Changeset 880


Ignore:
Timestamp:
Jan 8, 2007, 10:45:17 PM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r27490@kochinka: ash | 2007-01-06 19:32:40 +0200
pan2: подадено в trunk

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • fifth-toe/pan2.HEAD.bg.po

  r873 r880  
  13591359"  news:message-id          Показване на указаната статия.\n"
  13601360"  news:group.name          Показване на указаната група за новини.\n"
  1361 "  --nogui                  При news:message-id, показване на стандартния "
   1361"  --no-gui                 При news:message-id, показване на стандартния "
  13621362"изход.\n"
  13631363"\n"
   
  13651365"  --nzb файл1 файл2 ...    Обработка на файлове без стартиране на Pan.\n"
  13661366"  -o път, --output=път     Път за запазване на прикрепените файлове.\n"
  1367 "  --nogui                  Изход само от конзолата, не опашката за "
   1367"  --no-gui                 Изход само от конзолата, не от опашката за "
  13681368"изтегляне.\n"
  13691369
   
  13751375msgid "Error: --no-gui used without nzb files or news:message-id."
  13761376msgstr ""
  1377 "Грешка: използвана е опцията --nogui без файлове nzb или news:message-id."
   1377"Грешка: използвана е опцията --no-gui без файлове nzb или news:message-id."
  13781378
  13791379#: ../pan/gui/pan.cc:235
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.