Changeset 815


Ignore:
Timestamp:
Sep 30, 2006, 8:43:32 PM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gdesklets: обновяване до 100%

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extras/gdesklets.HEAD.bg.po

  r808 r815  
  1010"Project-Id-Version: gdesklets HEAD\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2006-09-21 10:12+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2006-09-21 10:17+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2006-09-30 20:43+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2006-09-30 20:42+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  7070"\n"
  7171"     <small><i>"
  72 msgstr "\n     <small><i>"
   72msgstr ""
   73"\n"
   74"     <small><i>"
  7375
  7476#: ../config/DaemonConfigger.py:22
  7577msgid "this does not work with GTK 2.8 or higher for technical reasons"
  76 msgstr "по технически причини това не работи с с версии 2.8 или по-високи на gtk"
   78msgstr ""
   79"по технически причини това не работи с с версии 2.8 или по-високи на gtk"
  7780
  7881#: ../config/DaemonConfigger.py:23
   
  9396"\"</b> wide"
  9497msgstr ""
  95 "Променете стойността докато лентата не стане точно <b>5 cm</b> или <b>1.97"
  96 "\"</b>дълга"
   98"Променете стойността докато лентата не стане дълга точно <b>5 cm</b> или "
   99"<b>1.97\"</b>"
  97100
  98101#: ../config/DaemonConfigger.py:32
   
  117120msgstr "Настройки"
  118121
  119 #: ../data/gdesklets.desktop.in.h:1 ../main/__init__.py:74
   122#: ../data/gdesklets.desktop.in.h:1 ../main/__init__.py:59
  120123msgid "A desktop applet system for GNOME"
  121124msgstr "Система за плотами (програми за работния плот) на GNOME"
   
  145148msgstr "П_ремахване на плотама"
  146149
  147 #: ../display/Display.py:982 ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:142
   150#: ../display/Display.py:978 ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:142
  148151msgid "Do you really want to remove this desklet ?"
  149152msgstr "Наистина ли желаете да премахнете тази плотама?"
  150153
  151 #: ../display/Display.py:983
   154#: ../display/Display.py:979
  152155msgid ""
  153156"This desklet will no longer be displayed and its configuration will be "
   
  169172"елемент в рамките на един и същ контейнер."
  170173
  171 #: ../display/targetregistry.py:52
   174#: ../display/targetregistry.py:45
  172175#, python-format
  173176msgid "Unknown element <b>&lt;%s&gt;</b>"
  174177msgstr "Елементът <b>&lt;%s&gt;</b> е непознат"
  175178
  176 #: ../display/targetregistry.py:53
   179#: ../display/targetregistry.py:46
  177180msgid ""
  178181"Either there is a typo in the .display file or you have an incompatible "
   
  223226msgstr "Датчикът не може да бъде открит. Най-вероятно не е бил инсталиран."
  224227
  225 #: ../gdesklets:29
   228#: ../gdesklets:26
  226229msgid "You must NOT run gDesklets as super user (root)."
  227230msgstr "НЕ ТРЯБВА да пускате gDesklets като администратор (root)."
  228231
  229 #: ../gdesklets:43
   232#: ../gdesklets:40
  230233msgid "Checking requirements:"
  231234msgstr "Проверка на изискванията:"
  232235
  233 #: ../gdesklets:47
  234 msgid "Python version => 2.3.0 is required."
   236#: ../gdesklets:44
   237msgid "Python version >= 2.3.0 is required."
  235238msgstr "Необходим е Python, версия поне 2.3.0."
  236239
  237 #: ../gdesklets:51
   240#: ../gdesklets:48
  238241msgid "libexpat version 1.95.7 is broken. Please upgrade!"
  239242msgstr "Във версия 1.95.7 на libexpat има много грешки. Обновете библиотеката!"
  240243
  241 #: ../gdesklets:54
   244#: ../gdesklets:51
  242245msgid "SAX parser is required, some SuSE versions ship without it."
  243246msgstr ""
  244247"Необходим е анализатор със SAX. Някои версии на SuSE не разполагат с такъв."
  245248
  246 #: ../gdesklets:58
   249#: ../gdesklets:55
  247250msgid ""
  248251"GTK python bindings (pygtk2) version >= 2.4.0 and GTK+ version >= 2.4.0 are "
   
  252255"връзките им към Python (pygtk2)"
  253256
   257#: ../gdesklets:59
   258msgid "ORBit python bindings (pyorbit) version >= 2.0.1 are required."
   259msgstr ""
   260"Необходима е поне версия 2.0.1 на връзките на Python към ORBit (pyorbit)."
   261
  254262#: ../gdesklets:62
  255 msgid "ORBit python bindings (pyorbit) version == 2.0.1 are required."
  256 msgstr ""
  257 "Необходима е точно версия 2.0.1 на връзките на Python към ORBit (pyorbit)."
  258 
  259 #: ../gdesklets:65
  260263msgid "bonobo python bindings are required."
  261264msgstr "необходими са връзки на Python към bonobo."
  262265
  263 #: ../gdesklets:74
   266#: ../gdesklets:71
  264267msgid "found"
  265268msgstr "открити"
  266269
  267 #: ../gdesklets:78
   270#: ../gdesklets:75
  268271msgid "missing"
  269272msgstr "липсват"
  270273
  271 #: ../gdesklets:84
   274#: ../gdesklets:81
  272275msgid "Version check failed."
  273276msgstr "Проверката на версиите е неуспешна."
  274277
  275 #: ../gdesklets:85
   278#: ../gdesklets:82
  276279#, c-format
  277280msgid ""
   
  282285"%s\n"
  283286
  284 #: ../gdesklets:86
   287#: ../gdesklets:83
  285288msgid ""
  286289"Please make sure that the required software is installed.\n"
   
  299302"СТАРТИРАНЕТО ЩЕ БЪДЕ СПРЯНО СЕГА!\n"
  300303
  301 #: ../gdesklets:102
   304#: ../gdesklets:99
  302305msgid ""
  303306"\n"
   
  309312"Започва проверка на необходимите компоненти...\n"
  310313
  311 #: ../gdesklets:113
   314#: ../gdesklets:110
  312315msgid ""
  313316"Usage: gdesklets [option] <command> [arguments...]\n"
   
  358361"\t\t--translucent     (Включва полупрозрачност в X сървъра)\n"
  359362
  360 #: ../gdesklets:186 ../gdesklets:260
   363#: ../gdesklets:183 ../gdesklets:257
  361364#, c-format
  362365msgid "Could not open desklet %s."
  363366msgstr "Не може да се отвори плотамата „%s“."
  364367
  365 #: ../gdesklets:268
   368#: ../gdesklets:265
  366369msgid "Starting gdesklets-daemon..."
  367370msgstr "Стартиране на фоновата програма gdesklets-daemon..."
  368371
  369 #: ../gdesklets:274
   372#: ../gdesklets:271
  370373msgid "Shutting down gdesklets-daemon..."
  371374msgstr "Спиране на фоновата програма gdesklets-daemon..."
  372375
  373 #: ../gdesklets:286
   376#: ../gdesklets:283
  374377#, c-format
  375378msgid "Currently open displays in profile \"%s\":\n"
  376379msgstr "Текущо отворени дисплеи в профила „%s“:\n"
  377380
  378 #: ../gdesklets:291
   381#: ../gdesklets:288
  379382#, c-format
  380383msgid "Currently there aren't any desklets in profile \"%s\""
  381384msgstr "В момента няма никакви плотами в профила „%s“"
  382385
  383 #: ../gdesklets:295
   386#: ../gdesklets:292
  384387msgid "Restarting gdesklets-daemon..."
  385388msgstr "Рестартиране на фоновата програма gdesklets-daemon..."
  386389
  387 #: ../gdesklets:308
   390#: ../gdesklets:305
  388391msgid "gdesklets-daemon is running"
  389392msgstr "Фоновата програма gdesklets-daemon е стартирана"
  390393
  391 #: ../gdesklets:310
   394#: ../gdesklets:307
  392395msgid "gdesklets-daemon is not running"
  393396msgstr "фоновата програма gdesklets-daemon не е стартирана"
  394397
  395 #: ../gdesklets:314
   398#: ../gdesklets:311
  396399#, c-format
  397400msgid "Current profile: %s"
  398401msgstr "Текущ профил: %s"
  399402
  400 #: ../gdesklets:325
   403#: ../gdesklets:322
  401404#, c-format
  402405msgid "New profile: %s"
  403406msgstr "Нов профил: %s"
  404407
  405 #: ../gdesklets:328
   408#: ../gdesklets:325
  406409#, c-format
  407410msgid "Available profiles: %s"
  408411msgstr "Налични профили: %s"
  409412
  410 #: ../gdesklets:332
   413#: ../gdesklets:329
  411414#, c-format
  412415msgid "This is %s, version %s."
  413416msgstr "Това е %s, версия %s."
  414417
  415 #: ../gdesklets:360
   418#: ../gdesklets:357
  416419msgid "Nothing to slay."
  417420msgstr "Няма процес за убиване."
  418421
  419 #: ../gdesklets:385
   422#: ../gdesklets:381
  420423msgid "Invalid command. Please try one of the following commands:"
  421424msgstr "Невалидна команда. Опитайте една от следните команди:"
   
  426429"Нуждаете се от скорошна версия на PyGTK, за да използвате тази програма.\n"
  427430
  428 #: ../gdesklets-daemon:48
   431#: ../gdesklets-daemon:45
  429432msgid "Could not fork daemon.\n"
  430433msgstr "Неуспех при пускане на фоновата програма gdesklets-daemon.\n"
  431434
  432 #: ../gdesklets-daemon:69 ../gdesklets-daemon:89
   435#: ../gdesklets-daemon:66 ../gdesklets-daemon:86
  433436#, c-format
  434437msgid "The following error occurred: %s\n"
   
  464467msgstr "Относно gDesklets"
  465468
  466 #: ../main/client.py:283
   469#: ../main/client.py:276
  467470#, python-format
  468471msgid "Connecting to daemon [%s]"
  469472msgstr "Свързване към фоновата програма [%s]"
  470473
  471 #: ../main/client.py:300
   474#: ../main/client.py:293
  472475msgid ""
  473476"Cannot establish connection to daemon: timeout!\n"
   
  477480"Погледнете файла-дневник, за да разрешите проблема."
  478481
  479 #: ../main/client.py:306
   482#: ../main/client.py:299
  480483#, python-format
  481484msgid "Connected to daemon in %d microseconds."
  482485msgstr "Свързване към фоновата програма след %d микросекунди."
  483486
  484 #: ../main/client.py:309
   487#: ../main/client.py:302
  485488#, python-format
  486489msgid "Connected to daemon in %d milliseconds."
  487490msgstr "Свързване към фоновата програма след %d милисекунди."
  488491
  489 #: ../main/__init__.py:84
   492#: ../main/__init__.py:69
  490493#, python-format
  491494msgid "Version %s"
  492495msgstr "Версия %s"
  493496
  494 #: ../main/__init__.py:87
   497#: ../main/__init__.py:72
  495498msgid "Core Programming:"
  496499msgstr "Програмиране на ядрото:"
  497500
  498 #: ../main/__init__.py:91
   501#: ../main/__init__.py:76
  499502msgid "Architecture Design:"
  500503msgstr "Дизайн на архитектурата:"
  501504
  502 #: ../main/__init__.py:94
   505#: ../main/__init__.py:79
  503506msgid "GNOME Integration:"
  504507msgstr "Интеграция с GNOME:"
  505508
  506 #: ../main/__init__.py:98
   509#: ../main/__init__.py:83
  507510msgid "Artwork:"
  508511msgstr "Графика:"
  509512
  510 #: ../main/__init__.py:101
   513#: ../main/__init__.py:86
  511514msgid "Website:"
  512515msgstr "Уеб сайт:"
  513516
  514 #: ../main/__init__.py:104
   517#: ../main/__init__.py:89
  515518msgid "Thank you:"
  516519msgstr "Благодарим на:"
  517520
  518 #: ../main/Starter.py:103
   521#: ../main/Starter.py:102
  519522msgid "_Manage desklets"
  520523msgstr "_Управление на плотамите"
  521524
  522 #: ../main/Starter.py:106
   525#: ../main/Starter.py:105
  523526msgid "_Configuration"
  524527msgstr "_Настройки"
  525528
  526 #: ../main/Starter.py:108
   529#: ../main/Starter.py:107
  527530msgid "_View log"
  528531msgstr "Показване на _дневник"
  529532
  530 #: ../main/Starter.py:111 ../shell/plugins/Help/__init__.py:41
   533#: ../main/Starter.py:110 ../shell/plugins/Help/__init__.py:41
  531534msgid "_About..."
  532535msgstr "_Относно..."
  533536
  534 #: ../main/Starter.py:114
   537#: ../main/Starter.py:113
  535538msgid "_Stop daemon"
  536539msgstr "Спиране на фоновата програма"
  537540
  538 #: ../main/Starter.py:230
   541#: ../main/Starter.py:227
  539542#, python-format
  540543msgid "Could not open desklet file \"%s\""
  541544msgstr "Не може да се отвори файла за плотама „%s“."
  542545
  543 #: ../main/Starter.py:231
   546#: ../main/Starter.py:228
  544547msgid "The desklet file could not be opened because the file was not readable."
  545548msgstr ""
   
  818821"http://www.gdesklets.org\n"
  819822"and\n"
  820 "http://gdesklets.gnomedesktop.org"
   823"http://gdesklets.zencomputer.ca/"
  821824msgstr ""
  822825"Може да намерите много плотами (програми\n"
   
  825828"http://www.gdesklets.org\n"
  826829"и\n"
  827 "http://gdesklets.gnomedesktop.org"
   830"http://gdesklets.zencomputer.ca/"
  828831
  829832#: ../shell/plugins/Help/tips.py:9
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.