Changeset 84

Timestamp:
Jul 30, 2005, 7:32:57 PM (17 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

(teatime/sharp) Пълен превод на този аплет. Не ми харесва името, както винаги страдам от липса на въображение.

File:
1 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.