Changeset 869


Ignore:
Timestamp:
Dec 25, 2006, 12:15:12 AM (15 years ago)
Author:
kaladan
Message:

gnome-control-center - пълен превод на програмата. В един от низовете не
успях да сложа стандартизираните кавички.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-control-center.HEAD.bg.po

  r788 r869  
  1212"Project-Id-Version: gnome-control-center HEAD\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2006-09-06 00:34+0300\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2006-09-06 00:37+0300\n"
   14"POT-Creation-Date: 2006-12-24 18:53+0100\n"
   15"PO-Revision-Date: 2006-12-25 00:13+0200\n"
  1616"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1919"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  2020"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  21 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
   21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
  2222
  2323#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:114
   
  766766
  767767#: ../capplets/background/gnome-background-properties.glade.h:7
  768 #: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:21
   768#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:26
  769769msgid "_Remove"
  770770msgstr "П_ремахване"
   
  871871msgstr "Копиране на файл: %u от %u"
  872872
  873 #: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:122
   873#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:123
  874874#, c-format
  875875msgid "Copying '%s'"
  876876msgstr "Копиране на „%s“"
  877877
  878 #: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:193
   878#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:154
   879#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:278
   880msgid "Copying files"
   881msgstr "Копиране на файлове"
   882
   883#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:190
   884msgid "Parent Window"
   885msgstr "Предишен прозорец"
   886
   887#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:191
   888msgid "Parent window of the dialog"
   889msgstr "Предишен прозорец на диалога"
   890
   891#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:197
  879892msgid "From URI"
  880893msgstr "От адрес"
  881894
  882 #: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:194
   895#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:198
  883896msgid "URI currently transferring from"
  884897msgstr "Адрес, от който текущо се прехвърля"
  885898
  886 #: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:201
   899#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:205
  887900msgid "To URI"
  888901msgstr "Към адрес"
  889902
  890 #: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:202
   903#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:206
  891904msgid "URI currently transferring to"
  892905msgstr "Адрес, към който текущо се прехвърля"
  893906
  894 #: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:209
   907#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:213
  895908msgid "Fraction completed"
  896909msgstr "Частично завърши"
  897910
  898 #: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:210
   911#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:214
  899912msgid "Fraction of transfer currently completed"
  900913msgstr "Част от текущия трансфер завърши"
  901914
  902 #: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:217
   915#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:221
  903916msgid "Current URI index"
  904917msgstr "Текущ индекс на адрес"
  905918
  906 #: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:218
   919#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:222
  907920msgid "Current URI index - starts from 1"
  908921msgstr "Текущ индекс на адрес - стартира от 1"
  909922
  910 #: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:225
   923#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:229
  911924msgid "Total URIs"
  912925msgstr "Общо адреси"
  913926
  914 #: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:226
   927#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:230
  915928msgid "Total number of URIs"
  916929msgstr "Общ брой на адресите"
  917930
  918 #: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:327
  919 #: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:369
  920 msgid "Copying files"
  921 msgstr "Копиране на файлове"
  922 
  923 #: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:345
  924 msgid "From:"
  925 msgstr "От:"
  926 
  927 #: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:349
  928 msgid "To:"
  929 msgstr "До:"
  930 
  931 #: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:448
   931#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:391
  932932msgid "Connecting..."
  933933msgstr "Свързване..."
   
  10561056#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:101
  10571057#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:146
  1058 #: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:191
  1059 #: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:245
  1060 #: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:294
  1061 #: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:576
  1062 #: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:597
   1058#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:192
   1059#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:248
   1060#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:299
   1061#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:599
   1062#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:621
  10631063#, c-format
  10641064msgid "Error saving configuration: %s"
  10651065msgstr "Грешка при запазването на конфигурацията: %s"
  10661066
  1067 #: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:719
   1067#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:743
  10681068#: ../capplets/sound/sound-properties-capplet.c:319
  10691069msgid "Custom"
  10701070msgstr "Потребителски"
  10711071
  1072 #: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:739
   1072#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:763
  10731073msgid "Could not load the main interface"
  10741074msgstr "Неуспех при зареждането на основния интерфейс"
  10751075
  1076 #: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:741
   1076#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:765
  10771077msgid "Please make sure that the applet is properly installed"
  10781078msgstr "Проверете дали аплетът е инсталиран правилно"
   
  10831083
  10841084#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:2
   1085msgid "Claws Mail"
   1086msgstr "Claws Mail"
   1087
   1088#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:3
  10851089msgid "Debian Sensible Browser"
  10861090msgstr "sensible-browser на Debian"
  10871091
  1088 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:3
   1092#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:4
  10891093msgid "Debian Terminal Emulator"
  10901094msgstr "Терминален емулатор на Debian"
  10911095
  1092 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:4
   1096#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:5
  10931097msgid "ETerm"
  10941098msgstr "ETerm"
  10951099
  1096 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:5
   1100#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:6
  10971101msgid "Encompass"
  10981102msgstr "Encompass"
  10991103
  1100 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:6
   1104#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:7
  11011105msgid "Epiphany Web Browser"
  11021106msgstr "Интернет браузър Epiphany"
  11031107
  1104 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:7
   1108#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:8
  11051109msgid "Evolution Mail Reader"
  11061110msgstr "Evolution - програма за е-поща"
  11071111
  1108 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:8
   1112#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:9
  11091113msgid "Evolution Mail Reader 1.4"
  11101114msgstr "Програмата за е-поща Evolution 1.4"
  11111115
  1112 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:9
   1116#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:10
  11131117msgid "Evolution Mail Reader 1.5"
  11141118msgstr "Програмата за е-поща Evolution 1.5"
  11151119
  1116 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:10
   1120#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:11
  11171121msgid "Evolution Mail Reader 1.6"
  11181122msgstr "Програмата за е-поща Evolution 1.6"
  11191123
  1120 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:11
   1124#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:12
  11211125msgid "Evolution Mail Reader 2.0"
  11221126msgstr "Програмата за е-поща Evolution 2.0"
  11231127
  1124 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:12
   1128#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:13
  11251129msgid "Evolution Mail Reader 2.2"
  11261130msgstr "Програмата за е-поща Evolution 2.2"
  11271131
  1128 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:13
   1132#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:14
  11291133msgid "Evolution Mail Reader 2.4"
  11301134msgstr "Програмата за е-поща Evolution 2.4"
  11311135
  1132 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:14
   1136#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:15
  11331137msgid "Firebird"
  11341138msgstr "Firebird"
  11351139
  1136 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:15
   1140#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:16
  11371141msgid "Firefox"
  11381142msgstr "Firefox"
  11391143
  1140 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:16
   1144#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:17
  11411145msgid "GNOME Terminal"
  11421146msgstr "Терминал на GNOME"
  11431147
  1144 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:17
   1148#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:18
  11451149msgid "Galeon"
  11461150msgstr "Galeon"
  11471151
  1148 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:18
   1152#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:19
   1153msgid "Icedove"
   1154msgstr "Icedove"
   1155
   1156#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:20
   1157msgid "Iceweasel"
   1158msgstr "Iceweasel"
   1159
   1160#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:21
  11491161msgid "KMail"
  11501162msgstr "KMail"
  11511163
  1152 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:19
   1164#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:22
  11531165msgid "Konqueror"
  11541166msgstr "Konqueror"
  11551167
  1156 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:20
   1168#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:23
  11571169msgid "Links Text Browser"
  11581170msgstr "Links - текстов браузър за Интернет"
  11591171
  1160 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:21
   1172#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:24
  11611173msgid "Lynx Text Browser"
  11621174msgstr "Lynx - текстов браузър за Интернет"
  11631175
  1164 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:22
   1176#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:25
  11651177msgid "Mozilla"
  11661178msgstr "Mozilla"
  11671179
  1168 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:23
   1180#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:26
  11691181msgid "Mozilla 1.6"
  11701182msgstr "Mozilla 1.6"
  11711183
  1172 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:24
   1184#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:27
  11731185msgid "Mozilla Mail"
  11741186msgstr "Mozilla Mail"
  11751187
  1176 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:25
   1188#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:28
  11771189msgid "Mozilla Thunderbird"
  11781190msgstr "Mozilla Thunderbird"
  11791191
  1180 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:26
   1192#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:29
  11811193msgid "Mutt"
  11821194msgstr "Mutt"
  11831195
  1184 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:27
   1196#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:30
  11851197msgid "NXterm"
  11861198msgstr "NXterm"
  11871199
  1188 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:28
   1200#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:31
  11891201msgid "Netscape Communicator"
  11901202msgstr "Netscape Communicator"
  11911203
  1192 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:29
   1204#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:32
  11931205msgid "Opera"
  11941206msgstr "Opera"
  11951207
  1196 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:30
   1208#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:33
  11971209msgid "RXVT"
  11981210msgstr "RXVT"
  11991211
  1200 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:31
   1212#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:34
  12011213msgid "Standard XTerminal"
  12021214msgstr "Стандартен XTerminal"
  12031215
  1204 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:32
   1216#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:35
  12051217msgid "Sylpheed"
  12061218msgstr "Sylpheed"
  12071219
  1208 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:33
   1220#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:36
  12091221msgid "Sylpheed-Claws"
  12101222msgstr "Sylpheed-Claws"
  12111223
  1212 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:34
   1224#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:37
  12131225msgid "Thunderbird"
  12141226msgstr "Thunderbird"
  12151227
  1216 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:35
   1228#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:38
  12171229msgid "W3M Text Browser"
  12181230msgstr "W3M - текстов браузър за Интернет"
  12191231
  1220 #: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:36
   1232#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:39
  12211233msgid "aterm"
  12221234msgstr "aterm"
   
  13541366msgstr "Това да е така само за _този компютър (%s)"
  13551367
  1356 #: ../capplets/display/main.c:676
   1368#: ../capplets/display/main.c:677
  13571369msgid "Options"
  13581370msgstr "Настройки"
  13591371
  1360 #: ../capplets/display/main.c:699
   1372#: ../capplets/display/main.c:700
  13611373#, c-format
  13621374msgid ""
  13631375"Testing the new settings. If you don't respond in %d second the previous "
  13641376"settings will be restored."
  1365 msgid_plural ""
  13661377"Testing the new settings. If you don't respond in %d seconds the previous "
  13671378"settings will be restored."
  1368 msgstr[0] ""
   1379msgstr ""
  13691380"Тестват се новите настройки. Ако не реагирате до %d секунда, старите "
  13701381"настройки ще бъдат възстановени."
  1371 msgstr[1] ""
  13721382"Тестват се новите настройки. Ако не реагирате до %d секунди, старите "
  13731383"настройки ще бъдат възстановени."
  13741384
  1375 #: ../capplets/display/main.c:745
   1385#: ../capplets/display/main.c:746
  13761386msgid "Keep Resolution"
  13771387msgstr "Запазване на разделителната способност"
  13781388
  1379 #: ../capplets/display/main.c:749
   1389#: ../capplets/display/main.c:750
  13801390msgid "Do you want to keep this resolution?"
  13811391msgstr "Искате ли да запазите тази разделителна способност?"
  13821392
  1383 #: ../capplets/display/main.c:774
   1393#: ../capplets/display/main.c:775
  13841394msgid "Use _previous resolution"
  13851395msgstr "Използване на предишната разделителна способност"
  13861396
  1387 #: ../capplets/display/main.c:774
   1397#: ../capplets/display/main.c:775
  13881398msgid "_Keep resolution"
  13891399msgstr "_Запазване на разделителната способност"
  13901400
  1391 #: ../capplets/display/main.c:924
   1401#: ../capplets/display/main.c:925
  13921402msgid ""
  13931403"The X Server does not support the XRandR extension.  Runtime resolution "
   
  13971407"промени на разделителната способност."
  13981408
  1399 #: ../capplets/display/main.c:932
   1409#: ../capplets/display/main.c:933
  14001410msgid ""
  14011411"The version of the XRandR extension is incompatible with this program. "
   
  15431553"effectively use the computer.  It is recommended that you select a size "
  15441554"smaller than %d."
  1545 msgid_plural ""
  15461555"The font selected is %d points large, and may make it difficult to "
  15471556"effectively use the computer. It is recommended that you select a size "
  15481557"smaller than %d."
  1549 msgstr[0] ""
   1558msgstr ""
  15501559"Избраният шрифт е голям %d точка, което може да затрудни ефективната работа "
  15511560"на този компютър. Препоръчително е да изберете размер по-малък от %d."
  1552 msgstr[1] ""
  15531561"Избраният шрифт е голям %d точки, което може да затрудни ефективната работа "
  15541562"на този компютър. Препоръчително е да изберете размер по-малък от %d."
   
  15601568"effectively use the computer.  It is recommended that you select a smaller "
  15611569"sized font."
  1562 msgid_plural ""
  15631570"The font selected is %d points large, and may make it difficult to "
  15641571"effectively use the computer. It is recommended that you select a smaller "
  15651572"sized font."
  1566 msgstr[0] ""
   1573msgstr ""
  15671574"Избраният шрифт е голям %d точка, което може да затрудни ефективната работа "
  15681575"на този компютър. Препоръчително е да изберете по-малък шрифт."
  1569 msgstr[1] ""
  15701576"Избраният шрифт е голям %d точки, което може да затрудни ефективната работа "
  15711577"на този компютър.  Препоръчително е да изберете по-малък шрифт."
   
  16771683msgstr "Поставяне на бързи клавиши за команди"
  16781684
  1679 #: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkb.c:87
   1685#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkb.c:85
  16801686msgid "Unknown"
  16811687msgstr "Неизвестен"
  16821688
  1683 #: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkblt.c:282
   1689#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkblt.c:299
  16841690msgid "Layout"
  16851691msgstr "Подредба"
  16861692
  1687 #. The first radio in a group is to be "Default", meaning none of
  1688 #. the below options are to be included in the selected list.
  1689 #. This is a HIG-compliant alternative to allowing no
  1690 #. selection in the group.
  1691 #: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkblt.c:286
  1692 #: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkbot.c:231
   1693#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkblt.c:305
   1694#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkbot.c:249
  16931695msgid "Default"
  16941696msgstr "Стандартен"
   
  22262228msgstr "_Визуализиране на системния звънец"
  22272229
  2228 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-details.c:368
   2230#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-details.c:370
  22292231msgid "Would you like to remove this theme?"
  22302232msgstr "Искате ли да изтриете тази тема?"
  22312233
  2232 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-details.c:433
   2234#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-details.c:435
  22332235msgid "Theme deleted succesfully. Please select another theme."
  22342236msgstr "Темата бе успешно изтрита. Изберете друга."
  22352237
  2236 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-details.c:442
   2238#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-details.c:444
  22372239msgid "Theme can not be deleted"
  22382240msgstr "Темата не може да бъде изтрита."
  22392241
  2240 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-details.c:535
   2242#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-details.c:632
  22412243msgid ""
  22422244"No themes could be found on your system.  This probably means that your "
   
  22482250"themes“."
  22492251
  2250 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:255
   2252#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:153
   2253#, c-format
   2254msgid ""
   2255"Can not install theme. \n"
   2256"The %s utility is not installed."
   2257msgstr "Неуспех при инсталирането на темата. \n"
   2258"Инструментът %s не е инсталиран."
   2259
   2260#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:162
   2261msgid ""
   2262"Can not install theme. \n"
   2263"There was a problem while extracting the theme"
   2264msgstr ""
   2265"Неуспех при инсталирането на темата. \n"
   2266"Темата не може да бъде разархивирана."
   2267
   2268#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:324
  22512269msgid "This theme is not in a supported format."
  22522270msgstr "Темата е в неподдържан формат."
  22532271
  2254 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:273
   2272#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:335
  22552273msgid "Failed to create temporary directory"
  22562274msgstr "Неуспех при създаването на временна папка"
  22572275
  2258 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:294
  2259 msgid ""
  2260 "Can not install theme. \n"
  2261 "The bzip2 utility is not installed."
  2262 msgstr ""
  2263 "Неуспех при инсталирането на тема. \n"
  2264 "Няма инсталиран bzip2."
  2265 
  2266 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:313
  2267 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:352
  2268 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:432
   2276#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:390
   2277#, c-format
   2278msgid "GNOME Theme %s correctly installed"
   2279msgstr "Темата за GNOME %s е инсталирана правилно"
   2280
   2281#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:400
   2282msgid "The theme is an engine. You need to compile the theme."
   2283msgstr "Темата е с графично ядро. Трябва да я компилирате."
   2284
   2285#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:411
   2286msgid "The file format is invalid"
   2287msgstr "Файловият формат е невалиден"
   2288
   2289#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:450
  22692290msgid "Installation Failed"
  22702291msgstr "Инсталацията е неуспешна"
  22712292
  2272 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:334
  2273 msgid ""
  2274 "Can not install themes. \n"
  2275 "The gzip utility is not installed."
  2276 msgstr ""
  2277 "Неуспех при инсталирането на теми. \n"
  2278 "Няма инсталиран gzip."
  2279 
  2280 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:378
  2281 #, c-format
  2282 msgid "GNOME Theme %s correctly installed"
  2283 msgstr "Темата за GNOME %s е инсталирана правилно"
  2284 
  2285 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:388
  2286 msgid "The theme is an engine. You need to compile the theme."
  2287 msgstr "Темата е с графично ядро. Трябва да я компилирате."
  2288 
  2289 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:406
  2290 msgid "The file format is invalid"
  2291 msgstr "Файловият формат е невалиден"
  2292 
  22932293#. TODO: currently cannot apply "gnome themes"
  2294 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:452
   2294#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:461
  22952295#, c-format
  22962296msgid ""
   
  23042304"Искате ли да я приложите или искате да запазите сегашната тема?"
  23052305
  2306 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:455
   2306#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:464
  23072307msgid "Keep Current Theme"
  23082308msgstr "Запазване на текущата тема"
  23092309
  2310 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:457
   2310#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:466
  23112311msgid "Apply New Theme"
  23122312msgstr "Прилагане на нова тема"
  23132313
  2314 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:531
   2314#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:522
  23152315msgid "No theme file location specified to install"
  23162316msgstr "Не е избран файл с тема, който да се инсталира"
  23172317
  2318 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:546
   2318#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:537
  23192319msgid "The theme file location specified to install is invalid"
  23202320msgstr "Темата посочена за инсталиране е невалидна"
  23212321
  2322 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:566
   2322#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:563
  23232323#, c-format
  23242324msgid ""
   
  23292329"%s"
  23302330
  2331 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:587
   2331#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:584
  23322332msgid "The file format is invalid."
  23332333msgstr "Файловият формат е невалиден."
  23342334
  2335 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:614
   2335#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-installer.c:611
  23362336#, c-format
  23372337msgid ""
   
  23422342"не може да бъде избран като папка източник."
  23432343
  2344 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-manager.c:701
   2344#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-manager.c:711
  23452345msgid "Custom theme"
  23462346msgstr "Лична тема"
  23472347
  2348 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-manager.c:701
   2348#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-manager.c:711
  23492349msgid "You can save this theme by pressing the Save Theme button."
  23502350msgstr "Може да запазите тази тема като натиснете бутона „Запазване на тема“"
  23512351
  2352 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-manager.c:1619
   2352#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-manager.c:1613
   2353msgid "Specify the filename of a theme to install"
   2354msgstr "Посочете името на файл с тема, който да се инсталира"
   2355
   2356#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-manager.c:1614
   2357msgid "filename"
   2358msgstr "файловоиме"
   2359
   2360#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-manager.c:1654
  23532361msgid ""
  23542362"The default theme schemas could not be found on your system.  This means "
   
  23902398
  23912399#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:4
   2400msgid "Background"
   2401msgstr "Фон"
   2402
   2403#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:5
   2404msgid "Colors"
   2405msgstr "Цветове"
   2406
   2407#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:6
  23922408msgid "Controls"
  23932409msgstr "Бутони и декорации"
  23942410
  2395 #: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:5
   2411#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:7
  23962412msgid "Icons"
  23972413msgstr "Икони"
  23982414
  2399 #: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:6
  2400 msgid "Save Theme"
  2401 msgstr "Запазване на тема"
  2402 
  2403 #: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:7
   2415#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:8
   2416msgid "Save Theme As..."
   2417msgstr "Запазване на темата като..."
   2418
   2419#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:9
  24042420msgid "Save _Background Image"
  24052421msgstr "Запазване на _фоновото изображение"
  24062422
  2407 #: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:8
   2423#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:10
  24082424msgid "Select theme for the desktop"
  24092425msgstr "Избор на тема за работния плот"
  24102426
  2411 #: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:9
   2427#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:11
   2428msgid "Text"
   2429msgstr "Тест"
   2430
   2431#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:12
  24122432msgid "Theme Details"
  24132433msgstr "Елементи на темата"
  24142434
  2415 #: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:10
   2435#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:13
  24162436msgid "Theme Preferences"
  24172437msgstr "Настройки на темата"
  24182438
  2419 #: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:11
  2420 msgid "Theme _Details"
  2421 msgstr "_Елементи на темата"
  2422 
  2423 #: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:12
   2439#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:14
  24242440msgid "This theme does not suggest any particular font or background."
  24252441msgstr "Тази тема не предлага свои шрифт и фон."
  24262442
  2427 #: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:13
   2443#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:15
  24282444msgid "This theme suggests a background:"
  24292445msgstr "Тази тема предлага свой фон:"
  24302446
  2431 #: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:14
   2447#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:16
  24322448msgid "This theme suggests a font and a background:"
  24332449msgstr "Тази тема предлага свои шрифт и фон:"
  24342450
  2435 #: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:15
   2451#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:17
  24362452msgid "This theme suggests a font:"
  24372453msgstr "Тази тема предлага свой шрифт:"
  24382454
  2439 #: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:16
   2455#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:18
  24402456msgid "Window Border"
  24412457msgstr "Рамки на прозорците"
  24422458
  2443 #: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:17
   2459#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:19
   2460msgid "_Customize..."
   2461msgstr "_Потребителски настройки..."
   2462
   2463#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:20
  24442464msgid "_Description:"
  24452465msgstr "_Описание:"
  24462466
  2447 #: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:18
   2467#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:21
   2468msgid "_Enable Custom Colors"
   2469msgstr "_Активиране на потребителските цветове"
   2470
   2471#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:22
   2472msgid "_Input Boxes:"
   2473msgstr "_Кутии за въвеждане:"
   2474
   2475#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:23
  24482476msgid "_Install Theme..."
  24492477msgstr "_Инсталиране на тема..."
  24502478
  2451 #: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:19
   2479#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:24
  24522480msgid "_Install..."
  24532481msgstr "_Инсталиране..."
  24542482
  2455 #: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:20
   2483#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:25
  24562484msgid "_Name:"
  24572485msgstr "_Име:"
  24582486
  2459 #: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:22
   2487#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:27
  24602488msgid "_Revert"
  24612489msgstr "_Възстановяване"
  24622490
  2463 #: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:23
   2491#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:28
  24642492msgid "_Save Theme..."
  24652493msgstr "_Запазване на тема..."
  24662494
  2467 #: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:24
   2495#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:29
   2496msgid "_Selected Items:"
   2497msgstr "_Избрана записи:"
   2498
   2499#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:30
   2500msgid "_Windows:"
   2501msgstr "_Прозорци:"
   2502
   2503#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:31
  24682504msgid "theme selection tree"
  24692505msgstr "дърво за подборка на теми"
   
  26542690msgstr "Прозорци"
  26552691
  2656 #: ../control-center/control-center-categories.c:287
  2657 msgid "Others"
  2658 msgstr "Други"
  2659 
  2660 #: ../control-center/control-center.c:93
  2661 msgid "Desktop Preferences"
  2662 msgstr "Настройки на работния плот"
  2663 
  2664 #: ../control-center/gnomecc.desktop.in.in.h:1
  2665 msgid "GNOME Control Center"
  2666 msgstr "Контролен център на GNOME"
  2667 
  2668 #: ../control-center/gnomecc.desktop.in.in.h:2
  2669 #: ../vfs-methods/fontilus/gnome-font-viewer.desktop.in.in.h:2
  2670 msgid "The GNOME configuration tool"
  2671 msgstr "Инструмент за настройки на GNOME"
  2672 
  26732692#: ../gnome-settings-daemon/actions/acme.glade.h:1
  26742693msgid "Volume"
   
  27542773"Това е необходимо, за да се позволи промяната на темата на показалеца."
  27552774
  2756 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-font.c:96
   2775#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-font.c:97
  27572776#, c-format
  27582777msgid ""
   
  28022821"която е свързана с клавиша (%s)"
  28032822
  2804 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keyboard-xkb.c:105
   2823#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keyboard-xkb.c:106
  28052824#, c-format
  28062825msgid ""
   
  28332852"- резултата от <b>%s</b>"
  28342853
  2835 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keyboard-xkb.c:119
   2854#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keyboard-xkb.c:120
  28362855msgid ""
  28372856"You are using XFree 4.3.0.\n"
   
  28452864"версия на XFree."
  28462865
  2847 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keyboard-xkb.c:249
   2866#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keyboard-xkb.c:250
  28482867msgid "Do _not show this warning again"
  28492868msgstr "_Да не се показва това предупреждение отново"
  28502869
  2851 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keyboard-xkb.c:263
   2870#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keyboard-xkb.c:264
  28522871#, c-format
  28532872msgid ""
   
  28662885"Кои настройки искате да използвате?"
  28672886
  2868 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keyboard-xkb.c:286
   2887#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keyboard-xkb.c:287
  28692888msgid "Use X settings"
  28702889msgstr "Използване на настройките на X"
  28712890
  2872 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keyboard-xkb.c:288
   2891#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keyboard-xkb.c:289
  28732892msgid "Keep GNOME settings"
  28742893msgstr "Запазване на настройките на GNOME"
  28752894
  2876 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-multimedia-keys.c:118
   2895#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-multimedia-keys.c:111
  28772896#, c-format
  28782897msgid ""
   
  28832902"Потвърдете, че тази команда съществува."
  28842903
  2885 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-multimedia-keys.c:134
   2904#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-multimedia-keys.c:127
  28862905msgid ""
  28872906"Couldn't put the machine to sleep.\n"
   
  28902909"Компютърът не можеше да бъде приспан.\n"
  28912910"Уверете се, че машината е настроена правилно."
  2892 
  2893 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-multimedia-keys.c:168
  2894 msgid ""
  2895 "Couldn't load the Glade file.\n"
  2896 "Make sure that this daemon is properly installed."
  2897 msgstr ""
  2898 "Файлът за Glade не може да бъде зареден.\n"
  2899 "Уверете се, че Glade е инсталиран правилно."
  29002911
  29012912#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-screensaver.c:110
   
  29983009msgstr "Екран, на който BGApplier ще рисува"
  29993010
   3011#: ../libslab/app-shell.c:708
   3012#, c-format
   3013msgid ""
   3014"<span size=\"large\"><b>No matches found.</b> </span><span>\n"
   3015"\n"
   3016" Your filter \"<b>%s</b>\" does not match any items.</span>"
   3017msgstr "<span size=\"large\"><b>Няма съвпадения.</b></span><span>\n"
   3018"\n"
   3019" Вашият филтър \"<b>%s</b>\" не засече никакви записи.</span>"
   3020
   3021#. make start action
   3022#: ../libslab/application-tile.c:310
   3023#, c-format
   3024msgid "<b>Start %s</b>"
   3025msgstr "<b>Стартиране на %s</b>"
   3026
   3027#: ../libslab/application-tile.c:329
   3028msgid "Help"
   3029msgstr "Помощ"
   3030
   3031#: ../libslab/application-tile.c:336
   3032msgid "Help Unavailable"
   3033msgstr "Помощта не е налична"
   3034
   3035#: ../libslab/application-tile.c:375
   3036msgid "Upgrade"
   3037msgstr "Актуализация"
   3038
   3039#: ../libslab/application-tile.c:384
   3040msgid "Uninstall"
   3041msgstr "Премахване"
   3042
   3043#: ../libslab/application-tile.c:781
   3044msgid "Remove from Favorites"
   3045msgstr "Премахване от любимите"
   3046
   3047#: ../libslab/application-tile.c:783
   3048msgid "Add to Favorites"
   3049msgstr "Добавяне към любимите"
   3050
   3051#: ../libslab/application-tile.c:838
   3052msgid "Remove from Startup Programs"
   3053msgstr "Да не се стартира в началото"
   3054
   3055#: ../libslab/application-tile.c:840
   3056msgid "Add to Startup Programs"
   3057msgstr "Да се стартира в началото"
   3058
   3059#: ../libslab/document-tile.c:145
   3060msgid "Edited %m/%d/%Y"
   3061msgstr "Редактирано на %d/%m/%Y"
   3062
   3063#: ../libslab/document-tile.c:183
   3064#, c-format
   3065msgid "<b>Open with \"%s\"</b>"
   3066msgstr "<b>Отваряне с %s</b>"
   3067
   3068#: ../libslab/document-tile.c:195
   3069msgid "Open with Default Application"
   3070msgstr "Отваряне с подразбиращата се програма"
   3071
   3072#: ../libslab/document-tile.c:211
   3073msgid "Open in File Manager"
   3074msgstr "Отваряне във файловия мениджър"
   3075
   3076#. make rename action
   3077#: ../libslab/document-tile.c:227
   3078msgid "Rename..."
   3079msgstr "Преименуване..."
   3080
   3081#. make move to trash action
   3082#: ../libslab/document-tile.c:240
   3083msgid "Move to Trash"
   3084msgstr "Преместване в кошчето"
   3085
   3086#: ../libslab/document-tile.c:250 ../libslab/document-tile.c:580
   3087msgid "Delete"
   3088msgstr "Изтриване"
   3089
   3090#: ../libslab/document-tile.c:270 ../libslab/document-tile.c:279
   3091msgid "Send To..."
   3092msgstr "Изпращане до..."
   3093
   3094#: ../libslab/search-bar.c:255
   3095msgid "Find Now"
   3096msgstr "Намиране сега"
   3097
  30003098#: ../libsounds/sound-view.c:43
  30013099msgid "Login"
   
  32423340msgstr "Стартиране на екранния предпазител"
  32433341
  3244 #: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:1
  3245 msgid ""
  3246 "A collection of scripts to run whenever the keyboard state is reloaded. "
  3247 "Useful for re-applying xmodmap based adjustments"
  3248 msgstr ""
  3249 "Сбор от скриптове, които се изпълняват при презареждане на състоянието на "
  3250 "клавиатурата. Полезно е, когато се прилагат промени чрез xmodmap"
  3251 
  3252 #: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:2
  3253 msgid "A list of modmap files available in the $HOME directory."
  3254 msgstr "Списък на modmap файловете е инсталиран в домашната папка"
  3255 
  3256 #: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:3
  3257 msgid "Default group, assigned on window creation"
  3258 msgstr "Стандартна група, задавана при създаването на прозорец"
  3259 
  3260 #: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:4
  3261 msgid "Keep and manage separate group per window"
  3262 msgstr "Запазване на отделна група за всеки прозорец"
  3263 
  3264 #: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:5
  3265 msgid "Keyboard Update Handlers"
  3266 msgstr "Модули за обработка на промените по клавиатурата"
  3267 
  3268 #: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:6
  3269 msgid "Keyboard layout"
  3270 msgstr "Клавиатурна подредба"
  3271 
  3272 #: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:7
  3273 msgid "Keyboard model"
  3274 msgstr "Модел на клавиатурата"
  3275 
  3276 #: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:8
  3277 msgid "Keyboard options"
  3278 msgstr "Настройки на клавиатурата"
  3279 
  3280 #: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:9
  3281 msgid ""
  3282 "Keyboard settings in gconf will be overridden from the system ASAP "
  3283 "(deprecated)"
  3284 msgstr "Настройките в gconf ще бъдат презаписани възможно най-скоро"
  3285 
  3286 #: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:10
  3287 msgid "Save/restore indicators together with layout groups"
  3288 msgstr "Запис/възстановяване на индикаторите заедно с клавиатурните подредби"
  3289 
  3290 #: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:11
  3291 msgid "Show layout names instead of group names"
  3292 msgstr "Показване имената на подредбите, вместо имената на групите"
  3293 
  3294 #: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:12
  3295 msgid ""
  3296 "Show layout names instead of group names (only for versions of XFree "
  3297 "supporting multiple layouts)"
  3298 msgstr ""
  3299 "Показване имената на подредбите, вместо имената на групите (само за версии "
  3300 "на XFree, които поддържат множество подредби)"
  3301 
  3302 #: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:13
  3303 msgid "Suppress the \"X sysconfig changed\" warning message"
  3304 msgstr ""
  3305 "Да не се извежда предупреждението „Променена системна конфигурация на X“"
  3306 
  3307 #: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:14
  3308 msgid "The Keyboard Preview, X offset"
  3309 msgstr "Преглед на клавиатурата, отместване по X"
  3310 
  3311 #: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:15
  3312 msgid "The Keyboard Preview, Y offset"
  3313 msgstr "Преглед на клавиатурата, отместване по Y"
  3314 
  3315 #: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:16
  3316 msgid "The Keyboard Preview, height"
  3317 msgstr "Преглед на клавиатурата, височина"
  3318 
  3319 #: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:17
  3320 msgid "The Keyboard Preview, width"
  3321 msgstr "Преглед на височина, широчина"
  3322 
  3323 #: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:18
  3324 msgid ""
  3325 "Very soon, keyboard settings in gconf will be overridden (from the system "
  3326 "configuration) This key has been deprecated since GNOME 2.12, please unset "
  3327 "the model, layouts and options keys to get the default system configuration."
  3328 msgstr ""
  3329 "Много скоро клавиатурните настройки в gconf ще бъдат презаписани (от "
  3330 "системните настройки). Този ключ ще бъде ненужен в GNOME 2.12. Настройте "
  3331 "ключовете за модела, подредбите и опциите към стандартната системна "
  3332 "конфигурация."
  3333 
  3334 #: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:19
  3335 msgid "keyboard layout"
  3336 msgstr "клавиатурна подредба"
  3337 
  3338 #: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:20
  3339 msgid "keyboard model"
  3340 msgstr "модел на клавиатурата"
  3341 
  3342 #: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:21
  3343 msgid "modmap file list"
  3344 msgstr "файл със списък на подредби"
   3342#: ../shell/control-center.c:61
   3343#, c-format
   3344msgid "key not found [%s]\n"
   3345msgstr "ключът не е намерен [%s]\n"
   3346
   3347#: ../shell/control-center.c:146
   3348msgid "Filter"
   3349msgstr "Филтър"
   3350
   3351#: ../shell/control-center.c:146
   3352msgid "Groups"
   3353msgstr "Групи"
   3354
   3355#: ../shell/control-center.c:146
   3356msgid "Common Tasks"
   3357msgstr "Обичайни задачи"
   3358
   3359#: ../shell/control-center.c:150
   3360msgid "Control Center"
   3361msgstr "Контролен център"
   3362
   3363#: ../shell/gnomecc.desktop.in.in.h:1
   3364msgid "GNOME Control Center"
   3365msgstr "Контролен център на GNOME"
   3366
   3367#: ../shell/gnomecc.desktop.in.in.h:2
   3368#: ../vfs-methods/fontilus/gnome-font-viewer.desktop.in.in.h:2
   3369msgid "The GNOME configuration tool"
   3370msgstr "Инструмент за настройки на GNOME"
  33453371
  33463372#: ../typing-break/drw-break-window.c:213
   
  36273653msgid "Whether to thumbnail themes"
  36283654msgstr "Дали да прави малки изображения за темите"
   3655
   3656#~ msgid "From:"
   3657#~ msgstr "От:"
   3658
   3659#~ msgid "To:"
   3660#~ msgstr "До:"
   3661
   3662#~ msgid ""
   3663#~ "Can not install themes. \n"
   3664#~ "The gzip utility is not installed."
   3665#~ msgstr ""
   3666#~ "Неуспех при инсталирането на теми. \n"
   3667#~ "Няма инсталиран gzip."
   3668
   3669#~ msgid "Save Theme"
   3670#~ msgstr "Запазване на тема"
   3671
   3672#~ msgid "Theme _Details"
   3673#~ msgstr "_Елементи на темата"
   3674
   3675#~ msgid "Others"
   3676#~ msgstr "Други"
   3677
   3678#~ msgid "Desktop Preferences"
   3679#~ msgstr "Настройки на работния плот"
   3680
   3681#~ msgid ""
   3682#~ "Couldn't load the Glade file.\n"
   3683#~ "Make sure that this daemon is properly installed."
   3684#~ msgstr ""
   3685#~ "Файлът за Glade не може да бъде зареден.\n"
   3686#~ "Уверете се, че Glade е инсталиран правилно."
   3687
   3688#~ msgid ""
   3689#~ "A collection of scripts to run whenever the keyboard state is reloaded. "
   3690#~ "Useful for re-applying xmodmap based adjustments"
   3691#~ msgstr ""
   3692#~ "Сбор от скриптове, които се изпълняват при презареждане на състоянието на "
   3693#~ "клавиатурата. Полезно е, когато се прилагат промени чрез xmodmap"
   3694
   3695#~ msgid "A list of modmap files available in the $HOME directory."
   3696#~ msgstr "Списък на modmap файловете е инсталиран в домашната папка"
   3697
   3698#~ msgid "Default group, assigned on window creation"
   3699#~ msgstr "Стандартна група, задавана при създаването на прозорец"
   3700
   3701#~ msgid "Keep and manage separate group per window"
   3702#~ msgstr "Запазване на отделна група за всеки прозорец"
   3703
   3704#~ msgid "Keyboard Update Handlers"
   3705#~ msgstr "Модули за обработка на промените по клавиатурата"
   3706
   3707#~ msgid "Keyboard layout"
   3708#~ msgstr "Клавиатурна подредба"
   3709
   3710#~ msgid "Keyboard model"
   3711#~ msgstr "Модел на клавиатурата"
   3712
   3713#~ msgid "Keyboard options"
   3714#~ msgstr "Настройки на клавиатурата"
   3715
   3716#~ msgid ""
   3717#~ "Keyboard settings in gconf will be overridden from the system ASAP "
   3718#~ "(deprecated)"
   3719#~ msgstr "Настройките в gconf ще бъдат презаписани възможно най-скоро"
   3720
   3721#~ msgid "Save/restore indicators together with layout groups"
   3722#~ msgstr ""
   3723#~ "Запис/възстановяване на индикаторите заедно с клавиатурните подредби"
   3724
   3725#~ msgid "Show layout names instead of group names"
   3726#~ msgstr "Показване имената на подредбите, вместо имената на групите"
   3727
   3728#~ msgid ""
   3729#~ "Show layout names instead of group names (only for versions of XFree "
   3730#~ "supporting multiple layouts)"
   3731#~ msgstr ""
   3732#~ "Показване имената на подредбите, вместо имената на групите (само за "
   3733#~ "версии на XFree, които поддържат множество подредби)"
   3734
   3735#~ msgid "Suppress the \"X sysconfig changed\" warning message"
   3736#~ msgstr ""
   3737#~ "Да не се извежда предупреждението „Променена системна конфигурация на X“"
   3738
   3739#~ msgid "The Keyboard Preview, X offset"
   3740#~ msgstr "Преглед на клавиатурата, отместване по X"
   3741
   3742#~ msgid "The Keyboard Preview, Y offset"
   3743#~ msgstr "Преглед на клавиатурата, отместване по Y"
   3744
   3745#~ msgid "The Keyboard Preview, height"
   3746#~ msgstr "Преглед на клавиатурата, височина"
   3747
   3748#~ msgid "The Keyboard Preview, width"
   3749#~ msgstr "Преглед на височина, широчина"
   3750
   3751#~ msgid ""
   3752#~ "Very soon, keyboard settings in gconf will be overridden (from the system "
   3753#~ "configuration) This key has been deprecated since GNOME 2.12, please "
   3754#~ "unset the model, layouts and options keys to get the default system "
   3755#~ "configuration."
   3756#~ msgstr ""
   3757#~ "Много скоро клавиатурните настройки в gconf ще бъдат презаписани (от "
   3758#~ "системните настройки). Този ключ ще бъде ненужен в GNOME 2.12. Настройте "
   3759#~ "ключовете за модела, подредбите и опциите към стандартната системна "
   3760#~ "конфигурация."
   3761
   3762#~ msgid "keyboard layout"
   3763#~ msgstr "клавиатурна подредба"
   3764
   3765#~ msgid "keyboard model"
   3766#~ msgstr "модел на клавиатурата"
   3767
   3768#~ msgid "modmap file list"
   3769#~ msgstr "файл със списък на подредби"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.