Changeset 874

Timestamp:
Jan 8, 2007, 5:09:07 PM (15 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

[regexxer]: Обновяване на превода на Ясен:

  • NMU.
  • Сменен адреса на преводача.
  • Стандартизирани „Заслуги“.
  • Български кавички.
  • Оправени няколко повтарящи се бързи клавиши.
  • Коригирани някои неточности в ключовете на GConf.
File:
1 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.