Changeset 811 for non-gtk/freeculture

Timestamp:
Sep 23, 2006, 6:39:23 PM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.

Location:
non-gtk/freeculture
Files:
2 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.