Changeset 805


Ignore:
Timestamp:
Sep 9, 2006, 11:22:03 PM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-session: малко обновяване и поправки.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-session.HEAD.bg.po

  r758 r805  
  1111msgid ""
  1212msgstr ""
  13 "Project-Id-Version: gnome-session gnome\n"
   13"Project-Id-Version: gnome-session HEAD\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2006-08-20 01:23+0300\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2006-08-20 01:22+0300\n"
   15"POT-Creation-Date: 2006-09-09 23:15+0300\n"
   16"PO-Revision-Date: 2006-09-09 23:13+0300\n"
  1717"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  3434msgstr ""
  3535"Поради причини свързани със сигурността, на платформи, които притежават "
  36 "функцията _IceTcpTransNoListen() (XFree86 системите), gnome-session не слуша "
  37 "за връзки на TCP портовете. Тази настройка позволява връзки от (оторизирани) "
  38 "отдалечени машини. gnome-session трябва да се рестартира, за да има ефект."
   36"функцията _IceTcpTransNoListen() (системите с XFree86), gnome-session не "
   37"слуша за връзки на портовете на TCP. Тази настройка позволява връзки от "
   38"(упълномощени) отдалечени машини. gnome-session трябва да се рестартира, за "
   39"да влезе тази настройка в сила."
  3940
  4041#: ../gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:3
   
  6667#: ../gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:8
  6768msgid "Selected option in the log out dialog"
  68 msgstr "Избраната опция в прозореца за изход"
   69msgstr "Избраната настройка в прозореца за изход"
  6970
  7071#: ../gnome-session/gnome-session.schemas.in.h:9
   
  9293"\"restart\" for restarting the system."
  9394msgstr ""
  94 "Това ще е опцията, която ще бъде избрана в прозореца за изход. Валидни "
   95"Това ще е настройката, която ще бъде избрана в прозореца за изход. Валидни "
  9596"стойности са „logout“ за изход, „shutdown“ за спиране на системата и "
  9697"„restart“ за рестартиране на системата."
   
  282283#: ../gnome-session/main.c:83
  283284msgid "Only read saved sessions from the default.session file"
  284 msgstr "Прочитане само на запазените сесии от default.session файла"
   285msgstr "Прочитане само на запазените сесии от файла default.session"
  285286
  286287#: ../gnome-session/main.c:84
   
  310311"%s to the file /etc/hosts."
  311312msgstr ""
  312 "Адресът в Интернет на %s не може да бъде открит.\n"
   313"Адресът на %s в Интернет не може да бъде открит.\n"
  313314"Това ще попречи на GNOME да работи нормално.\n"
  314315"Проблемът може и да се оправи чрез добавяне на\n"
   
  354355#: ../gnome-session/manager.c:1956
  355356msgid "A session shutdown is in progress."
  356 msgstr "В действие е край на сесия."
   357msgstr "В момента тече край на сесия."
  357358
  358359#: ../gnome-session/save-session.c:46
   
  394395#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:119
  395396msgid "Enable"
  396 msgstr "Активиране"
   397msgstr "_Активиране"
  397398
  398399#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:125
  399400#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:467
  400401msgid "Disable"
  401 msgstr "Деактивиране"
   402msgstr "Деа_ктивиране"
  402403
  403404#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:148
   
  410411"Is it still OK to exit?"
  411412msgstr ""
  412 "Някой промени не са записани.\n"
  413 "Да изляза ли от програмата?"
   413"Някои промени не са записани.\n"
   414"Да се спре ли програмата?"
  414415
  415416#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:266
   
  424425#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:310
  425426msgid "As_k on logout"
  426 msgstr "_Питане при излизане"
   427msgstr "Питане при из_лизане"
  427428
  428429#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:321
  429430msgid "Automatically save chan_ges to session"
  430 msgstr "Автоматично запазва п_ромените в сесията"
   431msgstr "Авто_матично запазване на промените в сесията"
  431432
  432433#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:332
   
  448449#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:419
  449450msgid "Additional startup _programs:"
  450 msgstr "Допълнителни начални _програми:"
   451msgstr "Допълнителни _начални програми:"
  451452
  452453#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:438
   
  476477#: ../gnome-session/session-properties.desktop.in.in.h:1
  477478msgid "Configure your sessions"
  478 msgstr "Конфигурация на сесиите"
   479msgstr "Настройки на сесиите"
  479480
  480481#: ../gnome-session/splash-widget.c:43
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.