Changeset 889


Ignore:
Timestamp:
Jan 14, 2007, 9:34:24 PM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r45999@kochinka: ash | 2007-01-10 01:13:36 +0200
glib: подадено в trunk и glib-2-12

Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • developer-libs/glib.HEAD.bg.po

  r752 r889  
  11# Bulgarian translation for Glib po-file.
  2 # Copyright (C) 2002, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2002, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
  33# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
  4 # Alexander Shopov <al_shopov@yahoo.com>, 2002.
  5 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006.
   4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2005, 2006, 2007.
  65#
  76msgid ""
   
  98"Project-Id-Version: glib HEAD\n"
  109"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2006-08-17 11:37+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2006-08-17 11:37+0300\n"
   10"POT-Creation-Date: 2007-01-10 01:09+0200\n"
   11"PO-Revision-Date: 2007-01-10 01:05+0200\n"
  1312"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1413"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  5756#: ../glib/gbookmarkfile.c:2729 ../glib/gbookmarkfile.c:2826
  5857#: ../glib/gbookmarkfile.c:2952 ../glib/gbookmarkfile.c:3142
  59 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3218 ../glib/gbookmarkfile.c:3371
  60 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3436 ../glib/gbookmarkfile.c:3526
  61 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3653
   58#: ../glib/gbookmarkfile.c:3218 ../glib/gbookmarkfile.c:3381
   59#: ../glib/gbookmarkfile.c:3456 ../glib/gbookmarkfile.c:3546
   60#: ../glib/gbookmarkfile.c:3673
  6261#, c-format
  6362msgid "No bookmark found for URI '%s'"
   
  7978msgstr "Не са зададени групи в отметката за адреса „%s“"
  8079
  81 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3236 ../glib/gbookmarkfile.c:3381
   80#: ../glib/gbookmarkfile.c:3236 ../glib/gbookmarkfile.c:3391
  8281#, c-format
  8382msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
  8483msgstr "Никое приложение „%s“ не е регистрирало отметка за „%s“"
  8584
  86 #: ../glib/gconvert.c:404 ../glib/gconvert.c:482 ../glib/giochannel.c:1150
   85#: ../glib/gbookmarkfile.c:3404
   86#, c-format
   87msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
   88msgstr "Неуспех при разширяването на реда за изпълнение „%s“ с адреса „%s“"
   89
   90#: ../glib/gconvert.c:423 ../glib/gconvert.c:501 ../glib/giochannel.c:1150
  8791#, c-format
  8892msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
  8993msgstr "Преобразуването от набора символи „%s“ към „%s“ не се поддържа"
  9094
  91 #: ../glib/gconvert.c:408 ../glib/gconvert.c:486
   95#: ../glib/gconvert.c:427 ../glib/gconvert.c:505
  9296#, c-format
  9397msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
  9498msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“"
  9599
  96 #: ../glib/gconvert.c:602 ../glib/gconvert.c:991 ../glib/giochannel.c:1322
   100#: ../glib/gconvert.c:621 ../glib/gconvert.c:1010 ../glib/giochannel.c:1322
  97101#: ../glib/giochannel.c:1364 ../glib/giochannel.c:2206 ../glib/gutf8.c:943
  98102#: ../glib/gutf8.c:1392
   
  100104msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
  101105
  102 #: ../glib/gconvert.c:608 ../glib/gconvert.c:918 ../glib/giochannel.c:1329
   106#: ../glib/gconvert.c:627 ../glib/gconvert.c:937 ../glib/giochannel.c:1329
  103107#: ../glib/giochannel.c:2218
  104108#, c-format
   
  106110msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
  107111
  108 #: ../glib/gconvert.c:643 ../glib/gutf8.c:939 ../glib/gutf8.c:1143
   112#: ../glib/gconvert.c:662 ../glib/gutf8.c:939 ../glib/gutf8.c:1143
  109113#: ../glib/gutf8.c:1284 ../glib/gutf8.c:1388
  110114msgid "Partial character sequence at end of input"
  111115msgstr "Непълна символна последователност в края на входните данни"
  112116
  113 #: ../glib/gconvert.c:893
   117#: ../glib/gconvert.c:912
  114118#, c-format
  115119msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
   
  118122"s“"
  119123
  120 #: ../glib/gconvert.c:1702
   124#: ../glib/gconvert.c:1726
  121125#, c-format
  122126msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
  123127msgstr "URI „%s“ не е абсолютен URI при използване на схемата „файл“"
  124128
  125 #: ../glib/gconvert.c:1712
   129#: ../glib/gconvert.c:1736
  126130#, c-format
  127131msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
  128132msgstr "URI „%s“ към локален файл не може да включва „#“"
  129133
  130 #: ../glib/gconvert.c:1729
   134#: ../glib/gconvert.c:1753
  131135#, c-format
  132136msgid "The URI '%s' is invalid"
  133137msgstr "URI „%s“ е неправилен"
  134138
  135 #: ../glib/gconvert.c:1741
   139#: ../glib/gconvert.c:1765
  136140#, c-format
  137141msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
  138142msgstr "Името на хоста в URI „%s“ е невалидно"
  139143
  140 #: ../glib/gconvert.c:1757
   144#: ../glib/gconvert.c:1781
  141145#, c-format
  142146msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
  143147msgstr "URI „%s“ съдържа грешни екраниращи последователности"
  144148
  145 #: ../glib/gconvert.c:1852
   149#: ../glib/gconvert.c:1876
  146150#, c-format
  147151msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
  148152msgstr "Пътят „%s“ не е абсолютен"
  149153
  150 #: ../glib/gconvert.c:1862
   154#: ../glib/gconvert.c:1886
  151155msgid "Invalid hostname"
  152156msgstr "Неправилно име на хост"
  153157
  154 #: ../glib/gdir.c:121 ../glib/gdir.c:141
   158#: ../glib/gdir.c:104 ../glib/gdir.c:124
  155159#, c-format
  156160msgid "Error opening directory '%s': %s"
  157161msgstr "Грешка при отваряне на папка „%s“: %s"
  158162
  159 #: ../glib/gfileutils.c:572 ../glib/gfileutils.c:645
   163#: ../glib/gfileutils.c:557 ../glib/gfileutils.c:630
  160164#, c-format
  161165msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
  162166msgstr "Неуспех при заделянето на %lu байта за четене на файла „%s“"
  163167
  164 #: ../glib/gfileutils.c:587
   168#: ../glib/gfileutils.c:572
  165169#, c-format
  166170msgid "Error reading file '%s': %s"
  167171msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
  168172
  169 #: ../glib/gfileutils.c:669
   173#: ../glib/gfileutils.c:654
  170174#, c-format
  171175msgid "Failed to read from file '%s': %s"
  172176msgstr "Неуспех при четене от файл „%s“: %s"
  173177
  174 #: ../glib/gfileutils.c:720 ../glib/gfileutils.c:807
   178#: ../glib/gfileutils.c:705 ../glib/gfileutils.c:792
  175179#, c-format
  176180msgid "Failed to open file '%s': %s"
  177181msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: %s"
  178182
  179 #: ../glib/gfileutils.c:737 ../glib/gmappedfile.c:133
   183#: ../glib/gfileutils.c:722 ../glib/gmappedfile.c:133
  180184#, c-format
  181185msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
   
  184188"fstat(): %s"
  185189
  186 #: ../glib/gfileutils.c:771
   190#: ../glib/gfileutils.c:756
  187191#, c-format
  188192msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
   
  190194"Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fdopen(): %s"
  191195
  192 #: ../glib/gfileutils.c:905
   196#: ../glib/gfileutils.c:890
  193197#, c-format
  194198msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
   
  197201"g_rename(): %s"
  198202
  199 #: ../glib/gfileutils.c:946 ../glib/gfileutils.c:1404
   203#: ../glib/gfileutils.c:931 ../glib/gfileutils.c:1389
  200204#, c-format
  201205msgid "Failed to create file '%s': %s"
  202206msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
  203207
  204 #: ../glib/gfileutils.c:960
   208#: ../glib/gfileutils.c:945
  205209#, c-format
  206210msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
   
  209213"(): %s"
  210214
  211 #: ../glib/gfileutils.c:985
   215#: ../glib/gfileutils.c:970
  212216#, c-format
  213217msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
  214218msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fwrite(): %s"
  215219
  216 #: ../glib/gfileutils.c:1004
   220#: ../glib/gfileutils.c:989
  217221#, c-format
  218222msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
   
  220224"Неуспех при затваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fclose(): %s"
  221225
  222 #: ../glib/gfileutils.c:1122
   226#: ../glib/gfileutils.c:1107
  223227#, c-format
  224228msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
   
  227231"g_unlink(): %s"
  228232
  229 #: ../glib/gfileutils.c:1366
   233#: ../glib/gfileutils.c:1351
  230234#, c-format
  231235msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
  232236msgstr "Шаблонът „%s“ е неправилен, не трябва да съдържа „%s“"
  233237
  234 #: ../glib/gfileutils.c:1379
   238#: ../glib/gfileutils.c:1364
  235239#, c-format
  236240msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
  237241msgstr "Шаблонът „%s“ не съдържа XXXXXX"
  238242
  239 #: ../glib/gfileutils.c:1854
   243#: ../glib/gfileutils.c:1839
  240244#, c-format
  241245msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
  242246msgstr "Неуспех при четене на символната връзка „%s“: %s"
  243247
  244 #: ../glib/gfileutils.c:1875
   248#: ../glib/gfileutils.c:1860
  245249msgid "Symbolic links not supported"
  246250msgstr "Символни връзки не се поддържат"
   
  280284"%s"
  281285
  282 #: ../glib/gmarkup.c:227
   286#: ../glib/gmarkup.c:226
  283287#, c-format
  284288msgid "Error on line %d char %d: %s"
  285289msgstr "Грешка на ред %d, символ %d: %s"
  286290
  287 #: ../glib/gmarkup.c:325
   291#: ../glib/gmarkup.c:324
  288292#, c-format
  289293msgid "Error on line %d: %s"
  290294msgstr "Грешка на ред %d: %s"
  291295
  292 #: ../glib/gmarkup.c:429
   296#: ../glib/gmarkup.c:428
  293297msgid ""
  294298"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
   
  297301"последователности са: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
  298302
  299 #: ../glib/gmarkup.c:439
   303#: ../glib/gmarkup.c:438
  300304#, c-format
  301305msgid ""
   
  308312"последователност, той може да се екранира така: &amp;"
  309313
  310 #: ../glib/gmarkup.c:473
   314#: ../glib/gmarkup.c:472
  311315#, c-format
  312316msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
  313317msgstr "Символът „%s“ не може да се съдържа в заместваща последователност"
  314318
  315 #: ../glib/gmarkup.c:510
   319#: ../glib/gmarkup.c:509
  316320#, c-format
  317321msgid "Entity name '%s' is not known"
  318322msgstr "Заместващата последователност „%s“ е неизвестна"
  319323
  320 #: ../glib/gmarkup.c:521
   324#: ../glib/gmarkup.c:520
  321325msgid ""
  322326"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
   
  327331"амперсанда чрез &amp;"
  328332
  329 #: ../glib/gmarkup.c:574
   333#: ../glib/gmarkup.c:573
  330334#, c-format
  331335msgid ""
   
  336340"(например &#234;). Вероятно числото е твърде голямо"
  337341
  338 #: ../glib/gmarkup.c:599
   342#: ../glib/gmarkup.c:598
  339343#, c-format
  340344msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
   
  342346"Указателят на символ „%-.*s“ при декодиране не представя разрешен символ"
  343347
  344 #: ../glib/gmarkup.c:614
   348#: ../glib/gmarkup.c:613
  345349msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
  346350msgstr "Празен указател на символ. Трябва да включва число, например &#454;"
  347351
  348 #: ../glib/gmarkup.c:624
   352#: ../glib/gmarkup.c:623
  349353msgid ""
  350354"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
   
  356360"амперсанда чрез &amp;"
  357361
  358 #: ../glib/gmarkup.c:710
   362#: ../glib/gmarkup.c:709
  359363msgid "Unfinished entity reference"
  360364msgstr "Незавършена заместваща последователност"
  361365
  362 #: ../glib/gmarkup.c:716
   366#: ../glib/gmarkup.c:715
  363367msgid "Unfinished character reference"
  364368msgstr "Незавършен указател на символ"
  365369
  366 #: ../glib/gmarkup.c:959 ../glib/gmarkup.c:987 ../glib/gmarkup.c:1018
   370#: ../glib/gmarkup.c:958 ../glib/gmarkup.c:986 ../glib/gmarkup.c:1017
  367371msgid "Invalid UTF-8 encoded text"
  368372msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8"
  369373
  370 #: ../glib/gmarkup.c:1054
   374#: ../glib/gmarkup.c:1053
  371375msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
  372376msgstr "Документът трябва да започва с елемент (напр. <book>)"
  373377
  374 #: ../glib/gmarkup.c:1094
   378#: ../glib/gmarkup.c:1093
  375379#, c-format
  376380msgid ""
   
  380384"„%s“ е невалиден символ след „<“. Името на елемент не може да започне с него"
  381385
  382 #: ../glib/gmarkup.c:1158
   386#: ../glib/gmarkup.c:1157
  383387#, c-format
  384388msgid ""
   
  389393"завърши с „>“"
  390394
  391 #: ../glib/gmarkup.c:1247
   395#: ../glib/gmarkup.c:1246
  392396#, c-format
  393397msgid ""
   
  397401"„%s“"
  398402
  399 #: ../glib/gmarkup.c:1289
   403#: ../glib/gmarkup.c:1288
  400404#, c-format
  401405msgid ""
   
  408412"вероятно използвате неправилен символ в името на атрибут"
  409413
  410 #: ../glib/gmarkup.c:1378
   414#: ../glib/gmarkup.c:1377
  411415#, c-format
  412416msgid ""
   
  417421"когато се присвоява стойност на атрибута „%s“ на елемент „%s“"
  418422
  419 #: ../glib/gmarkup.c:1523
   423#: ../glib/gmarkup.c:1522
  420424#, c-format
  421425msgid ""
   
  426430"започва с „%s“"
  427431
  428 #: ../glib/gmarkup.c:1563
   432#: ../glib/gmarkup.c:1562
  429433#, c-format
  430434msgid ""
   
  435439"Позволен е символът „>“"
  436440
  437 #: ../glib/gmarkup.c:1574
   441#: ../glib/gmarkup.c:1573
  438442#, c-format
  439443msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
  440444msgstr "Елементът „%s“ е затворен, няма текущо отворен елемент"
  441445
  442 #: ../glib/gmarkup.c:1583
   446#: ../glib/gmarkup.c:1582
  443447#, c-format
  444448msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
  445449msgstr "Елементът „%s“ е затворен, но текущо е отворен елемент „%s“"
  446450
  447 #: ../glib/gmarkup.c:1749
   451#: ../glib/gmarkup.c:1748
  448452msgid "Document was empty or contained only whitespace"
  449453msgstr "Документът е празен или съдържа само празни символи"
  450454
  451 #: ../glib/gmarkup.c:1763
   455#: ../glib/gmarkup.c:1762
  452456msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
  453457msgstr ""
  454458"Документът завършва неочаквано веднага след отваряща счупена скоба - „<“"
  455459
  456 #: ../glib/gmarkup.c:1771 ../glib/gmarkup.c:1815
   460#: ../glib/gmarkup.c:1770 ../glib/gmarkup.c:1814
  457461#, c-format
  458462msgid ""
   
  463467"s“"
  464468
  465 #: ../glib/gmarkup.c:1779
   469#: ../glib/gmarkup.c:1778
  466470#, c-format
  467471msgid ""
   
  472476"етикета <%s/>"
  473477
  474 #: ../glib/gmarkup.c:1785
   478#: ../glib/gmarkup.c:1784
  475479msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
  476480msgstr "Документът завършва неочаквано в името на елемент"
  477481
  478 #: ../glib/gmarkup.c:1790
   482#: ../glib/gmarkup.c:1789
  479483msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
  480484msgstr "Документът завършва неочаквано в името на атрибут"
  481485
  482 #: ../glib/gmarkup.c:1795
   486#: ../glib/gmarkup.c:1794
  483487msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
  484488msgstr "Документът завършва неочаквано в отварящ етикет на елемент "
  485489
  486 #: ../glib/gmarkup.c:1801
   490#: ../glib/gmarkup.c:1800
  487491msgid ""
  488492"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
   
  492496"атрибута. Атрибутът няма стойност"
  493497
  494 #: ../glib/gmarkup.c:1808
   498#: ../glib/gmarkup.c:1807
  495499msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
  496500msgstr "Документът завършва неочаквано вътре в стойността на атрибут"
  497501
  498 #: ../glib/gmarkup.c:1823
   502#: ../glib/gmarkup.c:1822
  499503#, c-format
  500504msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
  501505msgstr "Документът завършва неочаквано в затварящия етикет на елемент „%s“"
  502506
  503 #: ../glib/gmarkup.c:1829
   507#: ../glib/gmarkup.c:1828
  504508msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
  505509msgstr "Документът завършва неочаквано в коментар или инструкция за обработка"
   
  529533msgstr "Текстът е празен (или съдържа само празни символи)"
  530534
  531 #: ../glib/gspawn-win32.c:273
   535#: ../glib/gspawn-win32.c:272
  532536msgid "Failed to read data from child process"
  533537msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес"
  534538
  535 #: ../glib/gspawn-win32.c:288 ../glib/gspawn.c:1361
   539#: ../glib/gspawn-win32.c:287 ../glib/gspawn.c:1395
  536540#, c-format
  537541msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
  538542msgstr "Неуспех при създаването на канал за комуникация с дъщерен процес (%s)"
  539543
  540 #: ../glib/gspawn-win32.c:326 ../glib/gspawn.c:1025
   544#: ../glib/gspawn-win32.c:325 ../glib/gspawn.c:1059
  541545#, c-format
  542546msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
  543547msgstr "Неуспех при четене от дъщерен канал (%s)"
  544548
  545 #: ../glib/gspawn-win32.c:352 ../glib/gspawn.c:1230
   549#: ../glib/gspawn-win32.c:351 ../glib/gspawn.c:1264
  546550#, c-format
  547551msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
  548552msgstr "Неуспех при промяна към папка „%s“ (%s)"
  549553
  550 #: ../glib/gspawn-win32.c:358 ../glib/gspawn-win32.c:578
   554#: ../glib/gspawn-win32.c:357 ../glib/gspawn-win32.c:481
  551555#, c-format
  552556msgid "Failed to execute child process (%s)"
  553557msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес (%s)"
  554558
  555 #: ../glib/gspawn-win32.c:468 ../glib/gspawn-win32.c:524
   559#: ../glib/gspawn-win32.c:428
  556560#, c-format
  557561msgid "Invalid program name: %s"
  558562msgstr "Неправилно име на програма: %s"
  559563
  560 #: ../glib/gspawn-win32.c:478 ../glib/gspawn-win32.c:534
  561 #: ../glib/gspawn-win32.c:777 ../glib/gspawn-win32.c:832
  562 #: ../glib/gspawn-win32.c:1367
   564#: ../glib/gspawn-win32.c:438 ../glib/gspawn-win32.c:678
   565#: ../glib/gspawn-win32.c:1218
  563566#, c-format
  564567msgid "Invalid string in argument vector at %d: %s"
  565568msgstr "Невалиден низ във вектора с аргументи на позиция %d: %s"
  566569
  567 #: ../glib/gspawn-win32.c:489 ../glib/gspawn-win32.c:545
  568 #: ../glib/gspawn-win32.c:791 ../glib/gspawn-win32.c:845
  569 #: ../glib/gspawn-win32.c:1400
   570#: ../glib/gspawn-win32.c:449 ../glib/gspawn-win32.c:692
   571#: ../glib/gspawn-win32.c:1251
  570572#, c-format
  571573msgid "Invalid string in environment: %s"
  572574msgstr "Неправилен низ в средата: %s"
  573575
  574 #: ../glib/gspawn-win32.c:773 ../glib/gspawn-win32.c:828
  575 #: ../glib/gspawn-win32.c:1348
   576#: ../glib/gspawn-win32.c:674 ../glib/gspawn-win32.c:1199
  576577#, c-format
  577578msgid "Invalid working directory: %s"
  578579msgstr "Неправилна работна папка: %s"
  579580
  580 #: ../glib/gspawn-win32.c:887
   581#: ../glib/gspawn-win32.c:738
  581582#, c-format
  582583msgid "Failed to execute helper program (%s)"
  583584msgstr "Неуспех при изпълнение на програмата за помощта (%s)"
  584585
  585 #: ../glib/gspawn-win32.c:1087
   586#: ../glib/gspawn-win32.c:938
  586587msgid ""
  587588"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
   
  591592"процес"
  592593
  593 #: ../glib/gspawn.c:165
   594#: ../glib/gspawn.c:175
  594595#, c-format
  595596msgid "Failed to read data from child process (%s)"
  596597msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
  597598
  598 #: ../glib/gspawn.c:297
   599#: ../glib/gspawn.c:307
  599600#, c-format
  600601msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
   
  602603"Неочаквана грешка в select() при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
  603604
  604 #: ../glib/gspawn.c:380
   605#: ../glib/gspawn.c:390
  605606#, c-format
  606607msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
  607608msgstr "Неочаквана грешка в waitpid() (%s)"
  608609
  609 #: ../glib/gspawn.c:1090
   610#: ../glib/gspawn.c:1124
  610611#, c-format
  611612msgid "Failed to fork (%s)"
  612613msgstr "Неуспешно разклоняване (%s)"
  613614
  614 #: ../glib/gspawn.c:1240
   615#: ../glib/gspawn.c:1274
  615616#, c-format
  616617msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
  617618msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес „%s“ (%s)"
  618619
  619 #: ../glib/gspawn.c:1250
   620#: ../glib/gspawn.c:1284
  620621#, c-format
  621622msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
  622623msgstr "Неуспех при пренасочване на изхода или входа на дъщерен процес (%s)"
  623624
  624 #: ../glib/gspawn.c:1259
   625#: ../glib/gspawn.c:1293
  625626#, c-format
  626627msgid "Failed to fork child process (%s)"
  627628msgstr "Неуспех при разклоняване на дъщерен процес (%s)"
  628629
  629 #: ../glib/gspawn.c:1267
   630#: ../glib/gspawn.c:1301
  630631#, c-format
  631632msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
  632633msgstr "Неизвестна грешка при изпълнение на дъщерен процес „%s“"
  633634
  634 #: ../glib/gspawn.c:1289
   635#: ../glib/gspawn.c:1323
  635636#, c-format
  636637msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
   
  652653msgstr "Символ извън обхвата на UTF-16"
  653654
  654 #: ../glib/goption.c:495
   655#: ../glib/goption.c:548
  655656msgid "Usage:"
  656657msgstr "Употреба:"
  657658
  658 #: ../glib/goption.c:495
   659#: ../glib/goption.c:548
  659660msgid "[OPTION...]"
  660661msgstr "[ОПЦИЯ...]"
  661662
  662 #: ../glib/goption.c:586
   663#: ../glib/goption.c:639
  663664msgid "Help Options:"
  664665msgstr "Настройки на помощта:"
  665666
  666 #: ../glib/goption.c:587
   667#: ../glib/goption.c:640
  667668msgid "Show help options"
  668669msgstr "Показване на настройките на помощта"
  669670
  670 #: ../glib/goption.c:592
   671#: ../glib/goption.c:645
  671672msgid "Show all help options"
  672673msgstr "Показване на всички настройки на помощта"
  673674
  674 #: ../glib/goption.c:642
   675#: ../glib/goption.c:695
  675676msgid "Application Options:"
  676677msgstr "Настройки на приложението:"
  677678
  678 #: ../glib/goption.c:686 ../glib/goption.c:756
   679#: ../glib/goption.c:739 ../glib/goption.c:809
  679680#, c-format
  680681msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
  681682msgstr "Не може да се анализира целочислената стойност „%s“ за %s"
  682683
  683 #: ../glib/goption.c:696 ../glib/goption.c:764
   684#: ../glib/goption.c:749 ../glib/goption.c:817
  684685#, c-format
  685686msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
   
  687688"Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустими стойности"
  688689
  689 #: ../glib/goption.c:721
   690#: ../glib/goption.c:774
  690691#, c-format
  691692msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
   
  693694"Не може да се анализира стойността с повишена точност double „%s“ за %s"
  694695
  695 #: ../glib/goption.c:729
   696#: ../glib/goption.c:782
  696697#, c-format
  697698msgid "Double value '%s' for %s out of range"
   
  700701"допустими стойности"
  701702
  702 #: ../glib/goption.c:1066
   703#: ../glib/goption.c:1119
  703704#, c-format
  704705msgid "Error parsing option %s"
  705706msgstr "Грешка при анализа на опцията: %s"
  706707
  707 #: ../glib/goption.c:1097 ../glib/goption.c:1208
   708#: ../glib/goption.c:1150 ../glib/goption.c:1261
  708709#, c-format
  709710msgid "Missing argument for %s"
  710711msgstr "Липсва аргумент за %s"
  711712
  712 #: ../glib/goption.c:1597
   713#: ../glib/goption.c:1655
  713714#, c-format
  714715msgid "Unknown option %s"
  715716msgstr "Непозната опция %s"
  716717
  717 #: ../glib/gkeyfile.c:337
   718#: ../glib/gkeyfile.c:341
  718719msgid "Valid key file could not be found in data dirs"
  719720msgstr "Не може да се открие валиден ключов файл в папките с данни"
  720721
  721 #: ../glib/gkeyfile.c:372
   722#: ../glib/gkeyfile.c:376
  722723msgid "Not a regular file"
  723724msgstr "Не е обикновен файл"
  724725
  725 #: ../glib/gkeyfile.c:380
   726#: ../glib/gkeyfile.c:384
  726727msgid "File is empty"
  727728msgstr "Файлът е празен"
  728729
  729 #: ../glib/gkeyfile.c:695
   730#: ../glib/gkeyfile.c:700
  730731#, c-format
  731732msgid ""
   
  735736"група, нито коментар"
  736737
  737 #: ../glib/gkeyfile.c:763
   738#: ../glib/gkeyfile.c:758
   739#, c-format
   740msgid "Invalid group name: %s"
   741msgstr "Неправилно име на група: %s"
   742
   743#: ../glib/gkeyfile.c:780
  738744msgid "Key file does not start with a group"
  739745msgstr "Ключовият файл не започва с група"
   
  741747#: ../glib/gkeyfile.c:806
  742748#, c-format
   749msgid "Invalid key name: %s"
   750msgstr "Неправилно име на ключ: %s"
   751
   752#: ../glib/gkeyfile.c:833
   753#, c-format
  743754msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
  744755msgstr "Ключовият файл съдържа неподдържаното кодиране „%s“"
  745756
  746 #: ../glib/gkeyfile.c:1013 ../glib/gkeyfile.c:1172 ../glib/gkeyfile.c:2385
  747 #: ../glib/gkeyfile.c:2450 ../glib/gkeyfile.c:2569 ../glib/gkeyfile.c:2704
  748 #: ../glib/gkeyfile.c:2857 ../glib/gkeyfile.c:3033 ../glib/gkeyfile.c:3090
   757#: ../glib/gkeyfile.c:1042 ../glib/gkeyfile.c:1201 ../glib/gkeyfile.c:2402
   758#: ../glib/gkeyfile.c:2469 ../glib/gkeyfile.c:2590 ../glib/gkeyfile.c:2725
   759#: ../glib/gkeyfile.c:2878 ../glib/gkeyfile.c:3058 ../glib/gkeyfile.c:3115
  749760#, c-format
  750761msgid "Key file does not have group '%s'"
  751762msgstr "Ключовият файл не съдържа групата „%s“"
  752763
  753 #: ../glib/gkeyfile.c:1184
   764#: ../glib/gkeyfile.c:1213
  754765#, c-format
  755766msgid "Key file does not have key '%s'"
  756767msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“"
  757768
  758 #: ../glib/gkeyfile.c:1285 ../glib/gkeyfile.c:1394
   769#: ../glib/gkeyfile.c:1315 ../glib/gkeyfile.c:1425
  759770#, c-format
  760771msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
  761772msgstr "Ключовият файл съдържа ключ „%s“ със стойност „%s“, която не е в UTF-8"
  762773
  763 #: ../glib/gkeyfile.c:1303 ../glib/gkeyfile.c:1412 ../glib/gkeyfile.c:1784
   774#: ../glib/gkeyfile.c:1335 ../glib/gkeyfile.c:1445 ../glib/gkeyfile.c:1813
  764775#, c-format
  765776msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
   
  768779"анализирана."
  769780
  770 #: ../glib/gkeyfile.c:2000 ../glib/gkeyfile.c:2213
   781#: ../glib/gkeyfile.c:2025 ../glib/gkeyfile.c:2234
  771782#, c-format
  772783msgid ""
   
  777788"бъде анализирана."
  778789
  779 #: ../glib/gkeyfile.c:2400 ../glib/gkeyfile.c:2584 ../glib/gkeyfile.c:3101
   790#: ../glib/gkeyfile.c:2417 ../glib/gkeyfile.c:2605 ../glib/gkeyfile.c:3126
  780791#, c-format
  781792msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
  782793msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“ в групата „%s“"
  783794
  784 #: ../glib/gkeyfile.c:3274
   795#: ../glib/gkeyfile.c:3346
  785796msgid "Key file contains escape character at end of line"
  786797msgstr "Ключовият файл съдържа екранираща последователност в край на ред"
  787798
  788 #: ../glib/gkeyfile.c:3296
   799#: ../glib/gkeyfile.c:3368
  789800#, c-format
  790801msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
  791802msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност - „%s“"
  792803
  793 #: ../glib/gkeyfile.c:3437
   804#: ../glib/gkeyfile.c:3510
  794805#, c-format
  795806msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
  796807msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число."
  797808
  798 #: ../glib/gkeyfile.c:3447
   809#: ../glib/gkeyfile.c:3524
  799810#, c-format
  800811msgid "Integer value '%s' out of range"
  801812msgstr "Целочислената стойност „%s“ е извън интервала на допустими стойности"
  802813
  803 #: ../glib/gkeyfile.c:3475
   814#: ../glib/gkeyfile.c:3557
  804815#, c-format
  805816msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
   
  807818"Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая."
  808819
  809 #: ../glib/gkeyfile.c:3495
   820#: ../glib/gkeyfile.c:3584
  810821#, c-format
  811822msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
 • gnome-2-16/developer-libs/glib.glib-2-12.bg.po

  r798 r889  
  11# Bulgarian translation for Glib po-file.
  2 # Copyright (C) 2002, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2002, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
  33# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
  4 # Alexander Shopov <al_shopov@yahoo.com>, 2002.
  5 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006.
   4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2005, 2006, 2007.
  65#
  76msgid ""
   
  98"Project-Id-Version: glib HEAD\n"
  109"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2006-08-30 02:02-0400\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2006-08-17 11:37+0300\n"
   10"POT-Creation-Date: 2007-01-10 01:02+0200\n"
   11"PO-Revision-Date: 2007-01-10 01:05+0200\n"
  1312"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1413"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1817"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1918
  20 #: glib/gbookmarkfile.c:716 glib/gbookmarkfile.c:793 glib/gbookmarkfile.c:872
  21 #: glib/gbookmarkfile.c:919
   19#: ../glib/gbookmarkfile.c:716 ../glib/gbookmarkfile.c:793
   20#: ../glib/gbookmarkfile.c:872 ../glib/gbookmarkfile.c:919
  2221#, c-format
  2322msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
  2423msgstr "Неочакван атрибут „%s“ на елемента „%s“"
  2524
  26 #: glib/gbookmarkfile.c:727 glib/gbookmarkfile.c:804 glib/gbookmarkfile.c:814
  27 #: glib/gbookmarkfile.c:930
   25#: ../glib/gbookmarkfile.c:727 ../glib/gbookmarkfile.c:804
   26#: ../glib/gbookmarkfile.c:814 ../glib/gbookmarkfile.c:930
  2827#, c-format
  2928msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
  3029msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента „%s“ не е открит"
  3130
  32 #: glib/gbookmarkfile.c:1103 glib/gbookmarkfile.c:1168
  33 #: glib/gbookmarkfile.c:1232 glib/gbookmarkfile.c:1242
   31#: ../glib/gbookmarkfile.c:1103 ../glib/gbookmarkfile.c:1168
   32#: ../glib/gbookmarkfile.c:1232 ../glib/gbookmarkfile.c:1242
  3433#, c-format
  3534msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
  3635msgstr "Неочакван етикет „%s“, очакваше се „%s“"
  3736
  38 #: glib/gbookmarkfile.c:1128 glib/gbookmarkfile.c:1142
  39 #: glib/gbookmarkfile.c:1210 glib/gbookmarkfile.c:1262
   37#: ../glib/gbookmarkfile.c:1128 ../glib/gbookmarkfile.c:1142
   38#: ../glib/gbookmarkfile.c:1210 ../glib/gbookmarkfile.c:1262
  4039#, c-format
  4140msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
  4241msgstr "Неочакван етикет „%s“ вътре в „%s“"
  4342
  44 #: glib/gbookmarkfile.c:1792
  45 #, c-format
   43#: ../glib/gbookmarkfile.c:1792
  4644msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
  4745msgstr "Не може да се открие валиден файл с отметки в папките с данни"
  4846
  49 #: glib/gbookmarkfile.c:1993
   47#: ../glib/gbookmarkfile.c:1993
  5048#, c-format
  5149msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
  5250msgstr "Вече съществува отметка за адреса „%s“"
  5351
  54 #: glib/gbookmarkfile.c:2039 glib/gbookmarkfile.c:2196
  55 #: glib/gbookmarkfile.c:2281 glib/gbookmarkfile.c:2362
  56 #: glib/gbookmarkfile.c:2447 glib/gbookmarkfile.c:2530
  57 #: glib/gbookmarkfile.c:2608 glib/gbookmarkfile.c:2687
  58 #: glib/gbookmarkfile.c:2729 glib/gbookmarkfile.c:2826
  59 #: glib/gbookmarkfile.c:2952 glib/gbookmarkfile.c:3142
  60 #: glib/gbookmarkfile.c:3218 glib/gbookmarkfile.c:3371
  61 #: glib/gbookmarkfile.c:3436 glib/gbookmarkfile.c:3526
  62 #: glib/gbookmarkfile.c:3653
   52#: ../glib/gbookmarkfile.c:2039 ../glib/gbookmarkfile.c:2196
   53#: ../glib/gbookmarkfile.c:2281 ../glib/gbookmarkfile.c:2362
   54#: ../glib/gbookmarkfile.c:2447 ../glib/gbookmarkfile.c:2530
   55#: ../glib/gbookmarkfile.c:2608 ../glib/gbookmarkfile.c:2687
   56#: ../glib/gbookmarkfile.c:2729 ../glib/gbookmarkfile.c:2826
   57#: ../glib/gbookmarkfile.c:2952 ../glib/gbookmarkfile.c:3142
   58#: ../glib/gbookmarkfile.c:3218 ../glib/gbookmarkfile.c:3379
   59#: ../glib/gbookmarkfile.c:3454 ../glib/gbookmarkfile.c:3544
   60#: ../glib/gbookmarkfile.c:3671
  6361#, c-format
  6462msgid "No bookmark found for URI '%s'"
  6563msgstr "Не е открита отметка за адреса „%s“"
  6664
  67 #: glib/gbookmarkfile.c:2371
   65#: ../glib/gbookmarkfile.c:2371
  6866#, c-format
  6967msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
  7068msgstr "Не е указан типът MIME в отметката към адреса „%s“"
  7169
  72 #: glib/gbookmarkfile.c:2456
   70#: ../glib/gbookmarkfile.c:2456
  7371#, c-format
  7472msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
  7573msgstr "Не е зададен флаг за лични данни за адреса „%s“"
  7674
  77 #: glib/gbookmarkfile.c:2835
   75#: ../glib/gbookmarkfile.c:2835
  7876#, c-format
  7977msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
  8078msgstr "Не са зададени групи в отметката за адреса „%s“"
  8179
  82 #: glib/gbookmarkfile.c:3236 glib/gbookmarkfile.c:3381
   80#: ../glib/gbookmarkfile.c:3236 ../glib/gbookmarkfile.c:3389
  8381#, c-format
  8482msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
  8583msgstr "Никое приложение „%s“ не е регистрирало отметка за „%s“"
  8684
  87 #: glib/gconvert.c:405 glib/gconvert.c:483 glib/giochannel.c:1150
   85#: ../glib/gbookmarkfile.c:3402
   86#, c-format
   87msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
   88msgstr "Неуспех при разширяването на реда за изпълнение „%s“ с адреса „%s“"
   89
   90#: ../glib/gconvert.c:423 ../glib/gconvert.c:501 ../glib/giochannel.c:1150
  8891#, c-format
  8992msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
  9093msgstr "Преобразуването от набора символи „%s“ към „%s“ не се поддържа"
  9194
  92 #: glib/gconvert.c:409 glib/gconvert.c:487
   95#: ../glib/gconvert.c:427 ../glib/gconvert.c:505
  9396#, c-format
  9497msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
  9598msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“"
  9699
  97 #: glib/gconvert.c:603 glib/gconvert.c:992 glib/giochannel.c:1322
  98 #: glib/giochannel.c:1364 glib/giochannel.c:2206 glib/gutf8.c:943
  99 #: glib/gutf8.c:1392
  100 #, c-format
   100#: ../glib/gconvert.c:621 ../glib/gconvert.c:1010 ../glib/giochannel.c:1322
   101#: ../glib/giochannel.c:1364 ../glib/giochannel.c:2206 ../glib/gutf8.c:943
   102#: ../glib/gutf8.c:1392
  101103msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
  102104msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
  103105
  104 #: glib/gconvert.c:609 glib/gconvert.c:919 glib/giochannel.c:1329
  105 #: glib/giochannel.c:2218
   106#: ../glib/gconvert.c:627 ../glib/gconvert.c:937 ../glib/giochannel.c:1329
   107#: ../glib/giochannel.c:2218
  106108#, c-format
  107109msgid "Error during conversion: %s"
  108110msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
  109111
  110 #: glib/gconvert.c:644 glib/gutf8.c:939 glib/gutf8.c:1143 glib/gutf8.c:1284
  111 #: glib/gutf8.c:1388
  112 #, c-format
   112#: ../glib/gconvert.c:662 ../glib/gutf8.c:939 ../glib/gutf8.c:1143
   113#: ../glib/gutf8.c:1284 ../glib/gutf8.c:1388
  113114msgid "Partial character sequence at end of input"
  114115msgstr "Непълна символна последователност в края на входните данни"
  115116
  116 #: glib/gconvert.c:894
   117#: ../glib/gconvert.c:912
  117118#, c-format
  118119msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
   
  121122"s“"
  122123
  123 #: glib/gconvert.c:1703
   124#: ../glib/gconvert.c:1721
  124125#, c-format
  125126msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
  126127msgstr "URI „%s“ не е абсолютен URI при използване на схемата „файл“"
  127128
  128 #: glib/gconvert.c:1713
   129#: ../glib/gconvert.c:1731
  129130#, c-format
  130131msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
  131132msgstr "URI „%s“ към локален файл не може да включва „#“"
  132133
  133 #: glib/gconvert.c:1730
   134#: ../glib/gconvert.c:1748
  134135#, c-format
  135136msgid "The URI '%s' is invalid"
  136137msgstr "URI „%s“ е неправилен"
  137138
  138 #: glib/gconvert.c:1742
   139#: ../glib/gconvert.c:1760
  139140#, c-format
  140141msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
  141142msgstr "Името на хоста в URI „%s“ е невалидно"
  142143
  143 #: glib/gconvert.c:1758
   144#: ../glib/gconvert.c:1776
  144145#, c-format
  145146msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
  146147msgstr "URI „%s“ съдържа грешни екраниращи последователности"
  147148
  148 #: glib/gconvert.c:1853
   149#: ../glib/gconvert.c:1871
  149150#, c-format
  150151msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
  151152msgstr "Пътят „%s“ не е абсолютен"
  152153
  153 #: glib/gconvert.c:1863
  154 #, c-format
   154#: ../glib/gconvert.c:1881
  155155msgid "Invalid hostname"
  156156msgstr "Неправилно име на хост"
  157157
  158 #: glib/gdir.c:121 glib/gdir.c:141
   158#: ../glib/gdir.c:121 ../glib/gdir.c:141
  159159#, c-format
  160160msgid "Error opening directory '%s': %s"
  161161msgstr "Грешка при отваряне на папка „%s“: %s"
  162162
  163 #: glib/gfileutils.c:572 glib/gfileutils.c:645
   163#: ../glib/gfileutils.c:572 ../glib/gfileutils.c:645
  164164#, c-format
  165165msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
  166166msgstr "Неуспех при заделянето на %lu байта за четене на файла „%s“"
  167167
  168 #: glib/gfileutils.c:587
   168#: ../glib/gfileutils.c:587
  169169#, c-format
  170170msgid "Error reading file '%s': %s"
  171171msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
  172172
  173 #: glib/gfileutils.c:669
   173#: ../glib/gfileutils.c:669
  174174#, c-format
  175175msgid "Failed to read from file '%s': %s"
  176176msgstr "Неуспех при четене от файл „%s“: %s"
  177177
  178 #: glib/gfileutils.c:720 glib/gfileutils.c:807
   178#: ../glib/gfileutils.c:720 ../glib/gfileutils.c:807
  179179#, c-format
  180180msgid "Failed to open file '%s': %s"
  181181msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: %s"
  182182
  183 #: glib/gfileutils.c:737 glib/gmappedfile.c:133
   183#: ../glib/gfileutils.c:737 ../glib/gmappedfile.c:133
  184184#, c-format
  185185msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
   
  188188"fstat(): %s"
  189189
  190 #: glib/gfileutils.c:771
   190#: ../glib/gfileutils.c:771
  191191#, c-format
  192192msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
   
  194194"Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fdopen(): %s"
  195195
  196 #: glib/gfileutils.c:905
   196#: ../glib/gfileutils.c:905
  197197#, c-format
  198198msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
   
  201201"g_rename(): %s"
  202202
  203 #: glib/gfileutils.c:946 glib/gfileutils.c:1404
   203#: ../glib/gfileutils.c:946 ../glib/gfileutils.c:1404
  204204#, c-format
  205205msgid "Failed to create file '%s': %s"
  206206msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
  207207
  208 #: glib/gfileutils.c:960
   208#: ../glib/gfileutils.c:960
  209209#, c-format
  210210msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
   
  213213"(): %s"
  214214
  215 #: glib/gfileutils.c:985
   215#: ../glib/gfileutils.c:985
  216216#, c-format
  217217msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
  218218msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fwrite(): %s"
  219219
  220 #: glib/gfileutils.c:1004
   220#: ../glib/gfileutils.c:1004
  221221#, c-format
  222222msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
   
  224224"Неуспех при затваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fclose(): %s"
  225225
  226 #: glib/gfileutils.c:1122
   226#: ../glib/gfileutils.c:1122
  227227#, c-format
  228228msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
   
  231231"g_unlink(): %s"
  232232
  233 #: glib/gfileutils.c:1366
   233#: ../glib/gfileutils.c:1366
  234234#, c-format
  235235msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
  236236msgstr "Шаблонът „%s“ е неправилен, не трябва да съдържа „%s“"
  237237
  238 #: glib/gfileutils.c:1379
   238#: ../glib/gfileutils.c:1379
  239239#, c-format
  240240msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
  241241msgstr "Шаблонът „%s“ не съдържа XXXXXX"
  242242
  243 #: glib/gfileutils.c:1854
   243#: ../glib/gfileutils.c:1854
  244244#, c-format
  245245msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
  246246msgstr "Неуспех при четене на символната връзка „%s“: %s"
  247247
  248 #: glib/gfileutils.c:1875
  249 #, c-format
   248#: ../glib/gfileutils.c:1875
  250249msgid "Symbolic links not supported"
  251250msgstr "Символни връзки не се поддържат"
  252251
  253 #: glib/giochannel.c:1154
   252#: ../glib/giochannel.c:1154
  254253#, c-format
  255254msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
  256255msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“: %s"
  257256
  258 #: glib/giochannel.c:1499
  259 #, c-format
   257#: ../glib/giochannel.c:1499
  260258msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
  261259msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_line_string"
  262260
  263 #: glib/giochannel.c:1546 glib/giochannel.c:1803 glib/giochannel.c:1889
  264 #, c-format
   261#: ../glib/giochannel.c:1546 ../glib/giochannel.c:1803
   262#: ../glib/giochannel.c:1889
  265263msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
  266264msgstr "В буфера за четене останаха непреобразувани данни"
  267265
  268 #: glib/giochannel.c:1626 glib/giochannel.c:1703
  269 #, c-format
   266#: ../glib/giochannel.c:1626 ../glib/giochannel.c:1703
  270267msgid "Channel terminates in a partial character"
  271268msgstr "Каналът прекъсна на непълен символ"
  272269
  273 #: glib/giochannel.c:1689
  274 #, c-format
   270#: ../glib/giochannel.c:1689
  275271msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
  276272msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_to_end"
  277273
  278 #: glib/gmappedfile.c:116
   274#: ../glib/gmappedfile.c:116
  279275#, c-format
  280276msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
  281277msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на open(): %s"
  282278
  283 #: glib/gmappedfile.c:193
   279#: ../glib/gmappedfile.c:193
  284280#, c-format
  285281msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
   
  288284"%s"
  289285
  290 #: glib/gmarkup.c:227
   286#: ../glib/gmarkup.c:226
  291287#, c-format
  292288msgid "Error on line %d char %d: %s"
  293289msgstr "Грешка на ред %d, символ %d: %s"
  294290
  295 #: glib/gmarkup.c:325
   291#: ../glib/gmarkup.c:324
  296292#, c-format
  297293msgid "Error on line %d: %s"
  298294msgstr "Грешка на ред %d: %s"
  299295
  300 #: glib/gmarkup.c:429
   296#: ../glib/gmarkup.c:428
  301297msgid ""
  302298"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
   
  305301"последователности са: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
  306302
  307 #: glib/gmarkup.c:439
   303#: ../glib/gmarkup.c:438
  308304#, c-format
  309305msgid ""
   
  316312"последователност, той може да се екранира така: &amp;"
  317313
  318 #: glib/gmarkup.c:473
   314#: ../glib/gmarkup.c:472
  319315#, c-format
  320316msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
  321317msgstr "Символът „%s“ не може да се съдържа в заместваща последователност"
  322318
  323 #: glib/gmarkup.c:510
   319#: ../glib/gmarkup.c:509
  324320#, c-format
  325321msgid "Entity name '%s' is not known"
  326322msgstr "Заместващата последователност „%s“ е неизвестна"
  327323
  328 #: glib/gmarkup.c:521
   324#: ../glib/gmarkup.c:520
  329325msgid ""
  330326"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
   
  335331"амперсанда чрез &amp;"
  336332
  337 #: glib/gmarkup.c:574
   333#: ../glib/gmarkup.c:573
  338334#, c-format
  339335msgid ""
   
  344340"(например &#234;). Вероятно числото е твърде голямо"
  345341
  346 #: glib/gmarkup.c:599
   342#: ../glib/gmarkup.c:598
  347343#, c-format
  348344msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
   
  350346"Указателят на символ „%-.*s“ при декодиране не представя разрешен символ"
  351347
  352 #: glib/gmarkup.c:614
   348#: ../glib/gmarkup.c:613
  353349msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
  354350msgstr "Празен указател на символ. Трябва да включва число, например &#454;"
  355351
  356 #: glib/gmarkup.c:624
   352#: ../glib/gmarkup.c:623
  357353msgid ""
  358354"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
   
  364360"амперсанда чрез &amp;"
  365361
  366 #: glib/gmarkup.c:710
   362#: ../glib/gmarkup.c:709
  367363msgid "Unfinished entity reference"
  368364msgstr "Незавършена заместваща последователност"
  369365
  370 #: glib/gmarkup.c:716
   366#: ../glib/gmarkup.c:715
  371367msgid "Unfinished character reference"
  372368msgstr "Незавършен указател на символ"
  373369
  374 #: glib/gmarkup.c:959 glib/gmarkup.c:987 glib/gmarkup.c:1018
   370#: ../glib/gmarkup.c:958 ../glib/gmarkup.c:986 ../glib/gmarkup.c:1017
  375371msgid "Invalid UTF-8 encoded text"
  376372msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8"
  377373
  378 #: glib/gmarkup.c:1054
   374#: ../glib/gmarkup.c:1053
  379375msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
  380376msgstr "Документът трябва да започва с елемент (напр. <book>)"
  381377
  382 #: glib/gmarkup.c:1094
   378#: ../glib/gmarkup.c:1093
  383379#, c-format
  384380msgid ""
   
  388384"„%s“ е невалиден символ след „<“. Името на елемент не може да започне с него"
  389385
  390 #: glib/gmarkup.c:1158
   386#: ../glib/gmarkup.c:1157
  391387#, c-format
  392388msgid ""
   
  397393"завърши с „>“"
  398394
  399 #: glib/gmarkup.c:1247
   395#: ../glib/gmarkup.c:1246
  400396#, c-format
  401397msgid ""
   
  405401"„%s“"
  406402
  407 #: glib/gmarkup.c:1289
   403#: ../glib/gmarkup.c:1288
  408404#, c-format
  409405msgid ""
   
  416412"вероятно използвате неправилен символ в името на атрибут"
  417413
  418 #: glib/gmarkup.c:1378
   414#: ../glib/gmarkup.c:1377
  419415#, c-format
  420416msgid ""
   
  425421"когато се присвоява стойност на атрибута „%s“ на елемент „%s“"
  426422
  427 #: glib/gmarkup.c:1523
   423#: ../glib/gmarkup.c:1522
  428424#, c-format
  429425msgid ""
   
  434430"започва с „%s“"
  435431
  436 #: glib/gmarkup.c:1563
   432#: ../glib/gmarkup.c:1562
  437433#, c-format
  438434msgid ""
   
  443439"Позволен е символът „>“"
  444440
  445 #: glib/gmarkup.c:1574
   441#: ../glib/gmarkup.c:1573
  446442#, c-format
  447443msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
  448444msgstr "Елементът „%s“ е затворен, няма текущо отворен елемент"
  449445
  450 #: glib/gmarkup.c:1583
   446#: ../glib/gmarkup.c:1582
  451447#, c-format
  452448msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
  453449msgstr "Елементът „%s“ е затворен, но текущо е отворен елемент „%s“"
  454450
  455 #: glib/gmarkup.c:1749
   451#: ../glib/gmarkup.c:1748
  456452msgid "Document was empty or contained only whitespace"
  457453msgstr "Документът е празен или съдържа само празни символи"
  458454
  459 #: glib/gmarkup.c:1763
   455#: ../glib/gmarkup.c:1762
  460456msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
  461457msgstr ""
  462458"Документът завършва неочаквано веднага след отваряща счупена скоба - „<“"
  463459
  464 #: glib/gmarkup.c:1771 glib/gmarkup.c:1815
   460#: ../glib/gmarkup.c:1770 ../glib/gmarkup.c:1814
  465461#, c-format
  466462msgid ""
   
  471467"s“"
  472468
  473 #: glib/gmarkup.c:1779
   469#: ../glib/gmarkup.c:1778
  474470#, c-format
  475471msgid ""
   
  480476"етикета <%s/>"
  481477
  482 #: glib/gmarkup.c:1785
   478#: ../glib/gmarkup.c:1784
  483479msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
  484480msgstr "Документът завършва неочаквано в името на елемент"
  485481
  486 #: glib/gmarkup.c:1790
   482#: ../glib/gmarkup.c:1789
  487483msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
  488484msgstr "Документът завършва неочаквано в името на атрибут"
  489485
  490 #: glib/gmarkup.c:1795
   486#: ../glib/gmarkup.c:1794
  491487msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
  492488msgstr "Документът завършва неочаквано в отварящ етикет на елемент "
  493489
  494 #: glib/gmarkup.c:1801
   490#: ../glib/gmarkup.c:1800
  495491msgid ""
  496492"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
   
  500496"атрибута. Атрибутът няма стойност"
  501497
  502 #: glib/gmarkup.c:1808
   498#: ../glib/gmarkup.c:1807
  503499msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
  504500msgstr "Документът завършва неочаквано вътре в стойността на атрибут"
  505501
  506 #: glib/gmarkup.c:1823
   502#: ../glib/gmarkup.c:1822
  507503#, c-format
  508504msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
  509505msgstr "Документът завършва неочаквано в затварящия етикет на елемент „%s“"
  510506
  511 #: glib/gmarkup.c:1829
   507#: ../glib/gmarkup.c:1828
  512508msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
  513509msgstr "Документът завършва неочаквано в коментар или инструкция за обработка"
  514510
  515 #: glib/gshell.c:70
  516 #, c-format
   511#: ../glib/gshell.c:70
  517512msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
  518513msgstr "Цитиран текст не започва със символ „\"“"
  519514
  520 #: glib/gshell.c:160
  521 #, c-format
   515#: ../glib/gshell.c:160
  522516msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
  523517msgstr ""
  524518"Липсват затварящи кавички в команден ред или друг текст цитиран от обвивката"
  525519
  526 #: glib/gshell.c:538
   520#: ../glib/gshell.c:538
  527521#, c-format
  528522msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
  529523msgstr "Текстът свърши веднага след символа „\\“. (Текстът е „%s“)"
  530524
  531 #: glib/gshell.c:545
   525#: ../glib/gshell.c:545
  532526#, c-format
  533527msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
   
  535529"Текстът свърши преди откриването на затварящи кавички за %c. (Текстът е „%s“)"
  536530
  537 #: glib/gshell.c:557
  538 #, c-format
   531#: ../glib/gshell.c:557
  539532msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
  540533msgstr "Текстът е празен (или съдържа само празни символи)"
  541534
  542 #: glib/gspawn-win32.c:273
  543 #, c-format
   535#: ../glib/gspawn-win32.c:272
  544536msgid "Failed to read data from child process"
  545537msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес"
  546538
  547 #: glib/gspawn-win32.c:288 glib/gspawn.c:1361
   539#: ../glib/gspawn-win32.c:287 ../glib/gspawn.c:1379
  548540#, c-format
  549541msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
  550542msgstr "Неуспех при създаването на канал за комуникация с дъщерен процес (%s)"
  551543
  552 #: glib/gspawn-win32.c:326 glib/gspawn.c:1025
   544#: ../glib/gspawn-win32.c:325 ../glib/gspawn.c:1043
  553545#, c-format
  554546msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
  555547msgstr "Неуспех при четене от дъщерен канал (%s)"
  556548
  557 #: glib/gspawn-win32.c:352 glib/gspawn.c:1230
   549#: ../glib/gspawn-win32.c:351 ../glib/gspawn.c:1248
  558550#, c-format
  559551msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
  560552msgstr "Неуспех при промяна към папка „%s“ (%s)"
  561553
  562 #: glib/gspawn-win32.c:358 glib/gspawn-win32.c:578
   554#: ../glib/gspawn-win32.c:357 ../glib/gspawn-win32.c:577
  563555#, c-format
  564556msgid "Failed to execute child process (%s)"
  565557msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес (%s)"
  566558
  567 #: glib/gspawn-win32.c:468 glib/gspawn-win32.c:524
   559#: ../glib/gspawn-win32.c:467 ../glib/gspawn-win32.c:523
  568560#, c-format
  569561msgid "Invalid program name: %s"
  570562msgstr "Неправилно име на програма: %s"
  571563
  572 #: glib/gspawn-win32.c:478 glib/gspawn-win32.c:534 glib/gspawn-win32.c:777
  573 #: glib/gspawn-win32.c:832 glib/gspawn-win32.c:1367
   564#: ../glib/gspawn-win32.c:477 ../glib/gspawn-win32.c:533
   565#: ../glib/gspawn-win32.c:776 ../glib/gspawn-win32.c:831
   566#: ../glib/gspawn-win32.c:1366
  574567#, c-format
  575568msgid "Invalid string in argument vector at %d: %s"
  576569msgstr "Невалиден низ във вектора с аргументи на позиция %d: %s"
  577570
  578 #: glib/gspawn-win32.c:489 glib/gspawn-win32.c:545 glib/gspawn-win32.c:791
  579 #: glib/gspawn-win32.c:845 glib/gspawn-win32.c:1400
   571#: ../glib/gspawn-win32.c:488 ../glib/gspawn-win32.c:544
   572#: ../glib/gspawn-win32.c:790 ../glib/gspawn-win32.c:844
   573#: ../glib/gspawn-win32.c:1399
  580574#, c-format
  581575msgid "Invalid string in environment: %s"
  582576msgstr "Неправилен низ в средата: %s"
  583577
  584 #: glib/gspawn-win32.c:773 glib/gspawn-win32.c:828 glib/gspawn-win32.c:1348
   578#: ../glib/gspawn-win32.c:772 ../glib/gspawn-win32.c:827
   579#: ../glib/gspawn-win32.c:1347
  585580#, c-format
  586581msgid "Invalid working directory: %s"
  587582msgstr "Неправилна работна папка: %s"
  588583
  589 #: glib/gspawn-win32.c:887
   584#: ../glib/gspawn-win32.c:886
  590585#, c-format
  591586msgid "Failed to execute helper program (%s)"
  592587msgstr "Неуспех при изпълнение на програмата за помощта (%s)"
  593588
  594 #: glib/gspawn-win32.c:1087
  595 #, c-format
   589#: ../glib/gspawn-win32.c:1086
  596590msgid ""
  597591"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
   
  601595"процес"
  602596
  603 #: glib/gspawn.c:165
   597#: ../glib/gspawn.c:168
  604598#, c-format
  605599msgid "Failed to read data from child process (%s)"
  606600msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
  607601
  608 #: glib/gspawn.c:297
   602#: ../glib/gspawn.c:300
  609603#, c-format
  610604msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
   
  612606"Неочаквана грешка в select() при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
  613607
  614 #: glib/gspawn.c:380
   608#: ../glib/gspawn.c:383
  615609#, c-format
  616610msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
  617611msgstr "Неочаквана грешка в waitpid() (%s)"
  618612
  619 #: glib/gspawn.c:1090
   613#: ../glib/gspawn.c:1108
  620614#, c-format
  621615msgid "Failed to fork (%s)"
  622616msgstr "Неуспешно разклоняване (%s)"
  623617
  624 #: glib/gspawn.c:1240
   618#: ../glib/gspawn.c:1258
  625619#, c-format
  626620msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
  627621msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес „%s“ (%s)"
  628622
  629 #: glib/gspawn.c:1250
   623#: ../glib/gspawn.c:1268
  630624#, c-format
  631625msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
  632626msgstr "Неуспех при пренасочване на изхода или входа на дъщерен процес (%s)"
  633627
  634 #: glib/gspawn.c:1259
   628#: ../glib/gspawn.c:1277
  635629#, c-format
  636630msgid "Failed to fork child process (%s)"
  637631msgstr "Неуспех при разклоняване на дъщерен процес (%s)"
  638632
  639 #: glib/gspawn.c:1267
   633#: ../glib/gspawn.c:1285
  640634#, c-format
  641635msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
  642636msgstr "Неизвестна грешка при изпълнение на дъщерен процес „%s“"
  643637
  644 #: glib/gspawn.c:1289
   638#: ../glib/gspawn.c:1307
  645639#, c-format
  646640msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
   
  649643"s)"
  650644
  651 #: glib/gutf8.c:1017
  652 #, c-format
   645#: ../glib/gutf8.c:1017
  653646msgid "Character out of range for UTF-8"
  654647msgstr "Символ извън обхвата на UTF-8"
  655648
  656 #: glib/gutf8.c:1111 glib/gutf8.c:1120 glib/gutf8.c:1252 glib/gutf8.c:1261
  657 #: glib/gutf8.c:1402 glib/gutf8.c:1498
  658 #, c-format
   649#: ../glib/gutf8.c:1111 ../glib/gutf8.c:1120 ../glib/gutf8.c:1252
   650#: ../glib/gutf8.c:1261 ../glib/gutf8.c:1402 ../glib/gutf8.c:1498
  659651msgid "Invalid sequence in conversion input"
  660652msgstr "Неправилна последователност на входа за преобразуване"
  661653
  662 #: glib/gutf8.c:1413 glib/gutf8.c:1509
  663 #, c-format
   654#: ../glib/gutf8.c:1413 ../glib/gutf8.c:1509
  664655msgid "Character out of range for UTF-16"
  665656msgstr "Символ извън обхвата на UTF-16"
  666657
  667 #: glib/goption.c:495
   658#: ../glib/goption.c:553
  668659msgid "Usage:"
  669660msgstr "Употреба:"
  670661
  671 #: glib/goption.c:495
   662#: ../glib/goption.c:553
  672663msgid "[OPTION...]"
  673664msgstr "[ОПЦИЯ...]"
  674665
  675 #: glib/goption.c:586
   666#: ../glib/goption.c:644
  676667msgid "Help Options:"
  677668msgstr "Настройки на помощта:"
  678669
  679 #: glib/goption.c:587
   670#: ../glib/goption.c:645
  680671msgid "Show help options"
  681672msgstr "Показване на настройките на помощта"
  682673
  683 #: glib/goption.c:592
   674#: ../glib/goption.c:650
  684675msgid "Show all help options"
  685676msgstr "Показване на всички настройки на помощта"
  686677
  687 #: glib/goption.c:642
   678#: ../glib/goption.c:700
  688679msgid "Application Options:"
  689680msgstr "Настройки на приложението:"
  690681
  691 #: glib/goption.c:686 glib/goption.c:756
   682#: ../glib/goption.c:744 ../glib/goption.c:814
  692683#, c-format
  693684msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
  694685msgstr "Не може да се анализира целочислената стойност „%s“ за %s"
  695686
  696 #: glib/goption.c:696 glib/goption.c:764
   687#: ../glib/goption.c:754 ../glib/goption.c:822
  697688#, c-format
  698689msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
   
  700691"Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустими стойности"
  701692
  702 #: glib/goption.c:721
   693#: ../glib/goption.c:779
  703694#, c-format
  704695msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
   
  706697"Не може да се анализира стойността с повишена точност double „%s“ за %s"
  707698
  708 #: glib/goption.c:729
   699#: ../glib/goption.c:787
  709700#, c-format
  710701msgid "Double value '%s' for %s out of range"
   
  713704"допустими стойности"
  714705
  715 #: glib/goption.c:1066
   706#: ../glib/goption.c:1124
  716707#, c-format
  717708msgid "Error parsing option %s"
  718709msgstr "Грешка при анализа на опцията: %s"
  719710
  720 #: glib/goption.c:1097 glib/goption.c:1208
   711#: ../glib/goption.c:1155 ../glib/goption.c:1266
  721712#, c-format
  722713msgid "Missing argument for %s"
  723714msgstr "Липсва аргумент за %s"
  724715
  725 #: glib/goption.c:1597
   716#: ../glib/goption.c:1655
  726717#, c-format
  727718msgid "Unknown option %s"
  728719msgstr "Непозната опция %s"
  729720
  730 #: glib/gkeyfile.c:337
  731 #, c-format
   721#: ../glib/gkeyfile.c:341
  732722msgid "Valid key file could not be found in data dirs"
  733723msgstr "Не може да се открие валиден ключов файл в папките с данни"
  734724
  735 #: glib/gkeyfile.c:372
  736 #, c-format
   725#: ../glib/gkeyfile.c:376
  737726msgid "Not a regular file"
  738727msgstr "Не е обикновен файл"
  739728
  740 #: glib/gkeyfile.c:380
  741 #, c-format
   729#: ../glib/gkeyfile.c:384
  742730msgid "File is empty"
  743731msgstr "Файлът е празен"
  744732
  745 #: glib/gkeyfile.c:696
   733#: ../glib/gkeyfile.c:700
  746734#, c-format
  747735msgid ""
   
  751739"група, нито коментар"
  752740
  753 #: glib/gkeyfile.c:767
  754 #, c-format
   741#: ../glib/gkeyfile.c:755 ../glib/gkeyfile.c:1233 ../glib/gkeyfile.c:2456
   742#: ../glib/gkeyfile.c:2579 ../glib/gkeyfile.c:2894
   743#, c-format
   744msgid "Invalid group name: %s"
   745msgstr "Неправилно име на група: %s"
   746
   747#: ../glib/gkeyfile.c:774
  755748msgid "Key file does not start with a group"
  756749msgstr "Ключовият файл не започва с група"
  757750
  758 #: glib/gkeyfile.c:811
   751#: ../glib/gkeyfile.c:797 ../glib/gkeyfile.c:1235
   752#, c-format
   753msgid "Invalid key name: %s"
   754msgstr "Неправилно име на ключ: %s"
   755
   756#: ../glib/gkeyfile.c:821
  759757#, c-format
  760758msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
  761759msgstr "Ключовият файл съдържа неподдържаното кодиране „%s“"
  762760
  763 #: glib/gkeyfile.c:1020 glib/gkeyfile.c:1179 glib/gkeyfile.c:2398
  764 #: glib/gkeyfile.c:2463 glib/gkeyfile.c:2582 glib/gkeyfile.c:2717
  765 #: glib/gkeyfile.c:2870 glib/gkeyfile.c:3046 glib/gkeyfile.c:3103
   761#: ../glib/gkeyfile.c:1030 ../glib/gkeyfile.c:1189 ../glib/gkeyfile.c:2394
   762#: ../glib/gkeyfile.c:2463 ../glib/gkeyfile.c:2586 ../glib/gkeyfile.c:2721
   763#: ../glib/gkeyfile.c:2874 ../glib/gkeyfile.c:3056 ../glib/gkeyfile.c:3113
  766764#, c-format
  767765msgid "Key file does not have group '%s'"
  768766msgstr "Ключовият файл не съдържа групата „%s“"
  769767
  770 #: glib/gkeyfile.c:1191
   768#: ../glib/gkeyfile.c:1201
  771769#, c-format
  772770msgid "Key file does not have key '%s'"
  773771msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“"
  774772
  775 #: glib/gkeyfile.c:1293 glib/gkeyfile.c:1405
   773#: ../glib/gkeyfile.c:1307 ../glib/gkeyfile.c:1417
  776774#, c-format
  777775msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
  778776msgstr "Ключовият файл съдържа ключ „%s“ със стойност „%s“, която не е в UTF-8"
  779777
  780 #: glib/gkeyfile.c:1313 glib/gkeyfile.c:1425 glib/gkeyfile.c:1797
   778#: ../glib/gkeyfile.c:1327 ../glib/gkeyfile.c:1437 ../glib/gkeyfile.c:1805
  781779#, c-format
  782780msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
   
  785783"анализирана."
  786784
  787 #: glib/gkeyfile.c:2013 glib/gkeyfile.c:2226
   785#: ../glib/gkeyfile.c:2017 ../glib/gkeyfile.c:2226
  788786#, c-format
  789787msgid ""
   
  794792"бъде анализирана."
  795793
  796 #: glib/gkeyfile.c:2413 glib/gkeyfile.c:2597 glib/gkeyfile.c:3114
   794#: ../glib/gkeyfile.c:2409 ../glib/gkeyfile.c:2601 ../glib/gkeyfile.c:3124
  797795#, c-format
  798796msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
  799797msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“ в групата „%s“"
  800798
  801 #: glib/gkeyfile.c:3287
  802 #, c-format
   799#: ../glib/gkeyfile.c:3344
  803800msgid "Key file contains escape character at end of line"
  804801msgstr "Ключовият файл съдържа екранираща последователност в край на ред"
  805802
  806 #: glib/gkeyfile.c:3309
   803#: ../glib/gkeyfile.c:3366
  807804#, c-format
  808805msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
  809806msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност - „%s“"
  810807
  811 #: glib/gkeyfile.c:3451
   808#: ../glib/gkeyfile.c:3508
  812809#, c-format
  813810msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
  814811msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число."
  815812
  816 #: glib/gkeyfile.c:3465
   813#: ../glib/gkeyfile.c:3522
  817814#, c-format
  818815msgid "Integer value '%s' out of range"
  819816msgstr "Целочислената стойност „%s“ е извън интервала на допустими стойности"
  820817
  821 #: glib/gkeyfile.c:3498
   818#: ../glib/gkeyfile.c:3555
  822819#, c-format
  823820msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
   
  825822"Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая."
  826823
  827 #: glib/gkeyfile.c:3525
   824#: ../glib/gkeyfile.c:3582
  828825#, c-format
  829826msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.