на Джаксън"
  42484258
  42494259#: ../objects/Jackson/jackson.c:47
   
  42594269msgstr "Изискване"
  42604270
  4261 #: ../objects/Jackson/phenomenon.c:142 ../objects/UML/message.c:150
   4271#: ../objects/Jackson/phenomenon.c:142 ../objects/UML/message.c:151
  42624272msgid "Message:"
  42634273msgstr "Съобщение:"
   
  42734283#: ../objects/KAOS/goal.c:578
  42744284msgid "KAOS goal"
  4275 msgstr "KAOS цел"
   4285msgstr "Цел „KAOS“"
  42764286
  42774287#: ../objects/KAOS/kaos.c:49
  42784288msgid "KAOS diagram"
  4279 msgstr "KAOS обекти"
   4289msgstr "Обекти „KAOS“"
  42804290
  42814291#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:151
  4282 #, fuzzy
  42834292msgid "AND Refinement"
  4284 msgstr "И Пречистване"
   4293msgstr "Пречистване „И“"
  42854294
  42864295#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:152
  4287 #, fuzzy
  42884296msgid "Complete AND Refinement"
  4289 msgstr "Завършване И Пречистване"
   4297msgstr "Завършено пречистване „И“"
  42904298
  42914299#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:153
  4292 #, fuzzy
  42934300msgid "OR Refinement"
  4294 msgstr "ИЛИ Пречистване"
   4301msgstr "Пречистване „ИЛИ“"
  42954302
  42964303#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:154
   
  43284335#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:161
  43294336msgid "CapableOf"
  4330 msgstr "CapableOf"
   4337msgstr "Възможности"
  43314338
  43324339#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:162
   
  43404347#: ../objects/KAOS/other.c:531
  43414348msgid "KAOS other"
  4342 msgstr "KAOS друг"
   4349msgstr "Други „KAOS“"
  43434350
  43444351#: ../objects/Misc/analog_clock.c:137
   
  43624369msgstr "Показване на часовете"
  43634370
  4364 #: ../objects/Misc/libmisc.c:38
   4371#: ../objects/Misc/libmisc.c:42
  43654372msgid "Miscellaneous objects"
  43664373msgstr "Разни обекти"
   
  43684375#  property rows
  43694376#. property rows
  4370 #: ../objects/SADT/arrow.c:134 ../objects/UML/class.c:148
  4371 #: ../objects/UML/class_dialog.c:357
   4377#: ../objects/SADT/arrow.c:134 ../objects/UML/class.c:174
   4378#: ../objects/UML/class_dialog.c:400
  43724379msgid "Normal"
  43734380msgstr "Нормално"
   
  43754382#: ../objects/SADT/arrow.c:135
  43764383msgid "Import resource (not shown upstairs)"
  4377 msgstr ""
   4384msgstr "Внасяне на ресурс (без да се показва звездичката)"
  43784385
  43794386#: ../objects/SADT/arrow.c:136
  43804387msgid "Imply resource (not shown downstairs)"
  4381 msgstr ""
   4388msgstr "Загатване на ресурс (без да се показва звездичката)"
  43824389
  43834390#: ../objects/SADT/arrow.c:137
   
  43904397
  43914398#: ../objects/SADT/arrow.c:144
  4392 #, fuzzy
  43934399msgid "Flow style:"
  43944400msgstr "Вид на потока:"
   
  44084414#: ../objects/SADT/arrow.c:463
  44094415msgid "SADT Arrow"
  4410 msgstr "SADT-стрелка"
   4416msgstr "Стрелка „SADT“"
  44114417
  44124418#: ../objects/SADT/box.c:137 ../objects/flowchart/box.c:152
   
  44244430msgstr "Идентификатор, който се появява в долния ляв ъгъл на кутията"
  44254431
  4426 #: ../objects/SADT/box.c:451
   4432#: ../objects/SADT/box.c:453
  44274433msgid "SADT box"
  4428 msgstr "SADT-кутия"
   4434msgstr "Кутия „SADT“"
  44294435
  44304436#: ../objects/SADT/sadt.c:41
  44314437msgid "SADT diagram objects"
  4432 msgstr "SADT обекти"
  4433 
  4434 #: ../objects/UML/actor.c:364 ../objects/UML/actor.c:366
   4438msgstr "Обекти „SADT“"
   4439
   4440#: ../objects/UML/actor.c:349 ../objects/UML/actor.c:351
  44354441#: ../sheets/UML.sheet.in.h:2
  44364442msgid "Actor"
  44374443msgstr "Участник"
  44384444
  4439 #: ../objects/UML/association.c:1179 ../objects/UML/class_dialog.c:2102
   4445#: ../objects/UML/association.c:1173 ../objects/UML/class_dialog.c:2208
  44404446msgid "Direction:"
  44414447msgstr "Посока:"
  44424448
  4443 #: ../objects/UML/association.c:1196
   4449#: ../objects/UML/association.c:1190
  44444450msgid "From A to B"
  44454451msgstr "От А към Б"
  44464452
  4447 #: ../objects/UML/association.c:1203
   4453#: ../objects/UML/association.c:1197
  44484454msgid "From B to A"
  44494455msgstr "От Б към А"
  44504456
  4451 #: ../objects/UML/association.c:1227 ../objects/UML/association.c:1235
   4457#: ../objects/UML/association.c:1221 ../objects/UML/association.c:1229
  44524458msgid "Side A"
  44534459msgstr "Страна А"
  44544460
  4455 #: ../objects/UML/association.c:1229 ../objects/UML/association.c:1237
   4461#: ../objects/UML/association.c:1223 ../objects/UML/association.c:1231
  44564462msgid "Side B"
  44574463msgstr "Страна Б"
  44584464
  4459 #: ../objects/UML/association.c:1243
   4465#: ../objects/UML/association.c:1237
  44604466msgid "Role:"
  44614467msgstr "Роля:"
  44624468
  4463 #: ../objects/UML/association.c:1255
   4469#: ../objects/UML/association.c:1249
  44644470msgid "Multiplicity:"
  44654471msgstr "Разновидност:"
  44664472
  4467 #: ../objects/UML/association.c:1266 ../objects/UML/class_dialog.c:946
  4468 #: ../objects/UML/class_dialog.c:1864
   4473#: ../objects/UML/association.c:1260 ../objects/UML/class_dialog.c:1019
   4474#: ../objects/UML/class_dialog.c:1952
  44694475msgid "Visibility:"
  44704476msgstr "Видимост:"
  44714477
  4472 #: ../objects/UML/association.c:1275 ../objects/UML/class_dialog.c:955
  4473 #: ../objects/UML/class_dialog.c:1873 ../objects/UML/uml.c:101
   4478#: ../objects/UML/association.c:1269 ../objects/UML/class_dialog.c:1028
   4479#: ../objects/UML/class_dialog.c:1961 ../objects/UML/uml.c:102
  44744480msgid "Public"
  44754481msgstr "Публичен"
  44764482
  4477 #: ../objects/UML/association.c:1285 ../objects/UML/class_dialog.c:963
  4478 #: ../objects/UML/class_dialog.c:1881 ../objects/UML/uml.c:102
   4483#: ../objects/UML/association.c:1279 ../objects/UML/class_dialog.c:1036
   4484#: ../objects/UML/class_dialog.c:1969 ../objects/UML/uml.c:103
  44794485msgid "Private"
  44804486msgstr "Частен"
  44814487
  4482 #: ../objects/UML/association.c:1295 ../objects/UML/class_dialog.c:971
  4483 #: ../objects/UML/class_dialog.c:1889 ../objects/UML/uml.c:103
   4488#: ../objects/UML/association.c:1289 ../objects/UML/class_dialog.c:1044
   4489#: ../objects/UML/class_dialog.c:1977 ../objects/UML/uml.c:104
  44844490msgid "Protected"
  44854491msgstr "Защитен"
  44864492
  4487 #: ../objects/UML/association.c:1305 ../objects/UML/class_dialog.c:979
  4488 #: ../objects/UML/class_dialog.c:1897
   4493#: ../objects/UML/association.c:1299 ../objects/UML/class_dialog.c:1052
   4494#: ../objects/UML/class_dialog.c:1985 ../objects/UML/uml.c:105
  44894495msgid "Implementation"
  44904496msgstr "Имплементация"
   
  44924498#  Show arrow:
  44934499#. Show arrow:
  4494 #: ../objects/UML/association.c:1324
   4500#: ../objects/UML/association.c:1318
  44954501msgid "Show arrow"
  44964502msgstr "Показване на стрелка:"
   
  44984504#  Aggregate
  44994505#. Aggregate
  4500 #: ../objects/UML/association.c:1330
   4506#: ../objects/UML/association.c:1324
  45014507msgid "Aggregate"
  45024508msgstr "Събиране"
   
  45044510#  Composition
  45054511#. Composition
  4506 #: ../objects/UML/association.c:1338
   4512#: ../objects/UML/association.c:1332
  45074513msgid "Composition"
  45084514msgstr "Композиция"
  45094515
  4510 #: ../objects/UML/class.c:115 ../objects/UML/class.c:280
  4511 #: ../objects/UML/class.c:1270 ../sheets/UML.sheet.in.h:6
   4516#: ../objects/UML/class.c:137 ../objects/UML/class.c:308
   4517#: ../objects/UML/class.c:1703 ../sheets/UML.sheet.in.h:6
  45124518msgid "Class"
  45134519msgstr "Клас"
  45144520
  4515 #: ../objects/UML/class.c:119 ../objects/UML/classicon.c:138
  4516 #: ../objects/UML/component.c:124 ../objects/UML/large_package.c:128
  4517 #: ../objects/UML/object.c:149 ../objects/UML/small_package.c:124
   4521#: ../objects/UML/class.c:141 ../objects/UML/classicon.c:138
   4522#: ../objects/UML/component.c:124 ../objects/UML/large_package.c:129
   4523#: ../objects/UML/object.c:150 ../objects/UML/small_package.c:124
  45184524#: ../objects/UML/umloperation.c:68
  45194525msgid "Stereotype"
  45204526msgstr "Стереотип"
  45214527
  4522 #: ../objects/UML/class.c:121 ../objects/UML/class.c:158
  4523 #: ../objects/UML/class_dialog.c:382 ../objects/UML/umlattribute.c:43
   4528#: ../objects/UML/class.c:143 ../objects/UML/class.c:184
   4529#: ../objects/UML/class_dialog.c:425 ../objects/UML/umlattribute.c:43
  45244530#: ../objects/UML/umloperation.c:66 ../objects/UML/umlparameter.c:49
  45254531#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:3
   
  45274533msgstr "Коментар"
  45284534
  4529 #: ../objects/UML/class.c:123 ../objects/UML/class.c:152
  4530 #: ../objects/UML/class_dialog.c:296 ../objects/UML/class_dialog.c:367
  4531 #: ../objects/UML/class_dialog.c:1928 ../objects/UML/uml.c:109
   4535#: ../objects/UML/class.c:145 ../objects/UML/class.c:178
   4536#: ../objects/UML/class_dialog.c:324 ../objects/UML/class_dialog.c:410
   4537#: ../objects/UML/class_dialog.c:2016 ../objects/UML/uml.c:110
  45324538msgid "Abstract"
  45334539msgstr "Абстрактен"
  45344540
  4535 #: ../objects/UML/class.c:125
   4541#: ../objects/UML/class.c:147 ../objects/UML/class.c:1700
  45364542msgid "Template"
  45374543msgstr "Шаблон"
  45384544
  4539 #: ../objects/UML/class.c:128 ../objects/UML/class_dialog.c:305
   4545#: ../objects/UML/class.c:150 ../objects/UML/class_dialog.c:333
  45404546msgid "Suppress Attributes"
  45414547msgstr "Скриване на свойствата"
  45424548
  4543 #: ../objects/UML/class.c:130
   4549#: ../objects/UML/class.c:152
  45444550msgid "Suppress Operations"
  45454551msgstr "Скриване на операциите"
  45464552
  4547 #: ../objects/UML/class.c:132
   4553#: ../objects/UML/class.c:154
  45484554msgid "Visible Attributes"
  45494555msgstr "Видими свойства"
  45504556
  4551 #: ../objects/UML/class.c:134
   4557#: ../objects/UML/class.c:156
  45524558msgid "Visible Operations"
  45534559msgstr "Видими операции"
  45544560
  4555 #: ../objects/UML/class.c:136
   4561#: ../objects/UML/class.c:158
  45564562msgid "Visible Comments"
  45574563msgstr "Видими коментари"
  45584564
  4559 #: ../objects/UML/class.c:138 ../objects/UML/class_dialog.c:321
   4565#: ../objects/UML/class.c:160 ../objects/UML/class_dialog.c:349
  45604566msgid "Wrap Operations"
  45614567msgstr "Пренасяне на операциите"
  45624568
  4563 #: ../objects/UML/class.c:140
   4569#: ../objects/UML/class.c:162
  45644570msgid "Wrap after char"
  45654571msgstr "Пренасяне след буква"
  45664572
  4567 #: ../objects/UML/class.c:150 ../objects/UML/class_dialog.c:362
   4573#: ../objects/UML/class.c:164
   4574msgid "Comment line length"
   4575msgstr "Дължина на реда за коментари"
   4576
   4577#: ../objects/UML/class.c:166
   4578msgid "Comment tagging"
   4579msgstr "Отметки на коментара"
   4580
   4581#: ../objects/UML/class.c:176 ../objects/UML/class_dialog.c:405
  45684582msgid "Polymorphic"
  45694583msgstr "Полиморфичен"
  45704584
  4571 #: ../objects/UML/class.c:154
   4585#: ../objects/UML/class.c:180
  45724586msgid "Classname"
  45734587msgstr "Име на клас"
  45744588
  4575 #: ../objects/UML/class.c:156
   4589#: ../objects/UML/class.c:182
  45764590msgid "Abstract Classname"
  45774591msgstr "Име на абстрактен клас"
  45784592
  4579 #: ../objects/UML/class.c:162 ../objects/UML/class.c:164
  4580 #: ../objects/UML/class.c:166 ../objects/UML/class.c:168
  4581 #: ../objects/UML/class.c:170 ../objects/UML/class.c:172
   4593#: ../objects/UML/class.c:188 ../objects/UML/class.c:190
   4594#: ../objects/UML/class.c:192 ../objects/UML/class.c:194
   4595#: ../objects/UML/class.c:196 ../objects/UML/class.c:198
  45824596msgid " "
  45834597msgstr " "
  45844598
  4585 #: ../objects/UML/class.c:178 ../objects/UML/object.c:153
   4599#: ../objects/UML/class.c:204 ../objects/UML/object.c:154
  45864600msgid "Attributes"
  45874601msgstr "Свойства"
  45884602
  4589 #: ../objects/UML/class.c:180
   4603#: ../objects/UML/class.c:206
  45904604msgid "Operations"
  45914605msgstr "Операции"
  45924606
  4593 #: ../objects/UML/class.c:183
  4594 #, fuzzy
   4607#: ../objects/UML/class.c:209
  45954608msgid "Template Parameters"
  4596 msgstr "Параметри"
  4597 
  4598 #: ../objects/UML/class.c:275
   4609msgstr "Параметри на шаблона"
   4610
   4611#: ../objects/UML/class.c:303
  45994612msgid "Show Comments"
  46004613msgstr "Показване на коментарите"
   
  46024615#  Class page:
  46034616#. Class page:
  4604 #: ../objects/UML/class_dialog.c:265
   4617#: ../objects/UML/class_dialog.c:285
  46054618msgid "_Class"
  46064619msgstr "_Клас"
  46074620
  4608 #: ../objects/UML/class_dialog.c:273
   4621#: ../objects/UML/class_dialog.c:293
  46094622msgid "Class name:"
  46104623msgstr "Име на класа:"
  46114624
  4612 #: ../objects/UML/class_dialog.c:281 ../objects/UML/class_dialog.c:1851
  4613 #: ../objects/UML/dependency.c:136 ../objects/UML/generalization.c:132
  4614 #: ../objects/UML/realizes.c:133
   4625#: ../objects/UML/class_dialog.c:301 ../objects/UML/class_dialog.c:1939
   4626#: ../objects/UML/dependency.c:137 ../objects/UML/generalization.c:133
   4627#: ../objects/UML/realizes.c:134
  46154628msgid "Stereotype:"
  46164629msgstr "Стереотип:"
  46174630
  4618 #: ../objects/UML/class_dialog.c:288 ../objects/UML/class_dialog.c:934
  4619 #: ../objects/UML/class_dialog.c:1969 ../objects/UML/class_dialog.c:2091
   4631#: ../objects/UML/class_dialog.c:308 ../objects/UML/class_dialog.c:997
   4632#: ../objects/UML/class_dialog.c:2057 ../objects/UML/class_dialog.c:2188
  46204633msgid "Comment:"
  46214634msgstr "Коментар:"
  46224635
  4623 #: ../objects/UML/class_dialog.c:302
   4636#: ../objects/UML/class_dialog.c:330
  46244637msgid "Attributes visible"
  46254638msgstr "Видими свойства"
  46264639
  4627 #: ../objects/UML/class_dialog.c:311
   4640#: ../objects/UML/class_dialog.c:339
  46284641msgid "Operations visible"
  46294642msgstr "Видими операции"
  46304643
  4631 #: ../objects/UML/class_dialog.c:314
   4644#: ../objects/UML/class_dialog.c:342
  46324645msgid "Suppress operations"
  46334646msgstr "Скриване на операциите"
  46344647
  4635 #: ../objects/UML/class_dialog.c:328
   4648#: ../objects/UML/class_dialog.c:356
  46364649msgid "Wrap after this length: "
  46374650msgstr "Пренасяне след достигане на дължина:"
  46384651
  4639 #: ../objects/UML/class_dialog.c:335
   4652#: ../objects/UML/class_dialog.c:364
  46404653msgid "Comments visible"
  46414654msgstr "Видими коментари"
  46424655
   4656#: ../objects/UML/class_dialog.c:371
   4657msgid "Wrap comment after this length: "
   4658msgstr "Пренасяне на коментара след достигане на дължина:"
   4659
   4660#: ../objects/UML/class_dialog.c:378
   4661msgid "Show documenation tag"
   4662msgstr "Показване на отметката за документация"
   4663
  46434664#. head line
  4644 #: ../objects/UML/class_dialog.c:348 ../objects/UML/umlparameter.c:51
   4665#: ../objects/UML/class_dialog.c:391 ../objects/UML/umlparameter.c:51
  46454666msgid "Kind"
  46464667msgstr "Вид"
  46474668
  4648 #: ../objects/UML/class_dialog.c:353
   4669#: ../objects/UML/class_dialog.c:396
  46494670msgid "Size"
  46504671msgstr "Размер"
  46514672
  4652 #: ../objects/UML/class_dialog.c:372
   4673#: ../objects/UML/class_dialog.c:415
  46534674msgid "Class Name"
  46544675msgstr "Име на класа"
  46554676
  4656 #: ../objects/UML/class_dialog.c:377
   4677#: ../objects/UML/class_dialog.c:420
  46574678msgid "Abstract Class"
  46584679msgstr "Абстрактен клас"
  46594680
  46604681#. should probably be refactored too.
  4661 #: ../objects/UML/class_dialog.c:394
   4682#: ../objects/UML/class_dialog.c:437
  46624683msgid "Text Color"
  46634684msgstr "Цвят на текста"
  46644685
  4665 #: ../objects/UML/class_dialog.c:402
   4686#: ../objects/UML/class_dialog.c:445
  46664687msgid "Foreground Color"
  46674688msgstr "Цвят за чертане"
  46684689
  4669 #: ../objects/UML/class_dialog.c:410
   4690#: ../objects/UML/class_dialog.c:453
  46704691msgid "Background Color"
  46714692msgstr "Фон"
  46724693
  46734694#. Attributes page:
  4674 #: ../objects/UML/class_dialog.c:834
   4695#: ../objects/UML/class_dialog.c:897
  46754696msgid "_Attributes"
  4676 msgstr "Свойства"
  4677 
  4678 #: ../objects/UML/class_dialog.c:862 ../objects/UML/class_dialog.c:1787
  4679 #: ../objects/UML/class_dialog.c:2015 ../objects/UML/class_dialog.c:2535
   4697msgstr "_Свойства"
   4698
   4699#: ../objects/UML/class_dialog.c:925 ../objects/UML/class_dialog.c:1875
   4700#: ../objects/UML/class_dialog.c:2112 ../objects/UML/class_dialog.c:2642
  46804701msgid "_New"
  4681 msgstr "Нов"
  4682 
  4683 #: ../objects/UML/class_dialog.c:868 ../objects/UML/class_dialog.c:1793
  4684 #: ../objects/UML/class_dialog.c:2022 ../objects/UML/class_dialog.c:2541
   4702msgstr "_Нов"
   4703
   4704#: ../objects/UML/class_dialog.c:931 ../objects/UML/class_dialog.c:1881
   4705#: ../objects/UML/class_dialog.c:2119 ../objects/UML/class_dialog.c:2648
  46854706msgid "_Delete"
  4686 msgstr "Изтриване"
  4687 
  4688 #: ../objects/UML/class_dialog.c:874 ../objects/UML/class_dialog.c:1799
  4689 #: ../objects/UML/class_dialog.c:2029 ../objects/UML/class_dialog.c:2547
   4707msgstr "_Изтриване"
   4708
   4709#: ../objects/UML/class_dialog.c:937 ../objects/UML/class_dialog.c:1887
   4710#: ../objects/UML/class_dialog.c:2126 ../objects/UML/class_dialog.c:2654
  46904711msgid "Move up"
  46914712msgstr "Преместване нагоре"
  46924713
  4693 #: ../objects/UML/class_dialog.c:880 ../objects/UML/class_dialog.c:1805
  4694 #: ../objects/UML/class_dialog.c:2036 ../objects/UML/class_dialog.c:2553
   4714#: ../objects/UML/class_dialog.c:943 ../objects/UML/class_dialog.c:1893
   4715#: ../objects/UML/class_dialog.c:2133 ../objects/UML/class_dialog.c:2660
  46954716msgid "Move down"
  46964717msgstr "Преместване надолу"
  46974718
  4698 #: ../objects/UML/class_dialog.c:891
   4719#: ../objects/UML/class_dialog.c:954
  46994720msgid "Attribute data"
  47004721msgstr "Присвояване на информация"
  47014722
  4702 #: ../objects/UML/class_dialog.c:923
   4723#: ../objects/UML/class_dialog.c:986
  47034724msgid "Value:"
  47044725msgstr "Стойност:"
  47054726
  4706 #: ../objects/UML/class_dialog.c:1000 ../objects/UML/class_dialog.c:1913
   4727#: ../objects/UML/class_dialog.c:1073 ../objects/UML/class_dialog.c:2001
  47074728msgid "Class scope"
  47084729msgstr "Обхват на класа"
  47094730
  47104731#. Operations page:
  4711 #: ../objects/UML/class_dialog.c:1759
   4732#: ../objects/UML/class_dialog.c:1847
  47124733msgid "_Operations"
  4713 msgstr "Операции"
  4714 
  4715 #: ../objects/UML/class_dialog.c:1817
   4734msgstr "_Операции"
   4735
   4736#: ../objects/UML/class_dialog.c:1905
  47164737msgid "Operation data"
  47174738msgstr "Данни на операцията"
  47184739
  4719 #: ../objects/UML/class_dialog.c:1919
   4740#: ../objects/UML/class_dialog.c:2007
  47204741msgid "Inheritance type:"
  47214742msgstr "Вид на наследяването:"
  47224743
  4723 #: ../objects/UML/class_dialog.c:1936 ../objects/UML/uml.c:110
   4744#: ../objects/UML/class_dialog.c:2024 ../objects/UML/uml.c:111
  47244745msgid "Polymorphic (virtual)"
  47254746msgstr "Полиморфичен (виртуален)"
  47264747
  4727 #: ../objects/UML/class_dialog.c:1944 ../objects/UML/uml.c:111
   4748#: ../objects/UML/class_dialog.c:2032 ../objects/UML/uml.c:112
  47284749msgid "Leaf (final)"
  4729 msgstr "Лист (final)"
  4730 
  4731 #: ../objects/UML/class_dialog.c:1962
   4750msgstr "Лист (окончателен)"
   4751
   4752#: ../objects/UML/class_dialog.c:2050
  47324753msgid "Query"
  47334754msgstr "Справка"
  47344755
  4735 #: ../objects/UML/class_dialog.c:1986
   4756#: ../objects/UML/class_dialog.c:2083
  47364757msgid "Parameters:"
  47374758msgstr "Параметри:"
  47384759
  4739 #: ../objects/UML/class_dialog.c:2048
   4760#: ../objects/UML/class_dialog.c:2145
  47404761msgid "Parameter data"
  47414762msgstr "Информация за параметър"
  47424763
  4743 #: ../objects/UML/class_dialog.c:2080
   4764#: ../objects/UML/class_dialog.c:2177
  47444765msgid "Def. value:"
  4745 msgstr "Стойност по подразб.:"
  4746 
  4747 #: ../objects/UML/class_dialog.c:2111 ../objects/UML/umlparameter.c:34
   4766msgstr "Стандартна стойност:"
   4767
   4768#: ../objects/UML/class_dialog.c:2217 ../objects/UML/umlparameter.c:34
  47484769msgid "Undefined"
  47494770msgstr "Неопределен"
  47504771
  4751 #: ../objects/UML/class_dialog.c:2119 ../objects/UML/umlparameter.c:35
   4772#: ../objects/UML/class_dialog.c:2225 ../objects/UML/umlparameter.c:35
  47524773msgid "In"
  47534774msgstr "Входен"
  47544775
  4755 #: ../objects/UML/class_dialog.c:2128 ../objects/UML/umlparameter.c:36
   4776#: ../objects/UML/class_dialog.c:2234 ../objects/UML/umlparameter.c:36
  47564777msgid "Out"
  47574778msgstr "Изходен"
  47584779
  4759 #: ../objects/UML/class_dialog.c:2137 ../objects/UML/umlparameter.c:37
   4780#: ../objects/UML/class_dialog.c:2243 ../objects/UML/umlparameter.c:37
  47604781msgid "In & Out"
  47614782msgstr "Входен и изходен"
  47624783
  47634784#. Templates page:
  4764 #: ../objects/UML/class_dialog.c:2501
   4785#: ../objects/UML/class_dialog.c:2608
  47654786msgid "_Templates"
  4766 msgstr "Шаблони"
  4767 
  4768 #: ../objects/UML/class_dialog.c:2507 ../sheets/UML.sheet.in.h:29
   4787msgstr "_Шаблони"
   4788
   4789#: ../objects/UML/class_dialog.c:2614 ../sheets/UML.sheet.in.h:29
  47694790msgid "Template class"
  47704791msgstr "Шаблон за клас"
  47714792
  4772 #: ../objects/UML/class_dialog.c:2564
   4793#: ../objects/UML/class_dialog.c:2671
  47734794msgid "Formal parameter data"
  47744795msgstr "Данни на формален параметър"
   
  47834804
  47844805#: ../objects/UML/component_feature.c:145 ../sheets/UML.sheet.in.h:14
  4785 #, fuzzy
  47864806msgid "Facet"
  47874807msgstr "Фасет"
   
  47964816
  47974817#: ../objects/UML/component_feature.c:148 ../sheets/UML.sheet.in.h:12
  4798 #, fuzzy
  47994818msgid "Event Sink"
  48004819msgstr "Регистър на събитията"
   
  48044823msgstr "Ограничение:"
  48054824
  4806 #: ../objects/UML/dependency.c:138
   4825#: ../objects/UML/dependency.c:139
  48074826msgid "Show arrow:"
  48084827msgstr "Показване на стрелка:"
  48094828
  4810 #: ../objects/UML/implements.c:128
   4829#: ../objects/UML/implements.c:129
  48114830msgid "Interface:"
  48124831msgstr "Интерфейс:"
   
  48304849#: ../objects/UML/lifeline.c:422
  48314850msgid "UML Lifeline"
  4832 msgstr "UML линия на живот"
   4851msgstr "Линия на живот „UML“"
  48334852
  48344853#: ../objects/UML/message.c:135
   
  48604879msgstr "Рекурсивно"
  48614880
  4862 #: ../objects/UML/message.c:152
   4881#: ../objects/UML/message.c:153
  48634882msgid "Message type:"
  48644883msgstr "Вид на съобщението:"
  48654884
  4866 #: ../objects/UML/object.c:151
   4885#: ../objects/UML/object.c:152
  48674886msgid "Explicit state"
  48684887msgstr "Явно състояние"
  48694888
  4870 #: ../objects/UML/object.c:156
   4889#: ../objects/UML/object.c:157
  48714890msgid "Active object"
  48724891msgstr "Активен обект"
  48734892
  4874 #: ../objects/UML/object.c:158
   4893#: ../objects/UML/object.c:159
  48754894msgid "Show attributes"
  48764895msgstr "Показване на свойствата"
  48774896
  4878 #: ../objects/UML/object.c:160
   4897#: ../objects/UML/object.c:161
  48794898msgid "Multiple instance"
  48804899msgstr "Множествен екземпляр"
  48814900
   4901#  Translators: Menu item Verb/Provision/Extract
   4902#: ../objects/UML/state.c:153
   4903msgid "Entry action"
   4904msgstr "Начало на действие"
   4905
   4906#  Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Rotation
   4907#: ../objects/UML/state.c:154
   4908msgid "Do action"
   4909msgstr "Извършване на действие"
   4910
   4911#  Translators: Menu item Verb/Provision/Extract
   4912#: ../objects/UML/state.c:155
   4913msgid "Exit action"
   4914msgstr "Спиране на действие"
   4915
  48824916#. Would like to create a state_term instead, but making the connections
  48834917#. * is a pain
  4884 #: ../objects/UML/state.c:390
   4918#: ../objects/UML/state.c:470
  48854919msgid ""
  48864920"This diagram uses the State object for initial/final states.\n"
   
  48904924"Тази диаграма използва обекта „Състояние“ за начални/крайни състояния.\n"
  48914925"Тази възможност ще бъде премахната в бъдещите версии.\n"
  4892 "Моля, вместо него използвайте обекта „Начално/крайно състояние“.\n"
   4926"Вместо него използвайте обекта „Начално/крайно състояние“.\n"
  48934927
  48944928#: ../objects/UML/state_term.c:120
   
  48974931
  48984932#  Translators: Menu item Noun/Material/Human/Finger
  4899 #: ../objects/UML/transition.c:130
  4900 #, fuzzy
   4933#: ../objects/UML/transition.c:132
  49014934msgid "Trigger"
  4902 msgstr "Пръст на ръката"
  4903 
  4904 #: ../objects/UML/transition.c:131
   4935msgstr "Тригер"
   4936
   4937#: ../objects/UML/transition.c:133
  49054938msgid "The event that causes this transition to be taken"
  49064939msgstr "Взаимодействие"
  49074940
  4908 #: ../objects/UML/transition.c:132
  4909 #, fuzzy
   4941#: ../objects/UML/transition.c:134
  49104942msgid "Action"
  4911 msgstr "Функция"
  4912 
  4913 #: ../objects/UML/transition.c:133
   4943msgstr "Действие"
   4944
   4945#: ../objects/UML/transition.c:135
  49144946msgid "Action to perform when this transition is taken"
  4915 msgstr ""
  4916 
  4917 #: ../objects/UML/transition.c:134 ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:43
  4918 #, fuzzy
   4947msgstr "Действие, което да се извърши при приемането на този преход"
   4948
   4949#: ../objects/UML/transition.c:136 ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:43
  49194950msgid "Guard"
  49204951msgstr "Рамка"
  49214952
  4922 #: ../objects/UML/transition.c:135
   4953#: ../objects/UML/transition.c:137
  49234954msgid "Condition for taking this transition when the event is fired"
  4924 msgstr ""
  4925 
  4926 #: ../objects/UML/uml.c:65
  4927 msgid "Unified Modelling Language diagram objects"
  4928 msgstr "UML обекти"
  4929 
  4930 #: ../objects/UML/uml.c:104
  4931 #, fuzzy
  4932 msgid "Implmentation"
  4933 msgstr "Имплементация"
   4955msgstr "Условие за приемането на този преход, когато събитието е активирано"
   4956
   4957#: ../objects/UML/uml.c:66
   4958msgid "Unified Modelling Language diagram objects UML 1.3"
   4959msgstr "Обекти „Unified Modelling Language (UML 1.3)“"
  49344960
  49354961#: ../objects/UML/umlattribute.c:41 ../objects/UML/umlparameter.c:47
  4936 #, fuzzy
  49374962msgid "Value"
  4938 msgstr "Стойност:"
   4963msgstr "Стойност"
  49394964
  49404965#: ../objects/UML/umlattribute.c:45 ../objects/UML/umloperation.c:71
  4941 #, fuzzy
  49424966msgid "Visibility"
  4943 msgstr "Видимост:"
   4967msgstr "Видимост"
  49444968
  49454969#: ../objects/UML/umlattribute.c:47
  4946 #, fuzzy
  49474970msgid "Abstract (?)"
  4948 msgstr "Абстрактен"
   4971msgstr "Абстрактен (?)"
  49494972
  49504973#: ../objects/UML/umlattribute.c:49 ../objects/UML/umloperation.c:77
  4951 #, fuzzy
  49524974msgid "Class scope (static)"
  4953 msgstr "Обхват на класа"
   4975msgstr "Обхват на класа (статичен)"
  49544976
  49554977#: ../objects/UML/umloperation.c:73
  4956 #, fuzzy
  49574978msgid "Inheritance type"
  4958 msgstr "Вид на наследяването:"
   4979msgstr "Вид на наследяването"
  49594980
  49604981#: ../objects/UML/umloperation.c:75
  49614982msgid "Query (const)"
  4962 msgstr ""
   4983msgstr "Запитване (конст)"
  49634984
  49644985#: ../objects/UML/umloperation.c:79 ../objects/chronogram/chronoline.c:162
   
  49724993#: ../objects/UML/usecase.c:134
  49734994msgid "Collaboration"
  4974 msgstr ""
   4995msgstr "Съдействие"
  49754996
  49764997#: ../objects/bondgraph/bondgraph.c:39
  49774998msgid "Bond graph objects"
  4978 msgstr ""
   4999msgstr "Свързани графични обекти"
  49795000
  49805001#: ../objects/chronogram/chronogram.c:40
   
  49825003msgstr "Хронограмни обекти"
  49835004
  4984 #: ../objects/chronogram/chronoline.c:148
   5005#: ../objects/chronogram/chronoline.c:148 ../sheets/AADL.sheet.in.h:4
  49855006msgid "Data"
  49865007msgstr "Данни"
   
  50065027"example : @ 1.0 (2.0)1.0(2.0)\n"
  50075028msgstr ""
  5008 "@ време настройване на указателя за абсолютно време.\n"
  5009 "(продължителност  стартира броенето напред и изчаква „продължителност“.\n"
  5010 ")продължителност  стартира броенето назад и изчаква „продължителност“.\n"
   5029"@ време            настройване на указателя за абсолютно време.\n"
   5030"( продължителност  стартира броенето напред и изчаква „продължителност“.\n"
   5031") продължителност  стартира броенето назад и изчаква „продължителност“.\n"
  50115032"u продължителност  стартира броенето от „непознато“ състояние и изчаква "
  50125033"„продължителност“.\n"
   
  50245045
  50255046#: ../objects/chronogram/chronoline.c:168
  5026 #, fuzzy
  50275047msgid "Rise time"
  5028 msgstr "Време на увеличаване"
   5048msgstr "Време на подем"
  50295049
  50305050#: ../objects/chronogram/chronoline.c:170
  5031 #, fuzzy
  50325051msgid "Fall time"
  5033 msgstr "Време на намаляване"
   5052msgstr "Време на падение"
  50345053
  50355054#: ../objects/chronogram/chronoline.c:171
   
  50395058#: ../objects/chronogram/chronoline.c:173
  50405059#: ../objects/chronogram/chronoref.c:156
  5041 #, fuzzy
  50425060msgid "Aspect"
  5043 msgstr "Положение"
   5061msgstr "Вид"
  50445062
  50455063#: ../objects/chronogram/chronoline.c:175
   
  50835101msgstr "Обръщане вертикално"
  50845102
  5085 #: ../objects/custom/custom_object.c:1432
   5103#: ../objects/custom/custom_object.c:1439
  50865104msgid "Flip Horizontal"
  50875105msgstr "Обръщане по хоризонтала"
  50885106
  5089 #: ../objects/custom/custom_object.c:1433
   5107#: ../objects/custom/custom_object.c:1440
  50905108msgid "Flip Vertical"
  50915109msgstr "Обръщане по вертикала"
  50925110
  5093 #: ../objects/custom/custom_object.c:1470
   5111#: ../objects/custom/custom_object.c:1477
  50945112#, c-format
  50955113msgid "Cannot open icon file %s for object type '%s'."
  5096 msgstr "Файл  %s с икони не може да бъде отворен за вид обект „%s“."
   5114msgstr "Неуспех при отварянето на файл с икони „%s“ за вид обект „%s“."
   5115
   5116#: ../objects/custom/shape_info.c:129
   5117#, c-format
   5118msgid ""
   5119"The file '%s' has invalid path data.\n"
   5120"svg:path data must start with moveto."
   5121msgstr ""
   5122"Файлът „%s“ има невалидни данни за път.\n"
   5123"Данните svg:path трябва да започват с „moveto“."
  50975124
  50985125#: ../objects/flowchart/box.c:150 ../objects/standard/box.c:150
   
  51135140msgstr "Сектори"
  51145141
  5115 #: ../objects/network/basestation.c:393 ../objects/network/basestation.c:395
   5142#: ../objects/network/basestation.c:396 ../objects/network/basestation.c:398
  51165143msgid "Base Station"
  51175144msgstr "Основна станция"
  51185145
  5119 #: ../objects/network/bus.c:599
   5146#: ../objects/network/bus.c:611
  51205147msgid "Add Handle"
  51215148msgstr "Добавяне на маркировка"
  51225149
  5123 #: ../objects/network/bus.c:600
   5150#: ../objects/network/bus.c:612
  51245151msgid "Delete Handle"
  51255152msgstr "Изтриване на маркировка"
   
  51295156msgstr "Компютърни мрежи"
  51305157
  5131 #: ../objects/network/radiocell.c:130
  5132 msgid "Macro Cell"
  5133 msgstr "Макро клетка"
  5134 
  5135 #: ../objects/network/radiocell.c:131
  5136 msgid "Micro Cell"
  5137 msgstr "Микро клетка"
  5138 
  5139 #: ../objects/network/radiocell.c:132
  5140 msgid "Pico Cell"
  5141 msgstr "Пико клетка"
  5142 
  5143 #: ../objects/network/radiocell.c:138
   5158#: ../objects/network/radiocell.c:119
  51445159msgid "Radius"
  51455160msgstr "Радиус"
  51465161
  5147 #: ../objects/network/radiocell.c:140
  5148 msgid "Cell Type:"
  5149 msgstr "Вид клетка:"
  5150 
  5151 #: ../objects/network/radiocell.c:152
  5152 msgid "Subscribers"
  5153 msgstr "Абонати"
   5162#: ../objects/network/wanlink.c:117
   5163msgid "Width"
   5164msgstr "Ширина"
  51545165
  51555166#: ../objects/standard/arc.c:140
   
  51575168msgstr "Разстояние на крива"
  51585169
  5159 #: ../objects/standard/bezier.c:137 ../objects/standard/line.c:142
   5170#: ../objects/standard/bezier.c:137 ../objects/standard/line.c:141
  51605171#: ../objects/standard/polyline.c:135
  5161 #, fuzzy
  51625172msgid "Line gaps"
  5163 msgstr "Линии"
  5164 
  5165 #: ../objects/standard/bezier.c:139 ../objects/standard/line.c:144
   5173msgstr "Празнини между линиите"
   5174
   5175#: ../objects/standard/bezier.c:139 ../objects/standard/line.c:143
  51665176#: ../objects/standard/polyline.c:137
  51675177msgid "Absolute start gap"
  5168 msgstr ""
  5169 
  5170 #: ../objects/standard/bezier.c:141 ../objects/standard/line.c:146
   5178msgstr "Абсолютна начална празнина"
   5179
   5180#: ../objects/standard/bezier.c:141 ../objects/standard/line.c:145
  51715181#: ../objects/standard/polyline.c:139
  51725182msgid "Absolute end gap"
  5173 msgstr ""
  5174 
  5175 #: ../objects/standard/bezier.c:728 ../objects/standard/beziergon.c:482
   5183msgstr "Абсолютна крайна празнина"
   5184
   5185#: ../objects/standard/bezier.c:698 ../objects/standard/beziergon.c:482
  51765186msgid "Add Segment"
  51775187msgstr "Добавяне на сегмент"
  51785188
  5179 #: ../objects/standard/bezier.c:729 ../objects/standard/beziergon.c:483
   5189#: ../objects/standard/bezier.c:699 ../objects/standard/beziergon.c:483
  51805190msgid "Delete Segment"
  51815191msgstr "Изтриване на сегмент"
  51825192
  5183 #: ../objects/standard/bezier.c:731 ../objects/standard/beziergon.c:485
   5193#: ../objects/standard/bezier.c:701 ../objects/standard/beziergon.c:485
  51845194msgid "Symmetric control"
  51855195msgstr "Симетричен контрол"
  51865196
  5187 #: ../objects/standard/bezier.c:733 ../objects/standard/beziergon.c:487
   5197#: ../objects/standard/bezier.c:703 ../objects/standard/beziergon.c:487
  51885198msgid "Smooth control"
  51895199msgstr "Разпределен контрол"
  51905200
  5191 #: ../objects/standard/bezier.c:735 ../objects/standard/beziergon.c:489
   5201#: ../objects/standard/bezier.c:705 ../objects/standard/beziergon.c:489
  51925202msgid "Cusp control"
  51935203msgstr "Контрол на пресечните точки"
   
  52215231msgstr "Кръг"
  52225232
  5223 #: ../objects/standard/image.c:130
   5233#: ../objects/standard/image.c:132
  52245234msgid "Image file"
  52255235msgstr "Файл с изображение"
  52265236
  5227 #: ../objects/standard/image.c:132
   5237#: ../objects/standard/image.c:134
  52285238msgid "Draw border"
  52295239msgstr "Изчертаване на граница"
  52305240
  5231 #: ../objects/standard/image.c:134
   5241#: ../objects/standard/image.c:136
  52325242msgid "Keep aspect ratio"
  52335243msgstr "Запазване на относителното положение"
   
  52355245#. Found file in same dir as diagram.
  52365246#. Found file in current dir.
  5237 #: ../objects/standard/image.c:672 ../objects/standard/image.c:683
   5247#: ../objects/standard/image.c:679 ../objects/standard/image.c:690
  52385248#, c-format
  52395249msgid ""
   
  52415251"Using the file '%s' instead\n"
  52425252msgstr ""
  5243 "„%s“ не беше открит в избраната папка.\n"
  5244 "Може ли „%s“ да бъде използван вместо него\n"
   5253"Файлът „%s“ не беше открит в избраната папка.\n"
   5254"Ще се използва „%s“ вместо него.\n"
  52455255
  52465256#. Didn't find file in current dir.
  5247 #: ../objects/standard/image.c:689 ../objects/standard/image.c:711
   5257#: ../objects/standard/image.c:696 ../objects/standard/image.c:718
  52485258#, c-format
  52495259msgid "The image file '%s' was not found.\n"
  52505260msgstr "Изображението „%s“ не беше намерено.\n"
  52515261
  5252 #: ../objects/standard/line.c:133
   5262#: ../objects/standard/line.c:132
  52535263msgid "Arrows"
  52545264msgstr "Стрелки"
  52555265
  5256 #: ../objects/standard/line.c:138
   5266#: ../objects/standard/line.c:137
  52575267msgid "Start point"
  52585268msgstr "Начална точка"
  52595269
  5260 #: ../objects/standard/line.c:140
   5270#: ../objects/standard/line.c:139
  52615271msgid "End point"
  52625272msgstr "Крайна точка"
  52635273
  5264 #: ../objects/standard/polygon.c:460 ../objects/standard/polyline.c:605
   5274#: ../objects/standard/polygon.c:460 ../objects/standard/polyline.c:577
  52655275msgid "Add Corner"
  52665276msgstr "Добавяне на ъгъл"
  52675277
  5268 #: ../objects/standard/polygon.c:461 ../objects/standard/polyline.c:606
   5278#: ../objects/standard/polygon.c:461 ../objects/standard/polyline.c:578
  52695279msgid "Delete Corner"
  52705280msgstr "Изтриване на ъгъл"
   
  52745284msgstr "Стандартни обекти"
  52755285
  5276 #: ../objects/standard/textobj.c:131
  5277 #, fuzzy
  5278 msgid "Bottom"
  5279 msgstr "Надолу:"
  5280 
  5281 #: ../objects/standard/textobj.c:132
  5282 #, fuzzy
  5283 msgid "Top"
  5284 msgstr "Горе:"
  5285 
  52865286#: ../objects/standard/textobj.c:134
  5287 #, fuzzy
  52885287msgid "First Line"
  5289 msgstr "Помощна мрежа"
   5288msgstr "Първа линия"
  52905289
  52915290#: ../objects/standard/textobj.c:141
  5292 #, fuzzy
  52935291msgid "Vertical text alignment"
  5294 msgstr "Подравняване на текста"
  5295 
  5296 #: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:1065
   5292msgstr "Вертикално подравняване на текста"
   5293
   5294#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:1086
  52975295msgid "Cairo PostScript"
  52985296msgstr "Cairo PostScript"
  52995297
  5300 #: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:1074
   5298#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:1097
  53015299msgid "Cairo Portable Document Format"
  53025300msgstr "Cairo Portable Document Format"
  53035301
  5304 #: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:1083
   5302#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:1108
   5303msgid "Cairo Scalable Vector Graphics"
   5304msgstr "Cairo мащабируеми векторни графики (SVG)"
   5305
   5306#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:1118
  53055307msgid "Cairo PNG"
  53065308msgstr "Cairo PNG"
  53075309
  5308 #: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:1091
   5310#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:1126
  53095311msgid "Cairo PNG (with alpha)"
  5310 msgstr "Cairo PNG (with alpha)"
  5311 
  5312 #: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:1101
   5312msgstr "Cairo PNG (с „alpha“)"
   5313
   5314#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:1136
  53135315msgid "Cairo WMF"
  53145316msgstr "Cairo WMF"
  53155317
  5316 #: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:1110
   5318#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:1145
  53175319msgid "Cairo old WMF"
  5318 msgstr "Стар Cairo WMF"
  5319 
  5320 #: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:1119
   5320msgstr "Cairo WMF (извън употреба)"
   5321
   5322#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:1154
  53215323msgid "Cairo Clipboard"
  5322 msgstr "Cairo Clipboard"
  5323 
  5324 #: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:1165
   5324msgstr "Буфер за обмен"
   5325
   5326#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:1203
  53255327msgid "Cairo based Rendering"
  5326 msgstr "Базирано на Cairo рендиране"
   5328msgstr "Растеризиране, базирано на Cairo"
  53275329
  53285330#: ../plug-ins/cgm/cgm.c:1103
   
  53325334msgstr ""
  53335335"Дължината на реда на изображението надвишава размерите на клетката.\n"
  5334 "Изображението не е експортирано в CGM."
   5336"Изображението не е изнесено в CGM."
  53355337
  53365338#: ../plug-ins/cgm/cgm.c:1358
   
  53405342#: ../plug-ins/cgm/cgm.c:1383
  53415343msgid "Computer Graphics Metafile export filter"
  5342 msgstr "Филтър за експорт в Computer Graphics Metafile"
  5343 
  5344 #: ../plug-ins/dxf/dxf-export.c:527 ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1382
   5344msgstr "Филтър за изнасяне във формат Computer Graphics Metafile"
   5345
   5346#: ../plug-ins/dxf/dxf-export.c:527 ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1389
  53455347msgid "Drawing Interchange File"
  53465348msgstr "Drawing Interchange File"
   
  53565358
  53575359#: ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1316
  5358 msgid "read_dxf_codes failed\n"
  5359 msgstr "Грешка при read_dxf_codes\n"
  5360 
  5361 #: ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1348
   5360#, c-format
   5361msgid "read_dxf_codes failed on '%s'\n"
   5362msgstr "Грешка при read_dxf_codes: „%s“\n"
   5363
   5364#: ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1324
   5365#, c-format
   5366msgid "Binary DXF from '%s' not supported\n"
   5367msgstr "Не се поддържа формат двоичен DXF в „%s“\n"
   5368
   5369#: ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1355
  53625370#, c-format
  53635371msgid "Unknown dxf code %d\n"
   
  53665374#: ../plug-ins/dxf/dxf.c:50
  53675375msgid "Drawing Interchange File import and export filters"
  5368 msgstr "Drawing Interchange File - филтри за импорт и експорт"
  5369 
  5370 #: ../plug-ins/gprint/diagnomeprint.c:80
   5376msgstr "Drawing Interchange File - филтри за внасяне и изнасяне"
   5377
   5378#: ../plug-ins/gprint/diagnomeprint.c:81
  53715379#, c-format
  53725380msgid ""
   
  53755383" not available"
  53765384msgstr ""
  5377 
  5378 #: ../plug-ins/gprint/diagnomeprint.c:111
  5379 #, fuzzy
   5385"Ядрото за печатане на GNOME\n"
   5386" „%s“\n"
   5387" не е налично"
   5388
   5389#: ../plug-ins/gprint/diagnomeprint.c:112
  53805390msgid "GNOME PostScript"
  5381 msgstr "Cairo PostScript"
  5382 
  5383 #: ../plug-ins/gprint/diagnomeprint.c:120
  5384 #, fuzzy
   5391msgstr "GNOME PostScript"
   5392
   5393#: ../plug-ins/gprint/diagnomeprint.c:121
  53855394msgid "GNOME Portable Document Format"
  5386 msgstr "Cairo Portable Document Format"
  5387 
  5388 #: ../plug-ins/gprint/diagnomeprint.c:130
  5389 #, fuzzy
   5395msgstr "GNOME Portable Document Format"
   5396
   5397#: ../plug-ins/gprint/diagnomeprint.c:131
  53905398msgid "GNOME Scalable Vector Graphic"
  5391 msgstr "Мащабируеми векторни графики"
  5392 
  5393 #: ../plug-ins/gprint/diagnomeprint.c:163
  5394 #, fuzzy
   5399msgstr "GNOME, Мащабируеми векторни графики"
   5400
   5401#: ../plug-ins/gprint/diagnomeprint.c:164
  53955402msgid "GNOME Print based Rendering"
  5396 msgstr "Cairo- базирано рендиране"
  5397 
  5398 #: ../plug-ins/hpgl/hpgl.c:745
   5403msgstr "Растеризиране, базирано на GNOME Print"
   5404
   5405#: ../plug-ins/hpgl/hpgl.c:749
  53995406msgid "HP Graphics Language"
  54005407msgstr "HP Graphics Language"
  54015408
  5402 #: ../plug-ins/hpgl/hpgl.c:770
   5409#: ../plug-ins/hpgl/hpgl.c:774
  54035410msgid "HP Graphics Language export filter"
  5404 msgstr "HP Graphics Language - филтри за експорт"
   5411msgstr "HP Graphics Language - филтър за изнасяне"
  54055412
  54065413#: ../plug-ins/metapost/metapost.c:46
  54075414msgid "TeX Metapost export filter"
  5408 msgstr "TeX Metapost - филтри за експорт"
  5409 
  5410 #: ../plug-ins/metapost/render_metapost.c:1176
   5415msgstr "TeX Metapost - филтър за изнасяне"
   5416
   5417#: ../plug-ins/metapost/render_metapost.c:1255
  54115418msgid "TeX Metapost macros"
  5412 msgstr "TeX Metapost макроси"
  5413 
  5414 #: ../plug-ins/pixbuf/pixbuf.c:90
   5419msgstr "Макроси „TeX Metapost“"
   5420
   5421#: ../plug-ins/pixbuf/pixbuf.c:91
  54155422#, c-format
  54165423msgid ""
   
  54195426"%s"
  54205427msgstr ""
  5421 "Файлът \n"
   5428"Неуспех при запазването на файл:\n"
  54225429"%s\n"
  5423 "%s не може да бъде записан"
   5430"%s"
  54245431
  54255432#: ../plug-ins/pixbuf/pixbuf.c:197
  54265433msgid "gdk-pixbuf based bitmap export/import"
  5427 msgstr "растерен експорт/импорт въз основата на gdk-pixbuf"
   5434msgstr "Растерно изнасяне/внасяна, базирано на gdk-pixbuf"
   5435
   5436#: ../plug-ins/pgf/pgf.c:26
   5437msgid "LaTeX PGF export filter"
   5438msgstr "LaTeX PGF - филтър за изнасяне"
   5439
   5440#: ../plug-ins/pgf/render_pgf.c:1047
   5441#: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:731
   5442msgid "Not valid UTF8"
   5443msgstr "Невалидно кодиране UTF-8"
   5444
   5445#: ../plug-ins/pgf/render_pgf.c:1212
   5446msgid "LaTeX PGF macros"
   5447msgstr "Макроси „LaTeX PGF“"
  54285448
  54295449#: ../plug-ins/pstricks/pstricks.c:26
  54305450msgid "TeX Pstricks export filter"
  5431 msgstr "TeX Pstricks - филтър за експорт"
  5432 
  5433 #: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:731
  5434 msgid "Not valid UTF8"
  5435 msgstr "Невалидно UTF8 кодиране"
  5436 
  5437 #: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:981
   5451msgstr "TeX Pstricks - филтър за изнасяне"
   5452
   5453#: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:985
  54385454msgid "TeX PSTricks macros"
  5439 msgstr "TeX PSTricks макроси"
   5455msgstr "Макроси „TeX PSTricks“"
  54405456
  54415457#: ../plug-ins/python/pydia-render.c:718
  5442 #, fuzzy, c-format
   5458#, c-format
  54435459msgid "Couldn't open '%s' for writing.\n"
  5444 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис.\n"
  5445 
  5446 #: ../plug-ins/python/python.c:92
   5460msgstr "Неуспех при отварянето на „%s“ за запис.\n"
   5461
   5462#: ../plug-ins/python/python.c:96
  54475463msgid "Python scripting support"
  5448 msgstr "Поддръжка на Python за скриптиране"
  5449 
  5450 #: ../plug-ins/shape/shape-export.c:474
   5464msgstr "Поддръжка на Питон за скриптиране"
   5465
   5466#: ../plug-ins/shape/shape-export.c:475
  54515467msgid "Can't export png without libart!"
  5452 msgstr "Изображението не може да бъде експортирано във формат PNG без libart!"
  5453 
  5454 #: ../plug-ins/shape/shape-export.c:499
   5468msgstr "Изображението не може да бъде изнесено във формат PNG без libart!"
   5469
   5470#: ../plug-ins/shape/shape-export.c:500
  54555471msgid "Dia Shape File"
  54565472msgstr "Файл с форми на Dia"
   
  54585474#: ../plug-ins/shape/shape.c:36
  54595475msgid "dia shape export filter"
  5460 msgstr "филтър за експорт на форми на dia"
  5461 
  5462 #: ../plug-ins/svg/render_svg.c:290 ../plug-ins/svg/svg-import.c:672
   5476msgstr "филтър за изнасяне на форми на dia"
   5477
   5478#: ../plug-ins/svg/render_svg.c:291 ../plug-ins/svg/svg-import.c:676
  54635479msgid "Scalable Vector Graphics"
  54645480msgstr "Мащабируеми векторни графики (SVG)"
  54655481
  5466 #: ../plug-ins/svg/svg-import.c:200 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:108
  5467 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:159 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:188
  5468 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:224 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:261
  5469 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:289 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:326
  5470 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:362 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:403
  5471 msgid "Can't find standard object"
  5472 msgstr "Стандартния обект не може да бъде намерен"
  5473 
  5474 #: ../plug-ins/svg/svg-import.c:633
   5482#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:195
   5483msgid ""
   5484"Invalid path data.\n"
   5485"svg:path data must start with moveto."
   5486msgstr ""
   5487"Невалидни данни за път.\n"
   5488"Данните svg:path трябва да започват с „moveto“."
   5489
   5490#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:637
  54755491msgid "Expected SVG Namespace not found in file"
  5476 msgstr ""
  5477 
  5478 #: ../plug-ins/svg/svg-import.c:653
   5492msgstr "Очакваната област от имена SVG не бе намерена във файла"
   5493
   5494#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:657
  54795495#, c-format
  54805496msgid "root element was '%s' -- expecting 'svg'."
   
  54835499#: ../plug-ins/svg/svg.c:50
  54845500msgid "Scalable Vector Graphics import and export filters"
  5485 msgstr "Мащабируеми векторни графики (SVG) - филтри за експорт и импорт"
  5486 
  5487 #: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1188
   5501msgstr "Мащабируеми векторни графики (SVG) - филтри за внасяне и изнасяне"
   5502
   5503#: ../plug-ins/vdx/vdx-export.c:1376 ../plug-ins/vdx/vdx-export.c:1385
   5504#, c-format
   5505msgid "Couldn't read file %s"
   5506msgstr "Неуспех при четенето на файла „%s“"
   5507
   5508#: ../plug-ins/vdx/vdx-export.c:1905
   5509msgid "Visio XML format"
   5510msgstr "Формат „Visio XML“"
   5511
   5512#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:219 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1034
   5513#, c-format
   5514msgid "Couldn't read color: %s\n"
   5515msgstr "Неуспех при четенето на цвета: %s\n"
   5516
   5517#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:507
   5518#, c-format
   5519msgid "Couldn't find shape %d\n"
   5520msgstr "Неуспех при намирането на форма %d\n"
   5521
   5522#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:976
   5523#, c-format
   5524msgid "Unexpected Ellipse object: %s\n"
   5525msgstr "Неочакван обект „елипса“: %s\n"
   5526
   5527#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:990
   5528msgid "Can't rotate ellipse\n"
   5529msgstr "Неуспех при завъртането на елипсата\n"
   5530
   5531#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1306
   5532msgid "MoveTo not at start of Bezier\n"
   5533msgstr "„MoveTo“ не е в началото на обекта на Безие\n"
   5534
   5535#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1639
   5536msgid "Invalid NURBS formula"
   5537msgstr "Невалидна формула „NURBS“"
   5538
   5539#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1875
   5540#, c-format
   5541msgid "Couldn't write file %s"
   5542msgstr "Неуспех при запазването на файла „%s“"
   5543
   5544#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1960 ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1973
   5545#, c-format
   5546msgid "Couldn't handle foreign object type %s"
   5547msgstr "Неуспех при обработката на чужд обект тип „%s“"
   5548
   5549#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:2001
   5550#, c-format
   5551msgid "Couldn't make object dir %s"
   5552msgstr "Неуспех при създаването на папка на обекта „%s“"
   5553
   5554#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:2948
   5555msgid "Visio XML File Format"
   5556msgstr "Файлов формат „Visio XML“"
   5557
   5558#: ../plug-ins/vdx/vdx-xml.c:3344
   5559#, c-format
   5560msgid "Can't decode object %s"
   5561msgstr "Неуспех при дешифрирането на обект %s"
   5562
   5563#: ../plug-ins/vdx/vdx-xml.c:5125
   5564#, c-format
   5565msgid "Can't write object %u"
   5566msgstr "Неуспех при запазването на обект %u"
   5567
   5568#: ../plug-ins/vdx/vdx.c:53
   5569msgid "Visio XML Format import and export filter"
   5570msgstr "Формат „Visio XML“ - филтър за внасяне и изнасяне"
   5571
   5572#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1186
  54885573#, c-format
  54895574msgid "Couldn't open: '%s' for writing.\n"
  5490 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис.\n"
  5491 
  5492 #: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1259
   5575msgstr "Неуспех при отварянето на „%s“ за запис.\n"
   5576
   5577#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1270
  54935578msgid "Windows Meta File"
  54945579msgstr "Windows Meta File"
  54955580
  5496 #: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1268
  5497 #, fuzzy
   5581#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1279
  54985582msgid "Enhanced Meta File"
  5499 msgstr "Windows Meta File"
  5500 
  5501 #: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1284
   5583msgstr "Enhanced Meta File"
   5584
   5585#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1295
  55025586msgid "WMF export filter"
  5503 msgstr "WMF филтър за експорт"
   5587msgstr "WMF - филтър за изнасяне"
  55045588
  55055589#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1188
  55065590#, c-format
  55075591msgid "File: %s type/version unsupported.\n"
  5508 msgstr "Версията или видът на файл %s не са поддържани от Dia.\n"
   5592msgstr "Версията или видът на файл %s не са поддържани.\n"
  55095593
  55105594#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1319 ../plug-ins/wpg/wpg.c:1326
   
  55145598#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1354
  55155599msgid "WordPerfect Graphics export filter"
  5516 msgstr "Филтър за експорт на WordPerfect графики"
   5600msgstr "Графики на WordPerfect - филтър за изнасяне"
  55175601
  55185602#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:459
   
  55205604msgid "FIG format has no equivalent of arrow style %s, using simple arrow.\n"
  55215605msgstr ""
  5522 "FIG-формата няма еквивалент на %s стрелка. Ще бъде заместена с обикновена.\n"
   5606"Форматът FIG няма еквивалент на стрелка вид „%s“. Ще бъде заместена с "
   5607"обикновена.\n"
  55235608
  55245609#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:481
   
  55305615#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:1186
  55315616msgid "XFig format"
  5532 msgstr "XFig формат"
  5533 
  5534 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:472
   5617msgstr "Формат „XFig“"
   5618
   5619#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:109
   5620#, c-format
   5621msgid "Color index %d too high, only 512 colors allowed. Using black instead."
   5622msgstr ""
   5623"Индексът за цвят „%d“ е твърде голям, допускат се само 512 цвята. Ще бъде "
   5624"използван черен цвят."
   5625
   5626#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:136
  55355627msgid "Patterns are not supported by Dia"
  55365628msgstr "Dia не поддържа използването на шаблони"
  55375629
  5538 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:500
   5630#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:164
  55395631msgid "Triple-dotted lines are not supported by Dia, using double-dotted"
  55405632msgstr ""
  5541 "Dia не поддържа три точкови линии; вместо това ще бъде използвана дву "
  5542 "точкова."
  5543 
  5544 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:504
   5633"Dia не поддържа триточкови линии; вместо това ще бъде използвана двуточкова."
   5634
   5635#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:168
  55455636#, c-format
  55465637msgid "Line style %d should not appear\n"
  55475638msgstr "%d - този вид линия не би трябвало да се появява\n"
  55485639
  5549 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:573
   5640#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:236
  55505641#, c-format
  55515642msgid "Error while reading %dth of %d points: %s\n"
  55525643msgstr "Грешка при четене на %d-та от %d точки: %s\n"
  55535644
  5554 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:595
   5645#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:264
  55555646msgid "Error while reading arrowhead\n"
  55565647msgstr "Грешка при разчитане на стрелката\n"
  55575648
  5558 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:615
   5649#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:286
  55595650#, c-format
  55605651msgid "Unknown arrow type %d\n"
  55615652msgstr "Непознат вид стрелка %d\n"
  55625653
  5563 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:731
   5654#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:377
   5655#, c-format
   5656msgid "Depth %d of of range, only 0-%d allowed.\n"
   5657msgstr "Дълбочината „%d“ е извън обхват, допускат се само 0-%d.\n"
   5658
   5659#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:424
  55645660#, c-format
  55655661msgid "Couldn't read ellipse info: %s\n"
  5566 msgstr "Информацията за елипса не може да бъде прочетена: %s\n"
  5567 
  5568 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:799
   5662msgstr "Неуспех при прочитането на информацията за елипса: %s\n"
   5663
   5664#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:492
  55695665#, c-format
  55705666msgid "Couldn't read polyline info: %s\n"
  5571 msgstr "Информацията за линията не може да бъде прочетена: %s\n"
  5572 
  5573 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:814
   5667msgstr "Неуспех при прочитането на информацията за линия: %s\n"
   5668
   5669#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:507
  55745670#, c-format
  55755671msgid "Couldn't read flipped bit: %s\n"
  55765672msgstr "Обърнат бит - не може да бъде прочетен: %s\n"
  55775673
  5578 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:832
   5674#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:525
  55795675msgid "Negative corner radius, negating"
  55805676msgstr "Отрицателна стойност за радиус на ъгъл, обръщане на знака"
  55815677
  5582 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:876 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1192
   5678#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:568 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:881
  55835679#, c-format
  55845680msgid "Unknown polyline subtype: %d\n"
  5585 msgstr "Непознат вид начупена линия %d\n"
  5586 
  5587 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1026 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1058
   5681msgstr "Непознат вид начупена линия: %d\n"
   5682
   5683#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:718 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:750
  55885684#, c-format
  55895685msgid "Couldn't read spline info: %s\n"
  5590 msgstr "Информацията за сплайна не може да бъде прочетена: %s\n"
   5686msgstr "Неуспех при прочитането на информацията за сплайна: %s\n"
  55915687
  55925688#. Open approximated spline
  55935689#. Closed approximated spline
  5594 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1045 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1063
   5690#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:737 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:755
  55955691msgid "Cannot convert approximated spline yet."
  55965692msgstr "Приблизителният сплайн все още не може да бъде конвертиран."
  55975693
  5598 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1103
   5694#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:793
  55995695#, c-format
  56005696msgid "Unknown spline subtype: %d\n"
  56015697msgstr "Непознат сплайнов подвид: %d\n"
  56025698
  5603 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1166
   5699#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:856
  56045700#, c-format
  56055701msgid "Couldn't read arc info: %s\n"
  5606 msgstr "Информацията за дъгата не може да бъде прочетена: %s\n"
  5607 
  5608 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1256
   5702msgstr "Неуспех при прочитането на информацията за дъгата: %s\n"
   5703
   5704#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:945
  56095705#, c-format
  56105706msgid "Couldn't read text info: %s\n"
  5611 msgstr "Информацията за текст не може да бъде прочетена: %s\n"
  5612 
  5613 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1319
   5707msgstr "Неуспех при прочитането на информацията за текст: %s\n"
   5708
   5709#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1007
  56145710#, c-format
  56155711msgid "Couldn't identify FIG object: %s\n"
  5616 msgstr "FIG обект, който не може да бъде идентифициран: %s\n"
  5617 
  5618 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1327
   5712msgstr "Обект „FIG“, който не може да бъде идентифициран: %s\n"
   5713
   5714#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1015
  56195715msgid "Compound end outside compound\n"
  56205716msgstr "Краят на съединението се намира извън границите му\n"
  56215717
  5622 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1346
  5623 #, c-format
  5624 msgid "Couldn't read color: %s\n"
  5625 msgstr "Цвета не може да бъде прочетен: %s\n"
  5626 
  5627 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1391
   5718#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1039
   5719#, c-format
   5720msgid "Color number %d out of range 0..%d.  Discarding color.\n"
   5721msgstr "Цвят номер „%d“ е извън обхвата 0..%d. Изборът се пренебрегва.\n"
   5722
   5723#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1085
  56285724#, c-format
  56295725msgid "Couldn't read group extend: %s\n"
  5630 msgstr "Разширението на групата не може да бъде прочетено: %s\n"
  5631 
  5632 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1402
   5726msgstr "Неуспех при прочитането на разширението на групата: %s\n"
   5727
   5728#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1096
  56335729#, c-format
  56345730msgid "Unknown object type %d\n"
  56355731msgstr "Непознат вид обект %d\n"
  56365732
  5637 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1426
   5733#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1120
  56385734#, c-format
  56395735msgid "`%s' is not one of `%s' or `%s'\n"
  56405736msgstr "„%s“ не е нито „%s“, нито „%s“\n"
  56415737
  5642 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1436
   5738#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1130
  56435739#, c-format
  56445740msgid "Error reading paper size: %s\n"
  56455741msgstr "Грешка при разпознаване формата на хартията: %s\n"
  56465742
  5647 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1447
   5743#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1141
  56485744#, c-format
  56495745msgid "Unknown paper size `%s', using default\n"
   
  56515747"Непознат размер хартия „%s“, ще бъде използван форматът по подразбиране\n"
  56525748
  5653 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1459
   5749#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1153
  56545750#, c-format
  56555751msgid "Error reading paper orientation: %s\n"
  56565752msgstr "Грешка при четене информацията за ориентация на хартията: %s\n"
  56575753
  5658 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1469
   5754#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1163
  56595755#, c-format
  56605756msgid "Error reading justification: %s\n"
  56615757msgstr "Грешка при четене на свързването:  %s\n"
  56625758
  5663 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1479
   5759#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1173
  56645760#, c-format
  56655761msgid "Error reading units: %s\n"
  56665762msgstr "Грешка при четене на елементи: %s\n"
  56675763
  5668 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1493
   5764#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1189
  56695765#, c-format
  56705766msgid "Error reading magnification: %s\n"
  56715767msgstr "Грешка при разчитане на увеличението: %s\n"
  56725768
  5673 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1504
   5769#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1202
  56745770#, c-format
  56755771msgid "Error reading multipage indicator: %s\n"
  56765772msgstr "Грешка при разчитане идентификатора на страниците: %s\n"
  56775773
  5678 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1515
   5774#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1213
  56795775#, c-format
  56805776msgid "Error reading transparent color: %s\n"
  56815777msgstr "Грешка при разчитане информацията за прозрачен цвят: %s\n"
  56825778
  5683 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1524 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1580
  5684 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1598
   5779#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1222 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1278
   5780#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1296
  56855781#, c-format
  56865782msgid "Error reading FIG file: %s\n"
  56875783msgstr "Грешка при прочитането на файла във формат FIG: %s\n"
  56885784
  5689 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1526 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1582
   5785#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1224 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1280
  56905786msgid "Premature end of FIG file\n"
  56915787msgstr "Преждевременен край на файла във формат FIG\n"
  56925788
  5693 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1535
   5789#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1233
  56945790#, c-format
  56955791msgid "Error reading resolution: %s\n"
  56965792msgstr "Грешка при прочитането на разделителната способност: %s\n"
  56975793
  5698 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1567
   5794#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1265
  56995795#, c-format
  57005796msgid "Doesn't look like a Fig file: %s\n"
  5701 msgstr "Не прилича на FIG-файл: %s\n"
  5702 
  5703 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1573
   5797msgstr "Не прилича на файл във формат FIG: %s\n"
   5798
   5799#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1271
  57045800#, c-format
  57055801msgid "This is a FIG version %d.%d file, I may not understand it\n"
  57065802msgstr ""
  5707 "Това е файл във версия %d.%d на формата FIG. Може да не бъде прочетена "
  5708 "правилно\n"
  5709 
  5710 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1621
   5803"Това е файл във версия %d.%d на формата FIG. Може да не бъде прочетен "
   5804"правилно.\n"
   5805
   5806#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1319
  57115807msgid "XFig File Format"
  5712 msgstr "Файлов формат XFig "
   5808msgstr "Файлов формат „XFig“"
  57135809
  57145810#: ../plug-ins/xfig/xfig.c:51
  57155811msgid "Fig Format import and export filter"
  5716 msgstr "Формат Fig - филтри за експорт и извличане"
   5812msgstr "Формат „Fig“ - филтър за внасяне и изнасяне"
  57175813
  57185814#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:102
  57195815#, c-format
  57205816msgid "Error while parsing %s\n"
  5721 msgstr "Грешка при анализирането %s\n"
   5817msgstr "Грешка при анализирането на %s\n"
  57225818
  57235819#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:111
  57245820#, c-format
  57255821msgid "Error while parsing stylesheet %s\n"
  5726 msgstr "Грешка при изчитане на стил: %s\n"
   5822msgstr "Грешка при анализирането на стил %s\n"
  57275823
  57285824#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:118
  57295825#, c-format
  57305826msgid "Error while applying stylesheet %s\n"
  5731 msgstr "Грешка при прилагане на стиловете: %s\n"
   5827msgstr "Грешка при прилагането на стил %s\n"
  57325828
  57335829#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:127
  57345830#, c-format
  57355831msgid "Error while parsing stylesheet: %s\n"
  5736 msgstr "Грешка при разпознаване на стиловете: %s\n"
   5832msgstr "Грешка при анализирането на стил: %s\n"
  57375833
  57385834#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:136
  57395835#, c-format
  57405836msgid "Error while applying stylesheet: %s\n"
  5741 msgstr "Грешка при прилагане на стиловете: %s\n"
   5837msgstr "Грешка при прилагане на стил: %s\n"
  57425838
  57435839#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:322
   
  57485844msgid "No valid configuration files found for the XSLT plugin, not loading."
  57495845msgstr ""
  5750 "Не са открити валидни файлове за настройка на XSLT плъгина. Зареждането е "
  5751 "прекратено."
   5846"Не са открити валидни файлове за настройка на приставката XSLT. Зареждането "
   5847"е прекратено."
  57525848
  57535849#: ../plug-ins/xslt/xsltdialog.c:96
  57545850msgid "Export through XSLT"
  5755 msgstr "Експорт през XSLT"
   5851msgstr "Изнасяне през XSLT"
  57565852
  57575853#: ../plug-ins/xslt/xsltdialog.c:111
   
  57625858msgid "To:"
  57635859msgstr "До:"
   5860
   5861#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:1
   5862msgid "AADL"
   5863msgstr "AADL"
   5864
   5865#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Shape
   5866#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:2
   5867msgid "AADL Shapes"
   5868msgstr "Форми „AADL“"
   5869
   5870#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:3
   5871msgid "Bus"
   5872msgstr "Шина"
   5873
   5874#  Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Divide
   5875#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:5
   5876msgid "Device"
   5877msgstr "Устройство"
   5878
   5879#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:6
   5880msgid "Memory"
   5881msgstr "Памет"
   5882
   5883#  Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Pack
   5884#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:7
   5885msgid "Package"
   5886msgstr "Пакет"
   5887
   5888#  Translators: Menu item Verb/Convert/Process
   5889#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:9
   5890msgid "Processor"
   5891msgstr "Процесор"
   5892
   5893#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:10
   5894msgid "Subprogram"
   5895msgstr "Подпрограма"
   5896
   5897#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:11
   5898msgid "System"
   5899msgstr "Система"
   5900
   5901#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:12
   5902msgid "Thread"
   5903msgstr "Поток"
   5904
   5905#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:13
   5906msgid "Thread Group"
   5907msgstr "Група потоци"
  57645908
  57655909#. Sheet Name: Assorted, was Geometric, maybe Basic Shapes instead?
   
  57835927#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:8
  57845928msgid "Curved eight point star"
  5785 msgstr "Осем лъчева звезда със заоблени върхове"
   5929msgstr "Осем-лъчева звезда със заоблени върхове"
  57865930
  57875931#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:9
  57885932msgid "Curved four point star"
  5789 msgstr "Четири лъчева звезда със заоблени върхове"
   5933msgstr "Четири-лъчева звезда със заоблени върхове"
  57905934
  57915935#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:10
  57925936msgid "Diamond"
  5793 msgstr "Диамант"
   5937msgstr "Ромб"
  57945938
  57955939#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:11
   
  57995943#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:12
  58005944msgid "Eight point star"
  5801 msgstr "Осем лъчева звезда"
   5945msgstr "Осем-лъчева звезда"
  58025946
  58035947#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:13
  5804 #, fuzzy
  58055948msgid "Five point star"
  5806 msgstr "Седемлъчева звезда"
   5949msgstr "Пет-лъчева звезда"
  58075950
  58085951#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:14
  58095952msgid "Four point star"
  5810 msgstr "Четири лъчева звезда"
   5953msgstr "Четири-лъчева звезда"
  58115954
  58125955#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:15
   
  58165959#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:16
  58175960msgid "Heptagon. Seven sided shape"
  5818 msgstr "Седмоъгълник. Седем странна форма"
   5961msgstr "Седмоъгълник. Седем-странна форма"
  58195962
  58205963#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:17
  58215964msgid "Hexagon. Six sided shape"
  5822 msgstr "Шестоъгълник. Шест странна форма"
   5965msgstr "Шестоъгълник. Шест-странна форма"
  58235966
  58245967#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:18
   
  59246067#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:43
  59256068msgid "Turn-up arrow"
  5926 msgstr "Стрелка „обърни нагоре“!"
   6069msgstr "Стрелка „обърни нагоре“"
  59276070
  59286071#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:44
   
  59426085msgstr "Вертикален успоредник"
  59436086
   6087#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:1
   6088msgid "Activity Looping"
   6089msgstr "Цикъл на активността"
   6090
   6091#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:2
   6092msgid "Ad-Hoc Collapsed Sub-Process"
   6093msgstr "Допълнителен деформиран подпроцес"
   6094
   6095#. For: anthonym
   6096#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:4
   6097msgid "BPMN"
   6098msgstr "Обекти „BPMN“"
   6099
   6100#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:5
   6101msgid "Business Process Modeling Notation"
   6102msgstr "Моделиране на бизнес процеси (BPMN)"
   6103
   6104#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:6
   6105msgid "Collapsed Sub-Process"
   6106msgstr "Деформиран подпроцес"
   6107
   6108#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:7
   6109msgid "Compensation Collapsed Sub-Process"
   6110msgstr "Компенсиран деформиран подпроцес"
   6111
   6112#  Composition
   6113#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:8
   6114msgid "Compensation Task"
   6115msgstr "Задача за компенсиране"
   6116
   6117#  Translators: Menu item Verb/Connect/Couple
   6118#  Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Couple
   6119#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:9
   6120msgid "Complex"
   6121msgstr "Сложен"
   6122
   6123#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:10
   6124msgid "Data Object"
   6125msgstr "Обект с данни"
   6126
   6127#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:11
   6128msgid "End Event"
   6129msgstr "Крайно събитие"
   6130
   6131#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:12
   6132msgid "End Event - Cancel"
   6133msgstr "Крайно събитие - отмяна"
   6134
   6135#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:13
   6136msgid "End Event - Compensation"
   6137msgstr "Крайно събитие - компенсация"
   6138
   6139#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:14
   6140msgid "End Event - Error"
   6141msgstr "Крайно събитие - грешка"
   6142
   6143#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:15
   6144msgid "End Event - Link"
   6145msgstr "Крайно събитие - връзка"
   6146
   6147#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:16
   6148msgid "End Event - Message"
   6149msgstr "Крайно събитие - съобщение"
   6150
   6151#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:17
   6152msgid "End Event - Multiple"
   6153msgstr "Крайно събитие - множество"
   6154
   6155#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:18
   6156msgid "End Event - Terminate"
   6157msgstr "Крайно събитие - прекратяване"
   6158
   6159#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:19
   6160msgid "Exclusive (XOR) Data Based"
   6161msgstr "Данни, базирани на изключване (XOR)"
   6162
   6163#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:20
   6164msgid "Exclusive (XOR) Event Based"
   6165msgstr "Събитие, базирано на изключване (XOR)"
   6166
   6167#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:21
   6168msgid "Gateway"
   6169msgstr "Портал"
   6170
   6171#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:22
   6172msgid "Group"
   6173msgstr "Група"
   6174
   6175#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:23
   6176msgid "Inclusive (OR)"
   6177msgstr "Включване (OR)"
   6178
   6179#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:24
   6180msgid "Intermediate Event"
   6181msgstr "Междинно събитие"
   6182
   6183#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:25
   6184msgid "Intermediate Event - Cancel"
   6185msgstr "Междинно събитие - отмяна"
   6186
   6187#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:26
   6188msgid "Intermediate Event - Compensation"
   6189msgstr "Междинно събитие - компенсация"
   6190
   6191#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:27
   6192msgid "Intermediate Event - Error"
   6193msgstr "Междинно събитие - грешка"
   6194
   6195#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:28
   6196msgid "Intermediate Event - Link"
   6197msgstr "Междинно събитие - връзка"
   6198
   6199#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:29
   6200msgid "Intermediate Event - Message"
   6201msgstr "Междинно събитие - съобщение"
   6202
   6203#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:30
   6204msgid "Intermediate Event - Multiple"
   6205msgstr "Междинно събитие - множество"
   6206
   6207#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:31
   6208msgid "Intermediate Event - Rule"
   6209msgstr "Междинно събитие - правило"
   6210
   6211#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:32
   6212msgid "Intermediate Event - Timer"
   6213msgstr "Междинно събитие - регулатор"
   6214
   6215#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:33
   6216msgid "Looping Collapsed Sub-Process"
   6217msgstr "Цикъл на деформиран подпроцес"
   6218
   6219#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:34
   6220msgid "Multiple Instance Collapsed Sub-Process"
   6221msgstr "Деформиран подпроцес с множество инстанции"
   6222
   6223#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:35
   6224msgid "Multiple Instance Task"
   6225msgstr "Задача с множество инстанции"
   6226
   6227#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:36
   6228msgid "Parallel (AND)"
   6229msgstr "Паралел (AND)"
   6230
   6231#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:37
   6232msgid "Start Event"
   6233msgstr "Начално събитие"
   6234
   6235#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:38
   6236msgid "Start Event - Link"
   6237msgstr "Начално събитие - връзка"
   6238
   6239#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:39
   6240msgid "Start Event - Message"
   6241msgstr "Начално събитие - съобщение"
   6242
   6243#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:40
   6244msgid "Start Event - Multiple"
   6245msgstr "Начално събитие - множество"
   6246
   6247#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:41
   6248msgid "Start Event - Rule"
   6249msgstr "Начално събитие - правило"
   6250
   6251#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:42
   6252msgid "Start Event - Timer"
   6253msgstr "Начално събитие - регулатор"
   6254
   6255#  orientation
   6256#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:44
   6257msgid "Text Annotation"
   6258msgstr "Отметка с текст"
   6259
   6260#  Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Translation
   6261#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:45
   6262msgid "Transaction"
   6263msgstr "Транзакция"
   6264
  59446265#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:1
  59456266msgid "AC Generator"
   
  59516272
  59526273#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:3
  5953 #, fuzzy
  59546274msgid "Autoclave"
  5955 msgstr "Автоклема"
   6275msgstr "Автоклав"
  59566276
  59576277#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:4
   
  59986318#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:15
  59996319msgid "Double-Pipe Exchanger"
  6000 msgstr ""
   6320msgstr "Двутръбен обменник"
  60016321
  60026322#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:16
   
  60106330#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:18
  60116331msgid "Fixed-Sheet Exchanger"
  6012 msgstr ""
   6332msgstr "Обменник с фиксирана повърхност"
  60136333
  60146334#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:19
  60156335msgid "Floating-Head or U-Tube Exchanger"
  6016 msgstr ""
   6336msgstr "Обменник с плаваща глава или U-образна тръба"
  60176337
  60186338#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:20
  60196339msgid "Fluid Contacting Vessel, simple"
  6020 msgstr ""
   6340msgstr "Опростен съд за течност"
  60216341
  60226342#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:21
  60236343msgid "Forced-Flow Air Cooler"
  6024 msgstr ""
   6344msgstr "Охладител с принудително въздушно охлаждане"
  60256345
  60266346#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:22
   
  60386358#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:25
  60396359msgid "Induced-Flow Air Cooler"
  6040 msgstr ""
   6360msgstr "Охладител с индуциран въздушен поток"
  60416361
  60426362#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:26
  60436363msgid "Kettle Reboiler"
  6044 msgstr ""
   6364msgstr "Нагревател-котел"
  60456365
  60466366#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:27
  60476367msgid "Knock-out Drum (with demister pad)"
  6048 msgstr ""
   6368msgstr "Избиващ барабан (с подставка)"
  60496369
  60506370#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:28
   
  60626382#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:31
  60636383msgid "Plate Exchanger"
  6064 msgstr ""
   6384msgstr "Пластинчат обменник"
  60656385
  60666386#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:32
   
  61026422#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:41
  61036423msgid "Simple Heat Exchanger"
  6104 msgstr "Обикновен топло-отделител"
   6424msgstr "Обикновен топлоотделител"
  61056425
  61066426#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:42
  61076427msgid "Simple Heat Exchanger, vertical"
  6108 msgstr "Обикновен топло-отделител, вертикален"
   6428msgstr "Обикновен топлоотделител, вертикален"
  61096429
  61106430#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:43
   
  61346454#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:49
  61356455msgid "Tray Column, detailed"
  6136 msgstr ""
   6456msgstr "Колона с вани, подробна"
  61376457
  61386458#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:50
  61396459msgid "Tray Column, simple"
  6140 msgstr ""
   6460msgstr "Колона с вани, опростена"
  61416461
  61426462#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:51
   
  61466466#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:52
  61476467msgid "Valve, vertical"
  6148 msgstr "Клапа - вертикална"
   6468msgstr "Клапа, вертикална"
  61496469
  61506470#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:53
   
  61546474#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:54
  61556475msgid "Water Cooler, vertical"
  6156 msgstr "Водоохладител - вертикален"
   6476msgstr "Водоохладител, вертикален"
  61576477
  61586478#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:1
   
  61626482#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:2
  61636483msgid "Components for circuit diagrams"
  6164 msgstr "Електрически компоненти"
   6484msgstr "Компоненти за ел.схеми"
  61656485
  61666486#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:3
   
  61866506#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:8
  61876507msgid "Horizontally aligned fuse"
  6188 msgstr "Хоризонтален бушон"
   6508msgstr "Хоризонтален предпазител"
  61896509
  61906510#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:9
  61916511msgid "Horizontally aligned inductor"
  6192 msgstr "Хоризонтален индуктор"
   6512msgstr "Хоризонтална бобина"
  61936513
  61946514#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:10
  61956515msgid "Horizontally aligned inductor (European)"
  6196 msgstr "Хоризонтален индуктор (европейски)"
   6516msgstr "Хоризонтална бобина (европейска)"
  61976517
  61986518#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:11
   
  62066526#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:13
  62076527msgid "Horizontally aligned resistor (European)"
  6208 msgstr "Хоризонтален резистор/съпротивление (европейска)"
   6528msgstr "Хоризонтален резистор/съпротивление (европейски)"
  62096529
  62106530#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:14
  62116531msgid "Horizontally aligned zener diode"
  6212 msgstr "Хоризонтален диелектрик"
   6532msgstr "Хоризонтален ценеров диод"
  62136533
  62146534#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:15
   
  62226542#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:17
  62236543msgid "NMOS transistor"
  6224 msgstr "NMOS транзистор"
   6544msgstr "Транзистор тип „NMOS“"
  62256545
  62266546#.
   
  62286548#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:20
  62296549msgid "NPN bipolar transistor"
  6230 msgstr "NPN биполярен транзистор"
   6550msgstr "Биполярен транзистор, NPN"
  62316551
  62326552#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:21
  62336553msgid "Operational amplifier"
  6234 msgstr "Експлоатационен усилвател"
   6554msgstr "Операционен усилвател"
  62356555
  62366556#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:22
  62376557msgid "PMOS transistor"
  6238 msgstr "PMOS транзистор"
   6558msgstr "Транзистор тип „PMOS“"
  62396559
  62406560#.
   
  62426562#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:25
  62436563msgid "PNP bipolar transistor"
  6244 msgstr "PNP биполярен транзистор"
   6564msgstr "Биполярен транзистор, PNP"
  62456565
  62466566#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:26 ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:42
   
  63226642#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:9
  63236643msgid "Power-saved 'reset' output variable"
  6324 msgstr ""
   6644msgstr "Енергозависима изходна променлива „reset“"
  63256645
  63266646#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:10
  63276647msgid "Power-saved 'set' output variable"
  6328 msgstr ""
   6648msgstr "Енергозависима изходна променлива „set“"
  63296649
  63306650#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:11
  63316651msgid "Power-saved negative output variable"
  6332 msgstr "Power-saved негативна изходна променлива"
   6652msgstr "Енергозависима негативна изходна променлива"
  63336653
  63346654#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:12
  63356655msgid "Power-saved simple output variable"
  6336 msgstr "Power-saved проста изходна променлива"
   6656msgstr "Енергозависима проста изходна променлива"
  63376657
  63386658#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:13
   
  64726792msgstr "Време на забавяне"
  64736793
  6474 #: ../sheets/EML.sheet.in.h:1
  6475 msgid "EML"
  6476 msgstr "EML"
  6477 
  6478 #: ../sheets/EML.sheet.in.h:2
  6479 msgid "Editor for EML Static Structure Diagrams."
  6480 msgstr "Редактор за EML статични структурни диаграми."
  6481 
  64826794#: ../sheets/ER.sheet.in.h:2
  64836795msgid "ER"
   
  65506862#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:14
  65516863msgid "Relay (horizontal)"
  6552 msgstr "Реле"
   6864msgstr "Реле (хоризонтално)"
  65536865
  65546866#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:15
  65556867msgid "Relay (vertical)"
  6556 msgstr "Реле "
   6868msgstr "Реле (вертикално)"
  65576869
  65586870#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:16
   
  65826894#: ../sheets/FS.sheet.in.h:5
  65836895msgid "Orthogonal polyline flow"
  6584 msgstr ""
   6896msgstr "Ортогонален многолинеен поток"
  65856897
  65866898#  XXX
  65876899#. XXX
  65886900#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:2
  6589 #, fuzzy
  65906901msgid "Collate"
  6591 msgstr "Сортиране"
   6902msgstr "Съпоставяне"
  65926903
  65936904#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:3
   
  65956906msgstr "Конектор"
  65966907
  6597 #: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:4 ../sheets/SDL.sheet.in.h:4
   6908#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:4
   6909msgid "Data source"
   6910msgstr "Изход на данните"
   6911
   6912#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:5 ../sheets/SDL.sheet.in.h:4
  65986913msgid "Decision"
  65996914msgstr "Решение"
  66006915
  6601 #: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:5
   6916#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:6
  66026917msgid "Delay"
  66036918msgstr "Закъснение"
  66046919
  6605 #: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:7
   6920#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:8
  66066921msgid "Document"
  66076922msgstr "Документ"
  66086923
  6609 #: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:9
   6924#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:10
  66106925msgid "Flowchart"
  66116926msgstr "Блок-схеми"
  66126927
  6613 #: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:10
   6928#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:11
  66146929msgid "Input/Output"
  66156930msgstr "Вход/Изход"
  66166931
  6617 #: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:11
   6932#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:12
  66186933msgid "Internal storage"
  66196934msgstr "Вътрешна памет"
  66206935
  6621 #: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:12
   6936#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:13
  66226937msgid "Magnetic disk"
  66236938msgstr "Магнитен диск"
  66246939
  6625 #: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:13
   6940#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:14
  66266941msgid "Magnetic drum"
  66276942msgstr "Магнитен цилиндър"
  66286943
  6629 #: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:14
   6944#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:15
  66306945msgid "Magnetic tape"
  66316946msgstr "Магнитна лента"
  66326947
  6633 #: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:15
   6948#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:16
  66346949msgid "Manual input"
  66356950