Changeset 9

Timestamp:
Jun 17, 2005, 7:30:04 PM (17 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

(gnome-applets/desktop) Добавен е превода на kaladan; поправки и стандартизация

  • коригирана е грешката в метеорологичния бюлетин (затваря: #13)
  • поправени са малко неправилно копирани интервали (все още се намират)
  • подобрен превод на много от описанията на възможните клавиатури
  • низ 341 е поправен от "Зареждане на настройките на клавиатурата" на "Настройки на клавиатурата", което е много по-кратко и логично
  • премахнати са няколко излишни празни реда
File:
1 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.