Changeset 82


Ignore:
Timestamp:
Jul 29, 2005, 4:54:53 PM (17 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

(gnome-keyring-manager/desktop) NMU на ревизия [81] на zbrox:

 • Поправена е омазаната част на информацията за преводачите
 • Изтрити са ненужните низове
 • „Прост“ е променено на „Опростен“
 • Масово кавичкосване
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-keyring-manager.HEAD.bg.po

  r81 r82  
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1313"POT-Creation-Date: 2005-07-29 06:22+0000\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-07-29 16:36+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2005-07-29 16:48+0300\n"
  1515"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  322322#, c-format
  323323msgid "Delete the '%s' key?"
  324 msgstr "Изтриване на ключа \"%s\"?"
   324msgstr "Изтриване на ключа „%s“?"
  325325
  326326#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:705
   
  331331#, c-format
  332332msgid "Delete the '%s' keyring?"
  333 msgstr "Изтриване на набора ключове \"%s\"?"
   333msgstr "Изтриване на набора ключове „%s“?"
  334334
  335335#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:725
   
  512512#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:330
  513513msgid "A simple keyring manager for GNOME 2"
  514 msgstr "Прост мениджър за набори ключове за GNOME 2"
   514msgstr "Опростен мениджър за набори ключове за GNOME 2"
  515515
  516516#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:331
   
  524524#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:336
  525525msgid "translator-credits"
  526 msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>"
  527 "Александър Шопов <ash@contact.bg>"
  528 ""
  529 "Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа."
  530 "Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg"
   526msgstr ""
   527"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
   528"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
   529"\n"
   530"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
   531"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
  531532"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  532533
   
  565566"Грешка при опит за изваждане на папката %s от списъка с папки на "
  566567"gconf, които се следят: %s"
  567 
  568 #~ msgid ""
  569 #~ "This item has non-standard attributes.\n"
  570 #~ "Use 'Edit' to view them."
  571 #~ msgstr ""
  572 #~ "Този обект има нестандартни атрибути.\n"
  573 #~ "Използвайте \"Редактиране\", за да ги прегледате."
  574 
  575 #~ msgid "_Close"
  576 #~ msgstr "_Затваряне"
  577 
  578 #~ msgid "Close the keyring editor window"
  579 #~ msgstr "Затваряне на прозореца за редакция на набори ключове"
  580 
  581 #~ msgid "_Open Keyring Manager"
  582 #~ msgstr "_Отваряне на мениджъра на набори ключове"
  583 
  584 #~ msgid "Open the Gnome Keyring Manager"
  585 #~ msgstr "Отваряне на мениджъра на набори ключове на GNOME"
  586 
  587 #~ msgid "_About"
  588 #~ msgstr "_Относно"
  589 
  590 #~ msgid "Edit the selected keyring item"
  591 #~ msgstr "Редактиране на избрания обект от набора ключове"
  592 
  593 #~ msgid "Delete the selected keyring item"
  594 #~ msgstr "Изтриване на избрания обект от набора ключове"
  595 
  596 #~ msgid "Toggle display of keyring item modification time"
  597 #~ msgstr "Включване/изключване на визуализацията на време на промяна на обект"
  598 
  599 #~ msgid "Toggle display of keyring item creation time"
  600 #~ msgstr ""
  601 #~ "Включване/изключване на визуализацията на време на създаване на обект"
  602 
  603 #~ msgid "Items"
  604 #~ msgstr "Обекти"
  605 
  606 #~ msgid "Item Attributes"
  607 #~ msgstr "Атрибути на обектите"
  608 
  609 #~ msgid "_Advanced"
  610 #~ msgstr "_Допълнителни"
  611 
  612 #~ msgid "Edit the selected item."
  613 #~ msgstr "Редактиране на избрания обект"
  614 
  615 #~ msgid "_Show Secret"
  616 #~ msgstr "Показване на _тайна"
  617 
  618 #~ msgid "S_ecret:"
  619 #~ msgstr "_Тайна:"
  620 
  621 #~ msgid "You can copy the secret by dragging this image"
  622 #~ msgstr "Може да копирате тази тайна, като провлачите това изображение"
  623 
  624 #~ msgid "Session Keyring"
  625 #~ msgstr "Сесиен набор ключове"
  626 
  627 #~ msgid "Keyring %s"
  628 #~ msgstr "Набор ключове %s"
  629 
  630 #~ msgid "_Text:"
  631 #~ msgstr "_Текст:"
  632 
  633 #~ msgid "Delete item"
  634 #~ msgstr "Изтриване на обект"
  635 
  636 #~ msgid ""
  637 #~ "gkm_keyring_editor_update_keyring_item_info: Tried to update the "
  638 #~ "information of a keyring item we don't know about"
  639 #~ msgstr ""
  640 #~ "gkm_keyring_editor_update_keyring_item_info: опит за обновяване на "
  641 #~ "информация за обект от набора ключове, за който няма достатъчно информация"
  642 
  643 #~ msgid "_New..."
  644 #~ msgstr "_Нов..."
  645 
  646 #~ msgid "Create a new keyring"
  647 #~ msgstr "Създаване на нов набор ключове"
  648 
  649 #~ msgid "Display the contents of the selected keyring"
  650 #~ msgstr "Показване на съдържанието на избрания набор ключове"
  651 
  652 #~ msgid "_Lock/Unlock"
  653 #~ msgstr "_Заключване/Отключване"
  654 
  655 #~ msgid "Lock or unlock the selected keyring"
  656 #~ msgstr "Заключване или отключване на избрания набор ключове"
  657 
  658 #~ msgid "_Lock"
  659 #~ msgstr "_Заключване"
  660 
  661 #~ msgid "Lock the selected keyring"
  662 #~ msgstr "Заключване на избрания набор ключове"
  663 
  664 #~ msgid "_Unlock"
  665 #~ msgstr "_Отключване"
  666 
  667 #~ msgid "Unlock the selected keyring"
  668 #~ msgstr "Отключване на избрания набор ключове"
  669 
  670 #~ msgid "_Select as Default"
  671 #~ msgstr "_Избор като стандартен"
  672 
  673 #~ msgid "Make the selected keyring the default one"
  674 #~ msgstr "Установяване на избрания набор ключове като стандартен"
  675 
  676 #~ msgid "Toggle display of keyring lock on idle"
  677 #~ msgstr ""
  678 #~ "Вкл./изкл. на показването на заключване на набора ключове при бездействие"
  679 
  680 #~ msgid "Toggle display of keyring lock timeout"
  681 #~ msgstr "Вкл./изкл. на показването на отсрочката преди заключване"
  682 
  683 #~ msgid "Toggle display of keyring modification time"
  684 #~ msgstr "Вкл./изкл. на показването на времето на промяна на набора ключове"
  685 
  686 #~ msgid "Toggle display of keyring creation time"
  687 #~ msgstr "Вкл./изкл. на показването на времето на създаване на набора ключове"
  688 
  689 #~ msgid "_Set as Default"
  690 #~ msgstr "Настройва като стандартно"
  691 
  692 #~ msgid "_Create"
  693 #~ msgstr "_Създаване"
  694 
  695 #~ msgid "A row disapeared while we were waiting for it to be locked..."
  696 #~ msgstr "Един ред изчезна, докато се чакаше да бъде заключен..."
  697 
  698 #~ msgid "A password is required in order to unlock the keyring '%s'."
  699 #~ msgstr "Нужна е парола, за да отключите набора ключове \"%s\"."
  700 
  701 #~ msgid "Password required"
  702 #~ msgstr "Нужна е парола"
  703 
  704 #~ msgid "Unlock the “%s” Keyring."
  705 #~ msgstr "Отключване на набора ключове \"%s\"."
  706 
  707 #~ msgid "To view the contents of this keyring, you must first unlock it."
  708 #~ msgstr ""
  709 #~ "За да прегледате съдържанието на този набор ключове, трябва първо да го "
  710 #~ "отключите."
  711 
  712 #~ msgid "Failed set the default keyring."
  713 #~ msgstr "Неуспех при настройване на стандартния набор ключове."
  714 
  715 #~ msgid "yes"
  716 #~ msgstr "да"
  717 
  718 #~ msgid "no"
  719 #~ msgstr "не"
  720 
  721 #~ msgid ""
  722 #~ "gkm_keyring_manager_update_keyring_info: Tried to update the information "
  723 #~ "of a keyring we don't know about"
  724 #~ msgstr ""
  725 #~ "gkm_keyring_manager_update_keyring_info: опит за обновяване на информация "
  726 #~ "за набора ключове, за който няма достатъчно информация"
  727 
  728 #~ msgid "Open the keyring editor for the default keyring (default)"
  729 #~ msgstr ""
  730 #~ "Включване на редактора на набори ключове за стандартния набор (по "
  731 #~ "подразбиране)"
  732 
  733 #~ msgid "Open the keyring manager"
  734 #~ msgstr "Отваряне на мениджъра на набори ключове"
  735 
  736 #~ msgid "Open the keyring editor for KEYRING"
  737 #~ msgstr "Отваряне на мениджъра на набори ключове за НАБОР_КЛЮЧОВЕ"
  738 
  739 #~ msgid "KEYRING"
  740 #~ msgstr "НАБОР_КЛЮЧОВЕ"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.