Changeset 911


Ignore:
Timestamp:
Jan 20, 2007, 6:26:32 PM (15 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

[help/gnome-applets/charpick]: Корекции както следва:

 • Стандартните пропуски в legal.xml.
 • Транскрибиране на „Сън“.
 • Корекция на заслугите (#459) + добавен коментар за авторските права.
 • Актуализирана снимка с актуалната стандартна „девствена“ тема „Яснота“.
Location:
help/gnome-applets/charpick
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/gnome-applets/charpick/applets-charpick.HEAD.bg.po

  r568 r911  
   1# Copyright (C) 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.
   2#
  13msgid ""
  24msgstr ""
  35"Project-Id-Version: User manual for the Character Palette applet\n"
  4 "POT-Creation-Date: 2006-03-03 12:39+0200\n"
  5 "PO-Revision-Date: 2006-03-03 12:41+0200\n"
   6"POT-Creation-Date: 2007-01-20 18:09+0200\n"
   7"PO-Revision-Date: 2007-01-20 18:09+0200\n"
  68"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
  79"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  911"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1012"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  11 
  12 #: ../char-palette.omf.in:5(type)
  13 msgid "user's guide"
  14 msgstr "потребителско ръководство"
  1513
  1614#: ../C/legal.xml:2(para)
   
  2523"Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този "
  2624"документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на "
  27 "GNU“ (GFDL), версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация "
  28 "„Свободен софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната "
  29 "корица“, както и „Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде "
  30 "намерено <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла "
  31 "COPYING-DOCS, разпространяван с това ръководство."
   25"GNU“ (GNU Free Documentation License - GFDL), версия 1.1 или всяка следваща "
   26"версия, издадена от Фондация за свободен софтуер; без „Непроменливи "
   27"раздели“, „Текстове на предната корица“, както и „Текстове на задната "
   28"корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink type=\"help\" url="
   29"\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, разпространяван с това "
   30"ръководство."
  3231
  3332#: ../C/legal.xml:12(para)
   
  115114msgstr ""
  116115"ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА "
  117 "ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: "
  118 "<placeholder-1/>"
   116"ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU (GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE), С "
   117"ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: <placeholder-1/>"
  119118
  120119#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  151150"not on your keyboard, such as accented characters, mathematical symbols, "
  152151"special symbols, and punctuation marks."
  153 msgstr "Аплетът <application>Палитра със символи</application> осигурява удобен начин за достъп до знаци, които не присъстват в клавиатурната подредба, като знаци с ударения, математически или специални символи, и пунктуационни знаци."
   152msgstr ""
   153"Аплетът <application>Палитра със символи</application> осигурява удобен "
   154"начин за достъп до знаци, които не присъстват в клавиатурната подредба, като "
   155"знаци с ударения, математически или специални символи, и пунктуационни знаци."
  154156
  155157#: ../C/char-palette.xml:29(year)
   
  182184#: ../C/char-palette.xml:147(para) ../C/char-palette.xml:155(para)
  183185msgid "Sun Microsystems"
  184 msgstr "Sun Microsystems"
   186msgstr "„Сън Майкросистемс“"
  185187
  186188#: ../C/char-palette.xml:42(year) ../C/char-palette.xml:161(date)
   
  203205#: ../C/char-palette.xml:56(firstname)
  204206msgid "Sun"
  205 msgstr "Екип на Sun"
   207msgstr "Екип на „Сън“"
  206208
  207209#: ../C/char-palette.xml:57(surname)
   
  660662#: ../C/char-palette.xml:0(None)
  661663msgid "translator-credits"
  662 msgstr "Явор Доганов <yavor@doganov.org>, 2005."
   664msgstr "Явор Доганов <yavor@doganov.org>, 2005, 2007"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.